Szatmárnémeti Darwin-nap

Szatmárnémeti – Február 12-én a Szatmár Megyei Múzeum, a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Karával, valamint az Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti városával közösen Darwin-napot rendez.

Ennek keretében egy kisebb kiállítás mutatja be Darwin életét és munkásságát, az evolúciót, az akkori tudás és a tudomány mai eredményeinek tükrében. A szatmárnémeti kiállítás mellett ismeretterjesztő előadások és filmvetítések népszerűsítik majd a racionális gondolkodást a tudomány és humanizmus ünnepén. Idén két kiemelkedő, a mai természettudományt alapvetően meghatározó évfordulót is ünnepel a tudományos világ. Kétszáz éve, 1809 február 12-én született a modern származáselmélet kidolgozója, Charles Robert Darwin, és 150 éve, 1859 november 24-én jelent meg főműve „A fajok eredete”, amely azután alapvetően megváltoztatta tudományos világképünket. E két évforduló tiszteletére több mint 30 országban tartanak rendezvényeket. A Darwin-nap a tudományos gondolkodás nemzetközi ünnepe.

A kezdeményezők úgy gondolták, annak ellenére, hogy modern kultúránk és életvitelünk nagyrészt a tudomány eredményeire épül, sokáig nem volt olyan nemzetközi tradíció, amely méltóképpen megemlékezett volna a tudományos módszerről, és ennek segítségével felépített tudáshalmazról. Az evolúcióelmélet kitüntetett szereppel bír a tudományban, hiszen nemcsak a biológián belül fontos szervezőelv, hanem számos tudományterülettel össze is kapcsolja azt.  Az evolúció tudományos elméletének alapjait Charles Darwin fektette le, és bár azóta az elmélet sokat fejlődött és – elsősorban a genetika révén – új megalapozást is nyert, Darwin nemzetközileg ismert, emblematikus figurává vált, akinek a modern tudományos gondolkodás fejlődésére gyakorolt hatása vitathatatlan. Ezért választották az ő születésnapját a tudomány vívmányainak – többek között az evolúció elméletének – megünneplésére. Az akkor élt emberek közül sokan nem ismerték fel elméletének zsenialitását, amely elmélet a mai kor embere számára is nagy segítség az élővilág fejlődésének megértéséhez.