Gyászhírek, 2017. március 13.

Gyászhírek, 2017. március 13.

13.03.2018 | Ma 25 éve, hogy szerettünk, BAJKÓ CSABA LÁSZLÓ örökre megpihent. Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk csendesen zokogva. A halál nem jelent elmúlást és véget, Szívünkben örökké élni fog drága emléked. Bánatos édesanyád és öcséd Zoltán a családjával.
Gyászhírek, 2018. március 12.

Gyászhírek, 2018. március 12.

12.03.2018 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk, VÉKONY MIKLÓS temetésén részt vettek, koszorúikkal, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekezték. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. március 9.

Gyászhírek, 2018. március 9.

09.03.2018 | „A múltba visszanézve, valami fáj, valamit mindig temetünk, az emlék néha visszaszáll és könnyes lesz tőle szemünk.” Szívünkben örök hálával és szeretettel emlékezünk SZŰCS SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján és feleségére, ÖZV. SZŰCS ERZSÉBETRE születésnapja évfordulóján. Nyugodjanak békében! Sokat gondol rájuk lányuk Beti, vejük Jóska, imádott unokájuk Gergő, Bakonyi Lajos és felesége Katika, valamint Macsingo Erzsébet és családja a messzi távolból.
Gyászhírek, 2018. március 8.

Gyászhírek, 2018. március 8.

08.03.2018 | „Hiányod fájdalom, minden könny vigasz, Örök a perc, de az élet nem az, Minden éjszaka és hajnal véget ér, s míg szívünk dobban, Te örökre benne élsz!” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára és nagymamára, DOBRAN MÁRIÁRA (MANYIKA), aki 14 éve örökre eltávozott tőlünk. „Emléked örökké itt van velünk, amíg élünk, te is itt élsz velünk.” Nyugodj békében, drága Anyukánk! Őt soha el nem felejtő és nagyon szerető lánya Baba, fia Puiu, menye Adriana és drága unokája Diana.
Gyászhírek, 2018. március 7.

Gyászhírek, 2018. március 7.

07.03.2018 | Mély fájdalommal szívünkben osztozunk KONCZ ÁGOTA kolléganőnk szeretett édesapja elvesztése miatti gyászában. Isten adjon csendes nyugalmat az elköltözöttnek, a gyászoló családot pedig vigasztalja a mi Urunk Jézus Krisztus drága Igéje: „Aki hisz énbennem, ha meghal is él.” (Jn. 11,25). A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium közössége.
Gyászhírek, 2018. március 6.

Gyászhírek, 2018. március 6.

06.03.2018 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, FAZAKAS IMRE (micskei születésű berettyószéplaki lakos) életének 81. évében csendesen elhunyt. Temetése március 7-én 14 órakor a berettyószéplaki kápolnából. Gyászolja megtört szívű családja.
Gyászhírek, 2018. március 5.

Gyászhírek, 2018. március 5.

05.03.2018 | „A fájdalomtól szenvedőknek a hit ad menedéket”, amikor NAGY TIBORT utolsó útjára kíséritek. E nehéz percekben veletek vagyunk, és őszinte részvétünket fejezzük ki az egész családnak. Barátaitok Tünde, Zoltán és Boglárka.
Gyászhírek, 2018. március 2.

Gyászhírek, 2018. március 2.

02.03.2018 | Életünk legszomorúbb napjára emlékezünk március 3-án, szombaton, amikor a szeretett gyermek és testvér, DÉRER BRUNÓ, 24 évvel ezelőtt, mindössze 16 éves korában elhunyt. Ha élne, március idusán töltené be 40. életévét, de a kegyetlen sors másképpen akarta. Drága Bruni, emléked egy életen át elkísér bennünket, soha nem felejtünk el, nagyon hiányzol nekünk, az évek hiába telnek, elfelejteni nem tudunk. Nyugodj békében drága lélek, örök álmodat ne zavarja meg soha, semmi. Gyászol szerető édesanyád Liliana, édesapád Ferenc, testvéred Beatrice és családja.
Gyászhírek, 2018. március 1.

Gyászhírek, 2018. március 1.

01.03.2018 | Fájó szívvel búcsúzunk HEIELMAN MÁRIÁTÓL, akivel együtt jártunk iskolába az 1948-1951 tanévben. Istentől megnyugvást kívánunk a családnak!
Gyászhírek, 2018. február 28.

Gyászhírek, 2018. február 28.

28.02.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Forró Jenő munkatársunknak szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Ady Endre Líceum közössége.
Gyászhírek, 2018. február 27.

Gyászhírek, 2018. február 27.

27.02.2018 | „Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, Találj odafent örök boldogságot. Megpihenni mentél, fájdalmat elhagyva, De az emlékeddel szívünkben maradtál. Számunkra te soha meg nem haltál.” Fájó szívvel emlékezünk halálának 3. évfordulóján a szeretett feleségre, anyára, nagymamára, SZÁVÓ BAROTA MARIÁRA (szül. Érmihályfalva). Soha el nem múló szeretettel: férjed Miki, gyermekeid Krisztina, Miki, Detti, menyed Anita, vejed Zsolt, unokáid: Hugó, Aida és Márk.
Gyászhírek, 2018. február 26.

Gyászhírek, 2018. február 26.

26.02.2018 | „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.” (Ézs. 41,10) A feltámadott Jézus Krisztusban való töretlen hittel és reménységgel, őszinte részvétünket fejezzük ki a Kajántó családnak a szeretett édesanya, anyós, nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Az Élesdi Református Egyházközség gyülekezeti közössége, presbitériuma és a Hozsánna kórus.
Gyászhírek, 2018. február 23.

Gyászhírek, 2018. február 23.

22.02.2018 | Búcsúzunk a Szigligeti Színház volt munkatársától, Joó Gyulától és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Szigligeti Színház munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. február 22.

Gyászhírek, 2018. február 22.

22.02.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki DR. ILLES IZABELLÁNAK szeretett édesanya elvesztése miatt. A CSM – Oradea munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. február 21.

Gyászhírek, 2018. február 21.

21.02.2018 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a FAFF családnak, szeretett drága FAFF MALVINKA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. Sanda Homonnai és családja.
Gyászhírek, 2018. február 20.

Gyászhírek, 2018. február 20.

20.02.2018 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, RÁCZ ILONA életének 74. évében elhunyt. Temetése 2018. február 21-én 14 órakor lesz a szentmártoni kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. február 19.

Gyászhírek, 2018. február 19.

19.02.2018 | Szomorú szívvel búcsúzunk a mi MALVIN mamánktól, akit nagynéni és nagymamaként szerettünk. Pihenésed legyen csendes. Nikolett, Ildikó és Tibor.
Gyászhírek, 2018. február 16.

Gyászhírek, 2018. február 16.

15.02.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki NAGY ATTILÁNAK és családjának szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Kincses László és Anikó.
Gyászhírek, 2018. február 15.

Gyászhírek, 2018. február 15.

15.02.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Balla Jóskának drága felesége elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Vigasztalódást kíván Kiss József Levente és Edit.
Gyászhírek, 2018. február 14.

Gyászhírek, 2018. február 14.

14.02.2018 | ,,Csak egy könny voltam, aki porba hull. Csak egy sóhaj, aki égbe szabadul. Csak egy csók, aki hideg kőre lel, Csak egy szó, kire visszhang nem felel.” Szomorú szívvel emlékezünk a férjre, apára, nagyapára, ID. SZABÓ KÁROLYRA halálának 7. évfordulóján. Gyászoló családja.
Gyászhírek, 2018. február 13.

Gyászhírek, 2018. február 13.

13.02.2018 | Fájó szívvel búcsúzunk az elmúlt évtizedek leghűségesebb szurkolójától, mindenki Petijétől, NICHITA PÉTERTŐL (Érmihályfalva), aki a legnehezebb időkben is példamutatóan kitartott a helyi labdarúgás mellett. Az Érmihályfalvi Unirea SK sportvezetői, sportolói.
Gyászhírek, 2018. február 12.

Gyászhírek, 2018. február 12.

12.02.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, anyósra, nagy- és dédimamára, LUKÁCS IRÉNRE (Krecsmer), akit 19 éve vesztettünk el. Nyugodjon békében. Bánatos férje és családja.
Gyászhírek, 2018. február 9.

Gyászhírek, 2018. február 9.

09.02.2018 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Kelemen Zoltánnak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Ifj. Kerecsenyi Imre és családja.
Gyászhírek, 2018. február 8.

Gyászhírek, 2018. február 8.

08.02.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki húgomnak, PRAŢA IBINEK és családjának a szeretett férj, apa, nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalomban. Timár és Ladányi család.
Gyászhírek, 2018. február 7.

Gyászhírek, 2018. február 7.

07.02.2018 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, ID. FIBIK ZSIGMOND életének 76. évében elhunyt. Temetése február 8-án 14 órától a Rulikowski temetőben a városi kápolnából. Gyászoló felesége Fibik Piroska és fia István.
Gyászhírek, 2018. február 6.

Gyászhírek, 2018. február 6.

06.02.2018 | Ma van 6 éve a szomorú napnak amikor a szeretett férj, apa, após, nagyapa PALÓCZI ISTVÁN örök álmát alussza. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodj békében! Szerető felesége Julika, gyermekei és családjaik.
Gyászhírek, 2018. február 5.

Gyászhírek, 2018. február 5.

05.02.2018 | „Amint Ádámban mindnyájan meghaltunk, úgy Krisztusban mindnyájan életre keltünk.” NAGY ILONA, HEVESI AURICA, KUPE ERZSÉBET, MITRA R. JÁNOS, IANCU FLOARE, SPATAR EMILIAN, HEBREA ANA, CRISTEA ELENA, SERFEZI MIHAI, DEMIAN FLORIAN, ZAU MARIA, RUS TIBOR, VERES MATILDA, URZICEANU IRINA-MARIA, HANKO MIKLóS-MIHáLY, HUSASAN GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak! Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capatul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vallalat.
Gyászhírek, 2018. február 2.

Gyászhírek, 2018. február 2.

02.02.2018 | Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat.”(Zsolt.142,4) Napra pontosan egy éve élte át családunk az érthetetlenül döbbenetes eseményt, amikor váratlanul elveszítettük a nagyszalontai ifj. Balogh Györgyöt életének 43. esztendejében. Félelmetes csüggedés uralta el feleségét, gyermekeit, szüleit, testvérét, sógorát, keresztleányait, valamint a kiterjedt rokonságot, barátokat, munkatársakat és szomszédokat. Nehéz hetek és hónapok fájdalmát egyedül Isten hathatós segítsége enyhítette, aki ígérete szerint az ő útján akar vezetni bennünket, hogy még mindig könnyes szemünkkel követni tudjuk a féltamadt Krisztus útját. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. február 1.

Gyászhírek, 2018. február 1.

05.02.2018 | Fájdalomtól megtört szívvel és könnyes szemmel tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, KLEIN ARNOLD ANTONIU (TONI) életének 84. évében hosszan tartó betegség után eltávozott tőlünk. Temetése pénteken, február 2-án 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából a városi temetőben. Gyászoló felesége és fia.
Gyászhírek, 2018. január 31.

Gyászhírek, 2018. január 31.

31.01.2018 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, fiú, testvér, NAGY JÓZSEF életének 59. évében hirtelen elhunyt. Temetése csütörtökön, február 1-jén 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Édesanyja, gyermekei és húga.
Gyászhírek, 2018. január 30.

Gyászhírek, 2018. január 30.

30.01.2018 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, dédmama, IZSÁK KATALIN (szül. CSÖREGI) 79 éves korában csendesen megpihent. Temetése kedden, január 30-án 11 órától a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Lánya Ildikó, fia Kálmán, férje Kálmán, unokái Csabi és Levente és a gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. január 29.

Gyászhírek, 2018. január 29.

29.01.2018 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, Desits Juliana életének 87. évében elhunyt. Temetése január 29-én, héthőn 11 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából. Gyászoló családja.
Gyászhírek, 2018. január 26.

Gyászhírek, 2018. január 26.

29.01.2018 | Mély fájdalommal emlékezünk a 8 éve elhunyt szerettünkre, NAGY GÁSPÁRRA. Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret, S, hogy milyen fontos volt ő neked, csak akkor érzed igazán, ha már nincs többé veled. Szerető felesége, fiai, menyei, unokái.
Gyászhírek, 2018. január 25.

Gyászhírek, 2018. január 25.

25.01.2018 | „Aki testvérünket szent testeddel és véreddel tápláltad, bocsásd őt égi országod asztalához TAKÁCS RENÁTA-EDINA, MAGYARI SÁRA, BALLA ISTVÁN, HADHÁZI JÓZSEF, HETI ESTERA, ROTAR ANA, TURENICZ PETRU, VINCZE ÁRPÁD. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
Gyászhírek, 2018. január 23.

Gyászhírek, 2018. január 23.

29.01.2018 | Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett édesapám, BALLA ŞTEFAN (PISTA) rövid szenvedés után január 22-én elhunyt. Temetése január 25-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Fia és családja.
Gyászhírek, 2018. január 22.

Gyászhírek, 2018. január 22.

22.01.2018 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, özv. Nagy Gáborné (Bihardiószeg, szül. Szabó Erzsébet) életének 97. évében elhunyt. Végső nyughelyére január 22-én 12 órakor helyezzük a bihardiószegi Ó temetőből.
Gyászhírek, 2018. január 19.

Gyászhírek, 2018. január 19.

18.01.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki DÁVID JÓZSEFNEK és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama, DÁVID ERZSÉBET elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Sárközi család.
Gyászhírek, 2018. január 18.

Gyászhírek, 2018. január 18.

18.01.2018 | Mennyei Atyánk akaratát elfogadva tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk: ÖZV. SIPOS ESZTER életének 90. évében csendesen elhunyt. Temetése 19-én, pénteken 13 órakor a városi kápolnából. Gyászolják gyermekei Béla, Eta és családjaik.
Gyászhírek, 2018. január 17.

Gyászhírek, 2018. január 17.

17.01.2018 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak és az örvéndi református gyülekezetnek Nagytiszteletű Kánya Endre lelkipásztor szolgatársunk elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és Püspöki Hivatala.
Gyászhírek, 2018. január 16.

Gyászhírek, 2018. január 16.

16.01.2018 | „Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.” Lelkünkben mély fájdalommal vettük tudomásul nagytiszteletű KÁNYA ENDRE örvéndi református lelkipásztor, egyesületi cenzorunk földi árnyékvilágból való távozását. Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az örvéndi Silvana Egyesület vezetősége.
Gyászhírek, 2018. január 15.

Gyászhírek, 2018. január 15.

15.01.2018 | Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor ma 20 éve a legdrágább édesapa, férj, após, nagytata, FAZEKAS SÁNDOR (Paptamási) jóságos szíve megszűnt dobogni. Akik őt soha el nem felejtik: bánatos fiai, menyei, unokái, nászai és nászasszonyai.
Gyászhírek, 2018. január 12.

Gyászhírek, 2018. január 12.

13.01.2018 | Mélységes fájdalommal, megtört szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, KÓSA ERZSÉBET hosszantartó betegség után vissaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 13-án, szombaton 13 órakor lesz a a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. „Nagyon sokat, és szinte csak Neked köszönhetem drága feleségem, hogy sporthorgászként a csúcsra juthattam. Az Isten nyugtasson békében…” Örökké gyászolja őt soha el nem felejtő és szerető férje, Zoli.
Gyászhírek, 2018. január 11.

Gyászhírek, 2018. január 11.

11.01.2018 | Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább édesapától és nagytatától, id. DICSŐ SÁNDORTÓL. Nyugodj békében, örökké a szívünkben maradsz. Ati, Angi és Mark.
Gyászhírek, 2018. január 10.

Gyászhírek, 2018. január 10.

10.01.2018 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak Nagytiszteletű Kállay László lelkipásztor szolgatársunk, volt egyházkerületi előadótanácsos elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és Püspöki Hivatala.
Gyászhírek, 2018. január 9.

Gyászhírek, 2018. január 9.

09.01.2018 | Mély megrendüléssel értesültünk KÁLLAY LÁSZLÓ református lelkipásztor hirtelen elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.
Előző
5678910