Gyászhírek 2017. június 20.

Gyászhírek 2017. június 20.

20.06.2017 | Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, GÁLL VERONIKA 70. éves korában elhunyt. Temetése június 21-én, szerdán 15 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászolják lányai Ildikó, Zsuzsanna és családja.
Gyászhírek 2017. június 19.

Gyászhírek 2017. június 19.

19.06.2017 | Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, SZILÁGYI SÁNDORNÉ MOLNÁR ANNA (szül. PATÓCS) életének 95. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése Nagyszalontán a temető ravatalozójából lesz 2017. június 20-án lesz 13 órától. Szerető gyermekei és családjaik.
Gyászhírek 2017. június 16.

Gyászhírek 2017. június 16.

16.06.2017 | Szomorú szívvel emlékezünk arra a számunkra nagyon fájdalmas napra, amikor húszonegy évvel ezelőtt a szeretett férj, apa, após, nagyapa, DÉRER VILMOS (Érmihályfalva) örökre eltávozott az élők sorából. Drága emlékét egy életen át megőrzi: felesége Magdolna, gyerekei Tünde és Zsolt, menye Tünde, veje János és szeretett unokái.
Gyászhírek 2017. június 15.

Gyászhírek 2017. június 15.

15.06.2017 | Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, KOCSIS MÁRIA-ILONÁRA (Hegyközszentimre), kinek jóságos szíve 5 éve megszűnt dobogni, valamint édesapánkra, KOCSIS GYULÁRA, aki már 26 éve alussza örök álmát. Nyugodjanak békében! A boldog feltámadás reményében emlékezik rájuk szerető családjuk.
Gyászhírek 2017. június 14.

Gyászhírek 2017. június 14.

14.06.2017 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, Ujvárosi Tündére, aki ma 6 hónapja örökre itthagyott minket. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom”. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. június 13.

Gyászhírek 2017. június 13.

13.06.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, férjre, édesapára, nagyapára, OLÁH TIBORRA (Székelyhíd) halálának 7. évfordulóján. „Az élet csendesen megy tovább, Emléke velünk van egy életen át.” A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. június 12.

Gyászhírek 2017. június 12.

12.06.2017 | Szemünkben könnyekkel emlékezünk drága halottunkra, SZABÓ GYULÁRA (Hegyközszáldobágy). Felesége és családja.
Gyászhírek 2017. június 09.

Gyászhírek 2017. június 09.

09.06.2017 | Fájdalommal és a biztos viszontlátás reményével a szívünkben tudatjuk, hogy ID. SZABÓ KÁROLY hosszas, türelemmel és méltósággal viselt szenvedés után nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése ma 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Gyászolja felesége Katalin, fia Karcsika, menye Zsuzsa.
Gyászhírek 2017. június 08.

Gyászhírek 2017. június 08.

08.06.2017 | Fájó szívvel gondolunk arra a szomorú napra amikor, 6-án volt egy éve, hogy elveszítettünk egy értékes embert, BORZÁSI GYULA (lelkipásztort). „Mélybe csak a tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, / De lényed lényege ezerfelé szóródva, itt köztünk maradt.” Emlékét örökké megőrizzük. Máthé István és családja és a szalárdi presbitérium.
Gyászhírek 2017. június 07.

Gyászhírek 2017. június 07.

07.06.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Mona István kollégánknak szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Ady Endre Líceum közössége.
Gyászhírek 2017. június 06.

Gyászhírek 2017. június 06.

06.06.2017 | „Lelked remélem békére talált, S te már a mennyből vigyázol majd ránk. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk. Rád örökkön-örökké emlékezünk.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, SEUCHE MAGDOLNA életének 80. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése június 6-án 15 órától a püspöki kápolnából. Emléked örökké megőrizzük. Gyászolja fia Gabi, menye Ibolya, unokái Raul és Denisa.
Gyászhírek 2017. május 31.

Gyászhírek 2017. május 31.

31.05.2017 | „Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” A 25 éve elhunyt Papp Magdára, a Szigligeti Színház egykori primadonnájára és a zeneiskola magánének tanárára emlékezik szeretettel családja.
Gyászhírek 2017. május 30.

Gyászhírek 2017. május 30.

30.05.2017 | Isten akaratában való megnyugvást, és a Krisztus feltámadása általi vigasztalódást kívánunk Réman Elek István belényesi lelkipásztor kollégának és barátunknak, valamint családjának a szeretett Édesanya elhunyta alkalmából. „Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg mostantól fogva, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.”(Jelenések 14,13) Farkas Antal és családja.
Gyászhírek 2017. május 29.

Gyászhírek 2017. május 29.

29.05.2017 | „Amíg élt, szerettük, amíg élünk, soha nem feledjük.” Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, Molnár Erzsébet (szül. Tóth) 79 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése hétfőn 3 órakor a paptamási kápolnából. Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes. Búcsúzik tőle lánya, fiai, veje, menyei, unokái, unokamenyei, unokavejei és dédunokája.
Gyászhírek 2017. május 26.

Gyászhírek 2017. május 26.

26.05.2017 | Fájó szívvel búcsúzunk szomszédunktól, DULL CAROLTÓL. Nyugodjon békében! A Szováta utca C7-es tömbház lakói.
Gyászhírek 2017. május 25.

Gyászhírek 2017. május 25.

25.05.2017 | Őszinte együttérzésünket fejezzük ki VÁRADI JULIÁNÁNAK férje elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Cazaban Oneşti lakótársulás.
Gyászhírek 2017. május 24.

Gyászhírek 2017. május 24.

24.05.2017 | Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett keresztanyától, PELES JULIANNÁTÓL. A jó Isten adjon neki békés, örök nyugodalmat! András István és családja.
Gyászhírek 2017. május 22.

Gyászhírek 2017. május 22.

22.05.2017 | Megtört szívvel, mély fájdalommal emlékezünk halálának évfordulóján MURGULY JÁNOSRA, akit szívből szerettünk és nem feledünk soha. Nyugodj békében! Lánya Erzsike és családja, élettársa Kati.
Gyászhírek 2017. május 19.

Gyászhírek 2017. május 19.

19.05.2017 | Fájó szívvel emlékezünk ID. Székely Lajosra (Szalárd), akinek ma 10 éve jóságos szíve megszűnt dobogni. Örök fájdalommal emlékezünk rá. Nyugodjon békében. Bánatos családja.
Gyászhírek 2017. május 18.

Gyászhírek 2017. május 18.

18.05.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SZABÓ JÁNOSRA (Szalárd), aki ma egy éve nincs közöttünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolja felesége és családja.
Gyászhírek 2017. május 17.

Gyászhírek 2017. május 17.

17.05.2017 | Fájdalommal megtört szívvel tudatom, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt édesanyám, LOSONCZI ANNAMÁRIA temetése május 18-án, csütörtökön 11 óratól lesz a Rulikowszki temető Steinberger kápolnájától. Bánatos fia, Tóni.
Gyászhírek 2017. május 16.

Gyászhírek 2017. május 16.

16.05.2017 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, LOSONCZI ANNAMÁRIA 58 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Nyugodjon békében! Fia Tóni.
Gyászhírek 2017. május 15.

Gyászhírek 2017. május 15.

15.05.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa és após, VESSELÉNYI GYULA TIBOR 87. éves korában csendesen megpihent. Drága halottunkat, május 16.-án, kedden 14.00 órakor helyezzük örök nyugalomra a biharpüspüki temető kápolnájából. Nyugodjon békében. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. május 12.

Gyászhírek 2017. május 12.

12.05.2017 | Mély fájdalommal búcsúzunk anyatársunktól, LUKÁCS JULIÁNNÁTÓL, aki 63 évesen elhunyt. A jó Isten adjon neki békés örök nyugodalmat! A Balogh család.
Gyászhírek 2017. május 11.

Gyászhírek 2017. május 11.

11.05.2017 | Fájó szívvel emlékezünk drága halottainkra, KATONA ISTVÁNRA és KATONA IRÉNRE (Érkeserű). Nyugodjanak békében! Lányai, veje, unokái, unokaveje, unokamenye és dédunokái.
Gyászhírek 2017. május 10.

Gyászhírek 2017. május 10.

10.05.2017 | „Újra eljött a nap, amely szívünkben fájó emlék marad.” Ma 2 éve annak a szomorú napnak, amikor eltávozott tőlünk a szeretett, drága, kis unokánk, BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK-PATRIK (Hegyközújlak), „Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk is volt,/És az is marad, mert aki él szerettei szívében,/Az nem hal meg, csak távol van!” Soha nem feledünk! Tata és Mama.
Gyászhírek 2017. május 9.

Gyászhírek 2017. május 9.

09.05.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Miklós Ottónak és családjának a szeretett édesapa, após, nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Papp György és családja.
Gyászhírek 2017. május 8.

Gyászhírek 2017. május 8.

09.05.2017 | Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett, drága gyermekre és testvérre, DR. BALOGH LÁSZLÓRA, aki már 19 éve, hogy örökre eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos szülei és szerető testvére, Öcsi.
Gyászhírek 2017. május 5.

Gyászhírek 2017. május 5.

05.05.2017 | Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett rokon, ECSEDI ISTVÁN (a Prestarea volt dolgozója) 66 éves korában elhunyt. Temetése május 18-án 13 órakor lesz Debrecenben. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. május 4.

Gyászhírek 2017. május 4.

04.05.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Campean Andreanak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Mendli család.
Gyászhírek 2017. május 3.

Gyászhírek 2017. május 3.

03.05.2017 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, BORBÉLY SÁNDOR temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. május 2.

Gyászhírek 2017. május 2.

02.05.2017 | „Amíg élt, szerettük, amíg élünk, soha nem felejtjük!” Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, JAKAB ISTVÁNTÓL, Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle nővére, Joli, sógora Árpád és családja.
Gyászhírek 2017. április 28.

Gyászhírek 2017. április 28.

28.04.2017 | Immár hatodik hónapja, hogy nem szólsz hozzánk, még az olvasók is panaszkodtak amiért letetted a pennát. Október vége volt, baljóslatú pénteki nap. Meglátogattalak, de már hozzám sem szóltál... Búcsú nélkül mentél el, pedig még sok dolgunk lett volna... Amióta elmentél, már a REAL eredményei sem Reálisak. Isten nyugtasson Fater! Szeretettel emlékezem a ma hat hónapja elhunyt édesapámra, SZÁNTÓ SÁNDORRA. Fia Zoltán, lánya Annamária és volt felesége Marika.
Gyászhírek 2017. április 27.

Gyászhírek 2017. április 27.

27.04.2017 | Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, Sztankovics Marika elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Rais-Wallner család.
Gyászhírek 2017. április 26.

Gyászhírek 2017. április 26.

26.04.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a hat éve elhunyt ILLE IMRÉRE. Még fáj nagyon, örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Ha itt lennél, és megkérdeznéd, mi bajunk, annyit mondanánk, hiányzol nagyon. Bánatos feleséged Erzsike és családja.
Gyászhírek 2017. április 25.

Gyászhírek 2017. április 25.

25.04.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, Illés Mária (szül. Lukács, Szatmár, 1922. augusztus 26.) 2017. április 24-én Nagyváradon elhunyt. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Gyászolják egyetlen lánya Mahler Johanna, veje Günther, unokái Melinda, Helga, Günther, dédunokái Wave és Raúl, valamint szeretett fogadott unokája Ovi D. Pop.
Gyászhírek 2017. április 24.

Gyászhírek 2017. április 24.

24.04.2017 | Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább fiu, HAMZA ŞTEFAN ALEXANDRU váratlanul jött, súlyos betegség után 28. életévében elhunyt. Hirtelen távoztál, magad után nagy űrt hagytál, nagy a fájdalom mely most minket átkarol, erősen szorítja a szívünket, örökké bennünk él emléked. Nyugodj békében. Búcsúzik tőle édesanyja Katalin, nővére Ildikó, húga Tünde, sógorai Zoli és Sanyi, unokahúga Annamária, unokaöcssei Erik, Patrik és Kevin, Dudoma Lajos és családja, Dudoma Piroska és családja.
Gyászhírek 2017. április 21.

Gyászhírek 2017. április 21.

21.04.2017 | Fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, TÓDOR ÉVA gyászmiséje szombaton, április 22-én 15 órakor a Barátok templomában lesz megtartva. Lánya Éva.
Gyászhírek 2017. április 20.

Gyászhírek 2017. április 20.

20.04.2017 | Őszinte részvétünk KARÁCSONYI MÁRIÁNAK a veszteségben érzett fájdalma miatt. A Hitbástya énekkar.
Gyászhírek 2017. április 19.

Gyászhírek 2017. április 19.

19.04.2017 | Kegyelettel emlékezünk szerettünkre, VAS ANDRÁSRA, aki 1 éve, hogy elköltözött a boldogabb hazába. Béke poraidra. A család.
Gyászhírek 2017. április 18.

Gyászhírek 2017. április 18.

18.04.2017 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, Erdei József (Szentjobb, RMDSZ-tanácsos) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek 2017. április 14.

Gyászhírek 2017. április 14.

14.04.2017 | Hálásan köszönjük mindazoknak, akik drága halottunk, JÁMBOR GYULA búcsúztatásán részt vettek és gyászunkban osztoztak. A bánatos család.
Gyászhírek 2017. április 13.

Gyászhírek 2017. április 13.

13.04.2017 | A Szigligeti Színház teljes munkaközössége osztozik Gajai Ágnes édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Gyászhírek 2017. április 12.

Gyászhírek 2017. április 12.

12.04.2017 | Fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, TÓDOR ÉVA (született Dávid), nyugalmazott tanár, a volt 8-as Számú Általános Iskola igazgató helyettese, életének 87. évében elhunyt. Temetéséről hamvasztás után gondoskodom. Drága emlékét szívemben megőrzöm. Nyugodjon békében! Lánya Éva.
Gyászhírek 2017. április 11.

Gyászhírek 2017. április 11.

11.04.2017 | Fájó szívvel búcsúzunk DR. MIRCEA PAULATÓL. Őszinte részvétem a bánatos családnak! Nyugodjon békében! Jobbágy Ica, volt barátnője.
Előző
456789