Szabad tanügyi állások

Szabad tanügyi állások
Bihar megye – Jövő hét elejétől lehet feliratkozni a szabad tanügyi állásokra, hangzott el a syerdai, tanfelügyelőségi sajtótájékoztatón. A versenyvizsga az eddigiektől eltérő módon lesz megszervezve.

 

 

Amint Nicolae Ungur Bihar megyei főtanfelügyelő helyettes elmondta, megyei szinten 268 a meghatároztalan időre szóló, teljes tanügyi posztok száma, ezek egy jelentős része az újonnan induló előkészítő osztályok miatt alakult meg. További 324, szintén teljes poszt meghatározott időre szól. A tanintézetek vezetői a tegnapi nap folyamán kellett ellenőrizzék a betöltetlen katedrákra vonatkozó adatokat, s ezek holnap lesznek közzétéve. A feliratkozások április 2 és 12 között zajlanak az adott tanintézeteknél, illetve tanintézeti egyesületeknél (ez utóbbiak főleg vidéken alakultak meg abból a célból, hogy könnyebben szervezhessék meg a versenyvizsgákat).

Maga a versenyvizsga két próbából áll. Az első egy nyílt óra, melynek során a jelentkezőnek pedagógiai rátermettségét kell bizonyítania helyi vizsgabizottság előtt. Ez a szakasz májusban és júniusban zajlik, s ahhoz, hogy valakit meghatározatlan időre alkalmazzanak egy tanintézetben, legalább hetest kell elérnie. Mint megtudtuk: aki 5 és 6,99 közötti jegyet ér el, kizárólag meghatározott időre alkalmazható, akkor is, ha a maga a poszt meghatározatlan időre szól. Az írásbeli vizsga egységesen augusztus másodikán zajlik minden tanintézetben. A nyílt óra teljes újdonságnak számít, mint ahogy az is, hogy a versenyvizsgákat az iskolákban szervezik meg – s ez egyúttal nagy felelősséget is ró az adott tanintézetekre, hangzott el.