Gyászhírek 2016. augusztus 25.

Gyászhírek 2016. augusztus 25.

25.08.2016 | Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, volt kollégáknak, akik szeretett édesanyánk, BOTH ABIGÉL temetésén részt vettek, vigasztaló szavaikkal, virágaikkal osztoztak mély fájdalmunkban. Gyermekei, Barka és Gergő.
Gyászhírek 2016. augusztus 24.

Gyászhírek 2016. augusztus 24.

24.08.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, Borókának és Gergőnek az egykori szeretett kollegánk, jó barátunk BOTH ABIGÉL elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében, pihenése legyen csendes! Dérer Ferenc és Liliana.
Gyászhírek 2016. augusztus 23.

Gyászhírek 2016. augusztus 23.

23.08.2016 | Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, BOTH ABIGÉLTŐL, aki 48 éves korában távozott az élők sorából. Végső útjára szerdán, augusztus 24-én 15 órától kísérjük a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Édesanyánk kérését tiszteletben tartva, kérünk mindenkit, hogy csak egy-egy szál virággal rójja le kegyeletét. Gyermekei Gergő és Barka, unokája kicsi Laci és veje Levi.
Gyászhírek 2016. augusztus 22.

Gyászhírek 2016. augusztus 22.

22.08.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak BOTH ABIGÉL elhunyta miatt érzett fájdalmában. Az Europrint nyomda.
Gyászhírek 2016. augusztus 19.

Gyászhírek 2016. augusztus 19.

20.08.2016 | Megdöbbenve értesültünk volt kolléganőnk, BOTH ABIGÉL haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Emléke legyen örökké áldott, nyugalma csendes. Volt kollégái a Bihari Naplótól.
Gyászhírek 2016. augusztus 18.

Gyászhírek 2016. augusztus 18.

18.08.2016 | Szomorú szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, KOVÁCS JÓZSEFRE halálának hetedik évfordulóján. Akik őt soha el nem felejtik, két nővéred és családjaik.
Gyászhírek 2016. augusztus 17.

Gyászhírek 2016. augusztus 17.

17.08.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, BARTA JULIÁNNA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Wallner András és családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 16.

Gyászhírek 2016. augusztus 16.

16.08.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Újlaki Erzsébetnek és családjának a legdrágább férj, édesapa, após és nagytata, ÚJLAKI LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. „Megpihent a dolgos apai szív,/Áldás és hála övezi a lelkét.” Nyugodjon békében! Szántó Mária és családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 12.

Gyászhírek 2016. augusztus 12.

15.08.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra és nagyapára, ID. SZABÓ ISTVÁNRA, akit ma 6 éve elveszítettünk. „Könnyes szemmel megállunk sírodnál, te nem szólsz, de mi érezzük hívtál. Mi szólunk, de a néma sír nem felel, szomorú szívünkben te örökké létezel.” Bánatos felesége és családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 11.

Gyászhírek 2016. augusztus 11.

11.08.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a hat hónapja elhunyt LÁSZLÓ ANDRÁSRA (Biharvajda). „Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,/Hol megpihent a jóságos szíved./Könnycsepp gördül arcunkon,/Az azért van, mert szeretünk, és hiányzol nagyon.” Gyászoló családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 10.

Gyászhírek 2016. augusztus 10.

10.08.2016 | Fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett apától, apóstól, nagyapától, MORK PÁL-ANTONTÓL, aki eltávozott szerettei közül. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Temetése2016.08.10-én 13 órakor a városi kápolnában. A Mork család.
Gyászhírek 2016. augusztus 9.

Gyászhírek 2016. augusztus 9.

08.08.2016 | „Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját.” (Jelenések 2,10) Búcsúzunk Ft. NÉMETH LÁSZLÓ nyugalmazott lelkipásztortól, aki 15 éven keresztül hirdette Isten igéjét a köröstarjáni római katolikus közösségben. Emléke legyen örökké áldott, nyugalma legyen csendes. A köröstarjáni hívek és lelkipásztorok.
Gyászhírek 2016. augusztus 8.

Gyászhírek 2016. augusztus 8.

08.08.2016 | Örök fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és unokabátyra, GUG PÁLRA halálának 4. évfordulóján. Örök álmod felett őrködjön az irántad érzett szeretetünk. Bánatos özvegyed Marika, fiad Laci és unokahúgod Zsuzsika.
Gyászhírek 2016. augusztus 5.

Gyászhírek 2016. augusztus 5.

04.08.2016 | Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk egyetlen, szeretett gyermekünkre, BORUZS ATTILA-NORBERTRE (1980–2001) ,,Hová tűnik el a csillag a nyári égről. Hová tűnik el az élet a szívből.” Őt örökké szerető szülei Anikó és Gyuszi.
Gyászhírek 2016. augusztus 4.

Gyászhírek 2016. augusztus 4.

03.08.2016 | Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, GÁSPÁR JÓZSEFRE és GÁSPÁR JULISKÁRA (bogyoszlói lakos) haláluk 55. illetve 30. évfordulója alkalmából. Emléketek legyen áldott, pihenésetek csendes! Szerető fiatok Józsi, neje és családjuk.
Gyászhírek 2016. augusztus 3.

Gyászhírek 2016. augusztus 3.

02.08.2016 | Szomorúan értesültünk Deák Mihály halálhíréről. Nyugodjon békében. Fia Misi és volt felesége Rózsika.
Gyászhírek 2016. augusztus 2.

Gyászhírek 2016. augusztus 2.

01.08.2016 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett fiunk, SZILÁGYI TIBOR súlyos betegség miatt elhunyt. „Kinek gyermekét nem fedi sírhalom / Nem tudja mi a fájdalom. / Szeretetben éltél köztünk gazdagon. / Mint a tavasz elmentél egy napon. / Minden virágban téged látunk, / Mindig haza várunk!” Temetése ma, augusztus 2-án déli 12 órákkor a városi ravatalozóból. Örökké gyászoló szülei.
Gyászhírek 2016. augusztus 1.

Gyászhírek 2016. augusztus 1.

31.07.2016 | Fájó szívvel búcsúzunk kedves barátnőmtől, a komaasszonytól, SZABÓ ELLÁTÓL (szül. PAP, kémeri lakos). Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Joli és családja.
Gyászhírek 2016. július 29.

Gyászhírek 2016. július 29.

29.07.2016 | Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, akit szeretünk, azt nem feledjük el. Örök az arcod, nevetésed, szavad, mert az mind a szívünkben marad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, nagymamára, MÁTHÉ JUDITRA (ny. várasfenesi kántor), aki ma egy éve távozott örök nyugalomra. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.
Gyászhírek 2016. július 28.

Gyászhírek 2016. július 28.

28.07.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁVÓ LÁSZLÓNAK és fiának a legdrágább feleség és édesanya, SZÁVÓ MARIKA betegségbe való elvesztése miatt. Isten nyugosztalja és az örök világosság fényeskedjék neki! A Barátok temploma és a Mária Rádió Rózsafűzér csoportjának szomorú tagjai.
Gyászhírek 2016. július 27.

Gyászhírek 2016. július 27.

27.07.2016 | Rájkli Péter hozzátartozóinak Isten lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthonának munkaközössége és lakói. „Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek”. (Zsoltár 43, 5)
Gyászhírek 2016. július 26.

Gyászhírek 2016. július 26.

26.07.2016 | Mély fájdalommal emlékezem drága férjemre, HORVÁTH PÉTERRE, aki 6 éve itthagyott örökre. „Álmodj csendesen a csillagok között, kérjük a jó Istent vigyázzon lelkére.” Nyugodj békében! Felesége Marika, lánya Kati, Pisti, unokája Renáta és Marius.
Gyászhírek 2016. július 25.

Gyászhírek 2016. július 25.

25.07.2016 | Megrendült lélekkel, mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, rokon és jó barát, az erdélyi színjátszás kiemelkedő alakja, a nagyváradi Kiss Stúdió Színház egyik alapítója, VARGA VILMOS színművész, rendező életének 85. évében rövid betegség után 2016. július 9-én Budapesten elhunyt. Búcsúztatója július 26-án, kedden lesz de. 10.30 órakor a Szigligeti Színház előcsarnokában, hamvasztás utáni egyházi temetése pedig 12 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. július 21.

Gyászhírek 2016. július 21.

24.07.2016 | „Isten gyermekei vagyunk... Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” (Róm. 8,16-17) GHEŢU-IONESCU AMELIA GHIULAI ILIE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
Gyászhírek 2016. július 22.

Gyászhírek 2016. július 22.

24.07.2016 | Megrendült lélekkel, mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, rokon és jó barát, az erdélyi színjátszás kiemelkedő alakja, a nagyváradi Kiss Stúdió Színház egyik alapítója, VARGA VILMOS színművész, rendező életének 85. évében rövid betegség után 2016. július 9-én Budapesten elhunyt. Búcsúztatója július 26-án, kedden lesz de. 10.30 órakor a Szigligeti Színház előcsarnokában, hamvasztás utáni egyházi temetése pedig 12 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. július 20.

Gyászhírek 2016. július 20.

20.07.2016 | Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak a szeretett férj és édesapa, VARGA VILMOS, színművész elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Oláh Magdolna Nagykágyáról.
Gyászhírek 2016. július 19.

Gyászhírek 2016. július 19.

19.07.2016 | Köszönetet mondunk azoknak, akik mellettünk voltak amikor örök nyugalomra helyeztük ÖZV. FÁBIÁN PIROSKA hamvait a köröskisjenői temetőben és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló családja.
Gyászhírek 2016. július 18.

Gyászhírek 2016. július 18.

18.07.2016 | Fájó szívvel búcsúzunk a drága férjtől, apától és apóstól, KONRÁD SÁNDOR (varrógépműszerésztől), aki hosszú szenvedés után, 85. életévében, 2016. július 15-én távozott közülünk. Temetésére 2016. július 20-án 14 órakor kerül sor a Steinberger Kápolnából. Emléke legyen áldott! A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. július 15.

Gyászhírek 2016. július 15.

15.07.2016 | Megrendülten és szomorú szívvel vettünk tudomást a kiváló színművész, jeles színházalapító, publicista és közéleti személyiség, tiszteletreméltó barátunk és eszmetársunk, VARGA VILMOS elhunytáról. A magyar színházművészet és közművelődés jelentős személyisége nehezen pótolható űrt hagyott maga után, emlékét szívünkben fogjuk hordozni. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Tőkés László európai képviselő irodájának munkatársai.
Gyászhírek 2016. július 14.

Gyászhírek 2016. július 14.

14.07.2016 | Őszint részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak Varga Vilmos színművész elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Az RMDSZ Nagyváradi Szervezete.
Gyászhírek 2016. július 13.

Gyászhírek 2016. július 13.

13.07.2016 | Drága, egyetlen gyermekünk, CSATÁRI ÉVIKE egy titokzatos mosollyal az itthagyott képeken, 23 éve elindult a végtelenbe. Az emlékezés útján követjük őt, míg találkozunk. Anya és apa.
Gyászhírek 2016. július 12.

Gyászhírek 2016. július 12.

12.07.2016 | Megrendült lélekkel, mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, rokon és jóbarát, az erdélyi színjátszás kiemelkedő alakja, a nagyváradi Kiss Stúdió Színház egyik alapítója, VARGA VILMOS színművész, rendező életének 85. évében rövid betegség után július 9-én Budapesten elhunyt. Nagyváradi temetéséről később intézkedünk. A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. július 11.

Gyászhírek 2016. július 11.

11.07.2016 | Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, nagyapától és apóstól, Held Péter élesdi mérnöktől, aki 75 éves korában, rövid szenvedés után eltávozott. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Utolsó útjára kedden, július 12-én 11 órakor kísérjük a Zsidó Neológ Temetőben. A gyászoló család: felesége, Erzsébet, fia Ottó, lányai Marika férjével, Jancsival, Éva férjével, Ferivel, valamint unokái Mónika, Norbika és dédunokája, Ákos.
Gyászhírek 2016. július 8.

Gyászhírek 2016. július 8.

08.07.2016 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték ID. BARCSA GYULÁT (biharvajdai születésű) és együtt éreztek a gyászoló családdal.
Gyászhírek 2016. július 7.

Gyászhírek 2016. július 7.

07.07.2016 | Fájdalommal emlékezem a szerető édesanyára, Ritoók-Schotsch Herminére, aki öt éve adta vissza lelkét Teremtőjének, és édesapámra, Ritoók-Schotsch András Attilára halálának első évfordulóján. „Elmúlt, mint száz más pillanat,/ De mi tudjuk: mégis múlhatatlan,/ Mert szívek őrzik, nem szavak.” /Nagy László/ Fiuk, András.
Gyászhírek 2016. július 6.

Gyászhírek 2016. július 6.

06.07.2016 | Soha el nem múló fájdalommal búcsúzom szeretett férjemtől, NOVÁK LÁSZLÓTÓL (Élesd), aki nagy fájdalmat okozva, 98 éves korában itthagyott, de örökre szívemben marad. Temetése július 6-án, szerdán 14 órakor az élesdi temető kápolnájából. Felesége Gizella.
Gyászhírek 2016. július 5.

Gyászhírek 2016. július 5.

05.07.2016 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak ERDELYI SÁNDOR elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Premontrei Öregdiákok.
Gyászhírek 2016. július 4.

Gyászhírek 2016. július 4.

04.07.2016 | Az érszakácsi születésű, volt érolaszi lakos, Szirmai Lajos hosszú szenvedés után, 63 éves korában költözött el Megváltó Urunkhoz. Temetésére szombaton került sor a biharpüspöki temetőben. „Uram! Micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az embernek fia, hogy gondod van reá?  Olyan az ember, mint a lehellet; napjai, mint az átfutó árnyék.” (Zsoltár 144, 3-4) Gyászoló családja.
Gyászhírek 2016. július 1.

Gyászhírek 2016. július 1.

01.07.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a 25 éve elhunyt FRENKEL MÁRIÁRA (szül. MOLNÁR). Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Bánatos családja.
Gyászhírek 2016. június 30.

Gyászhírek 2016. június 30.

30.06.2016 | Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, barátnőtől, LUKÁCS Júliától, aki életének 86. esztendejében hirtelen itthagyott bennünket. Utolsó útjára 2016. július 1-jén 14 órakor kísérjük a nagyváradi városi temető Steinberger kápolnájából. Emléke legyen örök, pihenése csendes. A gyászoló család: fia és unokája, valamint barátai, akik életének utolsó éveiben szerették és tisztelték, köztük Maklári Gyula.
Gyászhírek 2016. június 29.

Gyászhírek 2016. június 29.

29.06.2016 | Álmodtunk egy boldog öregkort. Hittünk a gyógyulásban, vagy valami csodában. Hittük, hogy az élet ad még egy esélyt, hogy megfoghatjuk egymás kezét. De a teremtő szólított tégedet, itthagytál engemet. Fájó szívvel búcsúzom szerető férjemtől, KÁDÁR LAJOSTÓL (páji születésű, élt 67 évet). Temetése szerdán, 29-én 14 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából református szertartás szerint. Bánatos felesége Piri.
Gyászhírek 2016. június 28.

Gyászhírek 2016. június 28.

28.06.2016 | A Szőlősi Közbirtokosság megrendülve tudatja, hogy az alapítótag, rokon, barát, PAPP LASZLÓ 88 éves korában Budapesten elhunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Gyászhírek 2016. június 27.

Gyászhírek 2016. június 27.

27.06.2016 | Jézus ajándéka a benne vetett hit által az örök élet, amely felett nincs hatalma a halálnak. (János 11.26) Fájdalommal értesültünk Ft. Bálintfy Béla tb. esperes úr elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A nagyvárad-velencei egyházközség Egyháztanácsa és hívei.
Gyászhírek 2016. június 24.

Gyászhírek 2016. június 24.

24.06.2016 | Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, BRÜCKNER JÓZSEFTŐL, aki életének 86. esztendőjében végleg megpihent. Örökké emlékezünk rád! Öccse Brückner Jancsi, sógornője Marika és családja.
Gyászhírek 2016. június 23.

Gyászhírek 2016. június 23.

24.06.2016 | Fájó szívvel búcsúzom szeretett Keresztmamámtól, NAGY ERZSÉBETTŐL. Emlékét örökre szívemben őrzöm. Nyugodjon békében! Babi és családja.
Előző
456789