Szükség van szakmunkásokra

Szatmár megye – Szatmár megyében a VIII. osztályt végző diákok a továbbtanulással kapcsolatban körülbelül ugyanolyan arányban érdeklődnek a technikai osztályok iránt, mint elméleti oktatás iránt.

A 2011/2012–es tanévben is az idei iskolai évtől bevezetett módszer szerint elméleti vagy szakközépiskolában folytathatják tanulmányaikat a nyolcadikosok — tájékoztatta lapunkat KónyaLászló főtanfelügyelő–helyettes, aki elmondta, hogy ezúttal is az a cél, hogy egyenlő esélyeket biztosítsanak minden diák számára. Nemrégiben felmérést végeztek a VIII. osztályos diákok körében, amelyből kiderül, hogy a tanulók 71 százaléka román, 27 százaléka magyar, 2 százaléka pedig német tagozaton akarja folytatni tanulmányait. 4466 nyolcadikos diák közül 4170 válaszolt a kérdésekre, akik közül 189 más megyében akarja folytatni tanulmányait, 107 pedig nem akar továbbtanulni. A megyei tanfelügyelőség adatai szerint a gyermekek 43 százaléka az elméleti, 44 százaléka a technológiai — például ezen belül a diákok 46 százaléka technikai, 38 százaléka szolgáltatások, 16 százaléka pedig környezetvédelmi vonalon tanulna tovább —, 13 százalék pedig elhivatottsági osztályba felvételizne — tette hozzá Kónya, aki pozitívnak látja, hogy bizonyos mértékben csökkent az elméleti osztályokhoz való ragaszkodás, és némi növekedés észlelhető a technikai, gyakorlati osztályok iránti kereslet területén. Példának hozta fel a reál szakok területén a természettudományi osztályokat, a humán szakok területén a filológiaát és a társadalomtudományokat, a szolgáltatások keretében a közgazdasági és kereskedelmi osztályokat, míg a technika területén főként az autóelektromossági és számítógép–technikai osztályok a legnépszerűbbek. Kónya kihangsúlyozta, az idei évben a Gheorghe Dragoş Iskolaközpontban a 2011/2012–es tanévben közigazgatás szakon indul magyar tagozatos IX. osztály.
„Fontos, hogy az általános iskolai pedagógusok a diákokat kompetenciáik és képességeik szerint irányítsák a továbbtanulás felé. Jelenleg, és ez a közeljövőben sem változik, a legkeresettebbek a munkaerőpiacon a szakmunkások” — tette hozzá a főtanfelügyelő–helyettes.