Gyászhírek, 2017. október 5.

Gyászhírek, 2017. október 5.

05.10.2017 | Ma tíz éve annak a szomorú napnak, amikor STANIK MÁTYÁS mindössze huszonhetedik életévében örökre elment közülünk. Gondoljatok rá kegyelettel! Emlékét szeretettel őrzi családja.
Gyászhírek, 2017. október 4.

Gyászhírek, 2017. október 4.

04.10.2017 | Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett édesanyától, TOLCSVAI JULIÁNNÁTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. „Neked szól a templom harangja, érted imádkozunk halkan, zokogva, egy szál virág, egy gyertya az asztalon érted ég. Lelkedre odafent angyalok vigyáznak. Nyugodjál békében! Áldja meg az Isten emlékedet. Temetése 2017.10.05-én, csütörtökön 12 órakor a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Julika, unokája Kristóf, testvére Károly és neje Erzsike.
Gyászhírek, 2017. október 3.

Gyászhírek, 2017. október 3.

03.10.2017 | Elmondhatatlan fájdalommal emlékezünk a legdrágább és pótolhatatlan férjre, édesapára, apósra, nagytatára és déditatára, ID. NAGY SÁNDORRA (volt Lemnul dolgozója) halálának harmadik évfordulóján. Emlékét örökre szívünkben őrizzük. Szerető felesége Magdi, fia Sanyi, menye Márti, imádott unokája Erika és férje Claudiu és dédunokája Giulia.
Gyászhírek, 2017. október 2.

Gyászhírek, 2017. október 2.

02.10.2017 | Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor hat hete örökre itthagyott bennünket a szeretett apa, após, nagyapa, ID. NAGY LAJOS (Biharpüspöki, élt 70 évet). „Elfáradt teste megpihent, élete elszállt mint a virágillat, de emléke ragyogni fog, mint a fénylő csillag.” Szeretettel emlékszik fia Attila, menye Sarolta és szeretett unokái Dávid és Gergő.
Gyászhírek, 2017. szeptember 29.

Gyászhírek, 2017. szeptember 29.

29.09.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, testvér és rokon, SIMON ILONA (Bihar) 83 éves korában elhunyt. Temetése f. hó 30-án, szombaton 14 órától lesz a bihari temetőben. Nyugodjon békében! Gyászolják lánya, unokája, testvérei és a rokonok.
Gyászhírek, 2017. szeptember 28.

Gyászhírek, 2017. szeptember 28.

28.09.2017 | Fájó szívvel emlékezünk SCHISZLER ERNŐRE, akit ma 28 éve vesztettünk el. Nyugodj békében. Bánatos felesége Baby és fia Ernő.
Gyászhírek, 2017. szeptember 27.

Gyászhírek, 2017. szeptember 27.

27.09.2017 | Az Érmihályfalvi 1. Sz. Mezőgazdasági Főgimnázium munkaközössége és diákjai fájó szívvel búcsúznak szeretett és mélyen tisztelt kollegájuktól, tanáruktól, KISS IMRE tanár úrtól, aki váratlanul költözött el a földi létből. Emlékét, példaértékű életét, a közösségért tett hasznos mukáját örökre őrizzük szívünkben. Őszinte részvétünk a családnak.
Gyászhírek, 2017. szeptember 26.

Gyászhírek, 2017. szeptember 26.

26.09.2017 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a Kiss családnak (Érmihályfalva) szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2017. szeptember 25.

Gyászhírek, 2017. szeptember 25.

25.09.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, BIHARI GABRIELLA ANTÓNIA életének 76. évében csendesen elhunyt. Temetése hétfőn, szeptember 25-én 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik fia, menye, unokája, a barátok és szomszédok.
Gyászhírek 2017. szeptember 22.

Gyászhírek 2017. szeptember 22.

22.09.2017 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk hatvanadik születésnapján a szeretett gyermekre, édesapára, apósra, nagyapára, IFJ. TAPASZI LAJOSRA, (élt 44 évet, Biharszentjános). „Hiába borul rád a temető csendje, Szívünkben élni fogsz mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget, Míg élnek azok, akik szerettek téged.” Isten őrködjön pihenése felett. Bánatos családja.
Gyászhírek, 2017. szeptember 21.

Gyászhírek, 2017. szeptember 21.

21.09.2017 | Mierluţiu Emíliának, a Tibor Ernő Galéria alkotóközössége és barátai, édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában vigasztalódást kíván.
Gyászhírek, 2017. szeptember 20.

Gyászhírek, 2017. szeptember 20.

20.09.2017 | Fájó szívvel emlékezünk Ifj. ANYISZI FERENCRE (Magyarkakucs) halálának 14. évfordulóján. „Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp, Telő hold fényénél üvöltő emlékek.” „S ha foszló felhőn át tekint A hold a földi rögre, Az emlék hozzád visz, megint, Örökre, mindörökre..” Szerető családod.
Gyászhírek, 2017. szeptember 19.

Gyászhírek, 2017. szeptember 19.

19.09.2017 | Múlhatatlan szeretettel és fájdalommal teli szívvel emlékezünk arra a tizenkét évvel ezelőtti szomorú napra, amikor a drága férj, édesapa, após és nagyapa, CSUTAK GYÖRGY (MIKI, a borbély) búcsú nélkül, hirtelen eltávozott az öröklétbe. Emlékét hűen őrzi szerető családja.
Gyászhírek, 2017. szeptember 18.

Gyászhírek, 2017. szeptember 18.

18.09.2017 | Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal, örökké tartó szeretettel emlékezünk a drága, jó vőre, IFJ. SANYÓ JÓZSEFRE, aki egy éve hagyott itt bennünket örökre. Bánatos anyósa és családja.
Gyászhírek, 2017. szeptember 15.

Gyászhírek, 2017. szeptember 15.

15.09.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki KÖTELES FERENCNEK a szeretett apa, após, nagyapa hirtelen elvesztése miatt. A Kurucz család.
Gyászhírek, 2017. szeptember 14.

Gyászhírek, 2017. szeptember 14.

14.09.2017 | „Hogy egy édesapa milyen drága kincs, Csak az tudja, akinek már nincs. Drága, jó szívét, áldd meg Atyám, S köszönöm, hogy ő lehetett az én Drága édesapám!” BOROS KÁROLY (Paptamási) ma töltené be 78. életévét, de sajnos már 6 éve nem ünnepelhetjük. Emlékezik rá lánya Irma és családja.
Gyászhírek, 2017. szeptember 13.

Gyászhírek, 2017. szeptember 13.

13.09.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, keresztapára és nagybácsira, LOVÁSZ GÁBORRA, halálának 2. évfordulóján. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünk örökké őrzi drága emlékedet. Nyugodj békében! Emléked örökké megőrizzük. Testvéred Julika és Péter, keresztlányod Évike és családja, unokaöcséd Laci és családja.
Gyászhírek, 2017. szeptember 12.

Gyászhírek, 2017. szeptember 12.

12.09.2017 | Őszintén együtt érzünk kollégánkkal és barátunkkal, Tóth Istvánnal szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Isten nyugtassa békében! A Nagyváradi Perind Rt. munkaközössége.
Gyászhírek, 2017. szeptember 11.

Gyászhírek, 2017. szeptember 11.

11.09.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekünkre, BOROZSNYAI SÁNDORRA (élt 43 évet), akit 4 éve ragadott el a kegyetlen halál. Csak az idő múlik, feledni téged nem lehet. Temető csendje ad neked nyugalmat. Szívünk bánata örökre megmarad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk rád. Örökké gyászoló édesanyád, édesapád.
Gyászhírek, 2017. szeptember 7.

Gyászhírek, 2017. szeptember 7.

07.09.2017 | Őszintén együtt érzünk barátainkkal, Bogdán Károllyal és Ildikóval a szeretett édesanya, anyós, nagymama elvesztése miatti gyászukban. Az érmihályfalvi líceum 1976-ban végzett csapata.
Gyászhírek, 2017. szeptember 6.

Gyászhírek, 2017. szeptember 6.

06.09.2017 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya és nagymama, DR. BIRÓ SÁRA (volt belényesi labororvos) 2017. szeptember 2-án 79 éves korában elhunyt. Drága halottunk hamvasztás utáni temetése 2017. szeptember 7-én 13 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászolják férje dr. Biró András, fia Biró András, lánya Kovács Katalin, menye Mihaiela, veje Ferenc és 4 unokája Bandi, Robi, Ferike és Dávid.
Gyászhírek, 2017. szeptember 5.

Gyászhírek, 2017. szeptember 5.

05.09.2017 | Fájó szívvel búcsúzom szeretett unokatestvéremtől, SZILÁGYI MATILDtól (szül. SZIMA, Érselénd), elhunyt Siófokon. Pihenése legyen áldott, nyugodjon békében! Ibolya.
Gyászhírek, 2017. szeptember 4.

Gyászhírek, 2017. szeptember 4.

04.09.2017 | „Könyörülj, urunk, a feltámadás reményében elhunyt minden testvérünkön! Engedd őket jóságosan szent színed látására!” HAJDU FERENC, CICAS AUREL, BIRO SARA-ILDIKO, HAIDUC MARIA, PETRI IOSIF. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak! Mavrodoglu Ildiko, „Az Út Végén” (La Capatul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
Gyászhírek, 2017. szeptember 1.

Gyászhírek, 2017. szeptember 1.

01.09.2017 | „Aki szerettei szívében él, az nem halt meg, csak távol van, és mindenki, aki hazatér az Úrhoz, a családban marad.” (Szent Ágoston) Fájó szívvel emlékezünk FÜLÖP GYULÁRA (Érmihályfalva) halálának harmadik évfordulóján. Emlékeznek rá felesége, leánya, két fia, menyei, veje és két unokája.
Gyászhírek, 2017. augusztus 31.

Gyászhírek, 2017. augusztus 31.

31.08.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a szerető gyermekre, KOVÁCS JÁNOSRA (Biharszentjános) halálának második évfordulóján. Szíve nemes volt, keze dolgos, Örök álma legyen boldog! Csak az hal meg, akit elfeledünk. Örökké él, akit nagyon szeretünk. Szerető édesapád és édesanyád.
Gyászhírek, 2017. augusztus 30.

Gyászhírek, 2017. augusztus 30.

30.08.2017 | Ma egy éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama, KURTA JULIÁNNA (Hegyközszentimre) eltávozott közülünk. Emlékezik rá fia János, menye Piroska, családjaikkal.
Gyászhírek, 2017. augusztus 29.

Gyászhírek, 2017. augusztus 29.

29.08.2017 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Farkas Gábor kollégánknak és családjának a szeretett édesapa és nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A székelyhídi polgármesteri hivatal munkaközössége.
Gyászhírek, 2017. augusztus 28.

Gyászhírek, 2017. augusztus 28.

28.08.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, apa, HORVÁTH OTTÓ, életének 67. évében elhunyt. Temetése kedden, augusztus 29-én 13 órától a Steinberger kápolnából. Örökké bánatos felesége Ani, fia Krisztián.
Gyászhírek, 2017. augusztus 25.

Gyászhírek, 2017. augusztus 25.

25.08.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett FODRE LAJOS (biharpüspöki lakos) a Lemnul volt dolgozója, életének 67. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, augusztus 26-án 15 órakor a biharpusköki kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik szerető felesége, fia, a rokonok és a barátok.
Gyászhírek, 2017. augusztus 24.

Gyászhírek, 2017. augusztus 24.

24.08.2017 | Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a szeretett szülőkre, haláluk 3. évfordulóján, az édesapára, nagyapára, apósra, Torjai Tiborra, valamint az édesanyára, nagymamára, anyósra, Torjai Magdolnára (szül. Csáki). Szívünkben helyeteket nem pótolja semmi. Míg a földön élünk, nem fogunk feledni.
Gyászhírek, 2017. augusztus 23.

Gyászhírek, 2017. augusztus 23.

23.08.2017 | Ma egy éve annak a szomorú napnak, amikor a kegyetlen halál elrabolta a drága feleséget, édesanyát, gyermeket, testvért, sógornőt, KOCSIS KATALINT (szül. Szűcs, Bihar). Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de áldott emléked itt maradt közöttünk. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Bánatos családod.
Gyászhírek, 2017. augusztus 22.

Gyászhírek, 2017. augusztus 22.

23.08.2017 | Fájó szívvel és örökké tartó szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, BODÓ ETELKÁRA (Hegyközújlak), halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szeretettel emlékezik rá lánya Etu családjával, fia Jóska családjával.
Gyászhírek, 2017. augusztus 21.

Gyászhírek, 2017. augusztus 21.

21.08.2017 | Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett férj, édesapa, MAZILU VASILE életének 66. évében elhunyt. Temetése 2017.08.21-én, hétfőn 14 órakor lesz a Hasas kápolnából. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2017. augusztus 18.

Gyászhírek, 2017. augusztus 18.

18.08.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, STEFAN ILEANA RELA hosszú betegség után 68 éves korában eltávozott közülünk. Augusztus 18-án Montrealban (Kanada) lesz a gyászmise. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle a bánatos család.
Gyászhírek, 2017. augusztus 17.

Gyászhírek, 2017. augusztus 17.

17.08.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára és nagytatára, SELYEM SÁNDORRA (ny. tanár, Élesd) halálának tizenötödik évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük! A bánatos család.
Gyászhírek 2017. augusztus 16.

Gyászhírek 2017. augusztus 16.

16.08.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Gerő Gabriellának és a családnak a szeretett édesapa és férj elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Utolsó üdvözlettel az Érmihályfalvi Fogyasztási Szövetkezet munkaközössége.
Gyászhírek, 2017. augusztus 14.

Gyászhírek, 2017. augusztus 14.

14.08.2017 | Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, SILLYE KATALIN, 93. életévében megtért Teremtőjéhez. Emlékét őrizzük, míg élünk. Leánya Judit és unokája Katika.
Gyászhírek, 2017. augusztus 11.

Gyászhírek, 2017. augusztus 11.

11.08.2017 | Fájó szívvel veszünk búcsút a szeretett nagymamától és dédmamától, BOKSÁN KATALINTÓL, aki életének 90. évében visszaadta lelkét a Teremtőjének. Ma (pénteken) 11 órától a váradi Steinberger-kápolnából kísérjük utolsó útjára. Emlékét szívünkben őrizzük tovább.Unokája Györgyi, férje Peti, valamint dédunokái Dóra és Lara.
Gyászhírek 2017. augusztus 10.

Gyászhírek 2017. augusztus 10.

10.08.2017 | Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, özv. MOLNÁR GYULÁNÉ (szül. SZILÁGYI ROZÁLIA, Bors), életének 87. évében elhunyt. Temetése csütörtökön 14 órakor a borsi kápolnából. Búcsúzik tőle unokája Andrea, unokaveje Sándor és az egész rokonság.
Gyászhírek 2017. augusztus 9.

Gyászhírek 2017. augusztus 9.

09.08.2017 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, apa, férj, Tóth Zsigmond 2017. augusztus 7-én 58 éves korában elhunyt. Temetése a hegyközújlaki ravatalozóban lesz augusztus 9-én 17 órakor. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. augusztus 8.

Gyászhírek 2017. augusztus 8.

08.08.2017 | Szívemben mély fájdalommal emlékezem drága, jó édesanyámra, HEVESI MÁRIA IRMÁRA, halálának első évfordulóján, és drága, jó édesapámra, HEVESI JÓZSEFRE, aki már 7 éve, hogy itthagyott engem, szívemben örökké élni fognak. Szerető lányuk Éva.
Gyászhírek 2017. augusztus 7.

Gyászhírek 2017. augusztus 7.

07.08.2017 | Fájó szivvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, FODOR LAJOS 91 éves korában csendben elhunyt. Temetése 2017. augusztus 7-én, hétfőn 14 órakor lesz a nagykágyai temető ravatalozójából. Emlékét szeretettel őrizzük: lánya, fia, unokái és családja, rokonok, ismerősök.
Gyászhírek 2017. augusztus 4.

Gyászhírek 2017. augusztus 4.

04.08.2017 | Fájó szívvel emlékezünk OLÁH ESZTERRE (szül. Nagy, Kémer), halálának 5. évfordulóján. „Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. Úgy mentél el, ahogy éltél: csendesen, szerényen, drága lelked nyugodjék békében.” Soha nem felejtő, bánatos családod.
Gyászhírek 2017. augusztus 3.

Gyászhírek 2017. augusztus 3.

03.08.2017 | Fájó szívvel búcsúzunk kedves rokonunktól, id. Sipos Lajostól. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Osztozunk a család fájdalmában. A Németh Rais és a Rais család.
Gyászhírek 2017. augusztus 2.

Gyászhírek 2017. augusztus 2.

02.08.2017 | Fájó szívvel búcsúzom testvéremtől, JUHÁSZ JÓZSEFTŐL. Nyugodjon békében. Juci és családja.
Előző
5678910