Gyászhírek, 2018. augusztus 17.

Gyászhírek, 2018. augusztus 17.

17.08.2018 | „Isten szívén megpihenve” Szeretett édesanyánk, TAKÁCS TÜNDE augusztus 8-án, hirtelen súlyos betegség következtében elhunyt. A hamvasztás utáni gyászistentiszteletet augusztus 17-én, pénteken 15 órától a Nagyvárad Újvárosi Református Templomban tartjuk. Kérjük a gyászolókat, hogy egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. augusztus 16.

Gyászhírek, 2018. augusztus 16.

16.08.2018 | „Isten szívén megpihenve.” Szeretett édesanyánk, TAKÁCS TÜNDE augusztus 8-án, hirtelen súlyos betegség következtében elhunyt. A hamvasztás utáni gyászistentiszteletet augusztus 17-én, pénteken 15 órától a Nagyvárad-Újvárosi Református Templomban tartjuk. Kérjük a gyászolókat, hogy egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. augusztus 14.

Gyászhírek, 2018. augusztus 14.

14.08.2018 | Az Ady Endre Líceum közössége megrendülten búcsúzik Takács Tünde tanárnőtől, a kiváló pedagógustól, kollégától, aki élete delén méltósággal viselt szenvedés után hagyta el szeretteit. Szakmai tudása, az iskola és tanítványai iránti szeretete és hűsége, elkötelezettsége példaként marad meg mindannyiunk emlékezetében. Családtagjainak, drága gyermekeinek, Rékának és Gergőnek ezúton fejezzük ki őszinte együttérzésünket.
Gyászhírek, 2018. augusztus 13.

Gyászhírek, 2018. augusztus 13.

13.08.2018 | Megrendülten értesültünk TAKÁCS TÜNDE volt kémia tanárnőnk elhunytáról. Szerény mosolya, emberséges humora, szeretetre méltó lénye örökre megmarad emlékezetünkben. Mélyen együtt érzünk a gyászoló családdal. A Nagyváradi Ady Endre Líceum 2018-ban végzett XII. E osztályközössége.
Gyászhírek, 2018. augusztus 10.

Gyászhírek, 2018. augusztus 10.

10.08.2018 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki TAKÁCS RÉKA osztálytársunk Anyukája, TAKÁCS TÜNDE elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjék békében! Az Ady Endre Líceum XI. D osztálya, osztályfőnöke és szülői közössége.
Gyászhírek, 2018. augusztus 9.

Gyászhírek, 2018. augusztus 9.

09.08.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, id. CSEPREKI JÁNOSRA, halálának 3. évfordulóján. „Örökké él arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad.” Bánatos fia János és neje Emese.
Gyászhírek, 2018. augusztus 8.

Gyászhírek, 2018. augusztus 8.

08.08.2018 | NAGY LÁSZLÓ szeretteinek Isten Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége és lakói. „És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.”(Máté 24,30-31)
Gyászhírek, 2018. augusztus 7.

Gyászhírek, 2018. augusztus 7.

07.08.2018 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett édesanyánkra, CSERŐS ERZSÉBETRE, (szül. DÁVID ERZSÉBET), aki egy évvel ezelőtt hagyott itt bennünket, szeretett férjét, gyermekeit, unokáit és testvérét. Emléked örökké szívünkben fog élni.
Gyászhírek, 2018. augusztus 6.

Gyászhírek, 2018. augusztus 6.

06.08.2018 | Megrendülve értesültem volt kedves tanárom, PÁLL JENŐ elhunytáról. Otthonról elkerülve szüleimet pótolta, szerepe volt egész életemre kiható döntéseimben. Gyászoló hozzátartozóinak megnyugvást kívánok. Hálás szívvel őrzöm emlékét. Békés nyugodalmat drága Jenő bácsi! Bandi Gyöngyi.
Gyászhírek, 2018. augusztus 3.

Gyászhírek, 2018. augusztus 3.

03.08.2018 | Bánatos szívvel emlékezünk egyetlen gyermekünkre, BORUZS ATTILA NORBERTRE (1980–2001). Az utolsó szó jogán beszélek! Boldog voltam, igen. És fiatal, mindvégig, és vidám és küzdő kedvű és győzedelmes és csalódott és mindig újrakezdő, örökké nyughatatlan. Becsvágyó és becsületes, remélhetőleg. Jó volt, sok minden jó volt. (Szilágyi Domokos) Örökké szerető szülei: Anikó és Gyuri.
Gyászhírek, 2018. augusztus 2.

Gyászhírek, 2018. augusztus 2.

02.08.2018 | Megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, SZÜCS SÁNDOR hosszú szenvedés után 89 éves korában elhunyt. Temetése csütörtökön délután két órakor az örvéndi temető kápolnájából. Gyászoló fia Sándor, felesége Emi, unokái Zita és Máté.
Gyászhírek, 2018. augusztus 1.

Gyászhírek, 2018. augusztus 1.

01.08.2018 | Ma négy esztendeje, hogy drága édesanyám, Tóth Julianna (szül. Oláh) távozott e földi létből. Szeretettel és szomorú szívvel gondolok rá. Emléke áldott. Lánya, Hajni.
Gyászhírek, 2018. július 30.

Gyászhírek, 2018. július 30.

30.07.2018 | Szomorúan emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, nagybácsira, sógorra és barátra, SZŐKE LÁSZLÓRA (MURI), aki ma 6 hónapja, hogy örökre itthagyott bennünket. Szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében! Bánatos családja.
Gyászhírek, 2018. július 27.

Gyászhírek, 2018. július 27.

27.07.2018 | Nyolc éve annak a felejthetetlen napnak, amikor szerettünk, ÓNODI SÁNDOR (a Lemnul Szövetkezet volt karbantartó mestere) fájdalmas betegségben elhunyt. Pihenése legyen békés, csendes! Emlékét megőrizzük. Felesége, lányai, vejei, unokái, unokavejei és a kis dédunokája.
Gyászhírek, 2018. július 26.

Gyászhírek, 2018. július 26.

26.07.2018 | Az Ady Endre Líceum közössége szomorúan búcsúzik Fehér Sándor volt műhelyoktató kollégától. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Szeretteinek vigasztalódást kívánunk a gyász keserű óráiban.
Gyászhírek, 2018. július 25.

Gyászhírek, 2018. július 25.

25.07.2018 | A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége őszinte részvéttel osztozunk kollégánk, Daróczi Tibor és családja gyászában, szeretett édesanyja, DARÓCZI VIORICA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Isten nyugtassa békében.
Gyászhírek, 2018. július 24.

Gyászhírek, 2018. július 24.

24.07.2018 | Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki MAGICS SÁNDOR presbiter testvérünknek és családjának szeretett ÉDESAPJA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Mondta néki Jézus: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él; És a ki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Presbitériuma.
Gyászhírek, 2018. július 23.

Gyászhírek, 2018. július 23.

23.07.2018 | „A feltámadás után nem lesz többé halál.” GAVRIŞ MARIA FLORICA, MEZEI VICTOR, FLONTEX GYÖRGY, MAGICS SÁNDOR, CHVATAL KÁROLY GYÖRGY, FECHETE MARIOARA, BLEJAN IULIANA, MUT MARIA, VLĂZAN RUBIN, NÉMET ISTVÁN. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
Gyászhírek, 2018. július 20.

Gyászhírek, 2018. július 20.

19.07.2018 | Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal, akik szerették, ismerték, hogy a szeretett, jó feleség, édesanya, anyós és nagymama, VÁRDAI MARGIT (szül. BEREI MARGIT, Nagyszalonta) életének 60. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése július 20-án, pénteken 13 órától a nagyszalontai temető kápolnájából lesz. Emlékét szeretettel megőrizzük. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. július 19.

Gyászhírek, 2018. július 19.

19.07.2018 | Szomorú szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt KÁLLAI GYULÁRA (Jákóhodos). „Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket” Bánatos felesége, leányai, vejei, unokái és dédunokája.
Gyászhírek, 2018. július 18.

Gyászhírek, 2018. július 18.

18.07.2018 | Szomorú szívvel emlékezünk GAJDÓ GÉZÁRA halálának 4. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Felesége, leányai, unokái, vejei és sógornője.
Gyászhírek, 2018. július 17.

Gyászhírek, 2018. július 17.

17.07.2018 | A veszteség fájdalmával, kegyelettel emlékezünk KÁNYA ENDRE lelkipásztorra (Örvénd), aki hat hónapja adta vissza lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott! Bucsás Sándor és családja, Papp Ferenc és családja.
Gyászhírek, 2018. július 16.

Gyászhírek, 2018. július 16.

16.07.2018 | „Ha Krisztussal együtt halunk meg, vele együtt fogunk élni.” KŐVÁRI JÁNOS, VIRÁG MÁRIA, GABOSI ERZSÉBET, TARAU IULIU, GHERMAN VALERIU-IOAN, POP IOAN, GALIS ILEANA, BULEA TEODOR, BALOGH ZSOLT-BENIÁMIN, SZŐKE ETELKA. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
Gyászhírek, 2018. július 13.

Gyászhírek, 2018. július 13.

13.07.2018 | Fájó szívvel emlékezünk halálának 18. évfordulóján a szeretett feleségre, édesanyára, testvérre és rokonra, LŐRINCZY IRÉNKÉRE, a Mezőgazdasági Bank volt dolgozójára. Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. A bánatos család.
Gyászhírek, 2018. július 12.

Gyászhírek, 2018. július 12.

12.07.2018 | Könnyes szemmel, mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, CSUHA RUDOLFTÓL, aki életének 63. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik fia Norbert és menye Csilla.
Gyászhírek, 2018. július 11.

Gyászhírek, 2018. július 11.

11.07.2018 | Könnyes szemmel, mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, CSUHA RUDOLFTÓL, aki életének 63. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik fia Róbert és menye Csilla.
Gyászhírek, 2018. július 10.

Gyászhírek, 2018. július 10.

10.07.2018 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára a legdrágább édesapát, férjet, gyermeket, testvért, MIHUT KÁROLYT, aki 60. életévében hunyt el. Emléke örökké legyen áldott. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. július 9.

Gyászhírek, 2018. július 9.

10.07.2018 | Fájó szívvel emlékezünk CZIRJÁK ILONÁRA (szül. BÁNHÁZI, Érsemjén), aki ma egy éve hagyott itt bennünket. Virágerdő sűrűjében Pihen egy szív csendesen, Rég nem dobban családjáért, Messze vitted Istenem. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Akik szívből szeretnek, Nem felednek téged. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. július 6.

Gyászhírek, 2018. július 6.

06.07.2018 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, jó férj, édesapa, após és nagyapa, KRÁLIK ISTVÁN 80 éves korában elhunyt. Temetése július 10-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szeretettel megőrizzük. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. július 5.

Gyászhírek, 2018. július 5.

05.07.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Králik Lórándnak és családjának a szeretett édesapa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Bihari Napló szerkesztősége.
Gyászhírek, 2018. július 4.

Gyászhírek, 2018. július 4.

04.07.2018 | Fájó szívvel búcsúzunk a szerető édesanyától, anyóstól, nagymamától, dédnagymamától, SZŰCS IRÉNTŐL, (Paptamási, élt 93 évet). ,,Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, megmarad szívünkben fájó emléked. Nyugodj békében." Temetése 2018. július 5-én, csütörtökön 13 órától lesz a paptamási ravatalozóból. Búcsúzik tőle szerető fia Gyuszi, menye Kati, unokája Noémi, unokaveje István és imádott dédunokája Aramisz.
Gyászhírek, 2018. július 3.

Gyászhírek, 2018. július 3.

03.07.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, VASS ANTALRA, aki 1 éve adta vissza lelkét teremtő urának. Hiányodat nem enyhíti semmi, emléked örökre szívünkben él. Ez a nap az emlékezés napja. Érted imádkozunk csendesen zokogva. A halál nem jelent felejtést és véget, szívünkben örökké élni fog emléked. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, áldja meg az Isten porladó testedet. Örökké sirató feleséged Ica, fiad Levente és családja, lányod Csilla és férje Csabi.
Gyászhírek, 2018. július 2.

Gyászhírek, 2018. július 2.

02.07.2018 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára a legdrágább édesanyát, LŐRINCZ JUDIT-VERÁT, aki a 46. életévében hunyt el. Emléke örökké legyen áldott. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. június 29.

Gyászhírek, 2018. június 29.

29.06.2018 | Szomorúan, imával búcsúzunk a szeretett ALBERT SÁNDORNÉ MÁRIA-MAGDOLNÁTÓL (BABI, biokémikus Gyermekkórház, Fizetőpoliklinika Nagyvárad), akit nem kísérhettünk el utolsó útjára elutazásunk miatt. Őszinte részvétünk férjének Sanyinak! Drága öcsémnek ezennel kívánunk Istentől vigasztalódást felesége BABI elhunyta miatti bánatában, lelki fájdalmában! Magyar-Albert Ilona, ny. matem.-fizika tanár és férje Magyar István.
Gyászhírek, 2018. június 28.

Gyászhírek, 2018. június 28.

28.06.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. PIROSCA SÁNDORRA (szül. Rév) halálának 3. évfordulóján. Bánatos felesége Zsuzsanna, lányai Ildikó, Hajnalka, fia Sándor, vejei Szebi, István és unokái Kinga, Vivien.
Gyászhírek, 2018. június 27.

Gyászhírek, 2018. június 27.

27.06.2018 | „Az édesanyák nem halnak meg, csak fáradt szívük megpihen.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, LŐRINCZ JUDIT-VERA 46 éves korában elhunyt. Temetése június 28-án, csütörtökön 14 órától lesz a biharpüspöki temetőben. Fájó szívvel búcsúzik családja.
Gyászhírek, 2018. június 26.

Gyászhírek, 2018. június 26.

26.06.2018 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor és keresztapa, FIBIK ISTVÁN tragikus hirtelenséggel elhunyt. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle testvére Fibik Zsigmond, sógornője, keresztlánya a Kiss család és a Kele család.
Gyászhírek, 2018. június 25.

Gyászhírek, 2018. június 25.

25.06.2018 | Soha nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 10 éve elhunyt gyermekre, édesapára, testvérre, SZABÓ JÓZSEFRE (élt 32 évet, Diószeg). „Kevés időt adott az élet, egy perc, csak egy borzalmas pillanat és egy fiatal élet örökre megszakadt. Telnek a hónapok, múlnak az évek, de mi halljuk a hangod, nevetésed, csak az tudja, mi az igazi fájdalom, kinek gyermekét fedi a sírhalom” Emlékezik édesanyád, kisfiad, bátyád és családja.
Gyászhírek, 2018. június 22.

Gyászhírek, 2018. június 22.

22.06.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesapára, vőre, SZABÓ GÁBORRA (Vajda), halálának 8. évfordulóján. ,,Elvitted a fényt, a meleget,/ csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet./ Szíved pihen, a miénk vérzik,/ A fájdalmat csak az élők érzik./ Számunkra te sohasem leszel halott,/ örökké élni fogsz, mint az angyalok.” Bánatos fia Csabi és anyósa Ilonka.
Gyászhírek, 2018. június 21.

Gyászhírek, 2018. június 21.

21.06.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS IBOLYÁNAK és családjának (Éradony) a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmában. A jó Isten nyugtassa békében, nyugalma legyen csendes. Unokatestvére Illés Erzsike és családja.
Gyászhírek, 2018. június 20.

Gyászhírek, 2018. június 20.

20.06.2018 | Szomorú három év telt el azóta, hogy a szeretett anya, nagymama, testvér, sógornő, nagynéni, SZŰCS ERZSÉBET (MANYI) elhunyt. Emléket örökre megőrizzük. Gyászmise által emlékezünk meg rá június 20-án (szerdán) 18 órától a Katalin Telepi Római Katolikus Templomban. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. június 19.

Gyászhírek, 2018. június 19.

19.06.2018 | Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, MORARU JÁNOSRA, a férjre, apára, apósra, nagyapára, aki már 20 éve, MORARU PIROSKÁRA, az anyósra, nagymamára, dédnagymamára, aki 16 éve és MORARU AVRAMRA, az apósra, nagyapára, dédapára, aki 24 éve hagyott itt bennünket. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet./ Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet./ Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet./ Amit tőlünk senki, soha el nem vehet. ” Emléküket örökké őrizzük! A bánatos család.
Gyászhírek, 2018. június 18.

Gyászhírek, 2018. június 18.

18.06.2018 | Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt férjre, apára, apósra, és nagyapára, PÉTER JÓZSEFRE (élt 59 évet, Érköbölkút). „Én nem haltam meg, az ami nektek voltam, és mindig vagyok Nevezzetek a nevemen, beszéljetek hozzám, nevessetek és gondoljatok rám, Hiszen én itt vagyok veletek. Csak én az út másik oldalán megyek.” Emléke szívünkben örökké élni fog. Bánatos családja.
Gyászhírek, 2018. június 15.

Gyászhírek, 2018. június 15.

15.06.2018 | Ma van az évfordulója életünk legszomorúbb napjának. Hálás szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, Kocsis Mária-Ilonára és édesapánkra, Kocsis Gyulára (Hegyközszentimre). A szeretet angyala őrizze örök álmukat! Őket soha nem felejtő családjuk.
Gyászhírek, 2018. június 14.

Gyászhírek, 2018. június 14.

14.06.2018 | Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk MÉSZÁROS ROZÁLIÁTÓL (szül. Horváth). Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké él, akit nagyon szeretnek. Nyugodjon békében! Máté Sándor és családja, Crivaci Catalin és családja.
Előző
456789