Gyászhírek 2017. augusztus 10.

Gyászhírek 2017. augusztus 10.

10.08.2017 | Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, özv. MOLNÁR GYULÁNÉ (szül. SZILÁGYI ROZÁLIA, Bors), életének 87. évében elhunyt. Temetése csütörtökön 14 órakor a borsi kápolnából. Búcsúzik tőle unokája Andrea, unokaveje Sándor és az egész rokonság.
Gyászhírek 2017. augusztus 9.

Gyászhírek 2017. augusztus 9.

09.08.2017 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, apa, férj, Tóth Zsigmond 2017. augusztus 7-én 58 éves korában elhunyt. Temetése a hegyközújlaki ravatalozóban lesz augusztus 9-én 17 órakor. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. augusztus 8.

Gyászhírek 2017. augusztus 8.

08.08.2017 | Szívemben mély fájdalommal emlékezem drága, jó édesanyámra, HEVESI MÁRIA IRMÁRA, halálának első évfordulóján, és drága, jó édesapámra, HEVESI JÓZSEFRE, aki már 7 éve, hogy itthagyott engem, szívemben örökké élni fognak. Szerető lányuk Éva.
Gyászhírek 2017. augusztus 7.

Gyászhírek 2017. augusztus 7.

07.08.2017 | Fájó szivvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, FODOR LAJOS 91 éves korában csendben elhunyt. Temetése 2017. augusztus 7-én, hétfőn 14 órakor lesz a nagykágyai temető ravatalozójából. Emlékét szeretettel őrizzük: lánya, fia, unokái és családja, rokonok, ismerősök.
Gyászhírek 2017. augusztus 4.

Gyászhírek 2017. augusztus 4.

04.08.2017 | Fájó szívvel emlékezünk OLÁH ESZTERRE (szül. Nagy, Kémer), halálának 5. évfordulóján. „Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. Úgy mentél el, ahogy éltél: csendesen, szerényen, drága lelked nyugodjék békében.” Soha nem felejtő, bánatos családod.
Gyászhírek 2017. augusztus 3.

Gyászhírek 2017. augusztus 3.

03.08.2017 | Fájó szívvel búcsúzunk kedves rokonunktól, id. Sipos Lajostól. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Osztozunk a család fájdalmában. A Németh Rais és a Rais család.
Gyászhírek 2017. augusztus 2.

Gyászhírek 2017. augusztus 2.

02.08.2017 | Fájó szívvel búcsúzom testvéremtől, JUHÁSZ JÓZSEFTŐL. Nyugodjon békében. Juci és családja.
Gyászhírek 2017. augusztus 1.

Gyászhírek 2017. augusztus 1.

01.08.2017 | Szomorú szívvel búcsúzunk szeretetett szomszédasszonyunktól, KOMENDAT JULIANNÁTÓL (élt 77 évet). Temetése 2017. augusztus 2-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. „Én nem tudom, de áldom Istent, Ki nékem megváltást hozott. És azt, aki értem csak Egyszer imádkozott.” Nyugodj békében! Irénke és családja, Beti és családja.
Gyászhírek 2017. július 31.

Gyászhírek 2017. július 31.

31.07.2017 | Mély megrendüléssel, de az Úr akarata előtt meghajolva vettem tudomásul, hogy özv. FAZEKAS JÁNOSNÉ (szül. KOVÁCS IRMA, Nagyszalonta) rövid, de súlyos betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Egész élete példamutatás volt, szeretete övéi iránt végtelen. Szomorú szívvel veszek tőle búcsút, emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Volt vejed Guszti.
Gyászhírek 2017. július 28.

Gyászhírek 2017. július 28.

28.07.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagyamára, dédire, VARGA MÁRIÁRA (BODÓ) halálának 10. évfordulóján. Örökké bánatos családja.Fájdalommal tudatjuk, hogy KOCSÁN MARIANNA életének 76. évében elhunyt. Temetése július 29-én 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Gyászolja férje, fiai, menyei, unokái és nászai.
Gyászhírek 2017. július 27.

Gyászhírek 2017. július 27.

27.07.2017 | Fájó szívvel és soha nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, VARGA GABRIELLÁRA, halálának ötödik évfordulóján. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. július 26.

Gyászhírek 2017. július 26.

26.07.2017 | „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Megrendülten értesültünk barátunk, Kiss Gergő hirtelen haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Barátai Levi, István, Petya, Laci és Misi.
Gyászhírek 2017. július 25.

Gyászhírek 2017. július 25.

25.07.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, SZŐKE EDITHRE (BABUCI), halálának 1. évfordulóján. „Elmentél némán, csendben. Könnyezve őrizzük emlékedet. Elfelejteni Téged soha nem lehet, S meg kell tanulni élni Nélküled.” Örökké bánatos családja: édesanyja Edit, fia Norbert, testvére Szőke István és családja.
Gyászhírek 2017. július 24.

Gyászhírek 2017. július 24.

24.07.2017 | Megnyugszanak, akiknek erejük ellankadt”(Jó.3,17) Béres Melinda munkatársunk és családja gyászában együttérzéssel osztozunk. Kérjük Istent, hogy Krisztus feltámadásának üzenetével most is erősítse közöttünk a viszontlátás reménységét. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület testvéri munkaközössége!
Gyászhírek 2017. július 21.

Gyászhírek 2017. július 21.

21.07.2017 | Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett sógórtól, keresztapától, nagybátytól, KÁLLAI GYULÁTÓL (Jákóhodos), aki visszaadta lelkét Teremtőjének. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom.” Búcsúzik tőle sógora Imre és Irénke, keresztlánya Gabi és családja, unokaöccse Imi és családja.
Gyászhírek 2017. július 20.

Gyászhírek 2017. július 20.

20.07.2017 | Szomorú szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára és dédnagymamára, LUDMÁN PIROSKÁRA, akinek jóságos szíve 3 hónapja megszűnt dobogni. A gyászoló, szomorú család.
Gyászhírek 2017. július 19.

Gyászhírek 2017. július 19.

19.07.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki ZBORAY JÓZSINAK és családjának a szeretett édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Blaskó Lajos és nagy családja.
Gyászhírek 2017. július 18.

Gyászhírek 2017. július 18.

18.07.2017 | CRIŞAN JULIANNA ANNA, valamint VARGA ESZTER szeretteinek kívánunk őszinte részvétet és vigasztalódást szeretteik elhunyta alkalmából. „ Segítségül hívtam a te nevedet, oh Uram, a legalsó veremből. Hallottad az én szómat, ne rejtsd el füledet sóhajtásom és kiáltásom elől. Közelegj hozzám, mikor segítségül hívlak téged, mondd: Ne félj!” (Jeremiás siralmai 3, 55-57) Az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói.
Gyászhírek 2017. július 17.

Gyászhírek 2017. július 17.

17.07.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, BARTA JUTKÁRA, halálának első évfordulóján. Emlékét örökre megőrizzük szívünkben. Szerető leánya és unokája.
Gyászhírek 2017. július 14.

Gyászhírek 2017. július 14.

14.07.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, testvér, SARKADI ALBERT 68 éves korában elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle testvére Erzsike, sógora Gyuszi, unokaöccse István családjával, Zolika családjával, valamint Erzsike és férje.
Gyászhírek 2017. július 13.

Gyászhírek 2017. július 13.

13.07.2017 | A Nagyvárad-Réti Református Egyházközség lelkészeinek, vezetőségének és presbitériumának nevében kívánunk vígasztalódást Szomor Abigélnek, Szomor Attilának és családjuknak a szeretett édesapa, após, férj, nagyapa, Mike Zoltán szilágysomlyói református lelkipásztor elvesztése feletti szomorúságukban. Isten igéje nyújtson vigasztalást számukra: „... én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19b)
Gyászhírek 2017. július 12.

Gyászhírek 2017. július 12.

12.07.2017 | Osztozunk kollégának, Bajkó Zoltán és családja fájdalmában, melyet szeretett édesapja elvesztése okozott. Nyugodjék békében! A Kingart vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek 2017. július 11.

Gyászhírek 2017. július 11.

11.07.2017 | Őszinte részvétünk SZABÓ ZOLTÁNNAK és családjának felesége, SZABÓ LIA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Gábris Éva és Mónika.
Gyászhírek 2017. július 10.

Gyászhírek 2017. július 10.

10.07.2017 | Fájó szívvel és sok szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, GÁLFFY JOLÁNRA és GÁLFFY GYULÁRA haláluk 21. illetve 17. évfordulóján. Bánatos leányaik Kati és Ildi családjukkal.
Gyászhírek 2017. július 07.

Gyászhírek 2017. július 07.

07.07.2017 | „Veletek maradok mindörökre.” Megrendült lélekkel és szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága társra és édesapára, VARGA VILMOS színművész-rendezőre halálának egy éves évfordulóján. „Örök virágzás sorsa már az enyém...” (Ady). Felesége, Ildikó és fia, Zsombor.
Gyászhírek 2017. július 06.

Gyászhírek 2017. július 06.

06.07.2017 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, Kállai Ilona (Szentjobb) 64 éves korában elhunyt. Temetése ma, 2017. július 6-án 11 órától a szentjobbi katolikus kápolnától. Nyugodjon békében! Gyászolják fia Szabolcs, menye Editke, unokái Márk és Viktória.
Gyászhírek 2017. július 04.

Gyászhírek 2017. július 04.

04.07.2017 | Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, TAGA MÁRIÁTÓL (szül. JÓZSA), aki súlyos szenvedés után, 70 éves korában elhunyt. Temetése szerdán, július 5-én 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz megtartva. Búcsúzik tőle lánya Móni, fia Adi, unokái: Emil, Emma és Nicholas, valamint veje és családja.
Gyászhírek 2017. július 03.

Gyászhírek 2017. július 03.

03.07.2017 | Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Kacsó Judit életének 50. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése 2017. július 3-án, hétfőn 12 órakor lesz a Rulikowski temető városi kápolnájából. A bánatos, gyászoló család.
Gyászhírek 2017. június 30.

Gyászhírek 2017. június 30.

30.06.2017 | Szívünkben mély fájdalommal, de örökké tartó szeretettel emlékezünk a drága férjre, édesapára és nagytatára, HORVÁTH JÁNOSRA halálának első évfordulóján. Nyugodj békében! Felesége Piroska, lányai, vejei és unokái.
Gyászhírek 2017. június 29.

Gyászhírek 2017. június 29.

29.06.2017 | Két éve üres az otthon, két éve üres a szívünk, két éve már, hogy nem vagy velünk. Két szomorú és fájdalommal teli év telt el, amióta a szerető férj, gondoskodó apa és nagyapa, FELE IMRE (Érsemjén) mély űrt hagyva szerető családja szívében, örökre elköltözött. Hiányodat nem enyhíti semmi, emléked örökre a szívünkben fog élni. Szerető feleséged Erzsike, lányaid Mónika, Enci és Andi, vejeid és imádott unokáid.
Gyászhírek 2017. június 28.

Gyászhírek 2017. június 28.

28.06.2017 | Szomorú szívvel búcsúzom szeretett édesapámtól, BARANYI KÁROLYTÓL, aki türelemmel viselt betegség után 68 évesen elhunyt. Temetése június 28-án, szerdán 15 órakor lesz a borsi kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Otilia, veje Csaba, szeretett unokája Patricia és volt felesége.
Gyászhírek 2017. június 27.

Gyászhírek 2017. június 27.

27.06.2017 | Ma lenne 60 éves, ha tizenöt és fél éve nem ragadta volna el közülünk a kegyetlen halál a legdrágább feleséget, édesanyát, SÜTŐ ERZSÉBETET (Érmihályfalva). Drága emléke legyen áldott, pihenése csendes. Őt soha el nem felejtő férje Zoli és fia, Zolika.
Gyászhírek 2017. június 26.

Gyászhírek 2017. június 26.

26.06.2017 | Fájó szívvel, sok szeretettel emlékezünk halálának első évfordulóján a drága JUCIKA nénire. Emléke örökre élni fog. Aki nagyon szerette, Ildikó.
Gyászhírek 2017. június 23.

Gyászhírek 2017. június 23.

23.06.2017 | Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor drága gyermekünk, DIÓS ATTILA IMRE (volt végzős joghallgató) 16 évvel ezelőtt, 26 éves korában hirtelen elhunyt. „Kevés időt adott az élet, egy perc, csak egy borzalmas pillanat és egy fiatal élet örökre megszakadt. Telnek a hónapok, múlnak az évek, de mi halljuk a hangod, a nevetésed, érezzük az ölelésed. Csak az tudja, mi az igazi fájdalom, kinek gyermekét fedi a sírhalom.” Soha el nem múló szeretettel: bánatos édesanyád, édesapád, hugaid Tünde, Éva és a kis Ákos. Nyugodj békében Attilám!
Gyászhírek 2017. június 22.

Gyászhírek 2017. június 22.

22.06.2017 | Fájó szívvel emlékezünk ID. JEREMIÁS JÓZSEFRE (Élesd), aki egy éve távozott közülünk. Szívünkben örökre élni fogsz. A bánatos család.
Gyászhírek 2017. június 21.

Gyászhírek 2017. június 21.

21.06.2017 | Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, és nem térek vissza.” (Jób. 16.22) Őszinte részvétünket fejezzük ki a Katona családnak, a szeretett KATONA MÁRIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Horváth, Crişan és Tripa család.
Gyászhírek 2017. június 20.

Gyászhírek 2017. június 20.

20.06.2017 | Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, GÁLL VERONIKA 70. éves korában elhunyt. Temetése június 21-én, szerdán 15 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászolják lányai Ildikó, Zsuzsanna és családja.
Gyászhírek 2017. június 19.

Gyászhírek 2017. június 19.

19.06.2017 | Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, SZILÁGYI SÁNDORNÉ MOLNÁR ANNA (szül. PATÓCS) életének 95. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése Nagyszalontán a temető ravatalozójából lesz 2017. június 20-án lesz 13 órától. Szerető gyermekei és családjaik.
Gyászhírek 2017. június 16.

Gyászhírek 2017. június 16.

16.06.2017 | Szomorú szívvel emlékezünk arra a számunkra nagyon fájdalmas napra, amikor húszonegy évvel ezelőtt a szeretett férj, apa, após, nagyapa, DÉRER VILMOS (Érmihályfalva) örökre eltávozott az élők sorából. Drága emlékét egy életen át megőrzi: felesége Magdolna, gyerekei Tünde és Zsolt, menye Tünde, veje János és szeretett unokái.
Gyászhírek 2017. június 15.

Gyászhírek 2017. június 15.

15.06.2017 | Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, KOCSIS MÁRIA-ILONÁRA (Hegyközszentimre), kinek jóságos szíve 5 éve megszűnt dobogni, valamint édesapánkra, KOCSIS GYULÁRA, aki már 26 éve alussza örök álmát. Nyugodjanak békében! A boldog feltámadás reményében emlékezik rájuk szerető családjuk.
Gyászhírek 2017. június 14.

Gyászhírek 2017. június 14.

14.06.2017 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, Ujvárosi Tündére, aki ma 6 hónapja örökre itthagyott minket. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom”. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. június 13.

Gyászhírek 2017. június 13.

13.06.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, férjre, édesapára, nagyapára, OLÁH TIBORRA (Székelyhíd) halálának 7. évfordulóján. „Az élet csendesen megy tovább, Emléke velünk van egy életen át.” A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. június 12.

Gyászhírek 2017. június 12.

12.06.2017 | Szemünkben könnyekkel emlékezünk drága halottunkra, SZABÓ GYULÁRA (Hegyközszáldobágy). Felesége és családja.
Gyászhírek 2017. június 09.

Gyászhírek 2017. június 09.

09.06.2017 | Fájdalommal és a biztos viszontlátás reményével a szívünkben tudatjuk, hogy ID. SZABÓ KÁROLY hosszas, türelemmel és méltósággal viselt szenvedés után nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése ma 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Gyászolja felesége Katalin, fia Karcsika, menye Zsuzsa.
Gyászhírek 2017. június 08.

Gyászhírek 2017. június 08.

08.06.2017 | Fájó szívvel gondolunk arra a szomorú napra amikor, 6-án volt egy éve, hogy elveszítettünk egy értékes embert, BORZÁSI GYULA (lelkipásztort). „Mélybe csak a tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, / De lényed lényege ezerfelé szóródva, itt köztünk maradt.” Emlékét örökké megőrizzük. Máthé István és családja és a szalárdi presbitérium.
Előző
5678910