Szatmár megye érdeke: több és kisebb fejlesztési régiók

Szatmár megye érdeke: több és kisebb fejlesztési régiók
Március 21-én a Szatmár megyei RMDSZ székházában sajtótájékoztatót tartott Pataki Csaba szenátor, a Szatmár megyei RMDSZ elnöke, valamint két képviselője Kereskényi Gábor és Erdei-Dolóczki István. A sajtótájékoztatón részt vett Cseke Attila képviselő, a Képviselőház közigazgatási és területrendezési bizottságának alelnöke.

 

Pataki Csaba megyei RMDSZ-elnök szerint az RMDSZ az egyedüli szervezet, amelynek komoly tervezete van a fejlesztési régiók átszervezésével kapcsolatosan. A 16 fejlesztési régió kialaktásáról szóló törvénytervezet szerint Szatmár, Szilágy és Bihar megyének egy fejlesztési régióban kellene lennie.

Cseke Attila képviselő ismertette az RMDSZ álláspontját, ami az esetleges közigazgatási átszervezést illeti, hangsúlyozva, hogy bármilyen közigazgatási átszervezés előtt, az RMDSZ azt kéri, hogy a kormányprogramban található decentralizáció elvét a kormányzó pártok ültessék életbe. Az RMDSZ elemzése szerint legalább fele, de akár kétharmada is a minisztériumok alá tartozó dekoncentrált intézményeknek, maximum kettő-három hónap alatt átadhatóak a megyei vagy helyi önkormányzatoknak, példaként említve a kórházak decentralizációját.

„Az RMDSZ 2010-ben öt hónap alatt vitte véghez a kórházak decentralizációját, melynek keretében 370 minisztériumi alárendeltségbe tartozó kórház került át a megyei illetve helyi önkormányzatokhoz.” – mondta a Bihar megyei képviselő. Cseke Attila mindenek előtt leszögezte, hogy Romániának nincs semmiféle uniós kötelezettsége arra, hogy 2013-ban vagy bármikor adminisztratív hatáskörökkel redelkező régiókat hozzon létre. Ezt követően szakmai adatokkal és számokkal támasztotta alá azt, hogy az európai unió célkitűzésével szemben, mely a fejlesztéspolitika legfontosabb céljának a régiók és a régiókon belüli megyék közötti fejlődési különbségek csökkentését irányozza elő, Romániában a nyolc fejlesztési régió nagysága és összetétele miatt pontosan a fordítottja történt.

„A jelenlegi nyolc fejlesztési régiós struktúra azt eredményezte, hogy egyedül két régió fejlődik csak, mégpedig Bukarest és a Temesvár központú Nyugati régió, míg az összes többi hat régió fejlettségében lemaradt és az utolsó húsz európai régió között foglal helyet.”

Ha az Észak-Nyugati régió hat megyéje fejlődési tendenciáit vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy egy megye fejlődik folyamatosan, Kolozs, míg az összes többi megye, fejlődésben leszakad.

„A fejlődés ebben a régióban Kolozs megyére és Kolozsvárra koncentrálódik, miközben az Európai Unió fejlesztéspolitikája azt kéri, hogy a megyék közötti különbségek csökkenjenek. Ezzel szemben ha a régió átlagához viszonyítunk, akkor a Kolozs és Szatmár megye közötti különbség 1995-ben 23% volt, míg 2011-re ez a különbség 62%-ra nőtt, vagyis a különbség majdnem megháromszorozódott. Ez azt mutatja, hogy ha az Észak-Nyugati régió a jelenlegi struktúrájában marad, sőt esetleg még adminisztratív hatáskört is kap, Szatmár megye fejlődési perspektívái minimálisak lesznek.” – nyilatkozta Cseke Attila képviselő.

Kereskényi Gábor Szatmár megyei parlamenti képviselő azt kérte, hogy a Szatmár megyei politikai pártok mindegyike, az RMDSZ által felvázolt érdekeket képviselve harcoljon a megyéért úgy parlamenti, mint kormányzati szinten.