Szabaddabban az unióban?

Szabaddabban az unióban?

Az Európai Parlament képviselői
egyszerűsítenék a többszöri
belépést lehetővé tevő
vízumok kiadását, közös
honlapot hoznának létre, 60 helyett 35
euró lenne a schengeni vízum
díja.


A vízumkérelmekre vonatkozó
közös szabályrendszert hozna
létre az Európai Unió,
áll az EP
sajtószolgálatának
közleményében. A
közösségi vízumkódex
egységes szövegbe foglalná a
három hónapnál rövideb
időre szóló vízumokkal
kapcsolatos jogszabályokat, melynek célja
a vízumkérelmezés
egyszerűsítése, a
kérelmezőkkel való egyenlő
bánásmód
biztosítása, a szabályok
harmonizálása és
átláthatóbbá tétele.
Az EP legfontosabb módosítása,
hogy a vízumkérelem
benyújtásakor az Európai
Bizottság
által javasolt 60 helyett
35 euró legyen a fizetendő kezelési
díj. Az EP szerint a magasabb összeg
negatívan hat az unió
imázsára, ráadásul a
vízum megszerzése a kérelmező
számára sokszor ennél is
többe kerül. A képviselők nem
fizettetnének díjat a fél
évesnél kisebb gyerekek, az
iskolások, a csereprogramban
résztvevő egyetemisták és a
kulturális-, illetve sportprogramokra
utazó, 25 évnél fiatalabbak
után. A képviselők a schengeni
övezetbe tartozó összes
ország
közreműködésével
közös információs weboldalt
hoznának létre. A
vízumkérelmezők itt
szerezhetnék be az összes lényeges
információt. A problémamentes
„gyakori utazók”
számára könnyített
eljárást vezetnének be. A
jogszabály tervezete szerint amennyiben a
kérelmező a tagállamokban öt
éven belül három egymást
követő vízumidőszak során
teljes mértékben eleget tesz a
vízumok tekintetében
megállapított feltételeknek
(vízumelőzményei nem
kifogásolhatóak), továbbá
ha a három előírt vízum
közül az utolsó lejártát
követő öt éven belül
nyújt be vízumkérelmet, akkor
egyszerűsített eljárásra
jogosult. Az egyszerűsített
eljárás
része lehet a hosszabb
érvényességű,
többszöri belépésre
jogosító vízum kiadása, az
interjúk mellőzése, kevesebb
bizonyító dokumentum
előírása, illetve az, hogy a
vízumkérelmezési
eljárás egyes részei interneten is
elvégezhetők.