Gyászhírek 2016. december 27.

Gyászhírek 2016. december 27.

27.12.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, nagymamára, NEMES ERZSÉBETRE (Bihar), aki 5 éve hagyott itt bennünket. Emlékét örökké őrzi szeretett családja.
Gyászhírek 2016. december 23.

Gyászhírek 2016. december 23.

22.12.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagytatára és apósra, TÓTH PÁL-GYŐZŐRE halálának 2. évfordulóján. Bánatos családja.
Gyászhírek 2016. december 22.

Gyászhírek 2016. december 22.

22.12.2016 | Szomorú szívvel értesültünk szeretett öcsém, HERMAN SÁNDOR hirtelen haláláról. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle bátyja János és felesége Sárika.
Gyászhírek 2016. december 21.

Gyászhírek 2016. december 21.

21.12.2016 | Már öt éve annak a szomorú napnak, amikor a szerető férj, apa és nagyapa, id. Simon István örökre itthagyott bennünket. Emlékét örökre szívünkben őrizzük!
Gyászhírek 2016. december 20.

Gyászhírek 2016. december 20.

20.12.2016 | Őszinte részvétünk ANTON IRÉNKÉNEK szeretett férje elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kökövics Zoltán és családja.
Gyászhírek 2016. december 19.

Gyászhírek 2016. december 19.

19.12.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és nagyapára, GYÖRKI OTTÓRA (Bors) halálának 5. évfordulóján. Ahogy telnek az évek, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy mindez csak emlék. Az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük emlékedet. Örködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled. Nyugodjon békében.
Gyászhírek 2016. december 16.

Gyászhírek 2016. december 16.

19.12.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, Rosmann Róbertre halálának 2. évfordulóján. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, a jó Isten örködjön pihenésed felett. Szerető családod.
Gyászhírek 2016. december 15.

Gyászhírek 2016. december 15.

15.12.2016 | Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett anyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, VAS SZILVIA ERZSÉBETRE, akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.” Örökké bánatos leánya Ila és családja, Gyuri és családja, Zoltán és családja.
Gyászhírek 2016. december 14.

Gyászhírek 2016. december 14.

14.12.2016 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak IFJ. BÁTORI LAJOS elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vígasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatala.
Gyászhírek 2016. december 13.

Gyászhírek 2016. december 13.

13.12.2016 | Mély fájdalommal tudatjuk, a legdrágább édesapa, apa, férj, nagyapa, GAJDÓ GYULA elhunytát. Temetése 2016.12. 14-én 11 órakor a városi kápolnából. A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. december 12.

Gyászhírek 2016. december 12.

12.12.2016 | „Lelked remélem békére talált,/ S te már a mennyből vigyázol majd reánk./Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk./Rád örökkön-örökké emlékezünk.” Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a drága, jó édesanyától, anyóstól és nagymamától, GALI JULIANNÁTÓL (szül. DÉZSI, Csatár), aki életének 88. évében itthagyott bennünket. Nyugodjon békében! A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. december 09.

Gyászhírek 2016. december 09.

09.12.2016 | Immár hat hete annak a nagyon szomorú napnak, amikor elveszítettük szeretett édesapánkat, a volt drága, jó férjet, kedves kollégát, jó barátot, SZÁNTÓ SÁNDORT. Gyászolják gyermekei Annamária és Zoltán, unokái Bianca és Christian, volt felesége Marika, a Bihari Naplós kollégái, és barátai.
Gyászhírek 2016. december 07.

Gyászhírek 2016. december 07.

07.12.2016 | Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Worsek Kornéliának és fiának, Ádámnak a szeretett férj, édesapa elvesztése miatt. „Közel van az Úr a megtőrt szívűekhez és a sebzett lelkűeket megsegíti” (Zsolt. 19-20 vers) A borsi óvoda munkaközössége.
Gyászhírek 2016. december 06.

Gyászhírek 2016. december 06.

06.12.2016 | Fájó szívvel emlékezünk szeretett sógorunkra, PUSZTAI JÓZSEFRE, akit 6 hete rabolt el a kegyetlen halál. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Sógora Bacsó Péter és családja.
Gyászhírek 2016. december 05.

Gyászhírek 2016. december 05.

05.12.2016 | Fájó szívvel búcsúzom legjobb barátnőmtől, CSORDÁS RÓZÁTÓL. Rácz Lenke.
Gyászhírek 2016. december 02.

Gyászhírek 2016. december 02.

01.12.2016 | Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett MURVAI FERENCTŐL. Hálás szívvel megköszönjük a jó Istennek, hogy igaz barátunk voltál egy életen át. Id. Féth Imre és Irénke.
Gyászhírek 2016. november 29.

Gyászhírek 2016. november 29.

01.12.2016 | Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, még a földön élünk, nem fogunk feledni. Hat hete a szomorú napnak, hogy itthagyta szeretetteit PALLAG SÁNDOR. Isten nyugtassa békében. Fájó szívű felesége Szöszi, fiai, menyei, unokái.
Gyászhírek 2016. november 28.

Gyászhírek 2016. november 28.

28.11.2016 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, BALASKÓ BÉLA temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. november 25.

Gyászhírek 2016. november 25.

25.11.2016 | Fájdalommal emlékezünk DIENES SÁNDORRA, aki 21 éve hagyott itt bennünket. Adj Uram örök nyugodalmat neki! Örökké gyászoló felesége Teréz, lánya Erzsike, fia Imre és családjaik.
Gyászhírek 2016. november 24.

Gyászhírek 2016. november 24.

24.11.2016 | „Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbállak összeállítani téged.” (József Attila) Egy éve nincs már köztünk szeretett édesanyánk, NAGY EMÍLIA. Köszönjük azoknak akik, velünk együtt, gondolnak rá ezekben a napokban. Csilla, Zsejke, Márk.
Gyászhírek 2016. november 23.

Gyászhírek 2016. november 23.

23.11.2016 | Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, COSTA ILONA (szül. SZILÁGYI, Csatár) életének 63. évében elhunyt. Temetése szerdán, november 23-án 13 órakor a szalárdi református kápolnából. Míg élt, szerettük, míg élünk, siratjuk. Férje Gyuri, lánya Tünde, veje Florin.
Gyászhírek 2016. november 22.

Gyászhírek 2016. november 22.

22.11.2016 | Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, Maraz Iuliana Rozalia (szül. Kiss) eltávozott az élők sorából. Temetése f. év november 23-án 14 órától lesz a városi ravatalozóból. Összetört szívű, gyászoló családja.
Gyászhírek 2016. november 21.

Gyászhírek 2016. november 21.

21.11.2016 | Szomorú szívvel emlékezünk drága szüleinkre, édesanyánkra, DERECSKEI IRMÁRA halálának negyedik, és édesapánkra DERECSKEI IMRÉRE (Hegyközszentimre) halálának 23. évfordulóján. Emléküket szívünkben örökre megőrizzük. Szeretteik.
Gyászhírek 2016. november 18.

Gyászhírek 2016. november 18.

18.11.2016 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk imádott fiúnkra, MÁTÉ RÓBERT-BARNÁRA (Székelyhíd), aki már 7 éve eltávozott közülünk. Az örökké gyászoló család.
Gyászhírek 2016. november 17.

Gyászhírek 2016. november 17.

17.11.2016 | Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj. Bennünk él a múlt egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Emlékezünk INCZE LAJOSRA (Margitta), aki ma 8 éve megpihent. Felesége Annus, leánya és veje.
Gyászhírek 2016. november 16.

Gyászhírek 2016. november 16.

16.11.2016 | Fájó szívvel búcsúzunk id. MIKE PÁLTÓL. Emléke legyen áldott! Mély együttérzésünket fejezzük ki a MIKE családnak szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Margittai RMDSZ vezetősége és választmánya.
Gyászhírek 2016. november 15.

Gyászhírek 2016. november 15.

15.11.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Ardelean Irénkének, Dacz Ilonának és Kovács Erzsikének szeretett testvérük, LOVÁSZ ISTVÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Balla Ilona és családja.
Gyászhírek 2016. november 14.

Gyászhírek 2016. november 14.

14.11.2016 | Összetört szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, nagyapa, Fábián János (szül. Szentjobb) 86 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. A temetés időpontját később közöljük. Gyászoló családja.
Gyászhírek 2016. november 11.

Gyászhírek 2016. november 11.

11.11.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, id. NÉMETH GYULÁRA halálának tizenkettedik évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Őt soha nem felejtő, bánatos családja.
Gyászhírek 2016. november 10.

Gyászhírek 2016. november 10.

10.11.2016 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett élettársam, TÖRÖK GYÖRGY életének 77. évében súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése 2016. november 12-én Steinberger kápolnából. Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Szerető élettársa Cuni.
Gyászhírek 2016. november 9.

Gyászhírek 2016. november 9.

09.11.2016 | Fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett anyától, anyóstól és nagymamától, VARGYAS MÁRIÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Temetése november 10-én 15 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából. Búcsúzik tőle fia Feri, menye Ibi, unokája Benjamin.
Gyászhírek 2016. november 8.

Gyászhírek 2016. november 8.

08.11.2016 | „Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek.” Öt éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett feleséget, anyát, anyóst, nagymamát, SZABÓ ERZSÉBET ANNÁT (Érkeserű) utolsó útjára kísértük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szívünkben örökké élni fog. A bánatos család.
Gyászhírek 2016. november 7.

Gyászhírek 2016. november 7.

07.11.2016 | Megrendülten vettük tudomásul volt osztálytársunk, SZŐKE ISTVÁN Jászai Mari-díjas színész-rendező halálhírét. Nyugodjon békében! A Margittán, 1960-ban végzett, 11. B. oszt.
Gyászhírek 2016. november 4.

Gyászhírek 2016. november 4.

04.11.2016 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, Matiz Károly búcsúztatásán megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. november 3.

Gyászhírek 2016. november 3.

03.11.2016 | Őszinte részvétünk a gyászoló családnak SZÁNTÓ SÁNDOR halála miatt érzett fájdalmában. Berke Marika Tenkéről és keresztfia Béci és családja Nagyváradról.
Gyászhírek 2016. november 2.

Gyászhírek 2016. november 2.

02.11.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁNTÓ ZOLTÁN barátunknak és csapattársunknak szeretett édesapja, SZÁNTÓ SÁNDOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nugodjon békében, emléke legyen áldott. A BN-Ferrogar labdarúgó csapat tagjai.
Gyászhírek 2016. november 1.

Gyászhírek 2016. november 1.

01.11.2016 | Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nevelőapától és apóstól, SZÁNTÓ SÁNDORTÓL. „Már nincs holnap, ennyi volt az élet, emlékezzetek rám, mert én a szívetekben élek.” Búcsúzik tőle imádott unokája Bence, továbbá Reni, Attila, és a Serfőző család.
Gyászhírek 2016. október 31.

Gyászhírek 2016. október 31.

31.10.2016 | Ezúton tudatom azokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, CZIBULAK ERZSÉBET- IRÉN életének 85. évében elhunyt. Temetése október 31-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Fia János és családja.
Gyászhírek 2016. október 28.

Gyászhírek 2016. október 28.

30.10.2016 | „Hiányzik aggódó és szelíd féltésed,/ mely minden egyes lépésemnél tudatta velem,/ hogy van még, aki óv, s van, ki rám vigyáz.” Soha nem múló hálával és szeretettel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, DUMA IDÁRA (szül. SZABÓ, Síter, a Ruhagyár volt dolgozója), aki ma hat hónapja örökre megpihent. A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. október 27.

Gyászhírek 2016. október 27.

27.10.2016 | Fájdalommal vettük tudomásul kollégánk, TÖRÖK FERENC távozásának hírét! Ismét itthagyott bennünket egy jó ember, kitűnő tanár, az Ér-kupa kézilabda-verseny „kitalálója”, aki az albisi-bogyoszlói közösség igazi lámpásaként hosszú évtizedekig igazgatta, tanította, oktatta és nevelte az ott élő gyermekeket. Feleségével együtt „szolgálták” közösségüket a szó legnemesebb értelmében. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Bokor István és családja, valamint a régi és új szalacsi-ottományi kézilabdások.
Gyászhírek 2016. október 26.

Gyászhírek 2016. október 26.

26.10.2016 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó férj, édesapa, nagyapa és testvér, TÖRÖK FERENC nyugalmazott albisi tanár, életének 70. évében hosszantartó, súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése október 27-én (csütörtökön) 15 órakor lesz az albisi ravatalozó kápolnából.
Gyászhírek 2016. október 25.

Gyászhírek 2016. október 25.

25.10.2016 | Kiskereki Község Polgármesteri Hivatalának munkaközössége részvétét fejezi ki a tragikus hirtelenséggel elhunyt kolléga, TAKÁCS IMRE (Öcsi) családjának és hozzátartozóinak az elvesztése miatt érzett fájdalmukban.
Gyászhírek 2016. október 24.

Gyászhírek 2016. október 24.

24.10.2016 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, KIS LEVENTE FERENC  életének 73. évében elhunyt. Temetése 2016. október 25-én 13 órától a székelyhídi református kápolnából lesz. A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. október 21.

Gyászhírek 2016. október 21.

21.10.2016 | Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett apára, nagyapára és dédnagyapára, SASS GYULÁRA (Szalárd) halálának 25. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A bánatos család.
Gyászhírek 2016. október 20.

Gyászhírek 2016. október 20.

20.10.2016 | „Sebünk be nem gyógyul, könnyünk el nem apad, zokogunk fájdalmunk nehéz súlya alatt. Ma szomorúbb lett a föld, fakóbb az ég színe, egy szív állt meg örökké, édesapánk szíve.” VÁNYA JÁNOS (Nagykágya) életének 77. évében elhunyt. Temetése október 20-án 14 órakor a nagykágyai kápolnából lesz. Fájó szívvel búcsúzunk tőled édesapánk. Örökké gyászolják lányai: Gizi és Kati, unokái Andriska, Gizike, Misike és Katinka, veje Bandi.
Előző
456789