Szabályzat-tervezetet a díszpolgári cím odaítélésére

Szabályzat-tervezetet a díszpolgári cím odaítélésére
A Nagyvárad Díszpolgára cím odaítélésére vonatkozó szabályzat-tervezetet dolgozott ki a nagyváradi helyi tanács RMDSZ-frakciója.

Kirei Melinda, a nagyváradi helyi tanács RMDSZ-frakciójának tagja tegnapi sajtótájékoztatóján ismertette a szövetség által kidolgozott szabályzat-tervezetet, mely a díszpolgári cím odaítélésére vonatkozik, és amelyet hamarosan benyújtanak az önkormányzathoz. Mint mondta, Nagyváradon utoljára 2011-ben adtak díszpolgári címet, miközben az elmúlt hat évben Kolozsváron kilenc, Brassóban harmincegy, Temesváron pedig harminckilenc ilyen titulust adományoztak. Hozzátette, hogy ezzel szemben Nagyváradon az utóbbi években az önkormányzat csak azokra hívta fel a figyelmet, akik nagyobb összegeket adományoztak a városnak. Kirei Melinda hangsúlyozta: el kell ismerni azoknak is az érdemeit, akik nem anyagilag, hanem munkájukkal, tevékenységükkel, tetteikkel érdemelnék ki a város megbecsülését. Elmondta, hogy talán azért nem adnak ki díszpolgári tisztséget, mert az önkormányzatnak nincs is ilyen szabályzata, aminek alapján ez a cím odaítélhető.

Szabályzat

Az RMDSZ által kidolgozott szabályzat-tervezet kimondja, hogy díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti a polgármester, a helyi tanácsosok, jogi személyek, valamint a Nagyváradon szavazati joggal rendelkező polgároknak minimum öt százaléka. Díszpolgári címet lehetne adományozni a jelölt állampolgárságára, nemzetiségére, korára, lakhelyére, nemére, vallására és politikai hovatartozására való tekintet nélkül, illetve post mortem is odaítélhető lehetne a díszpolgári cím. A kitüntetés személyre szóló, meghatározatlan időre szól és nem átruházható. Nem lehet azonban előterjeszteni jogerősen elítélt, vagy büntetőjogi per alatt álló személyeket. A díszpolgári cím vissza is vonható, ha a díjazott a későbbiekben törvénytelenséget követ el, avagy ha későbbi cselekedeteivel rossz fényt vet a városra vagy az országra. A szabályzat-tervezet értelmében díszpolgári címre felterjeszthetők helyi, országos, nemzetközi vagy egyetemes elismerésnek örvendő személyek, olyanok, akiknek cselekedetei hozzájárultak Nagyvárad jó hírének öregbítéséhez, akik Nagyváradon életeket mentettek meg vagy egyéb hőstetteket hajtottak végre, olyanok, akik Nagyváradon szociális-humanitárius akciókat kezdeményeztek és bonyolítottak le, valamint a kimagasló eredményeket elért sportolók is. A díszpolgári címet ünnepélyes keretek között adnák át, a díjazott az oklevél mellett egy körülbelül 31 grammos ezüst medált is kapna, melynek egyik oldalán a város címere, másik oldalán pedig a városháza rajza volna látható. Emellett Nagyvárad díszpolgára felszólalhatna a helyi tanácsban a város egészét érintő kérdésekben, ingyen utazhatna a város tömegközlekedési eszközein, ingyen bejárása lenne az önkormányzat bármelyik intézménye által szervezett kulturális és sportrendezvényre. A tervezet kimondja, hogy évente maximum három személynek lehetne díszpolgári címet adományozni, Kirei Melinda szerint ezzel a kitétellel el lehetne kerülni azt, hogy ez a cím devalválódjon. A kedvezmények kapcsán a tanácsos hangsúlyozta, hogy a szabályzatban nem az anyagi jutalmazáson van a hangsúly, hiszen azt szeretnék, ha a díjnak a szimbolikus értéke lenne nagyobb.

Eddig hogy volt?

Arra az újságírói kérdésre: ha nincs vonatkozó szabályzat, akkor eddig minek alapján osztottak ki Nagyváradon díszpolgári címet, Kirei Melinda nem tudott válaszolni, mindössze annyit mondott, hogy az önkormányzat honlapján nem talált ilyen szabályzatot. Éppen ezért a sajtótájékoztató után ugyanezt a kérdést tettük fel Petri Csillának, a nagyváradi polgármesteri hivtal sajtóosztálya munkatársának, aki elmondta, hogy a díszpolgári címet a váradi helyi önkormányzat jogi igazgatóságának a javaslatára a 2001/215 számú, közigazgatási törvény 36. cikkelyének 8. bekezdése, illetve 45. cikkelyének 1. bekezdése alapján ítélik oda. Csakhogy az említett 36-os cikkely nyolcadik bekezdése így szól: „a helyi tanács a kimagasló érdemeket szerzett román vagy nem román állampolgárságú magánszemélyeknek a község, a város, vagy a megyei jogú város díszpolgára címet adományozhatja egy saját szabályzat alapján. Ebben a szabályzatban rögzítik a díj visszavonásának a feltételeit is” Ebből tehát az derül ki, hogy a helyi önkormányzatoknak rendelkezniük kell saját szabályzattal, aminek alapján odaítélik a díszpolgári címet, a közigazgatási törvény csak azt mondja ki, hogy az önkormányzat rendelkezik a díszpolgári cím odaítélésének a jogával. A Nagyvárad Díszpolgára kitüntetést egyébként utoljára Marius Sala nyelvész kapta meg.

Pap István