Szabad helyek magyar tagozaton

Illusztráció
Illusztráció
Még 410 szabad hely van Bihar megyében magyar tannyelvű kilencedik osztályokban. A Kéry Hajnaltól, a Bihar Megyei Főtanfelügyelőség főtanfelügyelő-helyettesétől kapott tájékoztatás szerint 146 hely elméleti líceumi, 261 pedig szakiskolai képzésben van.

 

 

A nagyszalontai Arany János Elméleti Líceumban három líceumi (filológia – intenzív angol) és negyvenegy szakiskolai hely van még építészet és kereskedelem szakokon. A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban huszonnégy hely van református teológián és hét hely elektrotechnika szakon. Az Érmihályfalvi 1. számú Technológiai Líceumban 16 hely maradt a Természettudományok szakon, huszönöt hely pedig a szakiskolai szakon: tizenkettő a kertészet, négy a mezőgazdász, hét a szakács és kettő a bolti eladó szakon. A Nagyváradi Művészeti Líceumban két hely van még hangszer/magánének, öt hely képzőművészet és hét hely építészet szakon. A nagyváradi Szent László Római-Katolikus Teológiai Líceumban tizenhárom helyre lehet még jelentkezni közgazdaság szakra, hét helyre közélelmezés szakra, tizenkét helyre egyházturisztika szakra és két helyre cukrász/szakács szakra. A borsi Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Líceumban tizenegy hely van még kertészet, tizennyolc pedig elektrotechnika szakon. A székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumban van még tizenhárom hely természettudományok és huszonöt hely filológia szakon, a nagyváradi Iosif Vulcan Főgimnáziumban két szabad hely van tanító-óvodapedagógus szakon. A Nagykágyai 1. számú Szakközépiskolában huszonhat hely van még pék szakon, öt van a pincér, tíz a szakács, huszonhét az agroturizmus, négy a mezőgépész, tizennyolc a hegesztő, öt a nehézgépkezelő, huszonnégy a kőműves szakon.

A margittai Horváth János Elméleti Líceumban Filológia szakon tizenhárom szabad hely van még, szakács szakon hét, pincér szakon öt, kőműves szakon hat, légkondicionáló-szerelő szakon tizenhárom szabad hely van még. A nagyváradi Traian Vuia Műszaki Kollégiumban három szabad hely van autószerelő szakon, hat hely karosszérialakatos autófestő szakon, egy hely fodrász, borbély, manikűrös, pedikűrös szakon és négy hely szállodai dolgozó szakon. Kéry Hajnal emondta, aki eddig ezt nem tette meg, ezekre a helyekre iratkozhat be, vagy abban az iskolában jelentkezzen, amelyikben végezte a nyolcadik osztályt, hogy segítsenek a beiratkozásnál, vagy abba a tanintézményben, ahova szeretne bejutni. Szakiskolai képzés esetén egyenesen a szakiskolába kell jelentkezni, a líceumi helyek esetén a beiratkozás után fog lezajlnai a számítógépes helyosztó második fordulója.