Gyászhírek, 2019. február 1.

Gyászhírek, 2019. február 1.

01.02.2019 | Istennel hordozott gyászban emlékezünk ifj. Balogh György nagyszalontai lakosra, halálának második évfordulóján. Krisztus üzenete ad erőt számunkra, aki így bátorít: „Én vagyok, ne féljetek!”(Jn.6,20) Köszönetet mondunk a velünk együtt érzőknek, akik szerettünk jóságos emlékét szívükben megtartják. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. január 31.

Gyászhírek, 2019. január 31.

31.01.2019 | „Elmentetek tőlünk egy csendes hajnalon, Köszönni, búcsúzni nem volt alkalom. Az idő nem gyógyítja sebeinket, Mert ti igazán szerettetek bennünket. Egy célotok volt: a családért élni, Ezt a halál tudta csak széttépni.” Jóságos szíveitek nyugodjanak békében. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk NAGY ILONÁRA és NAGY JÓZSEFRE haláluk első évfordulóján. Megemlékező mise 2019. február 8-án a Szent László-templomban reggel 8 órától lesz. Gyászoló családotok.
Gyászhírek, 2019. január 30.

Gyászhírek, 2019. január 30.

30.01.2019 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, az 1 éve elhunyt szeretett édesapára, apósra, nagytatára, ZSÓFI GYULÁRA (Éradony). Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon, csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékeznek fia, menye, unokái és azok családjai.
Gyászhírek, 2019. január 29.

Gyászhírek, 2019. január 29.

29.01.2019 | Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a SZÁSZ családnak, SZÁSZ LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Az élesdi kézilabda csapat.
Gyászhírek, 2019. január 28.

Gyászhírek, 2019. január 28.

28.01.2019 | Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szerettünk, MAKLÁRI GYULA (nyugalmazott ezredes), a drága apa, nagypapa, após, barát, szomszéd temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Isten nyugosztalja békében! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. január 25.

Gyászhírek, 2019. január 25.

25.01.2019 | Örök fájdalommal és végtelen szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagytatára, NAGY GÁSPÁRRA halálának 9. évfordulóján. Nyugodjék békében. Szerető családja.
Gyászhírek, 2019. január 23.

Gyászhírek, 2019. január 23.

23.01.2019 | Fájó szívvel tudatjuk, mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy MAKLÁRI GYULA (nyugalmazott ezredes), a drága apa, nagypapa, após, barát, szomszéd, életének 89. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken, 2019.01.25-én lesz 12 órakor a Városi Kápolnában. Isten nyugosztalja békében! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. január 22.

Gyászhírek, 2019. január 22.

22.01.2019 | Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a Trifán családnak TRIFÁN LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjék békében. A Szigligeti Színház Lilliput Társulat tagjai.
Gyászhírek, 2019. január 21.

Gyászhírek, 2019. január 21.

25.01.2019 | Könnyes szemmel, mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj és apa, TRIFÁN LÁSZLÓ életének 63. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. A búcsúztatás szertartása kedden 15 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Tiszteletüket csak egy szál virággal tegyék!!! Gyászoló felesége és lánya.
Gyászhírek, 2019. január 18.

Gyászhírek, 2019. január 18.

18.01.2019 | Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a 7 éve elhunyt szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, anyósra, GUBA ERZSéBETRE, valamint GUBA JÓZSEFRE, (Székelyhíd), az édesapára, aki december 21-én volt 50 éve, hogy itthagyott bennünket. Hiába borul rájuk a temető csendje, szívünkben élni fognak mindörökre. A bánatos család.
Gyászhírek, 2019. január 17.

Gyászhírek, 2019. január 17.

17.01.2019 | Együttérző szívvel osztozunk a szeretett férj, édesapa és nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmában a VARSOCZKY családdal. Az Ady Endre Elméleti Líceum szülőbizottsága.
Gyászhírek, 2019. január 16.

Gyászhírek, 2019. január 16.

16.01.2019 | A Mihai Eminescu Főgimnázium munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, egykori aligazgatónk, Lajcsák József tanár, elvesztése miatt érzett bánatában.
Gyászhírek, 2019. január 15.

Gyászhírek, 2019. január 15.

15.01.2019 | Fájdalomtól megtört szívvel értesítjük szeretett rokonainkat, barátainkat, ismerőseinket, hogy drága testvérünk, MARTON IMRE ez év január 14-én, 80 éves korában eltávozott az élők sorából. Gyászoló húgai: Csákváry Éva és Tóth Anna.
Gyászhír, 2019. január 14.

Gyászhír, 2019. január 14.

14.01.2019 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki osztálytársnőnknek, László Idának és a gyászoló családnak szerettük, kedves barátunk, LÁSZLÓ ISTVÁN halála miatti fájdalmukban. Nyugodjék békében. Az osztálytársak.
Gyászhírek, 2019. január 11.

Gyászhírek, 2019. január 11.

10.01.2019 | Ma 6 hete, hogy hirtelen elhagyott és nem búcsúzott el tőlünk a szerető férj, apa, após, nagytata, TÓTH BÉLA (szül. Pályi). Búcsúztam volna, de erőm nem engedte, csak a szívem súgta: Isten veletek. Lecsukódott a szemed, elnémult az ajkad, adjon az Isten örök nyugodalmat. Gyászolja: felesége Magdi, lánya Mónika, fia Béla, menye Gyöngyi, veje Csabi, unokái Patrik és Gergő és az egész rokonság.
Gyászhírek, 2019. január 10.

Gyászhírek, 2019. január 10.

10.01.2019 | Búcsúzom tőled drága Édesanyám. Búcsúzunk tőled drága Mami. Búcsúzom tőled kedves anyósom Baby. Mindig a szívünkben fogunk hordozni. Szeretett édesanyám, Pop Cornelia Maria (BABY, 64 év) temetése 2019.01.11-én 14 órakor a Nagykároly melleti Kálmándi temetőben lesz. Kislányod Endi, unokáid Krisztián és Benjámin, vejed Frici.
Gyászhírek, 2019. január 9.

Gyászhírek, 2019. január 9.

09.01.2019 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa és após, Dr. BIRÓ ANDRÁS (volt belényesi röntgenorvos) 2019. január 5-én, 82 éves korában elhunyt. Drága halottunk hamvasztás utáni temetése 2019. január 11-én, 14 órakor lesz a Rulikowszki temető Steinberger kápolnájából. Gyászolják: fia Biró András, lánya Kovács Katalin, menye Mihaela, veje Ferenc és négy unokája: Bandi, Robi, Ferike és Dávid.
Gyászhírek, 2019. január 8.

Gyászhírek, 2019. január 8.

08.01.2019 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, testvérünk, nagymanánk és dédnagymamánk, VAJDA JOLÁN elhunyt. Temetése a városi kápolnából január 9-én 15 órakor. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. január 7.

Gyászhírek, 2019. január 7.

07.01.2019 | „Amikor az Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PUSZTAI JULIÁNA 58 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 7-én 14 órakor lesz a szentjánosi kápolnából. Gyászoló lányai Loredana és Beáta, vejei Teodor és Roland, unokái Francesca, Giulia és Felix.
Gyászhírek, 2019. január 4.

Gyászhírek, 2019. január 4.

04.01.2019 | „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Mészáros Gyöngyikének szeretett férje elvesztése miatt érzett mély gyászában. Adjon az Úr Lelke által megvigasztalódást, lelki erőt a fájdalomban a viszontlátás hitében és reményében! A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség lelkészi hivatala presbitériuma és gyülekezeti közössége.
Gyászhírek, 2019. január 3.

Gyászhírek, 2019. január 3.

03.01.2019 | Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, ID. DARABONT SÁNDORRA (Bihar) halálának 9. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. A bánatos család.
Gyászhírek, 2018. december 31.

Gyászhírek, 2018. december 31.

31.12.2018 | Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a 2 éve elhunyt FARKAS MIHÁLY JÁNOSRA (74). Emléke legyen áldott! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. december 28.

Gyászhírek, 2018. december 28.

28.12.2018 | Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, Máthé Ilona (volt tanítónő) 88 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, december 28-án 12 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Örökké gyászoló lánya Edit, veje Miklós, unokája Izolda, férje Csaba és drága dédunokája Benjámin.
Gyászhírek, 2018. december 27.

Gyászhírek, 2018. december 27.

27.12.2018 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, özv. LIGETFALVI ÉVA-MÁRTA hosszú szenvedés után 91 éves korában elhunyt. Temetése december 27-én 13 órakor lesz a biharpüspöki temetőben. Gyászolja leánya Éva, veje Laci, unokája, Melinda és férje Sándor a messze távolból.
Gyászhírek, 2018. december 24.

Gyászhírek, 2018. december 24.

24.12.2018 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, CSER MAGDOLNA (szül. OLÁH) életének 74. évében súlyos szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése december 24-én 15 órakor lesz a szentjánosi kápolnából. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.Búcsúzik tőle szerető férje János, leányai Anikó és Elvira, vejei Lajos és Csaba, unokái Tamás, Krisztina, unokaveje Jenő, dédunokája Natasa.
Gyászhírek, 2018. december 21.

Gyászhírek, 2018. december 21.

21.12.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesapára, nagytatára, apósra, SCHNEIDER ERVIN-RICHÁRDRA, halálának 8. évfordulóján. ,,Ha emlegettek, köztetek leszek./ De fáj, ha látom könnyetek,/ Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ Mert én már Istennél vagyok!” Örökké bánatos leányai Erika és Mónika, unokái, vejei.
Gyászhírek, 2018. december 20.

Gyászhírek, 2018. december 20.

20.12.2018 | Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, NAGY JENŐRE (Biharpüspöki) halálának tizedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Húga Erzsike és családja.
Gyászhírek, 2018. december 19.

Gyászhírek, 2018. december 19.

19.12.2018 | „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését.” (2 Timótheus 4, 7-8) A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Isten iránti hálával és a feltámadott Krisztusba vetett reménységgel emlékezik a gyülekezetben 27 évet szolgált néhai lelkipásztorára Nt. Veres-Kovács Attilára halálának első évfordulóján. El nem múló megbecsüléssel, tisztelettel és szeretettel gondolunk vissza közöttünk munkálkodására, szolgálataira. Áldott legyen emléke közöttünk! „Nem él, amíg nem ég a gyertyaszál. Az ő élete a fénylő halál. Lángja saját testébe harap, mert elégnek, kik világítanak!”
Gyászhírek, 2018. december 18.

Gyászhírek, 2018. december 18.

18.12.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a hűséges férjre, édesapára, apósra és nagyapára, GYÖRKI OTTÓRA, aki 7 éve távozott közülünk. Bennünk él egy arc a végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. „Minden mulandó ezen a világon, Mint a harmat a letört virágon, Csak egy van, ami a sírig vezet, Szívünkben az örök emlékezet.” Őrködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Bánatos felesége, fia, menye, lánya, veje és három unokája.
Gyászhírek, 2018. december 17.

Gyászhírek, 2018. december 17.

17.12.2018 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik együttérző szavakkal erősítettek bennünket és drága szerettünket, Keizer Varga Teréziát (élt 84 évet) utolsó útjára elkísérték. Emléke örökké legyen áldott. A gyászoló Keizer és Szántó család.
Gyászhírek, 2018. december 14.

Gyászhírek, 2018. december 14.

14.12.2018 | Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, KEIZER VARGA TERÉZIA, a Cootex volt dolgozója, hosszú szenvedés után, 84 éves korában elhunyt. Temetése szombaton, december 15.-én, 13.00 órától lesz a Rulikovszki temető Steinberger kápolnájából. Gyászoló gyermekei Miklós, Ildikó és családjaik.
Gyászhírek, 2018. december 13.

Gyászhírek, 2018. december 13.

13.12.2018 | Megtört, bánatos szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapám, LUNGUJ GYULA elhunyt. Temetése pénteken, december 14-én 13 órától lesz püspökiben. Nyugodj békében apukám! Lánya Anikó és családja.
Gyászhírek, 2018. december 12.

Gyászhírek, 2018. december 12.

12.12.2018 | Együtt érzünk a gyászoló családdal szerettük, BARÁTKY LAJOS elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Széder család.
Gyászhírek, 2018. december 11.

Gyászhírek, 2018. december 11.

11.12.2018 | Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy drága öcsém, SPULNYIK SÁNDOR JÓZSEF életének 63. évében, hétfőn hajnalban elhunyt. Gyászolja testvére Lajos, sógornője Erzsike és családja.
Gyászhírek, 2018. december 10.

Gyászhírek, 2018. december 10.

10.12.2018 | PATACHI MAGDALÉNA szeretteinek a betlehemi Jézus általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. „Mondom pedig néktek bizonynyal, hogy vannak az itt állók közül némelyek, kik a halált meg nem kóstolják, mígnem meglátják az Istennek országát.” (Lukács 9,27)
Gyászhírek, 2018. december 7.

Gyászhírek, 2018. december 7.

07.12.2018 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, DEÁK KÁROLYRA halálának 9. évfordulóján. „Az élet Veled szép volt és vidám.../ De elrabolt tőlünk a kegyetlen halál!/ Nélküled már semmi nem olyan mint régen.../ Fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szemében!/ Itthagytál mindent, amiért küzdöttél.../ Itthagytad azokat, kiket nagyon szerettél!/ Isten országában van már a te hazád.../ Amíg csak élünk, szeretettel gondolunk Rád!” Emlékezik bánatos felesége Zsuzsi, fia Karcsi, menye Gyöngyi, imádott unokája Brigitta és férje Norbert.
Gyászhírek, 2018. december 6.

Gyászhírek, 2018. december 6.

06.12.2018 | Fájó szívvel emlékezünk ANYISZI FERENCRE (Magyarkakucs) halálának második évfordulóján. Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk halkan, zokogva. Örök álom zárta le szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, Szívünkben megmarad emléked. Nyugodj békében! A bánatos család.
Gyászhírek, 2018. december 5.

Gyászhírek, 2018. december 5.

05.12.2018 | Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, Repkő Pavel Vilhelm december 4-én tragikus hirtelensséggel elhunyt. Temetése csütörtökön, december 6-án 13 órától lesz a Városi kápolnából. Isten nyugtassa békében. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. december 4.

Gyászhírek, 2018. december 4.

04.12.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, KOVÁCS JÁNOSRA (Biharszentjános) halálának első évfordulóján. Ez a nap az emlékezés napja,/ Érted imádkozunk halkan, zokogva./ Örök álom zárta le szemed,/ Megpihenni tért két dolgos kezed./ Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/ Szívünkben megmarad emléked. Nyugodj békében!Örökké bánatos felesége, fia, menyei, unokái és dédunokái.
Gyászhírek, 2018. december 3.

Gyászhírek, 2018. december 3.

03.12.2018 | Megtört, bánatos szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, férj, PAP ZOLTÁN elhunyt. Temetése hétfőn, december 3-án 14 órakor lesz a városi temetőben. Szerető családja.
Gyászhírek, 2018. november 29.

Gyászhírek, 2018. november 29.

29.11.2018 | Mély fájdommal tudatjuk, hogy szerettünk, Wallner Irén (Ducika) 83 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2018. november 30-án, pénteken 14 órakor kísérjük a máriabesnyői temetőben. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. november 27.

Gyászhírek, 2018. november 27.

27.11.2018 | Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett rokonunktól, SIPOS ZSUZSANNÁTÓL. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Emlékét szívünkben őrizzük. A Németh-Rais család és Rais Erzsébet.
Gyászhírek, 2018. november 26.

Gyászhírek, 2018. november 26.

26.11.2018 | Szomorú szívvel emlékezünk a drága nagynénire, keresztanyára, ERDŐS IRÉNRE, aki ma egy éve örökre búcsút vett tőlünk. A Lovász és Walter család.
Gyászhírek, 2018. november 23.

Gyászhírek, 2018. november 23.

23.11.2018 | Őszinte részvéttel osztozunk a gyászoló Major család fájdalmában szerettük, MAJOR ANGHELA egykori belgyógyászati ápolónő kollégánk elvesztése miatt. Isten nyugtassa békében! A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. november 22.

Gyászhírek, 2018. november 22.

22.11.2018 | Szomorú szívvel emlékezünk kedves szerettünkre, GYARMATI ETELKÁRA (Hegyközpályi) halálának 25. évfordulóján. Egy késő őszi napon életed véget ért. Bánatot hagytál ránk, örökre elmentél, de szívünkben itt vagy velünk. Férje Sándor, gyermekei, unokái és dédunokája.
Előző
234567