Szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen

Szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen
Pénteken az RMDSZ váradi székházában folytatódott a jelöltek bemutatása. Cseke Attila, a megyei szervezet elnöke mellett a képviselőjelölt dr. Budaházy István főgyógyszerész foglalt helyet.

Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke arra hívta fel a figyelmet: dr. Budaházy István egy olyan közismert személyiség, aki a szakmájában Váradon, illetve Bihar megyében a legnagyobb tekintélynek számít tudásának és felkészültségének köszönhetően. És ez nem csupán aktív pályafutását jellemzi, hiszen amióta nyugdíjba ment is részt vesz a közösségi életben, sőt talán aktívabban, mint azt megelőzően, ha arra gondolunk, hogy könyveket ír. Megjegyezte róla azt is: ritka az olyan ember, aki idősebb korában vállalkozik rá, hogy doktorátust szerezzen, dr. Budaházy István viszont eltökélte magát és 42 évre rá, hogy átvette egyetemi diplomáját, lett a doktori cím birtokosa, amiért tiszteletet érdemel. Ugyanakkor további tervei vannak szakmatörténeti írásait illetően, és főszervezője, mozgatórugója annak, Nagyváradon egy gyógyszerészeti múzeum létesüljön a mizeri kórház épületében.

Három javaslat

Dr. Budaházy István önmagáról azt mondta: törzsgyökeres váradi, itt végezte az alap- és középfokú tanulmányait és érettségizett, majd 1964-ben Kolozsváron kapott diplomát az orvosi egyetem gyógyszerészeti szakán. A megyében dolgozott, 1968-tól pedig 32 éven át a CFR-kórház alkalmazottja volt. 2000-ben önállósította magát, Bihar községben működtet egy patikát, de a gyakorlati teendőktől visszavonult. 2006-ban doktorált, négy év kemény munka árán. Korábban erre azért nem volt lehetősége, mert apja politikai elítélt volt.

1990-ben Székesfehérvárra az országos gyógyszerész-történeti konferenciára hívták, és hogy ne menjen úgymond üres kézzel, a felesége diplomadolgozatából kivágott egy részt, melyet kicsit felturbózott, s innentől kezdve jobban érdekelni kezdte ez a terület- magyarázta. Több dolgozatot írt, szaktörténeti munkái jelentek meg. „A gyógyszerészetet csakis művelt, kiiskolázott fejjel lehet csinálni, hiszen széleskörű tudást igényel, az anatómiával, a gyógyszerek utóhatásával kapcsolatos, valamint pszichológusi ismereteket is. Ezen elvek mentén lehet eredményesen dolgozni”- hangsúlyozta.

Érdeklődésünkre válaszolva arra is kitért: másik nagy szerelme még mindig az eszperantó. Az egyesület működik, azonban nehezen tudnak új tagokat verbuválni, illetve sok idejét elveszi a gyógyszerész-történettel való foglalkozás. A leendő gyógyszerészeti múzeummal kapcsolatban kifejtette: annál a fázisnál tartanak, hogy takarítanak, leltározzák és kiállítható állapotba hozzák a tárgyakat. Egy jótevő 10 ezer euró értékben felvásárolt 400 tégelyt, üvegeket, valamint magángyűjteményekből és egyéb felajánlásokból próbálják bővíteni a tárlat anyagát. Mozgás tehát van, csak pénz is kellene hogy legyen hozzá, hiszen sokba került az 1700-as évek végéről származó bútorzatnak a restaurálása is.

Azzal kapcsolatban, hogy miért vállalta a jelölést, azt mondta: nem utasíthatta vissza, mert meggyőződése, hogy aki bele tud szólni a közélet dolgainak alakulásába, annak cselekednie kell. És a választók részéről is elvárható, hogy éljenek ezen jogukkal, ha már lehetőségük van rá, melynek érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a mozgósításukra.

A képviselőjelölt három dolgot emelt még ki ezeken kívül. Meglátásában, ha kedvezően alakulnak az események, az RMDSZ-nek kormányzati szerepet kell vállalnia, tisztába kell tenni a kisebbségi anyanyelvi oktatást, és tegyék rendbe az egészségügy finanszírozását.

AJÁNLÁSOK

„Dr. Budaházy István munkatársam volt 25 éven keresztül a nagyváradi vasúti kórházban, mint gyógyszerész. Szakmáját alaposan ismerő, érdeklődő patikusnak bizonyult. Szociálisan érzékeny, közösségi egyén. Több száz órányi, önkéntesen vállalt munkát teljesítettünk együtt a kilencvenes években a segélyekből kapott gyógyszerek átvételénél és elosztásánál. Ezért bátran ajánlom, hogy képviselje a váradiakat”. Dr. Földes Béla főorvos

„Több évtizedes ismeretségünk alapján jó szívvel ajánlom Budaházy István urat a képviselő-jelöltségre, mint városunk sokoldalúan tevékeny, jeles polgárát. Ismerem pozitív életfelfogását, közösségünk iránti elkötelezettségét, és lokálpatriotizmusát, amit példaként sokan követhetnénk. Hasonló erények birtokában megérdemelten került a jelöltek listájára. Szavazzunk rá bizalommal”. Tóth Attila mérnök, cégvezető

Ciucur Losonczi Antonius