Gyászhírek 2016. szeptember 30.

Gyászhírek 2016. szeptember 30.

29.09.2016 | Édesapám, Pap Gyula, nyugodj békében! Pap István.
Gyászhírek 2016. szeptember 29.

Gyászhírek 2016. szeptember 29.

29.09.2016 | Ha hét telt el azóta, hogy elveszítettük drága feleségemet, FECHETE IRINÁT. A megemlékezés szombaton, október 1-jén 10 órakor a velencei ortodox templomban lesz. Férje Fechete Pavel.
Gyászhírek 2016. szeptember 26.

Gyászhírek 2016. szeptember 26.

26.09.2016 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló FAZEKAS családnak szeretett unokájuk, FAZEKAS RÉKA elvesztése miatt.  A Torma család.
Gyászhírek 2016. szeptember 23.

Gyászhírek 2016. szeptember 23.

23.09.2016 | „Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat...” (Zsolt 57,2) Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy drága kislányunk, FAZEKAS RÉKA tragikus hirtelenséggel 20 éves korában itthagyott bennünket. Hiánya fájdalmas, de emlékét örökre megőrizzük. Isten akaratát elfogadva gyászolják: szülei, testvérei, nagyszülei, rokonok, barátok. Búcsúztatása 2016. szeptember 24-én 12 órakor (magyar idő szerint 11 óra) lesz Nagyváradon, a Rulikowski Temető Steinberger kápolnájában. Kérjük, aki a búcsúztatásnál fájdalmunkban osztozik, egy szál virággal fejezze ki együttérzését.

Gyászhírek 2016. szeptember 22.

22.09.2016 | „Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat...” (Zsolt 57,2) Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy drága kislányunk, FAZEKAS RÉKA tragikus hirtelenséggel 20 éves korában itthagyott bennünket. Hiánya fájdalmas, de emlékét örökre megőrizzük. Isten akaratát elfogadva gyászolják: szülei, testvérei, nagyszülei, rokonok, barátok. Búcsúztatása 2016. szeptember 24-én 12 órakor (magyar idő szerint 11 óra) lesz Nagyváradon a Rulikowski Temető Steinberger kápolnájában. Kérjük, aki a búcsúztatásnál fájdalmunkban osztozik, egy szál virággal fejezze ki együttérzését.
Gyászhírek 2016. szeptember 21.

Gyászhírek 2016. szeptember 21.

21.09.2016 | Fájó szívvel emlékezünk szeretett, egyetlen fiamra, FEHÉR KÁROLYRA, halálának 12. évfordulóján. Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál, de tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te leszel, utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel. Nyugodjál békében. Bánatos édesanyád és leánya Noémi és családja.
Gyászhírek 2016. szeptember 20.

Gyászhírek 2016. szeptember 20.

20.09.2016 | Fájó szívvel emlékezünk ifj. Anyiszi Ferencre (Magyarkakucs). Ma 13 éve, hogy a szeretett gyermek, férj, apa, testvér, rokon tragikus hirtelenségel távozott közülünk. 13 év, akár egy örökkévalóság, de szívünkben nem szűnő szeretettel élsz változatlanul. Drága Ferike, a múló idő nem halványíthatja emlékedet közöttünk. A bánatos család.
Gyászhírek 2016. szeptember 19.

Gyászhírek 2016. szeptember 19.

19.09.2016 | Tizenegy éve már, hogy búcsú nélkül, hirtelen eltávozott körünkből CSUTAK GYÖRGY (Miki, a borbély). Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének. Szerető özvegye Zsuzsika, gyermekei Gyöngyi és Miklós családjaikkal.
Gyászhírek 2016. szeptember 16.

Gyászhírek 2016. szeptember 16.

17.09.2016 | Őszintén együtt érzünk a Bekő családdal a szeretett édesapa, após, nagyapa, BEKŐ ANDRÁS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Wallner András és családja.
Gyászhírek 2016. szeptember 15.

Gyászhírek 2016. szeptember 15.

15.09.2016 | Részvétünket fejezzük ki id. Muzsnay Zsoltnak és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Bihar Megyei Labdarúgó-egyesület vezetősége.
Gyászhírek 2016. szeptember 14.

Gyászhírek 2016. szeptember 14.

14.09.2016 | Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától és nyagyapától, KÓCS SÁNDORTÓL, aki életének 85. évében eltávozott az élôk sorából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászolják: lánya Éva, és szerető unokái Réka és Zsombi.
Gyászhírek 2016. szeptember 13.

Gyászhírek 2016. szeptember 13.

13.09.2016 | Mélyen megrendülve vettem hírül a TÓTH családot ért veszteséget. Őszinte részvétem ÉVÁNAK, ANDINAK, ZOLTÁNNAK a szeretett férj és édesapa elhunyta miatti gyászukban. Nyugodjon békében! Pető Csilla tanfelügyelő.
Gyászhírek 2016. szeptember 12.

Gyászhírek 2016. szeptember 12.

12.09.2016 | Több mint két év telt el azóta, hogy a szeretett édesanya, anyós, imádott nagymama, valamint feleség, KÖKÖVICS MÁRIA (szül. SZABÓ, volt szalacsi lakos) eltávozott közülünk. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Fia Pityu, menye Eta, unokái Kinga és Xénia, férje Pista.
Gyászhírek 2016. szeptember 9.

Gyászhírek 2016. szeptember 9.

09.09.2016 | Szomorú szívvel búcsúzom SZABÓ ISTVÁN (Ottomány) tanár úrtól, Ottomány település köztisztelenben álló személyiségétől. Nyugodjon békében, pihenése legyen csendes. Kalmárné Kovács Erzsébet.
Gyászhírek 2016. szeptember 8.

Gyászhírek 2016. szeptember 8.

08.09.2016 | Fájó szívvel emlékezünk JAKAB LAJOSRA (Pusztaújlak) halálának 15. évfordulóján. „Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, hol megpihent a Te jóságos szíved.” Nyugodj békében! Emlékezik rád a családod.
Gyászhírek 2016. szeptember 7.

Gyászhírek 2016. szeptember 7.

07.09.2016 | Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett anya, anyós és nagymama, MILLE IRMA elvesztése miatt. A Várad-Olaszi Ref. Nőszövetség.
Gyászhírek 2016. szeptember 6.

Gyászhírek 2016. szeptember 6.

06.09.2016 | Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, id. TÖMŐ LÁSZLÓNÉ (szül. NÉMETH-BŐDI RÓZA, Nagyszalonta) 88 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 2016. szeptember 6-án, d.u. 4 órakor lesz a nagyszalontai temető kápolnájából. Nyugodjon békében! A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. szeptember 5.

Gyászhírek 2016. szeptember 5.

05.09.2016 | ,,Aki hisz én bennem ha meghal is él,, – igéri Jézus a halált legyőző úr. Így búcsuzunk ZEFFER PÁLTÓL. Kívánunk Istentől vigasztalást Zsuzsának, Norbinak, két kisunokánknak, nászaszonyunknak Paulának és a többi kedves családtagnak. Balog László, Éva és családja.
Gyászhírek 2016. szeptember 2.

Gyászhírek 2016. szeptember 2.

02.09.2016 | „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, /Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,/ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még...” FÜLÖP GYULA halálának egy éves évfordulóján emlékezik reá felesége Lídia, gyermekei Gyula, János és Judit, menyei Anikó, Hajnalka, unokái Ágota és Roland.
Gyászhírek 2016. szeptember 1.

Gyászhírek 2016. szeptember 1.

01.09.2016 | Fájó szívvel búcsúzunk kedves szomszédasszonyunktól, ZOMBORI IBOLYA nénitől. Őszinte részvétünk LALINAK, ZOLINAK, ROBINAK és ATTILÁNAK. Papp Joli és Sanyi.
Gyászhírek 2016. augusztus 31.

Gyászhírek 2016. augusztus 31.

31.08.2016 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Gergely Évának és családjának szeretett testvére elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek 2016. augusztus 30.

Gyászhírek 2016. augusztus 30.

30.08.2016 | Fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől és nagynénitől, KOVÁCS ANIKÓTÓL (szül. BAJO, Nagyszalonta), aki augusztus 28-án Budapesten hirtelen elhunyt. Nyugodjon békében! Gyászolja testvére Magdolna Gyöngyi, fia Deodát és családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 29.

Gyászhírek 2016. augusztus 29.

29.08.2016 | Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt elkísérték utolsó földi útján PINTEA TITUST és vigasztaló szavaikkal mellettünk álltak fájdalmunkban. Gyászoló családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 26.

Gyászhírek 2016. augusztus 26.

28.08.2016 | Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, id. RAIS ISTVÁNRA halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Őt soha nem felejtő, bánatos családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 25.

Gyászhírek 2016. augusztus 25.

25.08.2016 | Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, volt kollégáknak, akik szeretett édesanyánk, BOTH ABIGÉL temetésén részt vettek, vigasztaló szavaikkal, virágaikkal osztoztak mély fájdalmunkban. Gyermekei, Barka és Gergő.
Gyászhírek 2016. augusztus 24.

Gyászhírek 2016. augusztus 24.

24.08.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, Borókának és Gergőnek az egykori szeretett kollegánk, jó barátunk BOTH ABIGÉL elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében, pihenése legyen csendes! Dérer Ferenc és Liliana.
Gyászhírek 2016. augusztus 23.

Gyászhírek 2016. augusztus 23.

23.08.2016 | Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, BOTH ABIGÉLTŐL, aki 48 éves korában távozott az élők sorából. Végső útjára szerdán, augusztus 24-én 15 órától kísérjük a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Édesanyánk kérését tiszteletben tartva, kérünk mindenkit, hogy csak egy-egy szál virággal rójja le kegyeletét. Gyermekei Gergő és Barka, unokája kicsi Laci és veje Levi.
Gyászhírek 2016. augusztus 22.

Gyászhírek 2016. augusztus 22.

22.08.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak BOTH ABIGÉL elhunyta miatt érzett fájdalmában. Az Europrint nyomda.
Gyászhírek 2016. augusztus 19.

Gyászhírek 2016. augusztus 19.

20.08.2016 | Megdöbbenve értesültünk volt kolléganőnk, BOTH ABIGÉL haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Emléke legyen örökké áldott, nyugalma csendes. Volt kollégái a Bihari Naplótól.
Gyászhírek 2016. augusztus 18.

Gyászhírek 2016. augusztus 18.

18.08.2016 | Szomorú szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, KOVÁCS JÓZSEFRE halálának hetedik évfordulóján. Akik őt soha el nem felejtik, két nővéred és családjaik.
Gyászhírek 2016. augusztus 17.

Gyászhírek 2016. augusztus 17.

17.08.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, BARTA JULIÁNNA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Wallner András és családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 16.

Gyászhírek 2016. augusztus 16.

16.08.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Újlaki Erzsébetnek és családjának a legdrágább férj, édesapa, após és nagytata, ÚJLAKI LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. „Megpihent a dolgos apai szív,/Áldás és hála övezi a lelkét.” Nyugodjon békében! Szántó Mária és családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 12.

Gyászhírek 2016. augusztus 12.

15.08.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra és nagyapára, ID. SZABÓ ISTVÁNRA, akit ma 6 éve elveszítettünk. „Könnyes szemmel megállunk sírodnál, te nem szólsz, de mi érezzük hívtál. Mi szólunk, de a néma sír nem felel, szomorú szívünkben te örökké létezel.” Bánatos felesége és családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 11.

Gyászhírek 2016. augusztus 11.

11.08.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a hat hónapja elhunyt LÁSZLÓ ANDRÁSRA (Biharvajda). „Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,/Hol megpihent a jóságos szíved./Könnycsepp gördül arcunkon,/Az azért van, mert szeretünk, és hiányzol nagyon.” Gyászoló családja.
Gyászhírek 2016. augusztus 10.

Gyászhírek 2016. augusztus 10.

10.08.2016 | Fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett apától, apóstól, nagyapától, MORK PÁL-ANTONTÓL, aki eltávozott szerettei közül. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Temetése2016.08.10-én 13 órakor a városi kápolnában. A Mork család.
Gyászhírek 2016. augusztus 9.

Gyászhírek 2016. augusztus 9.

08.08.2016 | „Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját.” (Jelenések 2,10) Búcsúzunk Ft. NÉMETH LÁSZLÓ nyugalmazott lelkipásztortól, aki 15 éven keresztül hirdette Isten igéjét a köröstarjáni római katolikus közösségben. Emléke legyen örökké áldott, nyugalma legyen csendes. A köröstarjáni hívek és lelkipásztorok.
Gyászhírek 2016. augusztus 8.

Gyászhírek 2016. augusztus 8.

08.08.2016 | Örök fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és unokabátyra, GUG PÁLRA halálának 4. évfordulóján. Örök álmod felett őrködjön az irántad érzett szeretetünk. Bánatos özvegyed Marika, fiad Laci és unokahúgod Zsuzsika.
Gyászhírek 2016. augusztus 5.

Gyászhírek 2016. augusztus 5.

04.08.2016 | Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk egyetlen, szeretett gyermekünkre, BORUZS ATTILA-NORBERTRE (1980–2001) ,,Hová tűnik el a csillag a nyári égről. Hová tűnik el az élet a szívből.” Őt örökké szerető szülei Anikó és Gyuszi.
Gyászhírek 2016. augusztus 4.

Gyászhírek 2016. augusztus 4.

03.08.2016 | Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, GÁSPÁR JÓZSEFRE és GÁSPÁR JULISKÁRA (bogyoszlói lakos) haláluk 55. illetve 30. évfordulója alkalmából. Emléketek legyen áldott, pihenésetek csendes! Szerető fiatok Józsi, neje és családjuk.
Gyászhírek 2016. augusztus 3.

Gyászhírek 2016. augusztus 3.

02.08.2016 | Szomorúan értesültünk Deák Mihály halálhíréről. Nyugodjon békében. Fia Misi és volt felesége Rózsika.
Gyászhírek 2016. augusztus 2.

Gyászhírek 2016. augusztus 2.

01.08.2016 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett fiunk, SZILÁGYI TIBOR súlyos betegség miatt elhunyt. „Kinek gyermekét nem fedi sírhalom / Nem tudja mi a fájdalom. / Szeretetben éltél köztünk gazdagon. / Mint a tavasz elmentél egy napon. / Minden virágban téged látunk, / Mindig haza várunk!” Temetése ma, augusztus 2-án déli 12 órákkor a városi ravatalozóból. Örökké gyászoló szülei.
Gyászhírek 2016. augusztus 1.

Gyászhírek 2016. augusztus 1.

31.07.2016 | Fájó szívvel búcsúzunk kedves barátnőmtől, a komaasszonytól, SZABÓ ELLÁTÓL (szül. PAP, kémeri lakos). Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Joli és családja.
Gyászhírek 2016. július 29.

Gyászhírek 2016. július 29.

29.07.2016 | Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, akit szeretünk, azt nem feledjük el. Örök az arcod, nevetésed, szavad, mert az mind a szívünkben marad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, nagymamára, MÁTHÉ JUDITRA (ny. várasfenesi kántor), aki ma egy éve távozott örök nyugalomra. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.
Gyászhírek 2016. július 28.

Gyászhírek 2016. július 28.

28.07.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁVÓ LÁSZLÓNAK és fiának a legdrágább feleség és édesanya, SZÁVÓ MARIKA betegségbe való elvesztése miatt. Isten nyugosztalja és az örök világosság fényeskedjék neki! A Barátok temploma és a Mária Rádió Rózsafűzér csoportjának szomorú tagjai.
Gyászhírek 2016. július 27.

Gyászhírek 2016. július 27.

27.07.2016 | Rájkli Péter hozzátartozóinak Isten lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthonának munkaközössége és lakói. „Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek”. (Zsoltár 43, 5)
Előző
345678