Gyászhírek 2016. október 19.

Gyászhírek 2016. október 19.

19.10.2016 | Őszinte részvétemet fejezem ki fiam keresztanyjának, Pirikének, szeretett élettársa, id. Köteles Sándor elhunyta miatti fájdalmában. Erdei Ágnes Éva és testvérei.
Gyászhírek 2016. október 17.

Gyászhírek 2016. október 17.

18.10.2016 | Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a két évvel ezelőtt elhunyt férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. KRIZSÁN GÉZÁRA (Érmihályfalva), aki azóta az érmihályfalvi református temetőben alussza örök álmát. Áldott legyen az emléke, pihenése csendes! Szerető felesége Erzsébet, fia Csaba, menye Magdi, unokái Boglárka, férje Barni, és Imola.
Gyászhírek 2016. október 16.

Gyászhírek 2016. október 16.

17.10.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki KOMOCZI GYÖRGYNEK és családjának drága szerettük, MEMI elvesztése miatti gyászukban. A Bognár család.
Gyászhírek 2016. október 14.

Gyászhírek 2016. október 14.

14.10.2016 | Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SZAKÁCS EDITHRE, aki 6 éve hagyott itt. Örökké gyászolják, szerető férje és kisfia, szülei, testvérei, sógornője és unokaöccse.
Gyászhírek 2016. október 13.

Gyászhírek 2016. október 13.

13.10.2016 | „Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.” (Zsolt.119, 76). Őszinte részvétünket fejezzük ki Vura Ottilia kolléganőnknek szeretett nagymamája elvesztése miatti mély fájdalmában. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és munkatársai.

Gyászhírek 2016. október 12.

12.10.2016 | Megrendülten, mély fájdalommal értesültünk osztálytársunk és szeretett barátunk, ifj. FORMITTÁG JÁNOS (Tóttelek) elhunytáról. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket és kívánunk családjának teljes megnyugvást. Baráti köre és volt osztálytársai.
Gyászhírek 2016. október 11.

Gyászhírek 2016. október 11.

10.10.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesapára, nagyapára, BAGI JÁNOSRA (CSICSA) halálának 31. évfordulóján. Örökké bánatos családja.
Gyászhírek 2016. október 10.

Gyászhírek 2016. október 10.

09.10.2016 | Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél! Csendes a temető, nem jön felelet, arcunkat mossák a keserű könnyek. Hideg sírköveden a kezünk pihentetjük, itt vagyunk és rád emlékezünk.” Október 9-én, halálának 1. évfordulóján szeretettel emlékeztünk LŐRINCZ PIROSKÁRA. Őt soha el nem feledő családja.
Gyászhírek 2016. október 7.

Gyászhírek 2016. október 7.

06.10.2016 | Megrendülten értesültünk VIDA BÁLINT haláláról. Nyugodjon békében. Volt kollégái: Nagy Adél, Nagy Károly és családja, Kanalas Sándor és családja.
Gyászhírek 2016. október 6.

Gyászhírek 2016. október 6.

05.10.2016 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett anya, anyós, nagymama, Bone Gabriela elvesztése miatt. Nyugodjon békében. Anyatársa Erzsike, Ildi és Levi.
Gyászhírek 2016. október 5.

Gyászhírek 2016. október 5.

04.10.2016 | Szomorúan búcsúzunk kedves barátunktól, VASS KÁLMÁNTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Borbíró család, Katica és Zsófi.
Gyászhírek 2016. október 4.

Gyászhírek 2016. október 4.

03.10.2016 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki THALMEINER ZOLTÁNNAK szeretett édesapja elvesztése miatti fájdalmában. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló család részére. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium közössége.
Gyászhírek 2016. október 3.

Gyászhírek 2016. október 3.

03.10.2016 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak BODÓ LÁSZLÓ elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Viola és Szabó László.
Gyászhírek 2016. szeptember 30.

Gyászhírek 2016. szeptember 30.

29.09.2016 | Édesapám, Pap Gyula, nyugodj békében! Pap István.
Gyászhírek 2016. szeptember 29.

Gyászhírek 2016. szeptember 29.

29.09.2016 | Ha hét telt el azóta, hogy elveszítettük drága feleségemet, FECHETE IRINÁT. A megemlékezés szombaton, október 1-jén 10 órakor a velencei ortodox templomban lesz. Férje Fechete Pavel.
Gyászhírek 2016. szeptember 26.

Gyászhírek 2016. szeptember 26.

26.09.2016 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló FAZEKAS családnak szeretett unokájuk, FAZEKAS RÉKA elvesztése miatt.  A Torma család.
Gyászhírek 2016. szeptember 23.

Gyászhírek 2016. szeptember 23.

23.09.2016 | „Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat...” (Zsolt 57,2) Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy drága kislányunk, FAZEKAS RÉKA tragikus hirtelenséggel 20 éves korában itthagyott bennünket. Hiánya fájdalmas, de emlékét örökre megőrizzük. Isten akaratát elfogadva gyászolják: szülei, testvérei, nagyszülei, rokonok, barátok. Búcsúztatása 2016. szeptember 24-én 12 órakor (magyar idő szerint 11 óra) lesz Nagyváradon, a Rulikowski Temető Steinberger kápolnájában. Kérjük, aki a búcsúztatásnál fájdalmunkban osztozik, egy szál virággal fejezze ki együttérzését.

Gyászhírek 2016. szeptember 22.

22.09.2016 | „Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat...” (Zsolt 57,2) Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy drága kislányunk, FAZEKAS RÉKA tragikus hirtelenséggel 20 éves korában itthagyott bennünket. Hiánya fájdalmas, de emlékét örökre megőrizzük. Isten akaratát elfogadva gyászolják: szülei, testvérei, nagyszülei, rokonok, barátok. Búcsúztatása 2016. szeptember 24-én 12 órakor (magyar idő szerint 11 óra) lesz Nagyváradon a Rulikowski Temető Steinberger kápolnájában. Kérjük, aki a búcsúztatásnál fájdalmunkban osztozik, egy szál virággal fejezze ki együttérzését.
Gyászhírek 2016. szeptember 21.

Gyászhírek 2016. szeptember 21.

21.09.2016 | Fájó szívvel emlékezünk szeretett, egyetlen fiamra, FEHÉR KÁROLYRA, halálának 12. évfordulóján. Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál, de tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te leszel, utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel. Nyugodjál békében. Bánatos édesanyád és leánya Noémi és családja.
Gyászhírek 2016. szeptember 20.

Gyászhírek 2016. szeptember 20.

20.09.2016 | Fájó szívvel emlékezünk ifj. Anyiszi Ferencre (Magyarkakucs). Ma 13 éve, hogy a szeretett gyermek, férj, apa, testvér, rokon tragikus hirtelenségel távozott közülünk. 13 év, akár egy örökkévalóság, de szívünkben nem szűnő szeretettel élsz változatlanul. Drága Ferike, a múló idő nem halványíthatja emlékedet közöttünk. A bánatos család.
Gyászhírek 2016. szeptember 19.

Gyászhírek 2016. szeptember 19.

19.09.2016 | Tizenegy éve már, hogy búcsú nélkül, hirtelen eltávozott körünkből CSUTAK GYÖRGY (Miki, a borbély). Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének. Szerető özvegye Zsuzsika, gyermekei Gyöngyi és Miklós családjaikkal.
Gyászhírek 2016. szeptember 16.

Gyászhírek 2016. szeptember 16.

17.09.2016 | Őszintén együtt érzünk a Bekő családdal a szeretett édesapa, após, nagyapa, BEKŐ ANDRÁS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Wallner András és családja.
Gyászhírek 2016. szeptember 15.

Gyászhírek 2016. szeptember 15.

15.09.2016 | Részvétünket fejezzük ki id. Muzsnay Zsoltnak és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület vezetősége.
Gyászhírek 2016. szeptember 14.

Gyászhírek 2016. szeptember 14.

14.09.2016 | Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától és nyagyapától, KÓCS SÁNDORTÓL, aki életének 85. évében eltávozott az élôk sorából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászolják: lánya Éva, és szerető unokái Réka és Zsombi.
Gyászhírek 2016. szeptember 13.

Gyászhírek 2016. szeptember 13.

13.09.2016 | Mélyen megrendülve vettem hírül a TÓTH családot ért veszteséget. Őszinte részvétem ÉVÁNAK, ANDINAK, ZOLTÁNNAK a szeretett férj és édesapa elhunyta miatti gyászukban. Nyugodjon békében! Pető Csilla tanfelügyelő.
Gyászhírek 2016. szeptember 12.

Gyászhírek 2016. szeptember 12.

12.09.2016 | Több mint két év telt el azóta, hogy a szeretett édesanya, anyós, imádott nagymama, valamint feleség, KÖKÖVICS MÁRIA (szül. SZABÓ, volt szalacsi lakos) eltávozott közülünk. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Fia Pityu, menye Eta, unokái Kinga és Xénia, férje Pista.
Gyászhírek 2016. szeptember 9.

Gyászhírek 2016. szeptember 9.

09.09.2016 | Szomorú szívvel búcsúzom SZABÓ ISTVÁN (Ottomány) tanár úrtól, Ottomány település köztisztelenben álló személyiségétől. Nyugodjon békében, pihenése legyen csendes. Kalmárné Kovács Erzsébet.
Gyászhírek 2016. szeptember 8.

Gyászhírek 2016. szeptember 8.

08.09.2016 | Fájó szívvel emlékezünk JAKAB LAJOSRA (Pusztaújlak) halálának 15. évfordulóján. „Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, hol megpihent a Te jóságos szíved.” Nyugodj békében! Emlékezik rád a családod.
Gyászhírek 2016. szeptember 7.

Gyászhírek 2016. szeptember 7.

07.09.2016 | Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett anya, anyós és nagymama, MILLE IRMA elvesztése miatt. A Várad-Olaszi Ref. Nőszövetség.
Gyászhírek 2016. szeptember 6.

Gyászhírek 2016. szeptember 6.

06.09.2016 | Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, id. TÖMŐ LÁSZLÓNÉ (szül. NÉMETH-BŐDI RÓZA, Nagyszalonta) 88 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 2016. szeptember 6-án, d.u. 4 órakor lesz a nagyszalontai temető kápolnájából. Nyugodjon békében! A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. szeptember 5.

Gyászhírek 2016. szeptember 5.

05.09.2016 | ,,Aki hisz én bennem ha meghal is él,, – igéri Jézus a halált legyőző úr. Így búcsuzunk ZEFFER PÁLTÓL. Kívánunk Istentől vigasztalást Zsuzsának, Norbinak, két kisunokánknak, nászaszonyunknak Paulának és a többi kedves családtagnak. Balog László, Éva és családja.
Gyászhírek 2016. szeptember 2.

Gyászhírek 2016. szeptember 2.

02.09.2016 | „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, /Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,/ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még...” FÜLÖP GYULA halálának egy éves évfordulóján emlékezik reá felesége Lídia, gyermekei Gyula, János és Judit, menyei Anikó, Hajnalka, unokái Ágota és Roland.
Gyászhírek 2016. szeptember 1.

Gyászhírek 2016. szeptember 1.

01.09.2016 | Fájó szívvel búcsúzunk kedves szomszédasszonyunktól, ZOMBORI IBOLYA nénitől. Őszinte részvétünk LALINAK, ZOLINAK, ROBINAK és ATTILÁNAK. Papp Joli és Sanyi.
Gyászhírek 2016. augusztus 31.

Gyászhírek 2016. augusztus 31.

31.08.2016 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Gergely Évának és családjának szeretett testvére elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek 2016. augusztus 30.

Gyászhírek 2016. augusztus 30.

30.08.2016 | Fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől és nagynénitől, KOVÁCS ANIKÓTÓL (szül. BAJO, Nagyszalonta), aki augusztus 28-án Budapesten hirtelen elhunyt. Nyugodjon békében! Gyászolja testvére Magdolna Gyöngyi, fia Deodát és családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 29.

Gyászhírek 2016. augusztus 29.

29.08.2016 | Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt elkísérték utolsó földi útján PINTEA TITUST és vigasztaló szavaikkal mellettünk álltak fájdalmunkban. Gyászoló családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 26.

Gyászhírek 2016. augusztus 26.

28.08.2016 | Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, id. RAIS ISTVÁNRA halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Őt soha nem felejtő, bánatos családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 25.

Gyászhírek 2016. augusztus 25.

25.08.2016 | Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, volt kollégáknak, akik szeretett édesanyánk, BOTH ABIGÉL temetésén részt vettek, vigasztaló szavaikkal, virágaikkal osztoztak mély fájdalmunkban. Gyermekei, Barka és Gergő.
Gyászhírek 2016. augusztus 24.

Gyászhírek 2016. augusztus 24.

24.08.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, Borókának és Gergőnek az egykori szeretett kollegánk, jó barátunk BOTH ABIGÉL elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében, pihenése legyen csendes! Dérer Ferenc és Liliana.
Gyászhírek 2016. augusztus 23.

Gyászhírek 2016. augusztus 23.

23.08.2016 | Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, BOTH ABIGÉLTŐL, aki 48 éves korában távozott az élők sorából. Végső útjára szerdán, augusztus 24-én 15 órától kísérjük a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Édesanyánk kérését tiszteletben tartva, kérünk mindenkit, hogy csak egy-egy szál virággal rójja le kegyeletét. Gyermekei Gergő és Barka, unokája kicsi Laci és veje Levi.
Gyászhírek 2016. augusztus 22.

Gyászhírek 2016. augusztus 22.

22.08.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak BOTH ABIGÉL elhunyta miatt érzett fájdalmában. Az Europrint nyomda.
Gyászhírek 2016. augusztus 19.

Gyászhírek 2016. augusztus 19.

20.08.2016 | Megdöbbenve értesültünk volt kolléganőnk, BOTH ABIGÉL haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Emléke legyen örökké áldott, nyugalma csendes. Volt kollégái a Bihari Naplótól.
Gyászhírek 2016. augusztus 18.

Gyászhírek 2016. augusztus 18.

18.08.2016 | Szomorú szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, KOVÁCS JÓZSEFRE halálának hetedik évfordulóján. Akik őt soha el nem felejtik, két nővéred és családjaik.
Gyászhírek 2016. augusztus 17.

Gyászhírek 2016. augusztus 17.

17.08.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, BARTA JULIÁNNA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Wallner András és családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 16.

Gyászhírek 2016. augusztus 16.

16.08.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Újlaki Erzsébetnek és családjának a legdrágább férj, édesapa, após és nagytata, ÚJLAKI LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. „Megpihent a dolgos apai szív,/Áldás és hála övezi a lelkét.” Nyugodjon békében! Szántó Mária és családja.
Előző
456789