Szavazott a püspök

Szavazott a püspök
Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke feleségével és nagyobbik lányával vasárnap reggel kilenc órakor jelent meg a nagyváradi 140. számú szavazókörzetben, hogy leadja voksát.

A szavazás megejtése után Csűry István püspök a következőket nyilatkozta lapunknak: „én azt hiszem, hogyha valaki abban gondolkozik, hogy a jövő alapja az önrendelkezés, amit mi autonómiának szoktunk nevezni, akkor eljön szavazni, és akkor a magyar egységre szvaz. A magyarságnak meg kell szereznie az önrendelkező lehetőségeket az egyházban, a tanügyben és az egészségügyben. Ha valaki eljött szavazni, akkor erre szavazott, ha valaki nem, akkor ez ellen tett, és ez súlyos véteknek számít az én szememben. Én azért szavaztam, mert hiszek abban, hogy az önrendelkezésben ott van a jövő, azért szavaztam, hogy megőrizzük az egyháznak részben már meglévő autonómiájat, ugyanakkor fejlesszük azt. Hiszem azt, hogy a tanügyi autonómiának meg kell lennie rövidesen, mert másképp nem fogjuk tudni gyeremkeinket románul megtanítani, ami ebben a helyzetben nagyon fontos dolog. Hiszem azt, hogy az egészségügy autonómiáját is meg kell szerezni, hiszen miért ne lehetne a magyarságnak magán egészségügye? Azok, akik ezeket a kérdéseket belátják, már régen nem azon töprengenek, hogy ki milyen párthoz tartozik, nem próbálnak szétfeszülni, hanem öntudatosan vállalják azt, hogy mi a magyar nemzet azon részéhez tartozunk, mely itt él a Partiumban.”