Szabó Bálint

Szabó Bálint
Soha el nem múló szeretettel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, SZABÓ BÁLINTRA halálának első évfordulóján. „Téged elfelejteni sohasem lehet / Sajnos meg kell tanulni élni nélküled.” Emlékét kegyelettel őrzi szerető családja.