Gyászhírek, 2018. november 21.

Gyászhírek, 2018. november 21.

21.11.2018 | SIMÓ MÁRTA szeretteinek Isten kegyelme általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, gondozói és lakói. „Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, az megtartja azt.”(Lukács 9,23-24)
Gyászhírek, 2018. november 20.

Gyászhírek, 2018. november 20.

20.11.2018 | Soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. Derecskei Imrére (Hegyközszentimre) halálának 25. évfordulóján, és Derecskei Irmára, halálának 6. évfordulóján. Emlékük legyen áldott! Nyugodjanak békében! Szeretteik.
Gyászhírek, 2018. november 19.

Gyászhírek, 2018. november 19.

19.11.2018 | BERHENCZ ERZSÉBET szeretteinek Isten vigasztalását kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. „Sírának pedig mindnyájan, és gyászolák azt; ő pedig monda: Ne sírjatok; nem halt meg, hanem aluszik.” (Lukács 8,52)
Gyászhírek, 2018. november 16.

Gyászhírek, 2018. november 16.

16.11.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a JURCA családnak drága szerettük elvesztése miatt. Antónia és családja.
Gyászhírek, 2018. november 15.

Gyászhírek, 2018. november 15.

15.11.2018 | Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a szeretett édesanyára és nagymamára, ÖZV. CSARNÓ ANNÁRA (szül. KELEMEN ANNA, Székelyhíd), aki ma hat hete hagyott itt bennünket. Emlékét örökké megőrizzük. Lánya Anikó, unokája Beáta és unokaveje Cristi.
Gyászhírek, 2018. november 14.

Gyászhírek, 2018. november 14.

14.11.2018 | Szomorú és megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett testvértől, sógortól és nagybácsitól, MURÁNYI -MÁTZA GYULÁTÓL, aki életének 68. évében türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után visszatért Teremtőjéhez. „Neked szól a templom harangja,/ Érted imádkozunk halkan, zokogva./ Egy szál virág, egy gyertya az asztalon/ Érted Ég.” Örök szeretettel szívünkben zárunk. Nyugodj békében! Áldja meg az Isten emlékedet! Gyászoló testvéreid Feri (Rezső) és Jutka családjaikkal.
Gyászhírek, 2018. november 13.

Gyászhírek, 2018. november 13.

13.11.2018 | Őszinte együttérzésünket fejezzük ki JAKABFFY ZSOLTNAK és családjának a szeretett édesanya, JAKABFFY MARGIT elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Zajzon, Filka, Cismaru, Dénes és Csatlós családok.
Gyászhírek, 2018. november 12.

Gyászhírek, 2018. november 12.

12.11.2018 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik együttérző szavakkal, támogatásukkal erősítettek bennünket, és drága szerettünket, TÓTH GYULÁT utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. november 9.

Gyászhírek, 2018. november 9.

09.11.2018 | Megrendülten tudatjuk, hogy szerettünk, TÓTH GYULA itthagyott bennünket. Temetése november 11-én, vasárnap délután 14 órakor lesz a fugyivásárhelyi ravatalozóból. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. november 8.

Gyászhírek, 2018. november 8.

08.11.2018 | Fájó szívvel emlékezünk Ifj. HALÁSZ SÁNDORRA (Rév) halálának 10. évfordulóján. Fájdalom költözött tíz éve szívünkbe, nem múlik el soha, itt marad örökre! Addig vagy boldog, amíg van ki szeret, aki bajban megfogja a kezed. Várni valakit, aki nem jön többé, az emlékét őrizzük szívünkben örökké! Lényed mindig mienk marad, biztatást, erőt, meleget ad. Lélekben őrizzük simogató kezed, kedves arcod, óvó tekinteted. Elfelejteni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled! Soha el nem feledünk! Szívünkben örökké élni fogsz! Bánatos feleséged Melinda, lányaid Melisza és Adrienn, szüleid Erzsébet és Sándor, testvéreid Öcsi és Csaba.
Gyászhírek, 2018. november 7.

Gyászhírek, 2018. november 7.

07.11.2018 | Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki Szarka Árpádnak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. november 6.

Gyászhírek, 2018. november 6.

06.11.2018 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, nagyapa és após, TÓTH SÁNDOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Deverdics család.
Gyászhírek, 2018. november 5.

Gyászhírek, 2018. november 5.

05.11.2018 | Szomorú szívvel, örök szeretettel emlékezünk halottainkra, VAJNA ERZSÉBETRE (Kügypuszta), aki 1 éve hagyott itt bennünket és VAJNA JÓZSEFRE halálának közelgő 4. évfordulóján. Nyugodjatok békében! A szerető család.
Gyászhír, 2018. november 3.

Gyászhír, 2018. november 3.

03.11.2018 | Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy a drága jó édesanya, SZARKA JULIÁNNA 92 éves korában örökre megpihent. A temetési szertartás hétfőn, 2018. november 5-én 15 órakor lesz megtartva a monospetri római katolikus temetőben. Gyászoló fiai és családjaik.
Gyászhírek, 2018. november 2.

Gyászhírek, 2018. november 2.

02.11.2018 | Fájó szívvel búcsúzom gyermekkori barátnőmtől, FARKAS ILITŐL és a sok szép közös emléktől. Békés nyugalmat kívánnak, Dumitru Erzsébet, férje Ilie, fia Dan, menye Mariana és unokája Roby.
Gyászhírek, 2018. november 1.

Gyászhírek, 2018. november 1.

01.11.2018 | BAGOLY ILONA szeretteinek Isten vigasztaló kegyelmét kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkaközössége és lakói. „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki, semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.” (Márk 13, 31-33)
Gyászhírek, 2018. október 31.

Gyászhírek, 2018. október 31.

31.10.2018 | Könnyes szemmel emlékezem 23 éve elhunyt férjemre, az édesapára, nagyapára, apósra, MÁRKUS SÁNDORRA (Erdőgyarak). Suhanva száll az élet tova. Ami elmúlt, nem jön vissza soha. Reménytelen jövő. Akit szeretünk, soha el nem feledünk. Örökre szívünkben él. Ezernyi emlék kavarog bennem. Köszönöm, hogy voltál nekem és szerettél. Nyugodj békében! Fájó szívvel emlékezik szerető felesége, fiai, menye és unokája Anita.
Gyászhírek, 2018. október 30.

Gyászhírek, 2018. október 30.

30.10.2018 | Fájó szívvel búcsúzom öcsémtől, IFJ. CSERVID JÁNOSTÓL (Gálospetri). Nyugodjon békében!Szerető nővére özv. Anton Magdolna és családja.
Gyászhírek, 2018. október 29.

Gyászhírek, 2018. október 29.

29.10.2018 | Ötven éve hunyt el dr. Papp Tibor, aki az 1940-es években a nagyváradi Városháza anyakönyvvezetője, rövid ideig polgármestere, majd évtizedekig a Néptanács szociális ügyosztályának köztiszteletben álló főnöke, illetve jogtanácsosa volt. Élete utolsó éveiben a titkári adminisztratív hivatal vezetőjévé nevezték ki. Emlékét szeretettel őrzi a családja.
Gyászhírek, 2018. október 26.

Gyászhírek, 2018. október 26.

26.10.2018 | Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak álmok, évek,/ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁSRA halálának évfordulóján, aki ma négy éve, 37 évesen távozott szomorú családja köréből. Gyászolja vigasztalhatatlan édesanyja, testvérei családjukkal és akik szerették...
Gyászhírek, 2018. október 25.

Gyászhírek, 2018. október 25.

25.10.2018 | Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, nagymamára és dédnagymamára, KÉPIRÓ LIDIÁRA (szül. ZOLTÁNI), aki ma 5 éve hagyott itt bennünket. Emlékét egy életen át megőrizzük. Nyugodj békében drága lélek! Örökké bánatos férje Zoli, lánya Kati, unokája Noémi és Kriszti feleségével, és imádott dédunokái: Kristóf és Dávid.
Gyászhírek, 2018. október 24.

Gyászhírek, 2018. október 24.

24.10.2018 | Fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, GÁLL ÉVA (SZÜL. BARTHA) október 2-án visszaadta lelkét a Teremtőjének. Temetése szűk családi körben október 24-én lesz 12 órakor a Rulikowski temető városi ravatalozójából. Gyászolják gyermekei Éva és Annamária, vejei Kálmán és Lajos, unokái Lilla, Kálmán, János, Orsolya, Hunor és Ági, valamint dédunokája Eugénia-Amália.
Gyászhírek, 2018. október 23.

Gyászhírek, 2018. október 23.

23.10.2018 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy öcsém, BALÁZS SÁNDOR türelemmel viselt betegség után 59 évesen meghalt. Nyugodjék békében. Gyászoló nővére Tubi és családja.
Gyászhírek, 2018. október 22.

Gyászhírek, 2018. október 22.

22.10.2018 | Édesanyánk, TOLNAI IRÉN hosszan tartó betegség után, 64 éves korában elhunyt. Temetése ma, hétfőn 12 órakor lesz a városi kápolnából. Béke poraira! Fia és lánya.
Gyászhírek, 2018. október 19.

Gyászhírek, 2018. október 19.

19.10.2018 | Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal tele szívvel búcsúzunk KELEMEN ANDRÁSTÓL (szül. Kémer), aki 85 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Nem integet többé elfáradt kezed. Nem dobog már értünk jóságos szíved. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Temetése október 20-án 14 órakor a püspöki kápolnából. Nyugodjon békében. Fájó szívvel búcsúzik felesége Zsuzsa, lánya Vilma, veje Barna, unokája Levente, unokamenye Enikő és drága, kis dédunokája Richike.
Gyászhírek, 2018. október 18.

Gyászhírek, 2018. október 18.

18.10.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, KOVÁCS OLGA EMIRE (szül. VASS OLGA) halálának 2. évfordulóján. Két éve már, hogy távoztál közülünk, de számunkra te soha nem leszel halott, hiszen szívünkben drága emléked örökké élni fog. Szerető férjed Kovács Ferecz (Csokaly)
Gyászhírek, 2018. október 17.

Gyászhírek, 2018. október 17.

17.10.2018 | „Örök marad az arcod, nevetésed, szavad, mert az mind a szívünkben marad. Szívünk fájdalmát nem enyhíti senki és semmi, mert hiányodat, soha-soha nem pótolja, senki és semmi!” NAGY TAMÁS-GÁBOR (Köröstarján). Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor drága szerettünk 10 éve október 16-án, örökre itthagyott bennünket. Fájó szívvel emlékeznek rá szülei, testvérei és azok családjai, közeli és távoli rokonság és a jó barátok.
Gyászhírek, 2018. október 16.

Gyászhírek, 2018. október 16.

16.10.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább gyermekre, keresztanyára, DEÁK KATALINRA (szül. ZAKARIÁS) halálának 10. évfordulóján. „Lelked, mint fehér galamb csendesen messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már sohasem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te leszel, utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel.” Bánatos édesanyja és keresztfia Norbi.
Gyászhírek, 2018. október 15.

Gyászhírek, 2018. október 15.

15.10.2018 | Szeretettel emlékezem drága családomra, IFJ. SZTANKOVICS TIBORRA, ID. SZTANKOVICS TIBORRA és SZTANKOVICS ISTVÁNKÁRA, haláluk 11., 20., 28. évfordulóján. Nyugodjanak békében! Erzsike.
Gyászhírek, 2018. október 12.

Gyászhírek, 2018. október 12.

12.10.2018 | Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak árnyak, álmok, évek./ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, (....)/ Emlékük mint lámpafény az estben,/ Kitündököl és ragyog egyre szebben,/ És melegít, mint kandalló a télben,/ Derűs szelíden és örök fehéren. BALLA ISTVÁN ZSOLTRA emlékezünk, halálának 3. évfordulóján. Szerető családja.
Gyászhírek, 2018. október 11.

Gyászhírek, 2018. október 11.

11.10.2018 | Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki LADÁNYI ANNAMÁRIÁNAK és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Graficard és a Competitiv vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. október 10.

Gyászhírek, 2018. október 10.

10.10.2018 | Fájdalommal a szívünkben búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, TIMÁR BENEDEKTŐL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Unokahúga Costin Adriana és családja.
Gyászhírek, 2018. október 9.

Gyászhírek, 2018. október 9.

09.10.2018 | „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Veres-Kovács Valériának szeretett anyósa, Veres Zsuzsanna elvesztése miatt érzett gyászában és fájdalmában. Adjon az Úr Lelke által megvigasztalódást, a viszontlátás hitében és reményében! A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség gyülekezete.
Gyászhírek, 2018. október 8.

Gyászhírek, 2018. október 8.

08.10.2018 | Fájó szívvel búcsúzunk szeretett bátyámtól, KRIZSÁN SÁNDORTÓL, aki 87 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Nyugodj békében. Húga Erzsike, András, Ádám.
Gyászhírek, 2018. október 5.

Gyászhírek, 2018. október 5.

05.10.2018 | Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett anya és nagymama, Mihálka Magdolna 73 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése október 5-én, pénteken 14 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. október 4.

Gyászhírek, 2018. október 4.

04.10.2018 | Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett anya és nagymama, Mihálka Magdolna 73 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése október 5-én, pénteken 14 órától lesz, a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. október 3.

Gyászhírek, 2018. október 3.

03.10.2018 | Szeretettel a szívemben emlékezem drága jó férjemre ID. KUNSZABÓ ISTVÁNRA, aki ma nyolc éve örökre itt hagyott engem. „Mint ősszel a falevél, Ahogy lehull a fáról, Úgy mentél te el, E földi világból. Bár, az idő múlik, a fájdalom marad, S nem enyhül soha, Bár mily, szépen süt rám, A nap fénylő sugara, Drága emlékedet, A szívemben őrzöm. S hogy te voltál nekem A sorsnak köszönöm. Szerető felesége Nelly.
Gyászhírek, 2018. október 2.

Gyászhírek, 2018. október 2.

02.10.2018 | „Légy csendes szívvel és békével/ Életednek Istenében!” Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett anya és nagymama, Mihálka Magdolna 73 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Búcsúznak Tőle gyermekei Melinda és Nándor, menye Edina, veje Balázs, valamint unokái Zalán, Szabolcs és Rebeka.
Gyászhírek, 2018. október 1.

Gyászhírek, 2018. október 1.

01.10.2018 | A margittai dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége őszinte részvéttel osztozik a gyászoló Némethy család gyászában a szeretett felség, édesanya és nagymama, kórházunk egykori munkatársa, NÉMETHY ÉVA (Margitta) elvesztése miatt. Nyugodjon békében!
Gyászhírek, 2018. szeptember 28.

Gyászhírek, 2018. szeptember 28.

27.09.2018 | Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára és nagymamára, BENCZE ANNÁRA (szül. PROPP) halálának második évfordulóján. Emléke örökké él szívünkben. Szerető családja: lánya Andrea, veje László, unokái Marci és Lilla.
Gyászhírek, 2018. szeptember 27.

Gyászhírek, 2018. szeptember 27.

27.09.2018 | „Ha lelkünkben lehull egy csillag, nyomában égő seb fakad, de vérrubintól fényes útja örökre fáj a fény alatt.” (Wass Albert) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki CSIBI ZOLTÁN mérnöknek, lányának KINGÁNAK és unokájának LILLÁNAK, a szeretett feleség, édesanya és nagymama CSIBI ZOLTÁNNÉ (szül. TÓTH ERZSÉBET) elvesztése miatt ért mély fájdalomban. Áldott emlékét kegyelettel megőrizzük szívünkben, lelkünkben. Emike és Iván.
Gyászhírek, 2018. szeptember 26.

Gyászhírek, 2018. szeptember 26.

26.09.2018 | Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki Szikszai Tibornak és családjának szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. szeptember 25.

Gyászhírek, 2018. szeptember 25.

25.09.2018 | MEZŐ JOLÁN szeretteinek, Isten akaratában való megnyugvást, és Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.” (Márk 8,34-35)
Gyászhírek, 2018. szeptember 24.

Gyászhírek, 2018. szeptember 24.

24.09.2018 | „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Lévay Tünde testvérünknek és családjának szeretett édesanyja, LÉVAY MÁRIA elvesztése miatt érzett gyászában és fájdalmában. A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség lelkipásztorai, Presbitériuma és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. szeptember 21.

Gyászhírek, 2018. szeptember 21.

21.09.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Bors Violetta tanárnőnek szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Ady Endre Líceum közössége.
Előző
345678