Gyászhírek, 2018. június 4.

Gyászhírek, 2018. június 4.

04.06.2018 | Örök fájdalommal emlékezünk szeretett halottunkra, Antoci Nelu halálának 25. évfordulóján! Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, aki szeret az nem feled, szívünkben te soha nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok! Bánatos felesége, lánya, veje, fiai és menyei, valamint unokái.
Gyászhírek, 2018. május 31.

Gyászhírek, 2018. május 31.

31.05.2018 | Már négy év óta mind csak emlékezünk... RUTTKAI RUDOLF (1937–2014, Mezőtelegd), nyugodj békében! Szeretteid.
Gyászhírek, 2018. május 30.

Gyászhírek, 2018. május 30.

30.05.2018 | Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, nagybácsitól, VAD ERNŐTŐL, aki hosszú, fájdalmas szenvedés után 52 évesen örökre itthagyott bennünket. Temetése ma, 2018.05.30-án a Steinberger kápolnából 15 órai kezdettel lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle testvére Andi és családja Tibi és Patrícia.
Gyászhírek, 2018. május 29.

Gyászhírek, 2018. május 29.

29.05.2018 | Fájó szívvel tudatom, hogy édesapám, Mureşan Andreiu Antoniu életévének 81. évében 2018.05.24-én végleg távozott közülünk. Végső búcsúztatására 2018.05.29-én 15 órakor kerül sor a nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnájában. Gyászolják gyermeke: Ramóna, nevelt gyermeke: Kornélia, gyermeke anyja Julianna, veje Szilárd, rokonsága, valamint barátai.
Gyászhírek, 2018. május 25.

Gyászhírek, 2018. május 25.

25.05.2018 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, BAJUSZ ÁGNES ILONA (élt 81 évet) örökre itthagyott bennünket. Temetése pénteken 13 órától a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. május 23.

Gyászhírek, 2018. május 23.

23.05.2018 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, élettárs, GHEORGHE „GHICA” INDRIE életének 54. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. „Ott van ő már, ahol nem fáj semmi, Csendes pihenését nem zavarja senki. Nyugodjon csendesen, legyen békés álma, Találjon rá odafönn az örök boldogságra.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle lánya Bianca, éllettársa Klára és a gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. május 22.

Gyászhírek, 2018. május 22.

22.05.2018 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték a drága HORVÁTH PETRONELLÁT (szül. MADAS) és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Pihenése legyen csendes. A bánatos, gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. május 18.

Gyászhírek, 2018. május 18.

18.05.2018 | Fájó szívvel búcsúzom drága nővéremtől, HORVÁTH PETRONELLÁTÓL (szül. MARTON), aki 88 éves korában hagyott itt mély űrt hagyva szívemben. Húga Nusi.
Gyászhírek, 2018. május 17.

Gyászhírek, 2018. május 17.

17.05.2018 | Búcsúzunk tőled, drága mama, HORVÁTH PETRONELLA. Példás szereteted tovább adjuk. Emléked örökké élni fog bennünk. Temetése szombaton, május 19-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Fiad Laci, unokád Gergő, menyed Edit.
Gyászhírek, 2018. május 16.

Gyászhírek, 2018. május 16.

16.05.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, INCZE JULIÁNNÁRA halálának harmincadik évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Gyermekei, menye, unokái, dédunokái és családjaik.
Gyászhírek, 2018. május 15.

Gyászhírek, 2018. május 15.

15.05.2018 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a Puskás családnak szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. május 14.

Gyászhírek, 2018. május 14.

14.05.2018 | Az Ady Endre Líceum közössége megrendülten búcsúzik a kedves kollégától, nagyszerű pedagógustól, PUSKÁS KÁROLY biológiatanártól, a nagyváradi és a bihari oktatás kiváló egyéniségétől, aki felkészültségével, szakmai alázatával, diákjai iránti szeretetével lopta be magát kollégái és tanítványai szívébe. Emlékét kegyelettel megőrizve nyilvánítjuk őszinte együttérzésünket szeretteinek, kolléganőnknek, Puskás Ágnes tanárnőnek és családjának.
Gyászhírek, 2018. május 11.

Gyászhírek, 2018. május 11.

11.05.2018 | „Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” LUKÁCS LAJOS (1947-2017, kárásztelki születésű, volt Textil-es). Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk halálának első évfordulóján. Felesége Ica, fiai Lajos és Tibi, valamint azok családjai.
Gyászhírek, 2018. május 10.

Gyászhírek, 2018. május 10.

10.05.2018 | Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a drága édesapára, nagytatára, sógorra, FINGERMANN JENŐRE halálának tizenegyedik szomorú évfordulóján. A bánatos család.
Gyászhírek, 2018. május 9.

Gyászhírek, 2018. május 9.

09.05.2018 | SCHMIEDT JOLÁN szeretteinek Isten vigasztaló erejét kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „A vakok látnak, és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik.”(Máté 11,5)
Gyászhírek, 2018. május 8.

Gyászhírek, 2018. május 8.

08.05.2018 | Mély megrendüléssel búcsúzunk szeretett osztálytársnőnktől, Krajnik Piroskától. Nyugodjon békében. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Az Ady Endre Elméleti Líceum 1966-ban végzett XI.B osztálya.
Gyászhírek, 2018. május 7.

Gyászhírek, 2018. május 7.

07.05.2018 | Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, és ismerősöknek, akik részvétüket nyilvánították és utolsó útjára elkísérték a szeretett édesapát, férjet, nagyapát, dédnagyapát, id. Ujhelyi Oszkárt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.
Gyászhírek, 2018. május 4.

Gyászhírek, 2018. május 4.

04.05.2018 | Mély megrendüléssel értesültünk egykori osztálytársunk, UJHELYI OSZKÁR haláláról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a családnak. Nyugodj békében! Osztálytársaid.
Gyászhírek, 2018. május 3.

Gyászhírek, 2018. május 3.

03.05.2018 | Fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt egyetlen nagymamánk, PISKI ERZSÉBET (szül. FAZEKAS) 81. életévében. Temetése május 3-án 14 órától a szalárdi református kápolnától. Nyugodjál békében! Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk tőle: Kati, Pisti és a család.
Gyászhírek, 2018. május 2.

Gyászhírek, 2018. május 2.

02.05.2018 | Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, nagyapától, CHIŞ ISTVÁNTÓL (PISTA), aki hosszú betegség után 77 éves korában elhunyt. Temetése május 2-án 13 órakor lesz a városi ravatalozóból. Búcsúzik tőle felesége Manci, lányai Edit és Manyika, unokái Nicoleta és Nórika, vejei Nicolae és Misi.
Gyászhírek, 2018. április 27.

Gyászhírek, 2018. április 27.

27.04.2018 | Fájó szívvel emlékezünk 4 éve elhunyt szerető férjre, édesapára, ID. VERES JÁNOSRA (Szentmárton). Emléke legyen áldott, nyugodjon békében. Bánatos felesége és gyermekei.
Gyászhírek, 2018. április 26.

Gyászhírek, 2018. április 26.

26.04.2018 | Fájó szívvel gondolok arra, aki jó anya és nagymama volt, TYIRJAK PIROSKÁRA. Szeretettel gondolok a bánatos családjára. Dezsi Mihai.
Gyászhírek, 2018. április 25.

Gyászhírek, 2018. április 25.

25.04.2018 | Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, apóstól, nagyapától, FAZAKAS PÉTERTŐL (csíkmadarasi születésű), aki 95 éves korában csendesen elhunyt. Temetése szerdán 11 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család: felesége Juli, fia Jenő, lánya Ági, veje Misi, unokája Jencike.
Gyászhírek, 2018. április 24.

Gyászhírek, 2018. április 24.

24.04.2018 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, ALBERT GIZELLA (szül. HEVESI) az Úrhoz költözött. Temetése Pósalakán, a kápolnától 15 órától, 2018. április 24-én. Emléke legyen áldott. A fájdalmas szívű család.
Gyászhírek, 2018. április 23.

Gyászhírek, 2018. április 23.

23.04.2018 | Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, JUHÁSZ ERZSÉBETRE (élt 55 évet, Bihar) halálának 5. évfordulóján. „Még mindig fáj nagyon, talán örökre így is marad, Te mindig velem leszel, az idő bárhogy is halad. Ránézek a fényképedre, látom szemed ragyogását, Érzem az arcomon a könnyet lefolyni. Ha itt lennél és megkérdeznéd mi fáj, és mi bajom, Én csak azt felelném, a szívem fáj, mert hiányzol nagyon-nagyon. Elmentél hirtelen, egyetlen perc alatt, Számomra döbbenet és fájdalom maradt. Megállok némán sírod mellett, Fájó szívvel őrzöm drága emlékedet. A fájdalmat leírni nem lehet, Csak letörölni a fájó könnyeket. De az élet csendben megy tovább, Emléked megőrzöm egy életen át.” Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékezik rá bánatos férje és fia.
Gyászhírek, 2018. április 20.

Gyászhírek, 2018. április 20.

20.04.2018 | „Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19:25) Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagytata és testvér, Horváth Lajos (Gyanta) életének 87. évében, hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése április 20-án, pénteken 13 órakor a gyantai Baptista imaházból lesz. Búcsúzik tőle: leánya Cecília, fiai Lajos és Zoltán, menyei és unokái.
Gyászhírek, 2018. április 19.

Gyászhírek, 2018. április 19.

19.04.2018 | Fájó szívvel búcsúzom drága Édesapámtól, BUZGÓ JÓZSEFTŐL, aki 80 éves korában elhunyt. Temetése április 20-án 15 órától a városi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle szerető lánya Gyöngyi.
Gyászhírek, 2018. április 18.

Gyászhírek, 2018. április 18.

18.04.2018 | Őszinte részvétem fejezem ki COSTRĂŞ DORINNAK és családjának, MAGDI néninek a szeretett édesanya, anyós, anyatárs, nagymama, dédnagymama elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Király Éva.
Gyászhírek, 2018. április 17.

Gyászhírek, 2018. április 17.

17.04.2018 | Mély megrendüléssel értesültünk IFJ. BAKÓ LAJOS volt alpolgármesterünk hirtelen elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. április 16.

Gyászhírek, 2018. április 16.

16.04.2018 | Szomorú szívvel tudatjuk, hogy legdrágább, egyetlen testvérem, INCZÉDI ETELKA (szül. ZEFFER) életének 64. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése április 16-án 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Nyugodj békében drága lélek. Bánatos húga Kató és férje Sanyi.
Gyászhírek, 2018. április 13.

Gyászhírek, 2018. április 13.

13.04.2018 | "Emberi törvény mindent kibírni és menni tovább, akkor is, ha bennünk nem élnek már remények és csodák." (Hemingway) Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a három éve elhunyt, drága férjre, apára, nagyapára, KISS BÉLÁRA (margittai születésű). "Tudom hogy a tavasz nem tart örökké,/ Hogy elmúlnak mind a derüs napok,/ Hogy a dal, hogy a tavasz idehagynak,/ És ősz fejemmel magam maradok." (Kaffka Margit) Te a szívünkben élsz, soha nem feledünk. Pihenj békében, drága életem!" Feleséged Jutka, lányod Babi.
Gyászhírek, 2018. április 12.

Gyászhírek, 2018. április 12.

12.04.2018 | Ma lenne 25 éves, drága imádott gyermekünk, GÁBOR-JEREMIÁS ÁDÁM (Érmihályfalva). Nem készültél menni, hisz még csak 13 éves voltál, de elvették életed. Szívünkben azóta mély fájdalom él. Oly drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja semmi, lelkünk sebeit nem gyógyítja senki. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem feledünk téged. Örökké bánatos szülei.
Gyászhírek, 2018. április 11.

Gyászhírek, 2018. április 11.

11.04.2018 | A Berettyó-menti és Érmelléki Közművelődési Egyesület (BÉKE) vezetősége és tagsága őszinte részvéttel osztozunk alapító tagunk, Rencz Csaba újságíró és kedves családja gyászában, szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Isten nyugtassa békében!
Gyászhírek, 2018. április 10.

Gyászhírek, 2018. április 10.

10.04.2018 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték, hogy édesanyám, KOVÁCS OLGA (szül. VERES, élt 88 évet) hirtelen elhunyt. „Szívében nem volt más csak szeretet./ Élete maga volt a küzdelem./ Hozzád már csak a temetőbe mehetek,/ virágot csak a sírodra tehetek./ Könnycsepp gördül végig az arcomon,/ hiányozni fogsz nekem nagyon.” Emlékedet örökké megőrzöm. Nyugodj békében! Utolsó útjára kísértük szombaton, április 7-én, 2018. Örökké bánatos fiad Béla, menyed Ildikó, unokád Tünde.
Gyászhírek, 2018. április 5.

Gyászhírek, 2018. április 5.

05.04.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédapára, PELLE KÁROLYRA (Bihar), akit 6 hete rabolt el tőlünk a kegyetlen halál. „Örök álom zárta le a szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Ha egy könnycsepp gördül le arcunkon, azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Bennünk él arcod, végtelen szereteted, amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Nyugodj békében. Bánatos, gyászoló családod.
Gyászhírek, 2018. április 4.

Gyászhírek, 2018. április 4.

04.04.2018 | „Mereven és szavak nélkül szólunk néma emlékéhez, ezüst könny gyűlik szemünkben, s mind lehull majd sírkövéhez.” Örök szeretettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ALMÁSI ROZÁLIÁRA halálának 6. évfordulóján. Szerető férje, fia, lánya és unokája.
Gyászhírek, 2018. március 30.

Gyászhírek, 2018. március 30.

29.03.2018 | Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki KOVÁCS BÉLÁNAK és gyermekeinek Andinak, Hajninak és Leventének a szeretett feleség, édesanya ées nagymama, PANNI elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Osztozunk bánatotokban. A Király és Fényes család.
Gyászhírek, 2018. március 29.

Gyászhírek, 2018. március 29.

29.03.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, anyósra, SCHNEIDER TERÉZIÁRA, (szül. KATRA), halálának 6. évfordulóján. ,,Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, Nyugalmadat nem zavarja senki. Úgy mentél el, csendben és szerényen, Drága, jó lelked, nyugodjon békében! Ha nyugszol is a nehéz föld alatt. Nem leszel feledve, szívünkben itt maradsz!” Örökké bánatos lányai Erika és Mónika, unokái Eszter, Andrea, Krisztina és Anita, vejei András és Costi.
Gyászhírek, 2018. március 28.

Gyászhírek, 2018. március 28.

28.03.2018 | Őszinte együttérzésünket fejezzük ki ifj. Gergely Sándornak és családjának a szeretett édesapa, GERGELY SÁNDOR (Góbé) elhunyta miatt érzett mély gyászukban. Az Érmihályfalvi Unirea Sport Klub.
Gyászhírek, 2018. március 27.

Gyászhírek, 2018. március 27.

27.03.2018 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki munkatársunknak, a Nagyvárad Táncegyüttes táncosának, Szőnyi Józsefnek szeretett édesapja elvesztése miatt. Fájdalmában osztozunk.
Gyászhírek, 2018. március 26.

Gyászhírek, 2018. március 26.

26.03.2018 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, Arany Gyula életének 97. évében földi útját befejezte. Temetése március 26-án délután 3 órakor a mezőbaji temetőben. Nyugodalma legyen csendes! Emlékét örökre megőrizzük. Búcsúzik tőle szerető családja.
Gyászhírek, 2018. március 23.

Gyászhírek, 2018. március 23.

22.03.2018 | Szomorúan emlékezünk drága szeretteinkre a 2 éve elhunyt CSOMAI JÓZSEFRE, és a 35 éve elhunyt ORSÓS JÁNOSRA. Nem az a fájdalom, mitől könnyes a szemünk, hanem amit szívünkben érzünk szüntelen. Feleségük és családjuk.
Gyászhírek, 2018. március 22.

Gyászhírek, 2018. március 22.

22.03.2018 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Baumeister József életének 62. évében Floridában elhunyt. Búcsúznak tőle felesége Zsófi, gyermekei Amy és Eric, öccse László és családja, apósa B. Gyula, valamint a Ciurdár, Izsák, Deverdits és Kutasi család New Yorkból és még sok kedves jó barát. Aki ismerte és szerette mondjon el egy imát a lelki üdvösségéért. Emléke legyen áldott és örök, nyugalma csendes! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. március 21.

Gyászhírek, 2018. március 21.

21.03.2018 | Fájó szívvel emlékezünk szerető szívű, kedves unokánkra, BUDA ANITA TÍMEÁRA halálának 3. évfordulóján. „Hirtelen, de elmentél egy perc alatt./ Számunkra csak a döbbenet maradt./ Kicsordul a könnyünk a sírodnál,/ Mélységes fájdalom, hogy távoztál./ A búcsúszó, mit nem mondtál ki elmaradt,/ De szívünkben örökké velünk maradsz./ Szerető nagyszüleid, Karcsi tata és Ica mama.
Gyászhírek, 2018. március 20.

Gyászhírek, 2018. március 20.

20.03.2018 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 4 éve elhunyt szeretett gyermekre, férjre, édesapára, JÁRI GYULÁRA. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.
Előző
345678