Gyászhírek 2017. március 22.

Gyászhírek 2017. március 22.

22.03.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy hosszú szenvedés után, életének 73. évében elhunyt budapesti otthonában BÁN IMRE kiváló tanár és edző. Temetéséről később gondoskodunk. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. március 21.

Gyászhírek 2017. március 21.

21.03.2017 | KLESZKEN ANDRÁSRA emlékezik bánatos családja, halálának 12-ik évfordulóján. Könnyes az út mely sírodhoz vezet. Isten őrködjön pihenésed felett.
Gyászhírek 2017. március 20.

Gyászhírek 2017. március 20.

20.03.2017 | „Újra eljött a nap, mely szívünkben fájó emlék marad.” Ma 3 éve, annak a szomorú napnak, amikor eltávoztál közülünk szeretett fiam, férjem, apukánk, JÁRI GYULA. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom.” A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. március 17.

Gyászhírek 2017. március 17.

17.03.2017 | Egykori hívei és volt konfirmáltjai szomorúan emlékeznek a most 50 éve elhunyt Főtiszteletű BÚTHI SÁNDOR református lelkipásztorra és püspökre. Nyugodjon békében.
Gyászhírek 2017. március 16.

Gyászhírek 2017. március 16.

16.03.2017 | Együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, KISS KÁROLYNAK és családjának édesanyja elhunyta miatt érzett fájdalmában. A KingArt vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek 2017. március 15.

Gyászhírek 2017. március 15.

16.03.2017 | Örök fájdalommal emlékezem gyermekeim édesapjára, DOBAI MIKLÓSRA halálának második évfordulóján. Emléked örökké itt marad velem. Julika.
Gyászhírek 2017. március 14.

Gyászhírek 2017. március 14.

14.03.2017 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Bodoni Dombi Mártának és családjának a szeretett férj elvesztése miatt érzett fájdalmában. Osztálytársai, az 1966-ban végzett XI.B osztályból.
Gyászhírek 2017. március 13.

Gyászhírek 2017. március 13.

13.03.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, Élesd város köztiszteletben álló személyiségének, BODONI ISTVÁNNAK elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott! A Bihar megyei RMDSZ vezetősége.
Gyászhírek 2017. március 10.

Gyászhírek 2017. március 10.

10.03.2017 | „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,/Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.” Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, PETRI GABRIELLÁRA halálának nyolcadik szomorú évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos családja.
Gyászhírek 2017. március 9.

Gyászhírek 2017. március 9.

09.03.2017 | Szomorú szívvel tudatjuk, hogy március 7-én, türelemmel és méltósággal viselt szenvedés után csendben távozott az élők soraiból a szeretett édesanya, anyós és nagymama, RIDI AURICA (élt 80 évet). Örök nyugalomra ma 14 órakor helyezzük a Rulikowski temetőben, a Városi kápolnából. Nyugodjon békében. Gyászoló, bánatos családja.
Gyászhírek 2017. március 8.

Gyászhírek 2017. március 8.

09.03.2017 | Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek és szomszédoknak, akik drága szerettünk, ASZTALOS ANNA temetésén rész vettek, virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Emlékező gyászmise március 14-én, kedden 17 órakor a váradszőlősi (Bumbacului utca) római katolikus templomban. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. március 7.

Gyászhírek 2017. március 7.

07.03.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki unokatestvérünknek, Papp Péternek, édesapja, PAPP LÁSZLÓ elhunyta miatti gyászában. Pap Gyula és Pap István.
Gyászhírek 2017. március 6.

Gyászhírek 2017. március 6.

06.03.2017 | Fájdalommal tudatom, hogy drága nővérem, ZAHARIA ADELHAID (szül. CZÉDULA, ADIBABA) 81 éves korában hosszan tartó betegség után visszaadta lelkét a Teremtőnek. Nyugodjon békében. Örök nyugalomra a Colimăneşti temetőbe helyezzük. Örökké gyászolja húga Trica Czédula Gabriella (Mimi), Puiu Brassóból családjával, Corina Claudia Németországból, valamint Kollár Terézia, Zoltán és családja.
Gyászhírek 2017. március 3.

Gyászhírek 2017. március 3.

03.03.2017 | Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk id. Pecher Jánosra, aki ha élne ma lenne 80 éves, de sajnos már 5 éve nincs közöttünk. Emléke legyen áldot. Pihenése csendes. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. március 2.

Gyászhírek 2017. március 2.

02.03.2017 | Megrendülten vettük tudomásul kedves kolléganőnk, RETEK MARIKA elhunytát. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki lányának és húgának MARIKÁNAK. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Volt kolléganői: Sütő Ibi, Onaca Neli, Ardelean Ani, Huvé Livia, Kiss Magdus, Bradea Florica, Nagy Brigitta, Orbán Marika, Nagy Magda, Bánffy Neli, Medvés Marika, Ţiţ Márta.
Gyászhírek 2017. március 1.

Gyászhírek 2017. március 1.

01.03.2017 | Fájó szívvel búcsúzom szeretett élettársamtól, támaszomtól, SZÉKELY ATTILÁTÓL. A szívemben mindig élni fogsz. Enikő.
Gyászhírek 2017. február 28.

Gyászhírek 2017. február 28.

28.02.2017 | Fájdalommal emlékezünk arra a számunkra nagyon szomorú napra, amikor a szeretett gyermek, testvér, sógor, nagybácsi, IFJ. KRIZSÁN GÉZA, (Érmihályfalva) nyolc évvel ezelőtt örökre itthagyott bennünket. Emlékét egy életen át megőrizzük. Nyugodjál békében drága lélek, örök álmodat ne zavarja meg soha, semmi! Egy életen át gyászolják: édesanyja Erzsébet, testvére Csaba, sógornője Magdolna, unokahúgai Boglárka és Imola.
Gyászhírek 2017. február 27.

Gyászhírek 2017. február 27.

27.02.2017 | Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett gyermekre és édesanyára, HABINYÁK IBOLYÁRA, aki ma 17 éve ment el tőlünk. „Ha feljön a hold, az éjszaka vándora, vigyázzon rád az éj legszebb csillaga. Pihenj békében!” Anyuka és fia István.
Gyászhírek 2017. február 24.

Gyászhírek 2017. február 24.

24.02.2017 | Kegyelettel búcsúzunk a szeretett nagynénitől, keresztanyától, ÖZV. SZABÓ JÓZSEFNÉTŐL (szül. GYURIK MATILD), aki 88. évesen csendesen megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Klári és Stefi.
Gyászhírek 2017. február 23.

Gyászhírek 2017. február 23.

24.02.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki SZILÁGYI DOMINIK osztálytársunknak és családjának a szeretett nagytata elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Szent László Gimnázium X. B osztályának közössége és szülői közössége.
Gyászhírek 2017. február 22.

Gyászhírek 2017. február 22.

22.02.2017 | Szomorú szívvel emlékezünk halálának 1 évfordulóján CSORBA JÁNOSRA (közgazdász). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. február 21.

Gyászhírek 2017. február 21.

21.02.2017 | Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.” Fájó szívvel emlékezünk az öt éve elhunyt KISS DÁVID-GYULÁRA. „Hiába takar el a temető csendje,/ Szívünkben élni fogsz mindörökre.” Pihenj békében DÁVIDKÁNK! Örökre szeretni fog édesanyád Gizi és nagymamád Gizella.
Gyászhírek 2017. február 20.

Gyászhírek 2017. február 20.

20.02.2017 | Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk halálának első évfordulóján ID. SZEGEDI LÁSZLÓRA (volt mérnök, újságíró) Bánatos családja.
Gyászhírek 2017. február 17.

Gyászhírek 2017. február 17.

17.02.2017 | Fájó szívvel emlékezünk BALOG SÁNDORRA, (Érszőllős) halálának 2. évfordulóján. Egy pillanat és mindennek vége, olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe. Maradt a bánat és egy csendes sírhalom, szívünkben örök gyász és fájdalom. Emlékét őrzi fájó szívű Erzsike, gyermekei Mónika, Attila, Sanyika és Tímea, unokái Attila, Erzsike, Borostyán és Márk.
Gyászhírek 2017. február 16.

Gyászhírek 2017. február 16.

16.02.2017 | Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján PAPP SÁNDORRA. Emlékét szívünkben őrizzük! Özvegy édesanyja, nővére, sógora, keresztlánya és családja.
Gyászhírek 2017. február 15.

Gyászhírek 2017. február 15.

15.02.2017 | Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, FODRE ILONÁTÓL. Emléke legyen áldott. Nyugodjon békében! Húga Sztrapek Magda és családja.
Gyászhírek 2017. február 14.

Gyászhírek 2017. február 14.

14.02.2017 | Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik utolsó útjára elkísérték szerettünket, DR. DULL JÓZSEFET. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. február 13.

Gyászhírek 2017. február 13.

13.02.2017 | Mély megrendüléssel értesültünk szeretett kollégánk, IANC IOAN  (Jani) hirtelen haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Az élesdi dr. Poynár Miklós Borbarátok Köre.
Gyászhírek 2017. február 10.

Gyászhírek 2017. február 10.

10.02.2017 | „Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is.” (2Kor. 1,7) Őszintén köszönjük azoknak, akik osztoztak a sír mellett a 43 évesen elhunyt férj, édesapa, gyermek, testvér, keresztapa, sógor és rokon, ifj. Balogh György elvesztése feletti gyászunkban. A Kegyelem Ura tartson meg mindnyájunkat az ő vigasztaló szeretetében! A boldog feltámadás reménysége alatt, a gyászoló család.
Gyászhírek 2017. február 9.

Gyászhírek 2017. február 9.

09.02.2017 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága keresztanyámra, Jordán Ilonára (Ilcsi), aki ma 2 éve itthagyott bennünket. Emléke örökké szívünkben él. Keresztlánya Pecher Annamária és családja.
Gyászhírek 2017. február 8.

Gyászhírek 2017. február 8.

08.02.2017 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, DR. KÜRTI LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. február 7.

Gyászhírek 2017. február 7.

07.02.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgató asszonynak szeretett férje elhunyta miatt érzett mélységes fájdalmában. A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola Step by Step osztályainak tanítói, tanulói és szülői közössége.
Gyászhírek 2017. február 6.

Gyászhírek 2017. február 6.

06.02.2017 | Mély együttérzésünket fejezzük ki Pásztor Gabriellának, Lehelnek és Örsnek a szeretett férj és édesapa, Pásztor György elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Kecse család.
Gyászhírek 2017. február 3.

Gyászhírek 2017. február 3.

03.02.2017 | „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él” (Ján11, 25). A feltámadásba vetett szilárd hittel kérjük a Szentlélek vigasztaló szeretetét Balogh György 43 évesen elhunyt testvérünk családjára (Nagyszalonta), és őszinte részvéttel osztozunk ft. Csűry István püspökünknek és családjának a kedves sógor elvesztése feletti fájdalmában. ABFRA! A Királyhágómelléki Református Egyházkerület munkatársai.
Gyászhírek 2017. február 2.

Gyászhírek 2017. február 2.

02.02.2017 | Elérkezett a búcsúzás ideje... Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OLÁH JÁNOS tanár úr életének 73. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. A temetési istentiszteletre 2017. február 3-án 14 órától kerül sor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájánál. Emléke legyen áldott! Gyászolja szerető családja.
Gyászhírek 2017. február 1.

Gyászhírek 2017. február 1.

01.02.2017 | REZI ÉVA szeretteinek kíván Isten Lelke általi vígasztalódást az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek; Búsulásom felbuzdultában elrejtém orczámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.”(Ésaiás 54,7-8)
Gyászhírek 2017. január 31.

Gyászhírek 2017. január 31.

31.01.2017 | Őszinte együttérzésünket fejezzük ki ROSMANN ANNAMÁRIÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Bihar Megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek 2017. január 30.

Gyászhírek 2017. január 30.

30.01.2017 | HUSZÁR SÁNDOR szeretteinek Isten vigasztaló kegyelmét kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jőnek, és örökös öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj! Én, én vagyok megvígasztalótok!” (Ésaiás 51,11-12a)
Gyászhírek 2017. január 27.

Gyászhírek 2017. január 27.

27.01.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a FÖLDESI családnak a szeretettel gondozott édesanya, nagymama, ÖZV. ANTAL ERZSÉBET elvesztése miatt. Osztozunk gyászukban a feltámadás reményével. A Lukasak család.
Gyászhírek 2017. január 26.

Gyászhírek 2017. január 26.

26.01.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Vura Gizella kolléganőnknek szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Márti, Éva, Márta, Reni, Mónika, Marika, Cseresznye, Ildikó, Gyöngyi.
Gyászhírek 2017. január 25.

Gyászhírek 2017. január 25.

25.01.2017 | Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre és édesanyára, SÜTŐ ERZSÉBETRE (szül. Laskovics, Érmihályfalva), aki ma tizenöt éve távozott örökre közülünk. Felejthetetlen emlékét örökre szívünkben őrizzük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékezik rá őt soha el nem felejtő férje Zoli és fia Zolika.
Gyászhírek 2017. január 23.

Gyászhírek 2017. január 23.

22.01.2017 | Fájó szívvel emlékezünk életünk legfájdalmasabb napjára, amikor a drága gyermek, MÉHES CSONGOR (Bihar) 14 éve, 7 hónapos korában itthagyott bennünket. „A túlvilági réten, álmodj szépeket, álmodd, hogy fogjuk két kezed, és miénk lesz a végtelen. Mi is álmodjuk, hogy felhők felett lépkedel, csillagok fényénél alszol, angyalok éneke ébreszt fel. Olyankor szemünkből könny pereg, mit megállítani nem lehet, hiányod, fájdalom, minden könny vigasz, örök. A perc, de az élet nem az, minden éjszaka és hajnal véget ér, s míg szívünk dobban, örökre benne élsz.” Örökké bánatos szüleid, testvéred Árminka, nagyszüleid, keresztszülei, unokatestvéreid.
Gyászhírek 2017. január 20.

Gyászhírek 2017. január 20.

19.01.2017 | Fájó szívvel emlékezünk drága szeretteinkre, MÁRIÁN SÁNDORRA és MÁRIÁN KAROLINÁRA halálának 25. és 1. évfordulóján. Fiuk Sanyi, menyük Eta, unokáik Zsuzsa és Judit.
Gyászhírek 2017. január 19.

Gyászhírek 2017. január 19.

18.01.2017 | Három éve annak a szomorú napnak, amikor itthagyott bennünket örökre a szeretett feleség, édesanya, LUKÁCS ANNA-MÁRIA. Pihenése legyen csendes, nyugalma áldott. Férje Laci, lánya Ludovika.
Gyászhírek 2017. január 18.

Gyászhírek 2017. január 18.

17.01.2017 | „A lelki sérülés nem gyógyul be soha, de hozzá szokik a lélek.” (Karinthy Frigyes) Örökké tartó fájdalommal emlékezünk január 18-án BOKOR SZABOLCS TAMÁSRA, a fiúra, férjre, testvérre, apára, rokonra, barátra halálának 4. évfordulóján. „TOMI, te mindig velünk vagy!” Szeretettel őrizzük emléked, az egész Bokor család.
Előző
456789