Szükség van Istenre, egyházra és a papi szolgálatra

Szükség van Istenre, egyházra és a papi szolgálatra

Nagyvárad – Vasárnap délután
szentségimádást tartottak a
Barátok templomában. Az ezt követő
szentmisén Sövér István
segédlelkész prédikált, Szent
Márk könyvéből vett
evangéliumi részlet alapján.


Szentbeszédében Sövér
István
segédlelkész azt
helyezte előtérbe, hogy miért van
szükség napjainkban is Istenre,
egyházra és a papok
szolgálatára. Arra hívta fel a
figyelmet: mostanában sokszor tapasztaljuk, hogy
szűkebb környezetünkben vagy a
nagyvilágban sokan nyíltan vagy a
szívük mélyén
megkérdőjelezik  ezek
jelentőségét. Elmúltak azok
az idők, amikor fontossággal bírtak,
új korszak következik, hangoztatják.
Ezek az emberek megfeledkeznek arról, hogy
Isten, az egyház és a papi
szolgálat éppúgy
összetartozik, mint a szentháromság,
hangsúlyozta a tisztelendő. Istenre
azért van szükség, mert a
teremtményei vagyunk, vagyis nem mi alkottuk
őt, hanem ő minket. Mindig is így
lesz, hiszen még a hitetlen is, amikor bajban
van, akaratlanul úgy sóhajt fel: Uram
segíts! Isten ugyanis nem hal meg azon a napon,
amikortól kezdve többé nem
hiszünk őbenne. Ahogyan a Nap is
világít, attól
függetlenül, hogy a vakok nem
érzékelik ezt, úgy Isten is
létezik, annak dacára, hogy megtagadtuk
őt.

Ima a papságért


Istenbe kell kapaszkodnunk, hogy ne ragadjunk bele a
föld sarába, hogy ne legyünk hitetlen
árvák. Akik hallgatnak az igei
tanításra, azok
közössége alkotja az egyházat.
Krisztus azért küldte az apostolait az
emberek közé, mert az Atya általuk
bizonyítja szavának a
hihetőségét, rajtuk keresztül
akarja folytatni üdvözítő
tevékenységét. A
papság tehát isteni
küldetés
  alapján tesz
eleget annak az elvárásnak, mely az
Úrtól származik. A papok nem
önmagukat találták ki, őket is
befolyásolhatják
különböző
körülmények, mert gyarló
emberek. Ha Isten tökéletes lényeket
akart volna a szolgálatába
állítani, akkor angyalokat
küldött volna. Ezer és ezer ember
létezik, így a papok akárhogyan is
törekednének rá, nem tudnák
valamennyinek a tetszését elnyerni. “Csak
a mennyei atya akaratának a
teljesítése fontos, az egyház
gyermekei ehhez kell igazítaniuk az
életüket. A hívek
imádkozzanak a papságért, hogy azt
a magasztos hívatást, amire
meghívást kaptak a legjobb akaratuk
és tudásuk szerint tudják
teljesíteni”, fogalmazott a
káplán.

Ciucur Losonczi Antonius