Szállj költemény, szólj költemény…

Szállj költemény, szólj költemény…
Bihar megye – Tizenkettedik alkalommal szervezték meg hétfőn Hegyközszentmiklóson a József Attila Szavalóversenyt, melyen 16 település általános iskolásai vettek részt. A legtávolabbról érkezettek 280 kilométert utaztak a faluig.

Szállj költemény, szólj költemény / mindenkihez külön-külön…” – József Attila táblára írt verssorai köszöntötték a költőről elnevezett 12. szavalóversenyre érkezetteket hétfőn a hegyközszentmiklósi Toldy iskolában. A 12 év alatt talán ha másodszor fordult elő, hogy a versenyt éppen József Attila  születése napján, vagyis a Költészet Napján sikerült megrendezni, leginkább csak egy hozzá közeli napon, de most még a szép, napsütéses tavaszi dő is kedvezett ehhez.

Szandáról Szentmiklósra

Mint Mocsár László  igazgató elmondta Érkörtvélyesről, Értarcsáról, Szalacsról, Kiskerekiből, Érkeserűből, Gálospetriből, Éradonyból, Székelyhídról, Szentjobbról, Monospetriből, Biharfélegyházáról, Nagykágyáról, Asszonyvásáráról és Margittáról érkeztek I.-VIII. osztályos diákok, kísérőikkel. A mezőnyben természetesen ott voltak a helyi gyerekek is, és az a két diáklány is, akik Szanda  községből érkeztek. A Nógrád megyei településsel személyes ismerettség révén vették fel a kapcsolatot hosszabb távú együttműködést tervezve, és a hegyköziek első hívására a szandaiak máris jelenlétükkel válaszoltak, tudtuk meg Mocsár Lászlótól. Az összesen 89 gyerek  négy kategóriában (I.-II. oszt. – 25; III.-IV. oszt. – 26; V.-VI. oszt. – 23; VII.-VIII. oszt. – 15) állt zsűri elé. Két-két verset adtak elő: először kötelezően egyet az idén „évfordulós” költőink  valamelyikétől (Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos, Kriza János, Romhányi József, Bajor Andor, Babits Mihály, Tóth Árpád, Zelk Zoltán), majd egy másodikat bármely magyar költőtől.

Beszélgetni” a verssel

A Hegyközszentmiklósért Egyesület  és egy magánszemély által felajánlott könyvjutalmak, illetve a dícséretek, oklevelek átadása előtt az ítészek nevében (a kisebbeknél) Béres Imre  helyi tanító a szavalókat szép, tiszta beszédükért, és a találó versválasztásokért dícsérte meg, míg (a nagyobbaknál) Gavrucza Tibor  székelyhídi lelkész felhívta a figyelmet: a tanulandó verssel „beszélgetni kell”, és olyat választani, amit az előadó nem csak ért, de „érez” is – ebből a szempontból a gyerekek számára még korainak tartotta például Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz, vagy József Attila: Kései sirató című költeményét. A verseny végeztével a magyarországról érkezett vendégek még „falunézésen” vettek részt.

A verseny díjazottjai

I.-II. osztályosok: 1. Bere Bernadett (Félegyháza), 2. Izsó Evódia (Székelyhíd), 3. Márton István (Székelyhíd), különdíjas Móricz Leticia (Kereki) és Tóth Angéla (Adony); III.-IV. osztályosok: 1. Béres Emese, 2. Molnár Edina, 3. Béres Vivien (mindhárman Szentmiklós), különdíjas Szabó Dóra és Gábor Zoltán (mindketten Székelyhíd); V.-VI. osztályosok: 1. Csütörtöki Tamara (Szalacs), 2. Sztretye Bernadett (Kereki), 3. Flóra Fruzsina (Székelyhíd), különdíjas Pál Máté (Székelyhíd) és Bartos Emese (Szentmiklós); VII.-VIII. osztályosok: 1. Erdei Mátyás (Szentmiklós), 2. Kósa Zsuzsa (Keserű), 3. Nyilas Beatrix (Szentmiklós), különdíjas Horváth Beatrix és Podholiczki Evelin (Szanda). Saját versét is előadta, ezért különdíjat kapott Kovács Alexa (Kereki).