Szakmai képzés

Szakmai képzés
Emil Bocnak, Kolozsvár jelenlegi polgármesterének nincs éppen könnyű feladata, vezetni a város gazdasági, társadalmi, kulturális életét, ugyanakkor az ellenzékbe került pártot. Találékonyságra és sok munkára van szüksége. Ebből a szempontból sem áll rosszul.

Országunk egyik legfontosabb feladata között szerepel az oktatás minél jobb építése, megszervezése, irányítása. A jövő nemzedékének nevelése sorsdöntő lehet. Egy tudatos polgárral nem lehet azt tenni, amit éppen a pillanatnyi „percpolitikusok” szeretnének.

Nem véletlen Emil Boc legutóbbi sajtótájékoztatója, mely alkalmából az újságírókat meghívta a Monostor negyedben működő Napoca Műszaki Líceumba, ahol nemrég fejeződött be a felújítási munkálat, ami 300.000 lejbe került. Az önkormányzat költségvetéséből fedezték.

Az iskola igazgatója Marinela Marc és aligazgatója Rus Teodora, valamint a tanári kar jelentős része várta a polgármestert és a vele megérkező újságírókat. A felújított épületben szövőgépek, varrógépek mellett ülő fiú és leány diákok. A fal mellett sorjázó divatbábuk láthatók, felöltöztetve különböző ruhákba.

Emil Boc elmondta, az iskola 600 diákjából 200 diák részesül támogatásban. Itt képeznék ki azt a munkaerőt, amit a város igényel öltözködés szempontjából. A régi hő-központot műhellyé alakították át, ahol a diákok a szakmai gyakorlatot végezhetik. A városban 1 millió eurót költenek az iskolák felújítására és modernizálására. Az új iskolaévet meg lehet kezdeni, mert a polgármester szerint minden kijavítani valót elvégeztek.

A külső renoválások nem akadályozhatják meg a szakmai tanulási rendszert. A gyakorló tantermekben a növendékek elsajátíthatják mindazt a tudást, mellyel rendelkezniük, kell a szakmájukban. Egyébként Kolozsvár minden iskolája felkészült a 2013-2014-es tanévi megnyitóra. Ebben az évben a Tábor utcai iskolában 175 tanuló kezdi el az első évet. Ebben az évben tanulási téri lehetőség a 350 négyzetméterrel nőtt. Mivel az elavult központi fűtést újra cserélték, berendeztek két öltözőt és két mosdót. A munkálatokat a SC CANION, cég végezte.

A fentiekből is érezni lehetett, nemzetgazdaságunknak mennyire szükség van a jól képzett mesterekre.

Csomafáy Ferenc