STARS Pincegaléria megnyitója

Fotó: Horváth László
Fotó: Horváth László
A hit és a kellő alapossággal átgondolt cselekedet, a ’89-es események után adta, új lehetőségek felfedezték Kalotaszeg egyik faluvölgyében levő Zsobokot. Azóta nincs olyan év, mikor ne történne több olyan esemény, amely a Kárpát- medencében élő magyarság bizonyos részét kulturális és morális szempontból ne érintené.

 

Évszaktól függetlenül a községben mindig van valamilyen esemény, mely bizonyítja Zsobok és az odalátogatók vitalitását.

A siker megerősíti azok tevékenységét, akiknek köszönhető az a nem lanyhuló tenni akarás, ami tulajdonképpen most már több évtizede bizonyítottan létezik.

Ezek közé tarozik az Essig házaspár is. Essig József a maga fáradhatatlan, kitartó, nem lankadó figyelmével kezéből ki nem esik (hál’ Istennek) a filmfelvevő gép vagy a fényképezőgép. Essig Kacsó Klára, aki minden olyan történésre oda tud figyelni, ami a kultúrával, a képzőművészet valamelyik ágával kapcsolatos. Szerintem Ő az, aki rátapint kitűnő érzékkel, melyek azok a plasztikai megnyilvánulások, melyeket érdemes, és kell is támogatni. Ennek köszönhető a majdnem két évtizedes zsoboki festő és fotótáborok megszervezése. Ezeknek az anyagi alapoknak a megszervezése lehetővé teszi, hogy olyan alkotásokat teremtsenek meg, melyek idő múlásával nem vesztenek értékeikből, sőt gazdagítják a Kárpát- medencében élő magyarság tudatvilágát.

Az sem véletlen, hogy egy idő óta rendszeresen ki tudnak állítani a Kolozsvári Állami Magyar Színház és Magyar Opera emeleti csarnokában.

Jó magam, de még sok színházba látogató is megcsodálhatta azokat a műveket, melyek a Zsobokon táborozók, sokszor különböző országokból származó művészek alkottak.

Az Essig házaspár fáradhatatlan találékonyságára jellemző újabb lépésük:

A STARS Pincegaléria megnyitója

Elektronikus postán kaptam a meghívót. Idéznék a meghívó szövegéből: „Szeretettel meghívjuk a STARS- fotóklub Farkas utcai pincegalériájának a felavatására és az azzal egybekötött kiállítás-megnyitóra.

A 2012-es zsoboki tábor fotóanyagából készült kiállítást Németh Júlia művészettörténész nyitja meg…”

Az eseményt felvezető megnyitó beszédében Essig Klára kihangsúlyozva, hogy kettős ünnepen veszünk részt. Ünnepeljük a Magyar Fotóművészet Napját, másrészt a Stars pincegaléria megnyitóját.

Németh Júlia 13 évvel ezelőtti emlékeit eleveníti fel. Akkor szintén egy az evangélikus- lutheránus egyház tulajdonában levő pinceklubban ültek, mely Reményik Sándorról volt elnevezve. Az alapötlet szintén az Essig házaspár ötlete volt. Abban az időben Kolozsváron egyedi ötletnek számított a pinceklub, ahol színvonalas kiállításokat, beszélgetéseket tartottak. (Zárójelben megjegyezném, a püspökváltás nem éppen virágoztatta fel az egyébként jól működő galériát. Cs. F.)

A mostani pincegalériában színvonalas kiállításnak lehetünk a részesei, amely a Kalotaszeg természeti szépségeit, a közösség mindennapjait, népművészeti értékeit foglalja magába. A Zsoboki 2012-es fotótábor anyagát mutatja be.

Németh Júlia szerint minden kiállított felvétel a művészfotó kategóriájába tartozik. Nem véletlen, hogy a fotóművész milyen részleteket emel ki a környező világából, ennek következtében a művek egyediek és egyéniek.

Olyan pillanatot ragadnak meg, mely az adott tájra jellemzőek. Portrék, zsánerképek, tájképek, melyek feltárják a tájegység lényegét.

Tóth István, a Romániai Fotóművészek Szövetségének elnöke kihangsúlyozta, a pincegaléria felavatásával Kolozsváron új fotótörténet, kezdődik, amely az Essig családnak köszönhető. Ezért csodálja ezt a családot. Rövid idő alatt képesek voltak létrehozni, némi támogatással, az STARS- fotóklubot.

A hazai fotómozgalomban a pincegaléria új korszakot jelent. Ebben a Galériában számtalan hazai és nemzetközi fotókiállítás lesz.

Ezáltal, állítja Tóth István, Kolozsvár is belép a nemzetközi fotókiállítások rendszerébe.

Kolozsváron ünnepelték nemrég Szathmári Pap Károly (születési neve) születésének 200-ik évfordulóját. A Román Kormány ekkor törvénybe foglalta „2012 Szathmári Pap Károly éve” legyen.

Kolozsvári fotóművészeket, mint Eugen Moritz-ot és Mircea Albu, az Art Image Egyesület Elnökét Szathmári Pap Károly- emlékéremmel jutalmaztak.

Bálint Zsigmond, a Marosvásárhelyi Fotóklub elnöke szerint: A mai nap ünnep azok számára, akik szeretik a fotográfiát. Majd a fotográfia történetét felidézve, megemlékezett néhány olyan magyar vonatkozású eseményről, mely beírta nevét az egyetemes fotótörténetbe. Kisesszét tartott a fotó és a képzőművészet kölcsönös hatásáról.

Veress Ferencnek köszönhetően, megismerhetjük a XIX. század második felének Kolozsvárát.

Mint zsoboki fotótábor lakók bekopoghattak a zsobokiak portáira, akik szeretettel fogadták. Mindezért köszönet jár.

A fotógráfus szemével vissza tudták adni Kalotaszeg szépségeit. A fotósok a változó falut mutatják be. A mai mezőgazdaságban dolgozó másként gondolkodik, mint régen. Szerinte érdemes lenne a fényképeket digitalizálni, bizonyítva, hogyan látják a fotósok a falut.

Kötő József színháztörténész szerint a kép mögött az alkotóművész szubjektuma van. A fotós megörökíti az élet lényegét. Időtálló üzeneteket tud közvetíteni Kalotaszeg teremtőerejéről, kreativitásáról. A transzilván kreatív erőt tudja megtestesíteni.

A Stars pincegaléria megnyitójának hangulatát színesebbé tették az ez alkalommal fellépett művészek. Jancsó Hajnal Reményik Sándor Kegyelem című versét szavalta. Vigh Ibolya, a Kolozsvári Magyar Opera koloratúr szoprán énekesnője magyar népdalokat énekelt, zongorán kísérte Brian Johnston egyetemi tanár, fotóművész. Terebesi Beáta fuvola, Oláh Boglárka zongora és Oláh Mátyás gordonkaművész játéka rendkívüli művészi élményt jelentett a hallgatóságnak.

Csomafáy Ferenc

Címkék: ,