Gyászhírek, 2018. szeptember 28.

Gyászhírek, 2018. szeptember 28.

27.09.2018 | Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára és nagymamára, BENCZE ANNÁRA (szül. PROPP) halálának második évfordulóján. Emléke örökké él szívünkben. Szerető családja: lánya Andrea, veje László, unokái Marci és Lilla.
Gyászhírek, 2018. szeptember 27.

Gyászhírek, 2018. szeptember 27.

27.09.2018 | „Ha lelkünkben lehull egy csillag, nyomában égő seb fakad, de vérrubintól fényes útja örökre fáj a fény alatt.” (Wass Albert) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki CSIBI ZOLTÁN mérnöknek, lányának KINGÁNAK és unokájának LILLÁNAK, a szeretett feleség, édesanya és nagymama CSIBI ZOLTÁNNÉ (szül. TÓTH ERZSÉBET) elvesztése miatt ért mély fájdalomban. Áldott emlékét kegyelettel megőrizzük szívünkben, lelkünkben. Emike és Iván.
Gyászhírek, 2018. szeptember 26.

Gyászhírek, 2018. szeptember 26.

26.09.2018 | Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki Szikszai Tibornak és családjának szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. szeptember 25.

Gyászhírek, 2018. szeptember 25.

25.09.2018 | MEZŐ JOLÁN szeretteinek, Isten akaratában való megnyugvást, és Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.” (Márk 8,34-35)
Gyászhírek, 2018. szeptember 24.

Gyászhírek, 2018. szeptember 24.

24.09.2018 | „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Lévay Tünde testvérünknek és családjának szeretett édesanyja, LÉVAY MÁRIA elvesztése miatt érzett gyászában és fájdalmában. A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség lelkipásztorai, Presbitériuma és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. szeptember 21.

Gyászhírek, 2018. szeptember 21.

21.09.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Bors Violetta tanárnőnek szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Ady Endre Líceum közössége.
Gyászhírek, 2018. szeptember 20.

Gyászhírek, 2018. szeptember 20.

20.09.2018 | Szívünkben mély fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett anyától, anyóstól, nagymamától és dédmamától, Popa Mărioarától. Temetése szeptember 20-án 11 órától lesz a fugyivásárhelyi temető kápolnájából. Nyugodjon békében! Fia Nicu családjával, lánya Mariana családjával, valamint unokái Anca és Carla családjával.
Gyászhírek, 2018. szeptember 19.

Gyászhírek, 2018. szeptember 19.

19.09.2018 | Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, HALÁSZ ÉVÁTÓl, aki életének 85. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése szeptember 20-án 13 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából. Gyászoló családja.
Gyászhírek, 2018. szeptember 18.

Gyászhírek, 2018. szeptember 18.

18.09.2018 | Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, id. INCZE SÁNDORRA halálának huszonhatodik évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Bánatos családja.
Gyászhírek, 2018. szeptember 17.

Gyászhírek, 2018. szeptember 17.

17.09.2018 | Mély fájdalommal és öszinte részvéttel szeretnénk lélekben melleted állni drága zenész barátunk Kovács Péter ”Kovax” édesanyád utolsó útján. Emléke legyen örök és áldott.... Baumeisterék az Államokból.
Gyászhírek, 2018. szeptember 14.

Gyászhírek, 2018. szeptember 14.

14.09.2018 | „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Szabó Zsuzsanna presbiter testvérünknek és családjának szeretett ÉDESAPJA elvesztése miatt érzett gyászában és fájdalmában. A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Presbitériuma.
Gyászhírek, 2018. szeptember 13.

Gyászhírek, 2018. szeptember 13.

13.09.2018 | Fájó szívvel búcsúzunk a szerető keresztanyától, unokatestvértől, CSERNOTA IRMÁTÓL (élt 91 évet, a Crişul áruház volt pénztárosa). Temetése 2018. szeptember 13-án, csütörtökön 12 órától lesz a Steinberger kápolnából. Gyászolják: unokaöccse Gábor és felesége Emese, unokatestvére Szonja és férje László, valamint gyermekeik: Andrea és Zsolt családjaikkal.
Gyászhírek, 2018. szeptember 12.

Gyászhírek, 2018. szeptember 12.

12.09.2018 | Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, özv. TÓTH MAGDALÉNA LENKE életének 99. évében csendesen elhunyt. Temetése szerdán szeptember 12-én Nagyváradon 15 órától a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló Blaga és Tóth család.
Gyászhírek, 2018. szeptember 11.

Gyászhírek, 2018. szeptember 11.

11.09.2018 | Voltál, voltunk, vagyunk a végtelenben lélekfogytiglan… IFJ. HEGEDŰS ISTVÁN (SZÍPI) fél éve a mennybolt fényes csillagaként vigyáz ránk. Szeretettel emlékezik rá: Élete párja Kátya, szülei, testvére, rokonai és barátai.
Gyászhírek, 2018. szeptember 10.

Gyászhírek, 2018. szeptember 10.

11.09.2018 | Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett feleségtől és édesanyától, TULKOS VALÉRIÁTÓL, aki 63 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése hétfőn, szeptember 10-én, 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Férje IMRE és fia RÓMEÓ.
Gyászhírek, 2018. szeptember 7.

Gyászhírek, 2018. szeptember 7.

07.09.2018 | „Ha emlegettek, nyomban ott leszek,/ de fáj, ha látom hulló könnyetek./ Nevem kimondva mosolyogjatok, s a fényem áldás lesz rajtatok.” Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, testvérre és nagymamára, Tóth Anna Gizellára halálának 8. évfordulóján. Bánatos szerettei.
Gyászhírek, 2018. szeptember 6.

Gyászhírek, 2018. szeptember 6.

06.09.2018 | Köszönjük mindazoknak, akik drága szerettünk, özv. Sarkadi Pálné (szül. Fenesi Margit) temetése alkalmából részvétüket fejezték ki. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. szeptember 5.

Gyászhírek, 2018. szeptember 5.

05.09.2018 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Bődi Kálmán főgondnok részére felesége, Bődi Kálmánné (szül. Nits Enikő) tanárnő elvesztése miatt érzett fájdalmában. Vigasztalódást kívánunk az ige szavával: „Most azért, mit reméljek, ó Uram!? Te benned van bizodalmunk” (Zsolt. 39:1) A Nagyszalontai Református Egyházközség lelkipásztorai és presbitériuma.
Gyászhírek, 2018. szeptember 4.

Gyászhírek, 2018. szeptember 4.

04.09.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Gavrucza Mártának, Tibornak és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, Özv. SARKADI PÁLNÉ, elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Dérer Ferenc és családja.
Gyászhírek, 2018. szeptember 3.

Gyászhírek, 2018. szeptember 3.

03.09.2018 | „Ha emlegettek, köztetek leszek,/ de fáj, ha látom könnyetek./ Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ mert én már Istennél vagyok.” Fájó szívvel emlékezünk Id. Fülöp Gyulára (Érmihályfalva) halálának 3 évfordulóján. A család.
Gyászhírek, 2018. augusztus 31.

Gyászhírek, 2018. augusztus 31.

31.08.2018 | Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, Boţa Dorelre és Boţa Anára (Bors), akik ma 2 éve hagytak itt bennünket. Elmentetek tőlünk, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Nem tudtak búcsúzni, nem volt rá idő, a jó Isten hívta, el kellett menniük. Arcunkat a könny mossa, mert ők már nincsenek, de a szívünkben örökké élnek. Mi sajnos itt lent elvesztettünk titeket, Istenünk, Teremtőnk adj még nekünk erőt elviselni, hogy csak álmainkban látjuk őket. Hiába visszük sírotokra a virágot, hisz eltemettük veletek az egész világot. A szerető család.
Gyászhírek, 2018. augusztus 30.

Gyászhírek, 2018. augusztus 30.

30.08.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédmamára, KURTA JULIANNÁRA (Hegyközszentimre) halálának második évfordulóján. Fia János és családja.
Gyászhírek, 2018. augusztus 29.

Gyászhírek, 2018. augusztus 29.

29.08.2018 | Fájó szívvel emlékezünk ZOMBORI IBOLYÁRA, aki már két éve hazaköltözött. Fia: Róbert, Attila és menye Hajni.
Gyászhírek, 2018. augusztus 28.

Gyászhírek, 2018. augusztus 28.

28.08.2018 | Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra, id. RAIS ISTVÁNRA halálának tizenharmadik évfordulóján. Emléke ma is él bennünk. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Őt soha nem felejtő, bánatos családja.
Gyászhírek, 2018. augusztus 27.

Gyászhírek, 2018. augusztus 27.

27.08.2018 | „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.” (Máté 25,21) A tenkei Id. KONDOR FERENC szeretteinek Isten vigasztalását kívánja Farkas Antal és családja.
Gyászhírek, 2018. augusztus 24.

Gyászhírek, 2018. augusztus 24.

24.08.2018 | Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szüleinkre, Takács Jánosra és Takács Rozáliára (Monospetri) haláluk 29., illetve 22. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Rózsika, Jancsi és családjuk.
Gyászhírek, 2018. augusztus 23.

Gyászhírek, 2018. augusztus 23.

23.08.2018 | Fájó szívvel értesültünk a szeretett unokatestvérünk, DEÁK JÓZSEF (Érmihályfalva) váratlan haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki szeretteinek, a gyászoló családnak. Nyugodj békében, pihenésed legyen csendes. Unokatestvéreid Krizsán Erzsébet, Székely Sarolta, Dérer Ferenc.
Gyászhírek, 2018. augusztus 22.

Gyászhírek, 2018. augusztus 22.

22.08.2018 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 6 éve elhunyt drága férjre, édesapára, nagyapára, apósra és vőre, ZALÁNYI ZSIGMONDRA. „Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket.” Bánatos felesége, fia, menye, unokája és anyósa.
Gyászhírek, 2018. augusztus 21.

Gyászhírek, 2018. augusztus 21.

21.08.2018 | Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, LUKÁCS JÁNOS 2018. augusztus 19-én, vasárnap, 72 éves korában örökre itthagyott bennünket, és visszaadta lelkét teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Temetése a váradi Hasas kápolnából augusztus 22-én, szerdán 12 órakor. Búcsúzik tőle gyászoló családja, felesége Doina és fia Janika.
Gyászhírek, 2018. augusztus 20.

Gyászhírek, 2018. augusztus 20.

20.08.2018 | „Volt emberek/ Ha nincsenek is, vannak még. Csodák./ Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább.” (Kosztolányi Dezső) Jó utat, TÜNDE! Nagyon sok szeretettel, gondolunk rád. Barát Enikő, Báthori Éva, Czirják Enikő, Domján Kati, Koncz Brigi, Vura Gizi, Tódor Éva.
Gyászhírek, 2018. augusztus 17.

Gyászhírek, 2018. augusztus 17.

17.08.2018 | „Isten szívén megpihenve” Szeretett édesanyánk, TAKÁCS TÜNDE augusztus 8-án, hirtelen súlyos betegség következtében elhunyt. A hamvasztás utáni gyászistentiszteletet augusztus 17-én, pénteken 15 órától a Nagyvárad Újvárosi Református Templomban tartjuk. Kérjük a gyászolókat, hogy egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. augusztus 16.

Gyászhírek, 2018. augusztus 16.

16.08.2018 | „Isten szívén megpihenve.” Szeretett édesanyánk, TAKÁCS TÜNDE augusztus 8-án, hirtelen súlyos betegség következtében elhunyt. A hamvasztás utáni gyászistentiszteletet augusztus 17-én, pénteken 15 órától a Nagyvárad-Újvárosi Református Templomban tartjuk. Kérjük a gyászolókat, hogy egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. augusztus 14.

Gyászhírek, 2018. augusztus 14.

14.08.2018 | Az Ady Endre Líceum közössége megrendülten búcsúzik Takács Tünde tanárnőtől, a kiváló pedagógustól, kollégától, aki élete delén méltósággal viselt szenvedés után hagyta el szeretteit. Szakmai tudása, az iskola és tanítványai iránti szeretete és hűsége, elkötelezettsége példaként marad meg mindannyiunk emlékezetében. Családtagjainak, drága gyermekeinek, Rékának és Gergőnek ezúton fejezzük ki őszinte együttérzésünket.
Gyászhírek, 2018. augusztus 13.

Gyászhírek, 2018. augusztus 13.

13.08.2018 | Megrendülten értesültünk TAKÁCS TÜNDE volt kémia tanárnőnk elhunytáról. Szerény mosolya, emberséges humora, szeretetre méltó lénye örökre megmarad emlékezetünkben. Mélyen együtt érzünk a gyászoló családdal. A Nagyváradi Ady Endre Líceum 2018-ban végzett XII. E osztályközössége.
Gyászhírek, 2018. augusztus 10.

Gyászhírek, 2018. augusztus 10.

10.08.2018 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki TAKÁCS RÉKA osztálytársunk Anyukája, TAKÁCS TÜNDE elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjék békében! Az Ady Endre Líceum XI. D osztálya, osztályfőnöke és szülői közössége.
Gyászhírek, 2018. augusztus 9.

Gyászhírek, 2018. augusztus 9.

09.08.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, id. CSEPREKI JÁNOSRA, halálának 3. évfordulóján. „Örökké él arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a szívünkben marad.” Bánatos fia János és neje Emese.
Gyászhírek, 2018. augusztus 8.

Gyászhírek, 2018. augusztus 8.

08.08.2018 | NAGY LÁSZLÓ szeretteinek Isten Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége és lakói. „És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.”(Máté 24,30-31)
Gyászhírek, 2018. augusztus 7.

Gyászhírek, 2018. augusztus 7.

07.08.2018 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett édesanyánkra, CSERŐS ERZSÉBETRE, (szül. DÁVID ERZSÉBET), aki egy évvel ezelőtt hagyott itt bennünket, szeretett férjét, gyermekeit, unokáit és testvérét. Emléked örökké szívünkben fog élni.
Gyászhírek, 2018. augusztus 6.

Gyászhírek, 2018. augusztus 6.

06.08.2018 | Megrendülve értesültem volt kedves tanárom, PÁLL JENŐ elhunytáról. Otthonról elkerülve szüleimet pótolta, szerepe volt egész életemre kiható döntéseimben. Gyászoló hozzátartozóinak megnyugvást kívánok. Hálás szívvel őrzöm emlékét. Békés nyugodalmat drága Jenő bácsi! Bandi Gyöngyi.
Gyászhírek, 2018. augusztus 3.

Gyászhírek, 2018. augusztus 3.

03.08.2018 | Bánatos szívvel emlékezünk egyetlen gyermekünkre, BORUZS ATTILA NORBERTRE (1980–2001). Az utolsó szó jogán beszélek! Boldog voltam, igen. És fiatal, mindvégig, és vidám és küzdő kedvű és győzedelmes és csalódott és mindig újrakezdő, örökké nyughatatlan. Becsvágyó és becsületes, remélhetőleg. Jó volt, sok minden jó volt. (Szilágyi Domokos) Örökké szerető szülei: Anikó és Gyuri.
Gyászhírek, 2018. augusztus 2.

Gyászhírek, 2018. augusztus 2.

02.08.2018 | Megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, SZÜCS SÁNDOR hosszú szenvedés után 89 éves korában elhunyt. Temetése csütörtökön délután két órakor az örvéndi temető kápolnájából. Gyászoló fia Sándor, felesége Emi, unokái Zita és Máté.
Gyászhírek, 2018. augusztus 1.

Gyászhírek, 2018. augusztus 1.

01.08.2018 | Ma négy esztendeje, hogy drága édesanyám, Tóth Julianna (szül. Oláh) távozott e földi létből. Szeretettel és szomorú szívvel gondolok rá. Emléke áldott. Lánya, Hajni.
Gyászhírek, 2018. július 30.

Gyászhírek, 2018. július 30.

30.07.2018 | Szomorúan emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, nagybácsira, sógorra és barátra, SZŐKE LÁSZLÓRA (MURI), aki ma 6 hónapja, hogy örökre itthagyott bennünket. Szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében! Bánatos családja.
Gyászhírek, 2018. július 27.

Gyászhírek, 2018. július 27.

27.07.2018 | Nyolc éve annak a felejthetetlen napnak, amikor szerettünk, ÓNODI SÁNDOR (a Lemnul Szövetkezet volt karbantartó mestere) fájdalmas betegségben elhunyt. Pihenése legyen békés, csendes! Emlékét megőrizzük. Felesége, lányai, vejei, unokái, unokavejei és a kis dédunokája.
Gyászhírek, 2018. július 26.

Gyászhírek, 2018. július 26.

26.07.2018 | Az Ady Endre Líceum közössége szomorúan búcsúzik Fehér Sándor volt műhelyoktató kollégától. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Szeretteinek vigasztalódást kívánunk a gyász keserű óráiban.
Előző
345678