Gyászhírek, 2018. április 23.

Gyászhírek, 2018. április 23.

23.04.2018 | Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, JUHÁSZ ERZSÉBETRE (élt 55 évet, Bihar) halálának 5. évfordulóján. „Még mindig fáj nagyon, talán örökre így is marad, Te mindig velem leszel, az idő bárhogy is halad. Ránézek a fényképedre, látom szemed ragyogását, Érzem az arcomon a könnyet lefolyni. Ha itt lennél és megkérdeznéd mi fáj, és mi bajom, Én csak azt felelném, a szívem fáj, mert hiányzol nagyon-nagyon. Elmentél hirtelen, egyetlen perc alatt, Számomra döbbenet és fájdalom maradt. Megállok némán sírod mellett, Fájó szívvel őrzöm drága emlékedet. A fájdalmat leírni nem lehet, Csak letörölni a fájó könnyeket. De az élet csendben megy tovább, Emléked megőrzöm egy életen át.” Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékezik rá bánatos férje és fia.
Gyászhírek, 2018. április 20.

Gyászhírek, 2018. április 20.

20.04.2018 | „Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19:25) Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagytata és testvér, Horváth Lajos (Gyanta) életének 87. évében, hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése április 20-án, pénteken 13 órakor a gyantai Baptista imaházból lesz. Búcsúzik tőle: leánya Cecília, fiai Lajos és Zoltán, menyei és unokái.
Gyászhírek, 2018. április 19.

Gyászhírek, 2018. április 19.

19.04.2018 | Fájó szívvel búcsúzom drága Édesapámtól, BUZGÓ JÓZSEFTŐL, aki 80 éves korában elhunyt. Temetése április 20-án 15 órától a városi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle szerető lánya Gyöngyi.
Gyászhírek, 2018. április 18.

Gyászhírek, 2018. április 18.

18.04.2018 | Őszinte részvétem fejezem ki COSTRĂŞ DORINNAK és családjának, MAGDI néninek a szeretett édesanya, anyós, anyatárs, nagymama, dédnagymama elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Király Éva.
Gyászhírek, 2018. április 17.

Gyászhírek, 2018. április 17.

17.04.2018 | Mély megrendüléssel értesültünk IFJ. BAKÓ LAJOS volt alpolgármesterünk hirtelen elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. április 16.

Gyászhírek, 2018. április 16.

16.04.2018 | Szomorú szívvel tudatjuk, hogy legdrágább, egyetlen testvérem, INCZÉDI ETELKA (szül. ZEFFER) életének 64. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése április 16-án 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Nyugodj békében drága lélek. Bánatos húga Kató és férje Sanyi.
Gyászhírek, 2018. április 13.

Gyászhírek, 2018. április 13.

13.04.2018 | "Emberi törvény mindent kibírni és menni tovább, akkor is, ha bennünk nem élnek már remények és csodák." (Hemingway) Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a három éve elhunyt, drága férjre, apára, nagyapára, KISS BÉLÁRA (margittai születésű). "Tudom hogy a tavasz nem tart örökké,/ Hogy elmúlnak mind a derüs napok,/ Hogy a dal, hogy a tavasz idehagynak,/ És ősz fejemmel magam maradok." (Kaffka Margit) Te a szívünkben élsz, soha nem feledünk. Pihenj békében, drága életem!" Feleséged Jutka, lányod Babi.
Gyászhírek, 2018. április 12.

Gyászhírek, 2018. április 12.

12.04.2018 | Ma lenne 25 éves, drága imádott gyermekünk, GÁBOR-JEREMIÁS ÁDÁM (Érmihályfalva). Nem készültél menni, hisz még csak 13 éves voltál, de elvették életed. Szívünkben azóta mély fájdalom él. Oly drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja semmi, lelkünk sebeit nem gyógyítja senki. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem feledünk téged. Örökké bánatos szülei.
Gyászhírek, 2018. április 11.

Gyászhírek, 2018. április 11.

11.04.2018 | A Berettyó-menti és Érmelléki Közművelődési Egyesület (BÉKE) vezetősége és tagsága őszinte részvéttel osztozunk alapító tagunk, Rencz Csaba újságíró és kedves családja gyászában, szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Isten nyugtassa békében!
Gyászhírek, 2018. április 10.

Gyászhírek, 2018. április 10.

10.04.2018 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték, hogy édesanyám, KOVÁCS OLGA (szül. VERES, élt 88 évet) hirtelen elhunyt. „Szívében nem volt más csak szeretet./ Élete maga volt a küzdelem./ Hozzád már csak a temetőbe mehetek,/ virágot csak a sírodra tehetek./ Könnycsepp gördül végig az arcomon,/ hiányozni fogsz nekem nagyon.” Emlékedet örökké megőrzöm. Nyugodj békében! Utolsó útjára kísértük szombaton, április 7-én, 2018. Örökké bánatos fiad Béla, menyed Ildikó, unokád Tünde.
Gyászhírek, 2018. április 5.

Gyászhírek, 2018. április 5.

05.04.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédapára, PELLE KÁROLYRA (Bihar), akit 6 hete rabolt el tőlünk a kegyetlen halál. „Örök álom zárta le a szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Ha egy könnycsepp gördül le arcunkon, azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Bennünk él arcod, végtelen szereteted, amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Nyugodj békében. Bánatos, gyászoló családod.
Gyászhírek, 2018. április 4.

Gyászhírek, 2018. április 4.

04.04.2018 | „Mereven és szavak nélkül szólunk néma emlékéhez, ezüst könny gyűlik szemünkben, s mind lehull majd sírkövéhez.” Örök szeretettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ALMÁSI ROZÁLIÁRA halálának 6. évfordulóján. Szerető férje, fia, lánya és unokája.
Gyászhírek, 2018. március 30.

Gyászhírek, 2018. március 30.

29.03.2018 | Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki KOVÁCS BÉLÁNAK és gyermekeinek Andinak, Hajninak és Leventének a szeretett feleség, édesanya ées nagymama, PANNI elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Osztozunk bánatotokban. A Király és Fényes család.
Gyászhírek, 2018. március 29.

Gyászhírek, 2018. március 29.

29.03.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, anyósra, SCHNEIDER TERÉZIÁRA, (szül. KATRA), halálának 6. évfordulóján. ,,Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, Nyugalmadat nem zavarja senki. Úgy mentél el, csendben és szerényen, Drága, jó lelked, nyugodjon békében! Ha nyugszol is a nehéz föld alatt. Nem leszel feledve, szívünkben itt maradsz!” Örökké bánatos lányai Erika és Mónika, unokái Eszter, Andrea, Krisztina és Anita, vejei András és Costi.
Gyászhírek, 2018. március 28.

Gyászhírek, 2018. március 28.

28.03.2018 | Őszinte együttérzésünket fejezzük ki ifj. Gergely Sándornak és családjának a szeretett édesapa, GERGELY SÁNDOR (Góbé) elhunyta miatt érzett mély gyászukban. Az Érmihályfalvi Unirea Sport Klub.
Gyászhírek, 2018. március 27.

Gyászhírek, 2018. március 27.

27.03.2018 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki munkatársunknak, a Nagyvárad Táncegyüttes táncosának, Szőnyi Józsefnek szeretett édesapja elvesztése miatt. Fájdalmában osztozunk.
Gyászhírek, 2018. március 26.

Gyászhírek, 2018. március 26.

26.03.2018 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, Arany Gyula életének 97. évében földi útját befejezte. Temetése március 26-án délután 3 órakor a mezőbaji temetőben. Nyugodalma legyen csendes! Emlékét örökre megőrizzük. Búcsúzik tőle szerető családja.
Gyászhírek, 2018. március 23.

Gyászhírek, 2018. március 23.

22.03.2018 | Szomorúan emlékezünk drága szeretteinkre a 2 éve elhunyt CSOMAI JÓZSEFRE, és a 35 éve elhunyt ORSÓS JÁNOSRA. Nem az a fájdalom, mitől könnyes a szemünk, hanem amit szívünkben érzünk szüntelen. Feleségük és családjuk.
Gyászhírek, 2018. március 22.

Gyászhírek, 2018. március 22.

22.03.2018 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Baumeister József életének 62. évében Floridában elhunyt. Búcsúznak tőle felesége Zsófi, gyermekei Amy és Eric, öccse László és családja, apósa B. Gyula, valamint a Ciurdár, Izsák, Deverdits és Kutasi család New Yorkból és még sok kedves jó barát. Aki ismerte és szerette mondjon el egy imát a lelki üdvösségéért. Emléke legyen áldott és örök, nyugalma csendes! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. március 21.

Gyászhírek, 2018. március 21.

21.03.2018 | Fájó szívvel emlékezünk szerető szívű, kedves unokánkra, BUDA ANITA TÍMEÁRA halálának 3. évfordulóján. „Hirtelen, de elmentél egy perc alatt./ Számunkra csak a döbbenet maradt./ Kicsordul a könnyünk a sírodnál,/ Mélységes fájdalom, hogy távoztál./ A búcsúszó, mit nem mondtál ki elmaradt,/ De szívünkben örökké velünk maradsz./ Szerető nagyszüleid, Karcsi tata és Ica mama.
Gyászhírek, 2018. március 20.

Gyászhírek, 2018. március 20.

20.03.2018 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 4 éve elhunyt szeretett gyermekre, férjre, édesapára, JÁRI GYULÁRA. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.
Gyászhírek, 2018. március 19.

Gyászhírek, 2018. március 19.

19.03.2018 | Szomorú szívvel veszünk búcsút drága nagybácsinktól, VELKÓ JÓZSEFTŐL. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat. Emléke szívünkben élni fog. Bunta Lilla, férje József, pici fiuk Balázs.
Gyászhírek, 2018. március 16.

Gyászhírek, 2018. március 16.

16.03.2018 | „Az élet mulandó, az emlékezet örök.” Kegyelettel és szeretettel emlékezünk VILIDÁR ISTVÁNRA halálának 32. és VILIDÁR ILONÁRA halálának 2. évfordulóján. Szeretteik.
Gyászhírek, 2018. március 15.

Gyászhírek, 2018. március 15.

15.03.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki FEKETE KATALINNAK szeretett párja, IFJ. HEGEDŰS ISTVÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. március 14.

Gyászhírek, 2018. március 14.

14.03.2018 | „Álmaink a végtelenben tovább élnek!” Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy IFJ. HEGEDŰS ISTVÁN (Szípi, Székelyhíd – Bihardiószeg, élt 39 évet) hosszú, türelemmel és elfogadással viselt betegség után az égi szerpentinek örök motorosa lett. Földi maradványait március 15-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a bihardiószegi református Ócska temetőben. Élete párja Kátya, szülei és testvére, Szabolcs.
Gyászhírek, 2017. március 13.

Gyászhírek, 2017. március 13.

13.03.2018 | Ma 25 éve, hogy szerettünk, BAJKÓ CSABA LÁSZLÓ örökre megpihent. Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk csendesen zokogva. A halál nem jelent elmúlást és véget, Szívünkben örökké élni fog drága emléked. Bánatos édesanyád és öcséd Zoltán a családjával.
Gyászhírek, 2018. március 12.

Gyászhírek, 2018. március 12.

12.03.2018 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk, VÉKONY MIKLÓS temetésén részt vettek, koszorúikkal, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekezték. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. március 9.

Gyászhírek, 2018. március 9.

09.03.2018 | „A múltba visszanézve, valami fáj, valamit mindig temetünk, az emlék néha visszaszáll és könnyes lesz tőle szemünk.” Szívünkben örök hálával és szeretettel emlékezünk SZŰCS SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján és feleségére, ÖZV. SZŰCS ERZSÉBETRE születésnapja évfordulóján. Nyugodjanak békében! Sokat gondol rájuk lányuk Beti, vejük Jóska, imádott unokájuk Gergő, Bakonyi Lajos és felesége Katika, valamint Macsingo Erzsébet és családja a messzi távolból.
Gyászhírek, 2018. március 8.

Gyászhírek, 2018. március 8.

08.03.2018 | „Hiányod fájdalom, minden könny vigasz, Örök a perc, de az élet nem az, Minden éjszaka és hajnal véget ér, s míg szívünk dobban, Te örökre benne élsz!” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára és nagymamára, DOBRAN MÁRIÁRA (MANYIKA), aki 14 éve örökre eltávozott tőlünk. „Emléked örökké itt van velünk, amíg élünk, te is itt élsz velünk.” Nyugodj békében, drága Anyukánk! Őt soha el nem felejtő és nagyon szerető lánya Baba, fia Puiu, menye Adriana és drága unokája Diana.
Gyászhírek, 2018. március 7.

Gyászhírek, 2018. március 7.

07.03.2018 | Mély fájdalommal szívünkben osztozunk KONCZ ÁGOTA kolléganőnk szeretett édesapja elvesztése miatti gyászában. Isten adjon csendes nyugalmat az elköltözöttnek, a gyászoló családot pedig vigasztalja a mi Urunk Jézus Krisztus drága Igéje: „Aki hisz énbennem, ha meghal is él.” (Jn. 11,25). A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium közössége.
Gyászhírek, 2018. március 6.

Gyászhírek, 2018. március 6.

06.03.2018 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, FAZAKAS IMRE (micskei születésű berettyószéplaki lakos) életének 81. évében csendesen elhunyt. Temetése március 7-én 14 órakor a berettyószéplaki kápolnából. Gyászolja megtört szívű családja.
Gyászhírek, 2018. március 5.

Gyászhírek, 2018. március 5.

05.03.2018 | „A fájdalomtól szenvedőknek a hit ad menedéket”, amikor NAGY TIBORT utolsó útjára kíséritek. E nehéz percekben veletek vagyunk, és őszinte részvétünket fejezzük ki az egész családnak. Barátaitok Tünde, Zoltán és Boglárka.
Gyászhírek, 2018. március 2.

Gyászhírek, 2018. március 2.

02.03.2018 | Életünk legszomorúbb napjára emlékezünk március 3-án, szombaton, amikor a szeretett gyermek és testvér, DÉRER BRUNÓ, 24 évvel ezelőtt, mindössze 16 éves korában elhunyt. Ha élne, március idusán töltené be 40. életévét, de a kegyetlen sors másképpen akarta. Drága Bruni, emléked egy életen át elkísér bennünket, soha nem felejtünk el, nagyon hiányzol nekünk, az évek hiába telnek, elfelejteni nem tudunk. Nyugodj békében drága lélek, örök álmodat ne zavarja meg soha, semmi. Gyászol szerető édesanyád Liliana, édesapád Ferenc, testvéred Beatrice és családja.
Gyászhírek, 2018. március 1.

Gyászhírek, 2018. március 1.

01.03.2018 | Fájó szívvel búcsúzunk HEIELMAN MÁRIÁTÓL, akivel együtt jártunk iskolába az 1948-1951 tanévben. Istentől megnyugvást kívánunk a családnak!
Gyászhírek, 2018. február 28.

Gyászhírek, 2018. február 28.

28.02.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Forró Jenő munkatársunknak szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Ady Endre Líceum közössége.
Gyászhírek, 2018. február 27.

Gyászhírek, 2018. február 27.

27.02.2018 | „Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, Találj odafent örök boldogságot. Megpihenni mentél, fájdalmat elhagyva, De az emlékeddel szívünkben maradtál. Számunkra te soha meg nem haltál.” Fájó szívvel emlékezünk halálának 3. évfordulóján a szeretett feleségre, anyára, nagymamára, SZÁVÓ BAROTA MARIÁRA (szül. Érmihályfalva). Soha el nem múló szeretettel: férjed Miki, gyermekeid Krisztina, Miki, Detti, menyed Anita, vejed Zsolt, unokáid: Hugó, Aida és Márk.
Gyászhírek, 2018. február 26.

Gyászhírek, 2018. február 26.

26.02.2018 | „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.” (Ézs. 41,10) A feltámadott Jézus Krisztusban való töretlen hittel és reménységgel, őszinte részvétünket fejezzük ki a Kajántó családnak a szeretett édesanya, anyós, nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Az Élesdi Református Egyházközség gyülekezeti közössége, presbitériuma és a Hozsánna kórus.
Gyászhírek, 2018. február 23.

Gyászhírek, 2018. február 23.

22.02.2018 | Búcsúzunk a Szigligeti Színház volt munkatársától, Joó Gyulától és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Szigligeti Színház munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. február 22.

Gyászhírek, 2018. február 22.

22.02.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki DR. ILLES IZABELLÁNAK szeretett édesanya elvesztése miatt. A CSM – Oradea munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. február 21.

Gyászhírek, 2018. február 21.

21.02.2018 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a FAFF családnak, szeretett drága FAFF MALVINKA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. Sanda Homonnai és családja.
Gyászhírek, 2018. február 20.

Gyászhírek, 2018. február 20.

20.02.2018 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, RÁCZ ILONA életének 74. évében elhunyt. Temetése 2018. február 21-én 14 órakor lesz a szentmártoni kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. február 19.

Gyászhírek, 2018. február 19.

19.02.2018 | Szomorú szívvel búcsúzunk a mi MALVIN mamánktól, akit nagynéni és nagymamaként szerettünk. Pihenésed legyen csendes. Nikolett, Ildikó és Tibor.
Gyászhírek, 2018. február 16.

Gyászhírek, 2018. február 16.

15.02.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki NAGY ATTILÁNAK és családjának szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Kincses László és Anikó.
Gyászhírek, 2018. február 15.

Gyászhírek, 2018. február 15.

15.02.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Balla Jóskának drága felesége elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Vigasztalódást kíván Kiss József Levente és Edit.
Gyászhírek, 2018. február 14.

Gyászhírek, 2018. február 14.

14.02.2018 | ,,Csak egy könny voltam, aki porba hull. Csak egy sóhaj, aki égbe szabadul. Csak egy csók, aki hideg kőre lel, Csak egy szó, kire visszhang nem felel.” Szomorú szívvel emlékezünk a férjre, apára, nagyapára, ID. SZABÓ KÁROLYRA halálának 7. évfordulóján. Gyászoló családja.
Előző
456789