Gyászhírek, 2018. augusztus 1.

Gyászhírek, 2018. augusztus 1.

01.08.2018 | Ma négy esztendeje, hogy drága édesanyám, Tóth Julianna (szül. Oláh) távozott e földi létből. Szeretettel és szomorú szívvel gondolok rá. Emléke áldott. Lánya, Hajni.
Gyászhírek, 2018. július 30.

Gyászhírek, 2018. július 30.

30.07.2018 | Szomorúan emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, nagybácsira, sógorra és barátra, SZŐKE LÁSZLÓRA (MURI), aki ma 6 hónapja, hogy örökre itthagyott bennünket. Szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében! Bánatos családja.
Gyászhírek, 2018. július 27.

Gyászhírek, 2018. július 27.

27.07.2018 | Nyolc éve annak a felejthetetlen napnak, amikor szerettünk, ÓNODI SÁNDOR (a Lemnul Szövetkezet volt karbantartó mestere) fájdalmas betegségben elhunyt. Pihenése legyen békés, csendes! Emlékét megőrizzük. Felesége, lányai, vejei, unokái, unokavejei és a kis dédunokája.
Gyászhírek, 2018. július 26.

Gyászhírek, 2018. július 26.

26.07.2018 | Az Ady Endre Líceum közössége szomorúan búcsúzik Fehér Sándor volt műhelyoktató kollégától. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Szeretteinek vigasztalódást kívánunk a gyász keserű óráiban.
Gyászhírek, 2018. július 25.

Gyászhírek, 2018. július 25.

25.07.2018 | A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége őszinte részvéttel osztozunk kollégánk, Daróczi Tibor és családja gyászában, szeretett édesanyja, DARÓCZI VIORICA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Isten nyugtassa békében.
Gyászhírek, 2018. július 24.

Gyászhírek, 2018. július 24.

24.07.2018 | Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki MAGICS SÁNDOR presbiter testvérünknek és családjának szeretett ÉDESAPJA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Mondta néki Jézus: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él; És a ki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Presbitériuma.
Gyászhírek, 2018. július 23.

Gyászhírek, 2018. július 23.

23.07.2018 | „A feltámadás után nem lesz többé halál.” GAVRIŞ MARIA FLORICA, MEZEI VICTOR, FLONTEX GYÖRGY, MAGICS SÁNDOR, CHVATAL KÁROLY GYÖRGY, FECHETE MARIOARA, BLEJAN IULIANA, MUT MARIA, VLĂZAN RUBIN, NÉMET ISTVÁN. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
Gyászhírek, 2018. július 20.

Gyászhírek, 2018. július 20.

19.07.2018 | Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal, akik szerették, ismerték, hogy a szeretett, jó feleség, édesanya, anyós és nagymama, VÁRDAI MARGIT (szül. BEREI MARGIT, Nagyszalonta) életének 60. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése július 20-án, pénteken 13 órától a nagyszalontai temető kápolnájából lesz. Emlékét szeretettel megőrizzük. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. július 19.

Gyászhírek, 2018. július 19.

19.07.2018 | Szomorú szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt KÁLLAI GYULÁRA (Jákóhodos). „Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket” Bánatos felesége, leányai, vejei, unokái és dédunokája.
Gyászhírek, 2018. július 18.

Gyászhírek, 2018. július 18.

18.07.2018 | Szomorú szívvel emlékezünk GAJDÓ GÉZÁRA halálának 4. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Felesége, leányai, unokái, vejei és sógornője.
Gyászhírek, 2018. július 17.

Gyászhírek, 2018. július 17.

17.07.2018 | A veszteség fájdalmával, kegyelettel emlékezünk KÁNYA ENDRE lelkipásztorra (Örvénd), aki hat hónapja adta vissza lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott! Bucsás Sándor és családja, Papp Ferenc és családja.
Gyászhírek, 2018. július 16.

Gyászhírek, 2018. július 16.

16.07.2018 | „Ha Krisztussal együtt halunk meg, vele együtt fogunk élni.” KŐVÁRI JÁNOS, VIRÁG MÁRIA, GABOSI ERZSÉBET, TARAU IULIU, GHERMAN VALERIU-IOAN, POP IOAN, GALIS ILEANA, BULEA TEODOR, BALOGH ZSOLT-BENIÁMIN, SZŐKE ETELKA. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
Gyászhírek, 2018. július 13.

Gyászhírek, 2018. július 13.

13.07.2018 | Fájó szívvel emlékezünk halálának 18. évfordulóján a szeretett feleségre, édesanyára, testvérre és rokonra, LŐRINCZY IRÉNKÉRE, a Mezőgazdasági Bank volt dolgozójára. Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. A bánatos család.
Gyászhírek, 2018. július 12.

Gyászhírek, 2018. július 12.

12.07.2018 | Könnyes szemmel, mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, CSUHA RUDOLFTÓL, aki életének 63. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik fia Norbert és menye Csilla.
Gyászhírek, 2018. július 11.

Gyászhírek, 2018. július 11.

11.07.2018 | Könnyes szemmel, mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, CSUHA RUDOLFTÓL, aki életének 63. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik fia Róbert és menye Csilla.
Gyászhírek, 2018. július 10.

Gyászhírek, 2018. július 10.

10.07.2018 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára a legdrágább édesapát, férjet, gyermeket, testvért, MIHUT KÁROLYT, aki 60. életévében hunyt el. Emléke örökké legyen áldott. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. július 9.

Gyászhírek, 2018. július 9.

10.07.2018 | Fájó szívvel emlékezünk CZIRJÁK ILONÁRA (szül. BÁNHÁZI, Érsemjén), aki ma egy éve hagyott itt bennünket. Virágerdő sűrűjében Pihen egy szív csendesen, Rég nem dobban családjáért, Messze vitted Istenem. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Akik szívből szeretnek, Nem felednek téged. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. július 6.

Gyászhírek, 2018. július 6.

06.07.2018 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, jó férj, édesapa, após és nagyapa, KRÁLIK ISTVÁN 80 éves korában elhunyt. Temetése július 10-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szeretettel megőrizzük. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. július 5.

Gyászhírek, 2018. július 5.

05.07.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Králik Lórándnak és családjának a szeretett édesapa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Bihari Napló szerkesztősége.
Gyászhírek, 2018. július 4.

Gyászhírek, 2018. július 4.

04.07.2018 | Fájó szívvel búcsúzunk a szerető édesanyától, anyóstól, nagymamától, dédnagymamától, SZŰCS IRÉNTŐL, (Paptamási, élt 93 évet). ,,Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, megmarad szívünkben fájó emléked. Nyugodj békében." Temetése 2018. július 5-én, csütörtökön 13 órától lesz a paptamási ravatalozóból. Búcsúzik tőle szerető fia Gyuszi, menye Kati, unokája Noémi, unokaveje István és imádott dédunokája Aramisz.
Gyászhírek, 2018. július 3.

Gyászhírek, 2018. július 3.

03.07.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, VASS ANTALRA, aki 1 éve adta vissza lelkét teremtő urának. Hiányodat nem enyhíti semmi, emléked örökre szívünkben él. Ez a nap az emlékezés napja. Érted imádkozunk csendesen zokogva. A halál nem jelent felejtést és véget, szívünkben örökké élni fog emléked. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, áldja meg az Isten porladó testedet. Örökké sirató feleséged Ica, fiad Levente és családja, lányod Csilla és férje Csabi.
Gyászhírek, 2018. július 2.

Gyászhírek, 2018. július 2.

02.07.2018 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára a legdrágább édesanyát, LŐRINCZ JUDIT-VERÁT, aki a 46. életévében hunyt el. Emléke örökké legyen áldott. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. június 29.

Gyászhírek, 2018. június 29.

29.06.2018 | Szomorúan, imával búcsúzunk a szeretett ALBERT SÁNDORNÉ MÁRIA-MAGDOLNÁTÓL (BABI, biokémikus Gyermekkórház, Fizetőpoliklinika Nagyvárad), akit nem kísérhettünk el utolsó útjára elutazásunk miatt. Őszinte részvétünk férjének Sanyinak! Drága öcsémnek ezennel kívánunk Istentől vigasztalódást felesége BABI elhunyta miatti bánatában, lelki fájdalmában! Magyar-Albert Ilona, ny. matem.-fizika tanár és férje Magyar István.
Gyászhírek, 2018. június 28.

Gyászhírek, 2018. június 28.

28.06.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. PIROSCA SÁNDORRA (szül. Rév) halálának 3. évfordulóján. Bánatos felesége Zsuzsanna, lányai Ildikó, Hajnalka, fia Sándor, vejei Szebi, István és unokái Kinga, Vivien.
Gyászhírek, 2018. június 27.

Gyászhírek, 2018. június 27.

27.06.2018 | „Az édesanyák nem halnak meg, csak fáradt szívük megpihen.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, LŐRINCZ JUDIT-VERA 46 éves korában elhunyt. Temetése június 28-án, csütörtökön 14 órától lesz a biharpüspöki temetőben. Fájó szívvel búcsúzik családja.
Gyászhírek, 2018. június 26.

Gyászhírek, 2018. június 26.

26.06.2018 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor és keresztapa, FIBIK ISTVÁN tragikus hirtelenséggel elhunyt. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle testvére Fibik Zsigmond, sógornője, keresztlánya a Kiss család és a Kele család.
Gyászhírek, 2018. június 25.

Gyászhírek, 2018. június 25.

25.06.2018 | Soha nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 10 éve elhunyt gyermekre, édesapára, testvérre, SZABÓ JÓZSEFRE (élt 32 évet, Diószeg). „Kevés időt adott az élet, egy perc, csak egy borzalmas pillanat és egy fiatal élet örökre megszakadt. Telnek a hónapok, múlnak az évek, de mi halljuk a hangod, nevetésed, csak az tudja, mi az igazi fájdalom, kinek gyermekét fedi a sírhalom” Emlékezik édesanyád, kisfiad, bátyád és családja.
Gyászhírek, 2018. június 22.

Gyászhírek, 2018. június 22.

22.06.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesapára, vőre, SZABÓ GÁBORRA (Vajda), halálának 8. évfordulóján. ,,Elvitted a fényt, a meleget,/ csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet./ Szíved pihen, a miénk vérzik,/ A fájdalmat csak az élők érzik./ Számunkra te sohasem leszel halott,/ örökké élni fogsz, mint az angyalok.” Bánatos fia Csabi és anyósa Ilonka.
Gyászhírek, 2018. június 21.

Gyászhírek, 2018. június 21.

21.06.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS IBOLYÁNAK és családjának (Éradony) a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmában. A jó Isten nyugtassa békében, nyugalma legyen csendes. Unokatestvére Illés Erzsike és családja.
Gyászhírek, 2018. június 20.

Gyászhírek, 2018. június 20.

20.06.2018 | Szomorú három év telt el azóta, hogy a szeretett anya, nagymama, testvér, sógornő, nagynéni, SZŰCS ERZSÉBET (MANYI) elhunyt. Emléket örökre megőrizzük. Gyászmise által emlékezünk meg rá június 20-án (szerdán) 18 órától a Katalin Telepi Római Katolikus Templomban. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. június 19.

Gyászhírek, 2018. június 19.

19.06.2018 | Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, MORARU JÁNOSRA, a férjre, apára, apósra, nagyapára, aki már 20 éve, MORARU PIROSKÁRA, az anyósra, nagymamára, dédnagymamára, aki 16 éve és MORARU AVRAMRA, az apósra, nagyapára, dédapára, aki 24 éve hagyott itt bennünket. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet./ Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet./ Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet./ Amit tőlünk senki, soha el nem vehet. ” Emléküket örökké őrizzük! A bánatos család.
Gyászhírek, 2018. június 18.

Gyászhírek, 2018. június 18.

18.06.2018 | Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt férjre, apára, apósra, és nagyapára, PÉTER JÓZSEFRE (élt 59 évet, Érköbölkút). „Én nem haltam meg, az ami nektek voltam, és mindig vagyok Nevezzetek a nevemen, beszéljetek hozzám, nevessetek és gondoljatok rám, Hiszen én itt vagyok veletek. Csak én az út másik oldalán megyek.” Emléke szívünkben örökké élni fog. Bánatos családja.
Gyászhírek, 2018. június 15.

Gyászhírek, 2018. június 15.

15.06.2018 | Ma van az évfordulója életünk legszomorúbb napjának. Hálás szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, Kocsis Mária-Ilonára és édesapánkra, Kocsis Gyulára (Hegyközszentimre). A szeretet angyala őrizze örök álmukat! Őket soha nem felejtő családjuk.
Gyászhírek, 2018. június 14.

Gyászhírek, 2018. június 14.

14.06.2018 | Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk MÉSZÁROS ROZÁLIÁTÓL (szül. Horváth). Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké él, akit nagyon szeretnek. Nyugodjon békében! Máté Sándor és családja, Crivaci Catalin és családja.
Gyászhírek, 2018. június 13.

Gyászhírek, 2018. június 13.

13.06.2018 | Szomorú szívvel búcsúzom keresztanyámtól, MÉSZÁROS ROZÁLIÁTÓL. Drága emlékét örökre megőrzöm, szeretteinek pedig vigasztalódást kívánok egész családom nevében. Keresztlánya Györffyné Szabó Erzsike.
Gyászhírek, 2018. június 12.

Gyászhírek, 2018. június 12.

12.06.2018 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, GAJGÓ SÁNDOR (diószegi születésű) életének 89. évében elhunyt. Temetése szerdán 12 órakor a püspöki kápolnából. Nyugodjék békében! Gyászoló családja.
Gyászhírek, 2018. június 11.

Gyászhírek, 2018. június 11.

12.06.2018 | Fájó szívvel búcsúzunk SZABÓ BERTITŐL (Hegyközcsatár). „A titokzatos égben vagy talán, Mi némán felnézünk, s a szívünk fáj. Sírunk, pedig te most fenn az égben, már rég pihensz angyalok ölében. Nekünk most mennünk kell tovább, de szívünkben vagy, s gondolunk rád.” Keresztfia Levente, felesége Renáta, gyerekeik Kitti és Márk.
Gyászhírek, 2018. június 8.

Gyászhírek, 2018. június 8.

08.06.2018 | Annyira akartam élni, betegséget legyőzni./ Búcsúztam volna tőletek,/ De erőm nem engedett./ Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Fájó szívvel búcsúzunk nagybátyánktól, KACSÓ SÁNDORtól. Feledhetetlen emléke örökké a szívünkben él tovább! Búcsúznak tőled unokahúgaid Erzsike, Mónika, Erika, Anikó és unokaöcséd Géza.
Gyászhírek, 2018. június 7.

Gyászhírek, 2018. június 7.

07.06.2018 | PUPP IBOLYA szeretteinek Isten kegyelmes vigasztalását kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége és lakói. „Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.”(Máté l6,24-25)
Gyászhírek, 2018. június 6.

Gyászhírek, 2018. június 6.

06.06.2018 | Biharfélegyháza község polgármestere, alpolgármestere, helyi tanácsa, a hivatal alkalmazottai őszinte együttérzését fejezi ki a gyászoló családnak községünk egykori polgármestere, KISS JÓZSEF elhunyta miatt. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! „Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,/ Ezek a fények világítsanak neked,/ Emléked örökké itt van velünk,/ Amíg élünk, te is itt élsz velünk.”
Gyászhírek, 2018. június 5.

Gyászhírek, 2018. június 5.

06.06.2018 | Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, Szabó Ferenc (Firci bácsi) június 3-án örök álomba szenderült. Búcsúztatójára június 8-án, pénteken 15 órától kerül sor az olaszi templomban. Búcsúznak tőle fiai, Feri és Levi.
Gyászhírek, 2018. június 4.

Gyászhírek, 2018. június 4.

04.06.2018 | Örök fájdalommal emlékezünk szeretett halottunkra, Antoci Nelu halálának 25. évfordulóján! Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, aki szeret az nem feled, szívünkben te soha nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok! Bánatos felesége, lánya, veje, fiai és menyei, valamint unokái.
Gyászhírek, 2018. május 31.

Gyászhírek, 2018. május 31.

31.05.2018 | Már négy év óta mind csak emlékezünk... RUTTKAI RUDOLF (1937–2014, Mezőtelegd), nyugodj békében! Szeretteid.
Gyászhírek, 2018. május 30.

Gyászhírek, 2018. május 30.

30.05.2018 | Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, nagybácsitól, VAD ERNŐTŐL, aki hosszú, fájdalmas szenvedés után 52 évesen örökre itthagyott bennünket. Temetése ma, 2018.05.30-án a Steinberger kápolnából 15 órai kezdettel lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle testvére Andi és családja Tibi és Patrícia.
Gyászhírek, 2018. május 29.

Gyászhírek, 2018. május 29.

29.05.2018 | Fájó szívvel tudatom, hogy édesapám, Mureşan Andreiu Antoniu életévének 81. évében 2018.05.24-én végleg távozott közülünk. Végső búcsúztatására 2018.05.29-én 15 órakor kerül sor a nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnájában. Gyászolják gyermeke: Ramóna, nevelt gyermeke: Kornélia, gyermeke anyja Julianna, veje Szilárd, rokonsága, valamint barátai.
Előző
345678