Számos program Nagyváradon a Szent László-emlékévben

Számos program Nagyváradon a Szent László-emlékévben
Közös sajtótájékoztatót tartott március 22-én a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és az önkormányzat. Ismertették a Szent László-emlékév gazdag programkínálatát.

Számos kulturális eseménnyel, koncertekkel, kiállításokkal, zarándoklatokkal, lelkipásztori programokkal ünnepli az alapító király szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából meghirdetett Szent László-emlékévet a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség partnerségben az önkormányzattal- tudatta Exc. Böcskei László megyés püspök a Florin Birta alpolgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatóján.
Lelki szempontból a jubileumi esztendő legkiemelkedőbb eseménye a május 14-i Szent László Egyházmegyei Zarándoklat lesz, melyen az idén még nagyobb teret szeretnének biztosítani a szent király iránti tisztelet kifejezésének. Ennek megfelelően egy napra hazatér a Győrben őrzött fejereklye, illetve a hagyományos körmenet- melyre legkevesebb 3 ezer résztvevőt várnak- a Székesegyháztól a várig, vagyis az egyházmegye bölcsőjéig vonul majd.
Ugyanakkor március 22-től október közepéig az OTL közreműködésével már lehet utazni azon a Siemens-villamoson, mely az emlékévet népszerűsíti. Ez azt jelenti, hogy egy, a szent királyt ábrázoló jelenet látható rajta, mely különben eredetiben a várad-újvárosi plébániatemplomban csodálható meg, a járművön megtekinthető grafikai megoldás pedig Vakon Zsolt püspöki titkár munkája.
A Szent László személye iránt érdeklődők igényes időtöltésre számíthatnak október 14-én is, amikor a hagyományos egyháztörténeti konferencián a legtekintélyesebb szaktekintélyek fognak felszólalni a témában. 2017-ben amúgy nem csak Nagyváradon, hanem Győrben és Debrecenben is kiemelt figyelmet fordítanak Szent Lászlónak
Böcskei László kiemelte, hogy a lelkipásztori programok is a tematikus évhez igazodnak. Az egyházmegyében regionális találkozókat szerveznek, melybe minden egyes plébánia bekapcsolódik, és az erre az alkalomra összeállított munkafüzetet dolgozzák fel különböző csoportokban. Az ezen összejövetelek alkalmával gyűjtött tapasztalatokat pedig ünnepélyes formában összesítik a várhoz szervezett egyik zarándoklat alkalmával október 5-én, amikor Szent László egykori sírhelye közelében, és az ő pártfogását kérve ünnepélyes hitvallással, a keresztény értékek iránti elköteleződésüket fejezik ki. Folytatódnak ugyanakkor a zarándoklatok Szentjobbra is. Május 30-án a papok és szerzetesek, szeptember 10-én pedig a hívek serege fog elzarándokolni az egyházmegye ezen régi kegyhelyére.

Kulturális programok

Csorba Sándor levéltáros arról beszélt, hogy a pasztorális, lelkiségi programok mellett kulturális eseményeket is szerveznek. Úgy fogalmazott: ha a középkor vagy az újkor emberének László királyhoz, mint szenthez való viszonyulását kívánjuk megérteni, elengedhetetlen a szent legendáinak, illetve a személyéhez kötődő egyházzenei alkotások, imádságok, prédikációk ismerete.
Április 6- október 15. között Megújulás a gyökereknél címmel szerveznek vándorkiállítást Szent László királyról. A hat rollup-típusú pannó első ízben Nagyváradon kerül bemutatásra, hogy aztán az év folyamán az egyházmegye több plébániájára is eljusson. A képekkel gazdagon illusztrált tárlat a jellegének lehetőségeihez mérten minél gazdagabban igyekszik tájékoztatni a szent életéről, jelentőségéről, továbbá a váradi egyházmegye és a szent kapcsolatáról.
Május 13-án az egyik legjelentősebb magyar jezsuita drámaíró, Illei János: Salamon király, Lászlónak fogja című történeti játékát fogják bemutatni, melyet Kassán adtak ki 1767-ben. A ma is közérthető zenés történeti iskoladráma az 1080-as évek elejére kalauzolja a nézőket: a már többször legyőzött Árpád-házi Salamon, volt király újabb cselvetését mutatja be, amit László király vitézeivel meghiúsít. László végül- a hazáért való aggodalom és lelki tusakodás közepette- a visegrádi várba záratja Salamont. A kiformált jellemképekkel gazdag darabot szólóban éneklő allegorikus szereplők és közös történeti népénekek színesítik.
Május 20-án „Boldog a föld, melynek királya” nemes címmel szabadtéri vetítés lesz Szent László királyról: a Székesegyház főhomlokzatán, a Mogyorósi Éva grafikusművész által életre keltett alakok, animációk a Képes Krónika művészi világát és hangulatát idézik. Szintén május 20-án, a Múzeumok Éjszakáján ingyenesen látogatható díszterem falképeinek, ezek motívumainak jelentését kifejezetten erre az alkalomra megvalósított világítástechnika és tematikus vetítés segítségével tárják fel a látogatók előtt, magyar és román nyelvű magyarázó szövegekkel oszlatva fel a különböző jelenetek üzenetét fedő ködöt.

Emlékérem

Erdei Anita, a Vallásturisztikai Iroda referensétől megtudtuk, hogy létrehoztak egy jelentkezési űrlapot a zarándoknapra érkezők számára, melynek segítségével könnyen nyomon követhetik az ide érkező csoportokat. Emellett az iroda külön honlapján, illetve az egyházmegye és a saját Facebook-oldalukon az aktuális programokat és beszámolókat lehet nyomon követni. A látogatókat oly módon igyekeznek tájékoztatni kulturális és egyházi örökségünkről, hogy mindenki zarándokként távozzon, kiemelve számukra a király és városunk kapcsolatát, kultuszának ápolását. Mindezek mellett az egyházmegye zarándokai számára is szerveznek zarándoklatokat: június 24-én Szabolcsra, június 26-27-én Győrbe.
Lakatos Attila kulturális referens kifejtette: turisztikai brosúrákat jelentettek meg, és várhatóan májusban napvilágot lát az a régen várt magyar nyelvű képes album, mely a Székesegyházat mutatja be, valamint októberben az a képes album, ami a váradi Szent László-hermának állít igényes emléket ennek készítésének 125., és a Szent László-ereklye hazatértének 240. évfordulójára. Ugyanakkor Szent László-emlékérmet veretnek bronz, aranyozott bronz és ezüst változatban. Az előlap azt ábrázolja, hogy Szent László székesegyházat építtet Váradon (Storno Ferenc 1878-as mennyezetfestménye nyomán), Szent László, imádkozz népedért 1192-2017 felirattal. A hátlapon a király felajánlja országát a Szűzanyának (középkori előképek alapján készült tűzzománc eredeti alapján Okolicsányi János váradi püspök pásztorbotján, ismeretlen mester, 1733 körül), a latin felirat magyar változata pedig: A keresztény hadak oszlopa, legyőzhetetlen védelmező és a haza bajnoka.
Szintén a Szent László-évhez kapcsolódik, hogy kiemelik és restaurálják azt a négy sírkövet, melyek a Székesegyház oldalbejáratánál voltak eddig. Ezeket eredetileg az első Székesegyházban voltak, a 19. század végén a várban végzett ásatásokkor kerültek elő, illetve találta meg ezeket másodlagos állapotban Rómer Flóris, és az ő javaslatára kerültek a mostani Székesegyházba az 1890-es években. Andrea Scolari, Kusalyi-Jakcs Dénes és Thurzó Zsigmond váradi katolikus püspökök, valamint egy ismeretlen főpap sírkövei. Előbbi kettő felújított sírkövét a tervek szerint húsvétig a Szent László-oltár két oldalához helyezik. Szerdán a munkások Kusalyi-Jakcs Dénes sírkövét már ki is mozdították.
Mihai Jurcă, az önkormányzat által működtetett Nagyvárad és a Régió Turizmusát Népszerűsítő Egyesület (APTOR) elnöke bejelentette, hogy két kiállítás és egy szabadtéri komolyzenei koncert társszervezésében vállalnak szerepet

Ciucur Losonczi Antonius