Számvetés az öregdiákoknál

Akt.:
Számvetés az öregdiákoknál
Múlt csütörtök délután a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum egyik osztálytermében tartották idei első találkozójukat a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének tagjai.

Az egyesület megalakulásától kezdve (1994) huszonharmadik beszámolóját tartotta Pásztai Ottó elnök. Arra hívta fel a figyelmet: ismét egy igen mozgalmas évet zártak. Sajnos az életkori sajátosságaik következtében 7 kollégájuktól és 2 tiszteletbeli tagjuktól kellett búcsút venniük. Ugyanakkor öregdiáktársaik egy részét különböző betegségek is „meglátogatják”, s így korlátozottá váltak mozgásukban. Tavaly is számtalan rendezvényt szerveztek, találkozóik nagy részére jeles személyiségeket hívtak meg, illetve saját keblükből is biztosítottak előadókat. Jelenlétükért köszönet illeti Tóth L. Ágnest, Barabás Györgyöt, Zalder Évát, Miklós Mihályt, Hatfaludy Hubát, Nikolits Annát, Kovács Károlyt. Az egyesület „hadra fogható tagjai” a lehetőségeik függvényében képviselték az öregdiákokat a különböző civil rendezvényeken. Az év folyamán sok koszorúzáson voltak jelen, a találkozóikon pedig folyamatosan szóba kerültek a levelezések tartalma, a szervezési kérdések. Még mindig nagy sikernek örvendenek a név- és a születésnapi köszöntők, a visszajelzések meghatott, meleg hangú hálát tolmácsolnak. Elmondható az is, hogy az egyesület által támogatott iskolákkal továbbra is jó a kapcsolat.

Tervek

A beszámoló után a 2017-es munkaterv és eseménynaptár került szóba, az hogy hányadikán lesznek az idei havi találkozók, melyek azok a rendezvények, amelyeken a Premontrei Öregdiákok Egyesülete szokás szerint képviselteti magát.

Miklós Mihály egy Mécs László- és egy Dutka Ákos-költeményt olvasott fel, Tóth L. Ágnes pedig a 147 éve született Ritoók Zsigmond (1870-1938) orvos, belgyógyász életét, tevékenységét ismertette a Czirják Árpád által összeállított Erdélyi Magyar Breviárium alapján.

Ciucur Losonczi Antonius