Gyászhírek 2016. július 6.

Gyászhírek 2016. július 6.

06.07.2016 | Soha el nem múló fájdalommal búcsúzom szeretett férjemtől, NOVÁK LÁSZLÓTÓL (Élesd), aki nagy fájdalmat okozva, 98 éves korában itthagyott, de örökre szívemben marad. Temetése július 6-án, szerdán 14 órakor az élesdi temető kápolnájából. Felesége Gizella.
Gyászhírek 2016. július 5.

Gyászhírek 2016. július 5.

05.07.2016 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak ERDELYI SÁNDOR elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Premontrei Öregdiákok.
Gyászhírek 2016. július 4.

Gyászhírek 2016. július 4.

04.07.2016 | Az érszakácsi születésű, volt érolaszi lakos, Szirmai Lajos hosszú szenvedés után, 63 éves korában költözött el Megváltó Urunkhoz. Temetésére szombaton került sor a biharpüspöki temetőben. „Uram! Micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az embernek fia, hogy gondod van reá?  Olyan az ember, mint a lehellet; napjai, mint az átfutó árnyék.” (Zsoltár 144, 3-4) Gyászoló családja.
Gyászhírek 2016. július 1.

Gyászhírek 2016. július 1.

01.07.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a 25 éve elhunyt FRENKEL MÁRIÁRA (szül. MOLNÁR). Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Bánatos családja.
Gyászhírek 2016. június 30.

Gyászhírek 2016. június 30.

30.06.2016 | Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, barátnőtől, LUKÁCS Júliától, aki életének 86. esztendejében hirtelen itthagyott bennünket. Utolsó útjára 2016. július 1-jén 14 órakor kísérjük a nagyváradi városi temető Steinberger kápolnájából. Emléke legyen örök, pihenése csendes. A gyászoló család: fia és unokája, valamint barátai, akik életének utolsó éveiben szerették és tisztelték, köztük Maklári Gyula.
Gyászhírek 2016. június 29.

Gyászhírek 2016. június 29.

29.06.2016 | Álmodtunk egy boldog öregkort. Hittünk a gyógyulásban, vagy valami csodában. Hittük, hogy az élet ad még egy esélyt, hogy megfoghatjuk egymás kezét. De a teremtő szólított tégedet, itthagytál engemet. Fájó szívvel búcsúzom szerető férjemtől, KÁDÁR LAJOSTÓL (páji születésű, élt 67 évet). Temetése szerdán, 29-én 14 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából református szertartás szerint. Bánatos felesége Piri.
Gyászhírek 2016. június 28.

Gyászhírek 2016. június 28.

28.06.2016 | A Szőlősi Közbirtokosság megrendülve tudatja, hogy az alapítótag, rokon, barát, PAPP LASZLÓ 88 éves korában Budapesten elhunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Gyászhírek 2016. június 27.

Gyászhírek 2016. június 27.

27.06.2016 | Jézus ajándéka a benne vetett hit által az örök élet, amely felett nincs hatalma a halálnak. (János 11.26) Fájdalommal értesültünk Ft. Bálintfy Béla tb. esperes úr elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A nagyvárad-velencei egyházközség Egyháztanácsa és hívei.
Gyászhírek 2016. június 24.

Gyászhírek 2016. június 24.

24.06.2016 | Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, BRÜCKNER JÓZSEFTŐL, aki életének 86. esztendőjében végleg megpihent. Örökké emlékezünk rád! Öccse Brückner Jancsi, sógornője Marika és családja.
Gyászhírek 2016. június 23.

Gyászhírek 2016. június 23.

24.06.2016 | Fájó szívvel búcsúzom szeretett Keresztmamámtól, NAGY ERZSÉBETTŐL. Emlékét örökre szívemben őrzöm. Nyugodjon békében! Babi és családja.
Gyászhírek 2016. június 22.

Gyászhírek 2016. június 22.

22.06.2016 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KIRÁLY MÁRIÁNAK szeretett testvére, HOMONNAI GYÖRGY elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Cservid és a Molnár család.
Gyászhírek 2016. június 21.

Gyászhírek 2016. június 21.

22.06.2016 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BORZA PÉTER életének 85. esztendejében végleg itthagyott bennünket. Temetése 2016. június 22-én 15 órakor lesz Nagyváradon a városi temető Steinberger kápolnájától. Nyugodj békében! Felesége Ibolya, fia Pali, lánya Kati, nevelt fia Péter, testvére Éva, unokái Krisztina és Tamás, menye Melinda és veje Imre.
Gyászhírek 2016. június 20.

Gyászhírek 2016. június 20.

20.06.2016 | A 40 éves érettségi találkozó alkalmából a Székelyhídi Elméleti Líceum diákjai tisztelettel emlékezünk elhunyt tanárainkra és szeretett osztálytársainkra: JAKAB ANIKÓ, MILE GYÖRGY, OLÁH ENDRE, TRÉFA KÁROLY, akikkel már nem oszthatjuk meg a viszontlátás örömét. „Ilyenek voltunk vadak és jók,/Bűnösök közt is ártatlanok.” Az 1976-ban végzett diákok.
Gyászhírek 2016. június 17.

Gyászhírek 2016. június 17.

18.06.2016 | Megrendülve értesültünk kedves érkörtvélyesi kollégánk, ORBÁN JÓZSEF magyartanár haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, osztozunk fájdalmukban. A Bihar megyei magyartanárok nevében Boros József.
Gyászhírek 2016. június 16.

Gyászhírek 2016. június 16.

16.06.2016 | Június 15-én volt négy éve, hogy elveszítettük a jóságos, szerető szívű édesanyát, anyóst, nagymamát, dédnagymamát, Kocsis Mária-Ilonát, és 24 éve múlt nemrég, hogy édesapánk, Kocsis Gyula örök álmát alussza a hegyközszentimrei temető csendjében. Nincsenek közöttünk, de benne élnek a mindennapjainkban. Szeretettel emlékezik reájuk lányuk Klára, vejük Géza, unokájuk Olivér és a dédunoka, Nikolett.
Gyászhírek 2016. június 15.

Gyászhírek 2016. június 15.

15.06.2016 | Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a ma 1 éve elhunyt édesanyára, BERECZKI ERZSÉBETRE. Lánya Erzsike és családja.
Gyászhírek 2016. június 14.

Gyászhírek 2016. június 14.

14.06.2016 | „Amilyen az ember hite, olyan az élete, / Amilyen az ember élete, olyan a halála, / Amilyen az ember halála, olyan lesz az örök élete.” SZABÓ GYULA, ŢENŢ FLOARE, CINICĂ ADRIAN, PĂTCAŞ TEODOR, POPA ADRIAN OCTAVIAN, DULUŞ FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
Gyászhírek 2016. június 13.

Gyászhírek 2016. június 13.

13.06.2016 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik osztoztak Borzási Gyula szalárdi lelkipásztor korai távozása miatt érzett fájdalmunkban, és velünk együtt kísérték őt utolsó földi útjára, a viszontlátás reménységével. A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. június 10.

Gyászhírek 2016. június 10.

09.06.2016 | Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett testvértől, nagynénitől KISS VIOLÁTÓL (szül. SZABÓ, Pályi) akinek jóságos szíve megszünt dobogni. "Nincsen felettünk hatalma a sírnak,/Köszönöm, hogy szép éveink voltak./Örök az arcod, nem száll el a szavad,/ Minden mosolyod az emlékünkben marad./De az élet csendesen megy tovább/Fájó emléked elkísér egy életen át." Nyugodj békében drága lélek! Bánatos testvére Juci és családja.
Gyászhírek 2016. június 9.

Gyászhírek 2016. június 9.

09.06.2016 | „De én mikor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet”.(Zsolt 73), Fájdalommal, de Isten akarata előtt meghajolva búcsúzunk NT. BORZÁSI GYULA (szalárdi lelkipásztortól), aki 62 éves korában visszaadta lelkét Teremtő Istenének. Csütörtökön 13 órakor a szalárdi református templomban tartjuk a gyászistentiszteletet. Édesanyja Jolán, fia Gyula, lánya Boglárka és unokája Gabriella.
Gyászhírek 2016. június 8.

Gyászhírek 2016. június 8.

09.06.2016 | „Óh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk.” (Zsolt 80,4) Az Úrban  remélt vigasztalódás lelkével búcsúzom férjemtől, Nt. BORZÁSI GYULA (szalárdi lelkipásztortól), aki 62 éves korában visszaadta lelkét Teremtő Istenének. Csütörtökön 13 órakor, a szalárdi református templomban tartjuk a gyászistentiszteletet. Felesége Enikő és családja.
Gyászhírek 2016. június 7.

Gyászhírek 2016. június 7.

07.06.2016 | Őszinte részvétemet fejezem ki Laci barátomnak és családjának édesanyja, KÁRÁNDI MÁRIA elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében! Ifj. Budaházy István és családja.
Gyászhírek 2016. június 3.

Gyászhírek 2016. június 3.

06.06.2016 | Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a lelkét. Szerető drága édesapa, nagyapa voltál ÚJVÁRI MIHÁLY. Bánatos családodnak most az őrangyalá váltál. Szerető lányaid, vejeid és unokáid.
Gyászhírek 2016. június 6.

Gyászhírek 2016. június 6.

06.06.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra FAZEKAS GYÖRGYRE halálának 3-dik évfordulóján. Soha nem halványul szívünkben emléked. Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Örök az arcod, nem száll el szavad. Minden mosolyod a lelkünkben marad. Nyugodj békében! Emléked legyen áldott! Örökké bánatos feleséged Piroska, lányod Éva, vejed Jóska.
Gyászhírek 2016. június 2.

Gyászhírek 2016. június 2.

02.06.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a Váczi családnak a szeretett apa, após, Aranyics Antal (Mihályfalva) elvesztése miatt érzett mély fajdalmában. Nyugodjon békében! A lakóközösség és lakótársaság.
Gyászhírek 2016. június 1.

Gyászhírek 2016. június 1.

01.06.2016 | Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki Mátyás Attila evangélikus lelkésznek és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek 2016. május 31.

Gyászhírek 2016. május 31.

31.05.2016 | Mélyen együtt érzünk MÁTYÁS ATTILA evangélikus lelkész úrral szeretett édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Nagyváradi Evangélikus Óvoda munkaközössége és szülői közössége.
Gyászhírek 2016. május 30.

Gyászhírek 2016. május 30.

30.05.2016 | Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk Exc. Tempfli József nyugalmazott megyés püspöktől. Emléke legyen áldott. Nyugodjon békében. A Nagyvárad-velencei Lisieux-i Kis Szent Teréz Nőszövetség tagjai.
Gyászhírek 2016. május 27.

Gyászhírek 2016. május 27.

27.05.2016 | Ha lelkünkben lehull egy csillag,/ nyomába égő seb fakad,/ de vér- rubinttól fényes útja,/ örökre fáj a fény alatt. (W.A.) Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára és testvérre, BÖRDŐS ALBERTRE (Bors) halálának 1. évfordulóján. Akiket szeretünk, már a sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet. Örökké bánatos családja.
Gyászhírek 2016. május 26.

Gyászhírek 2016. május 26.

26.05.2016 | Megrendüléssel vettük tudomásul Exc. Tempfli Jószef nyugalmazott püspök úr elhunytát. Őszinte részvétünket fejezzük ki a Római Katolikus Püspökségnek és a gyászoló családnak. Lakatos Péter és családja.
Gyászhírek 2016. május 24.

Gyászhírek 2016. május 24.

24.05.2016 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, Kovács Erzsébet életének 75. évében, május 22-én elhunyt. Temetése május 25-én, szerdán 14 órától lesz a biharpüspöki temetőben. Gyászolja őt bánatos családja.
Gyászhírek 2016. május 23.

Gyászhírek 2016. május 23.

22.05.2016 | Búcsúzunk szeretett édesanyánktól, nagymamánktól, anyósunktól. Ghirdan Iréntől, aki életének 78. évében hirtelen elhunyt. Temetése kedden, május 24-én 13 órától a Rulikowski temető városi kápolnájából lesz. Pihenj békében.
Gyászhírek 2016. május 20.

Gyászhírek 2016. május 20.

20.05.2016 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább férj, apa, nagyapa, após, Szabó János (Szalárd) életének 72. évében, rövid szenvedés után, május 18-án elhunyt. Temetése május 20-án 13 órakor a szalárdi református kápolnából. Gyászolja őt bánatos családja.
Gyászhírek 2016. május 19.

Gyászhírek 2016. május 19.

19.05.2016 | A Dacia sugárúti 171-es lakótársulás őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló PAPP családnak szerettük, PAPP ZOLTÁN elhunyta miatti gyászukban. Nyugodjék békében.
Gyászhírek 2016. május 18.

Gyászhírek 2016. május 18.

18.05.2016 | Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk szeretett, drága gyermekünkre, IFJ. BALLA ANDRÁSRA (élt 41 évet), aki 5 éve váratlanul örökre itthagyott bennünket. Míg éltél, nagyon szerettünk, míg élünk, soha el nem feledünk!” Örökké bánatos szülei.
Gyászhírek 2016. május 17.

Gyászhírek 2016. május 17.

18.05.2016 | Fájó szívvel veszünk búcsút a kedves apátó, apóstól és nagyapától, HASZNOSI IMRÉTŐL, aki hosszú betegség után örökre itthagyott bennünket. Temetése ma, 2016. május 17-én 14 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából. Emléked örökre megmarad. Béke poraira.
Gyászhírek 2016. május 13.

Gyászhírek 2016. május 13.

16.05.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Béres Mártának és családjának szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Wallner András és a Rais-Wallner család.
Gyászhírek 2016. május 12.

Gyászhírek 2016. május 12.

12.05.2016 | Őszintén együtt érzünk BÁTHORI ÉVA kolléganőnkkel a szeretett édesanya elvesztése okozta mély fájdalmában. Az Ady Endre Líceum matematika katedrájának tanárai.
Gyászhírek 2016. május 11.

Gyászhírek 2016. május 11.

11.05.2016 | Már hat hete annak a szomorú napnak, amikor utolsó útjára kísértük a szeretett édesanyát, nagymamát és dédit, SOLOMI ÉVÁT. A család.
Gyászhírek 2016. május 10.

Gyászhírek 2016. május 10.

10.05.2016 | Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett, drága, édesapára, nagytatára, sógorra, FINGERMANN JENŐRE halálának 9., szomorú évfordulóján. A bánatos család.
Gyászhírek 2016. május 9.

Gyászhírek 2016. május 9.

09.05.2016 | Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik BOHÁCS JÓZSEFET (BUNCIT) utolsó útjára elkísérték, és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. május 6.

Gyászhírek 2016. május 6.

08.05.2016 | Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett, drága gyermekre és testvérre, DR. BALOGH LÁSZLÓRA, aki 18 éve örökre eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos szülei és szerető testvére Öcsi.
Gyászhírek 2016. május 5.

Gyászhírek 2016. május 5.

08.05.2016 | Őszinte részvétünket fejezzük ki HAJNIKÁNAK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Nagy család részéről.
Gyászhírek 2016. május 4.

Gyászhírek 2016. május 4.

04.05.2016 | Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak barátunk, a szeretett férj, apa, nagyapa és testvér, BOHÁCS JÓZSEF elhunyta miatti mély gyászában. A Boros-Kondrád család.
Gyászhírek 2016. május 3.

Gyászhírek 2016. május 3.

03.05.2016 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama, DUMA IDA (szül. SZABÓ, Síter, a Ruhagyár volt dolgozója) türelemmel viselt, hosszas, súlyos betegség után 80 éves korában örökre megpihent. Utolsó útjára 2016. május 3-án, kedden 15 órakor kísérjük a Steinberger kápolnából. Emlékét megőrizzük, a jó Isten vigyázza örök álmát! Gyászoló családja.
Előző
345678