Gyászhírek 2016. április 29.

Gyászhírek 2016. április 29.

29.04.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Szabó Andrásnak és családjának szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Györki Csilla és családja.
Gyászhírek 2016. április 28.

Gyászhírek 2016. április 28.

28.04.2016 | Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra és nagymamára, BANCSA ERZSÉBETRE (Hegyközszáldobágy) halálának 1. évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet./Bennünk él egy múlt, egy végtelen szeretet./Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./Egy a reményünk mely éltet és vezet,/Hogy egyszer még találkozunk veled!” Bánatos lánya Erzsike, veje Géza, unokái Attila és Csaba.
Gyászhírek 2016. április 27.

Gyászhírek 2016. április 27.

27.04.2016 | Szívünkben fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett apától, apóstól, nagyapától, ID. SZILÁGYI KÁROLYTÓL, aki e hó 25-én, életének 86 évében hosszú szenvedés után örök nyugalmat talált. Utolsó útjára kísérjük ma, 2016. április 27-én 15 órától a Steinberger kápolnából.  Fia Karcsi, menye Marika, unokái Norbert és Bernadett.
Gyászhírek 2016. április 26.

Gyászhírek 2016. április 26.

26.04.2016 | Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor ma 23 éve a drága, jó férj, édesapa, após és nagyapa, VARGA LAJOS (Bors) eltávozott. Pihenj békében, legyen szép az álmod, soha nem feled szerető családod.
Gyászhírek 2016. április 25.

Gyászhírek 2016. április 25.

25.04.2016 | Szívemben mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzom szeretett édesanyámtól, BRADÁCS ROZÁLIÁTÓL (szül. Kotlár, Margitta) aki türelemmel viselt hosszú és súlyos betegség után itthagyott, betöltetlen űrt hagyva maga után. Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik a búcsú nehéz idejében üzeneteikkel, koszorúikkal, vigasztaló szavaikkal mellettem álltak. Emlékét szívemben örökre megőrzöm. Egyetlen lánya Alíz.
Gyászhírek 2016. április 22.

Gyászhírek 2016. április 22.

22.04.2016 | Szívünkben fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett anyától, nagymamától és dédnagymamától, BARTHA MAGDOLNÁTÓL (szül. GÁLL), aki e hó 20-án, életének 83. évében hosszú szenvedés után örök nyugalmat talált. Utolsó útjára kísérjük 2016. április 23-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyermekei: Kati és férje Radu, Barbara és férje Attila, Lajos és neje Lucia, unokái: Krisztina, Ági és férje Béla, dédunokája Emma.
Gyászhírek 2016. április 21.

Gyászhírek 2016. április 21.

21.04.2016 | Köszönetünket nyilvánítjuk mindazoknak, akik támogatták a szeretett testvért, sógornőt és nagynénit, ILYÉS JULIÁNNÁT (Tenke) és mellette voltak nehéz óráiban és elkísérték utolsó útjára. Gyászoló családja.
Gyászhírek 2016. április 20.

Gyászhírek 2016. április 20.

20.04.2016 | Fájó szívvel emlékezünk LUKÁCS MIKLÓSRA (Nagyvárad) halálának 20. évfordulóján. Szívünkben örökké megőrizzük emlékét! Felesége Viola, fia Miki, lánya Enikő, menye Otti, veje Sorin, unokái: Renáta, Robi, Szinty, Noémi.
Gyászhírek 2016. április 19.

Gyászhírek 2016. április 19.

19.04.2016 | Őszinte részvéttel, baráti érzelmekkel osztozunk Hámos Marika édesanyja elhunyta miatti gyászában. A Darvas, a Jámbor, a két Pásztor, a Szilágyi, a Tóth, a Tőke, a Váradi és a Zalder család.
Gyászhírek 2016. április 18.

Gyászhírek 2016. április 18.

18.04.2016 | A Bihari Református Egyházmegye és a Lelkészértekezlet nevében őszinte részvétünket fejezzük ki és vigasztalódást kívánunk Boros István belényesújlaki lelkipásztornak és családjának a szeretett testvér elhalálozása miatt. Isten igéje vígasztalja a gyászolókat: „ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre fordul” (Jn. 16,20)
Gyászhírek 2016. április 15.

Gyászhírek 2016. április 15.

14.04.2016 | Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 6 éve búcsú nélkül távozott tőlünk ID. KOKOVAY LÁSZLÓ. Emlékét őrzik: felesége és fiai.
Gyászhírek, 2016. április 14.

Gyászhírek, 2016. április 14.

14.04.2016 | Őszinte részvétünk a gyászoló családnak a szeretett INCI NÉNI elvesztése miatti mély fájdalmában. A Drenyovszky család.
Gyászhírek 2016. április 13.

Gyászhírek 2016. április 13.

13.04.2016 | Szeretettel emlékezünk testvéremre, Ft. KOLOZSVÁRI ISTVÁNRA halálának 3. évfordulóján. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, emlékét őrzi béke és nyugalom. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket. Szerető testvére Edit és családja.
Gyászhírek 2016. április 12.

Gyászhírek 2016. április 12.

12.04.2016 | Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, VÁMOSI JENŐ-EUGENIU (volt atléta, a bőrgyár volt dolgozója) hosszú, súlyos betegség után életének 81. évében szíve örök nyugalomra tért. Temetése szerdán, április 13-án déli 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.
Gyászhírek 2016. április 11.

Gyászhírek 2016. április 11.

11.04.2016 | Mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk a drága férjtől, édesapától, nagyapától, Tolna Józseftől (Margitta), akinek szíve életének 74. évében megszűnt dobogni. „Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenütt látjuk, emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk”. Temetése folyó hó 11-én 13 órakor a margittai református temető kápolnájából. Búcsúzik tőle bánatos felesége Éva, fiai és unokái.
Gyászhírek 2016. április 8.

Gyászhírek 2016. április 8.

09.04.2016 | Szomorú szívvel búcsúzunk Dr. Varga Sándornétól (szül. Mágori Erzsébet). Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nagy Ilona, valamint Knal Sándor és családja Nagyszalontáról.
Gyászhírek 2016. április 7.

Gyászhírek 2016. április 7.

07.04.2016 | TASNÁDI ERZSÉBET szeretteinek Isten Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál! Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.” (Zsoltár 119, 49-50)
Gyászhírek 2016. április 6.

Gyászhírek 2016. április 6.

06.04.2016 | Fájó szívvel búcsúzom nagynénémtől, PARDI LILITŐL. Emléke örökké megmarad a szívünkben! Unokahúga Evelin, férje Pali és kisfiuk Olivér.
Gyászhírek 2016. április 5.

Gyászhírek 2016. április 5.

05.04.2016 | Fájdalommal közöljük, hogy eltávozott kedves édesanyám, LŐRINCZ PIROSKA (szül. KÁDÁR). Fájó szívvel kísérjük utolsó útjára szerdán, 2016.04.06-án 15 órától a püspöki temetőben. Gyászolja fia János, menye Éva, unokái és dédunokái.
Gyászhírek 2016. április 4.

Gyászhírek 2016. április 4.

04.04.2016 | Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és anyós, özv. Horváth Jolán (Biharsályi) életének 86. évében elhunyt. Temetése április 4-én 14 órakor lesz Biharsályiban. „Elmenni oly nehéz volt, itthagyni titeket,/ De ne fájjon most már szívetek,/ Mert én boldog vagyok,/ S fényes felhőkön túl találkozunk még.” Búcsúzik bánatos leánya Gyöngyi és veje József.
Gyászhírek 2016. április 1.

Gyászhírek 2016. április 1.

03.04.2016 | Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, MAGYARKA MAGDOLNA (LENKE néni) 94 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, április 2-án 11 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik tőle gyászoló családja.
Gyászhírek 2016. március 31.

Gyászhírek 2016. március 31.

31.03.2016 | Az Ady Endre Líceum közössége megrendülten vesz végső búcsút CIFRA PIROSKA tanárnőtől, a kiváló pedagógustól, nagyszerű embertől, aki tudásával és a diákok iránti elkötelezettségével évtizedeken át szolgálta a bihari magyar közösséget. Emlékét megőrizve ezúton fejezzük ki részvétünket szeretteinek.
Gyászhírek 2016. március 30.

Gyászhírek 2016. március 30.

30.03.2016 | Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, GUI MÁRIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott. Florika, Alizka és Robi, Noldi és Anikó.
Gyászhírek 2016. március 29.

Gyászhírek 2016. március 29.

29.03.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagyapára, dédapára, ID. NEMES ANDRÁSRA, aki 5 éve távozott közülünk. Emlékét örökre megőrizzük szívünkben. Fia Bandi, menye Pirike, unokái Bandika és Brigitta, valamint dédunokája Áron.
Gyászhírek 2016. március 25.

Gyászhírek 2016. március 25.

25.03.2016 | Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik szeretett halottunkat, Bodó Dóra Olgát (Bors) utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, részvétükkel fajdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. március 24.

Gyászhírek 2016. március 24.

24.03.2016 | Mindazokkal tudatjuk, akik ismerték és szerették, hogy drága nagymamánk, KOVÁCS KAROLINA életének 96. évében elhunyt. Gyászolja őt unokája Ferenc, Erzsike, dédunokái Krisztina és Beatrix.
Gyászhírek 2016. március 23.

Gyászhírek 2016. március 23.

24.03.2016 | MARCU BERTA szeretteinek a húsvéti feltámadás reménységével teljes vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthonának vezetősége és lakói. „Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett teveled. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól és lábamat az eséstől”. (Zsoltár 116, 7-8).
Gyászhírek 2016. március 22.

Gyászhírek 2016. március 22.

22.03.2016 | Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak, ismerősösöknek, akik szeretett halottunk temetésén rész vettek, mély gyászunkban osztoztak. A bánatos Stein család.
Gyászhírek 2016. március 21.

Gyászhírek 2016. március 21.

21.03.2016 | Fájó szívvel emlékezünk SEBESTEAN IOSIFRA halálának 2. évfordulóján. „Suhanva száll az élet tova,/ami elmúlt, nem jön vissza soha./Letesszük sírodra virágaink csokrát,/örökös álmodért elmondunk egy imát./Elfeledni téged soha nem lehet,/te voltál a jóság és a szeretet.” Gyászoló sógornői: Olga, Manyi, Magdi, Évi és családtagjai, sógora Zoli és családja, és sógora Pista.
Gyászhírek 2016. március 18.

Gyászhírek 2016. március 18.

20.03.2016 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Vilidár Ilona, a szeretett anya, nagymama, rokon, barát életének 75. évében súlyos szenvedés után megpihent. Temetése március 19-én, szombaton 13 órakor lesz a városi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló lánya Andrea, fia Attila, unokái Vivien és István.
Gyászhírek 2016. március 17.

Gyászhírek 2016. március 17.

17.03.2016 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága gyermekemet, HATVANI GYÖRGYÖT búcsúztatták. Virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló édesanyja, lánya, testvére és a család.
Gyászhírek 2016. március 16.

Gyászhírek 2016. március 16.

16.03.2016 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki NT Rákosi Jenő esperesnek szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek 2016. március 14.

Gyászhírek 2016. március 14.

15.03.2016 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 12 éve elhunyt drága apára, férjre, nagytatára, SZATMÁRI ISTVÁNRA (élt 55 évet, Nagyvárad). „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, fájó szívünk őrzi drága emlékedet.” Nyugodjál békében te drága! Feleséged Rozi, két drága gyermeked Laura és Andreea és kicsi unokád Giulia.
Gyászhírek 2016. március 15.

Gyászhírek 2016. március 15.

15.03.2016 | „Tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19,25) Őszinte részvétünket nyilvánítjuk Nt. Rákosi Jenő érmelléki esperesnek, gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának, szeretett édesanyja elvesztése miatti fájdalmában. Megváltó Urunk vigasztalását kérjük a gyászoló család életére. A Szentjobbi Református Egyházközség lelkésze, gondnoka, presbitériuma és hívei.
Gyászhírek 2016. március 11.

Gyászhírek 2016. március 11.

11.03.2016 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BALOGH MARGIT 78 éves korában elhunyt. Temetése szombaton 13 órakor Nagyszalontán, a városi ravatalozóból lesz. A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. március 10.

Gyászhírek 2016. március 10.

10.03.2016 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Matyi Miklósnak és családjának a szeretett após, apa, nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek 2016. március 9.

Gyászhírek 2016. március 9.

09.03.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a LUKÁCS családnak LUKÁCS SÁNDOR (volt futballista) eltávozása alkalmából. A volt barátok és a futball öregfiúk társasága.
Gyászhírek 2016. március 8.

Gyászhírek 2016. március 8.

09.03.2016 | Sok szeretettel és mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára és nagymamára, DOBRAN MÁRIÁRA (MANYIKA), aki 2004. március 8-án itthagyott bennünket. „Az évek múlnak, feledni nem lehet, nagyon, de nagyon hiányzol és nagyon rossz nélküled.” Nyugodj békében! Örökké bánatos családja, lánya Baba, fia Puiu, menye Adriana és unokája Diana.
Gyászhírek 2016. március 7.

Gyászhírek 2016. március 7.

07.03.2016 | „Vénségtekig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek; én teremtettem és én hordozom, én viselem és megszabadítom.” (Ésa 46:4) Fájó szívvel, de Isten üdvözítő akaratában bízva emlékezünk arra, hogy 95. évében, egy esztendeje hunyt el özv. Gyalayné sz.Csernák Emília. Élete áldás volt szeretteinek. Isten jósága vette körül szűkebb és tágabb környezetében. Egyedül Istené a dicsőség! Fiai, Béla és István, családjaikkal, egykori tanítványai és tisztelői.
Gyászhírek 2016. március 4.

Gyászhírek 2016. március 4.

04.03.2016 | Mély fájdalommal emlékezünk a drága édesapára, nagyapára, apósra és férjre, id. Pecher Jánosra, aki már négy éve nincs közöttünk. Emlékét örökké megőrzi bánatos családja.
Gyászhírek 2016. március 3.

Gyászhírek 2016. március 3.

03.03.2016 | Harminchat szomorú év múlt el, mióta a Teremtő magához hívta 1979. március 3-án, OSVÁTH PECHY HAJNALKÁT, drága édesanyánkat, nagymamánkat. A volt Pechy Stúdió alapítója, tulajdonosa, tánctanárnő, koreográfus. Tanítványai híres művészek lettek. Mamikám nem fogunk elfelejteni soha! Nyugodj békében! Jutka, Tibi, Călin, Andy.
Gyászhírek 2016. március 2.

Gyászhírek 2016. március 2.

02.03.2016 | Ma 4 éve, hogy örök álom zárta le szemedet, azóta könnyek között emlegetjük nevedet PIKÓ ZOLTÁN EUSEBIO. Elmentél tőlünk egy korai tavaszi napon, / Búcsúzni sem volt alkalom, / Álmaidra vigyáznak az angyalok, / Lelked az égben csillagként ragyog. Nyugodj békében. Sokat gondolnak reád szerető szüleid, szerető leányod Renáta, húgod Krisztina és családja Németországból, öcséd Csaba és családja Szentmártonból, bátyád Jancsi Magyarországról és nagynénéd Zsófika.
Gyászhírek 2016. március 1.

Gyászhírek 2016. március 1.

01.03.2016 | Hálát adunk Istennek, hogy röpke három évre – mint nyáját – reá bízott minket. Nagy dolog: Krisztus követe lenni,/ Nagy dolog: Ég és Föld között feszülni (Lukátsi Vilma). A tisztelendő, CSILIK JÁNOS, aki ezt a feszülést vállalta, mosolyogva biztatóan azokban az időkben is és most is. Akinek a legfontosabb a hívei lelke volt. Emléke legyen áldott! A Hegyköztótteleki Egyházközösség.
Gyászhírek 2016. február 29.

Gyászhírek 2016. február 29.

29.02.2016 | Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, édesanya, nagymama, Dr. Szilágyi Edit (szül. Luka Edit) eltávozott közülünk. Temetése 2016. február 29-én, hétfőn 15 órakor lesz a Rulikowski temetőben. Emlékét örökké megőrizzük. Gyászolja: férje Lajos, lányai Emese és Orsolya, unokái Beáta, Tamás, Botond, Kincső, Levente.
Gyászhírek 2016. február 25.

Gyászhírek 2016. február 25.

25.02.2016 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, SZEGEDI LÁSZLÓ mérnök, újságíró, rövid, súlyos szenvedés után elhunyt. Búcsúztatója hétfőn, február 29-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Kérjük barátait, ismerőseit, hogy tiszteletüket egy szál virággal fejezzék ki. Hamvait szülőhelyén Gyergyóditróban helyezzük el. Búcsúzik tőle a gyászoló család.
Előző
456789