Gyászhírek 2017. május 30.

Gyászhírek 2017. május 30.

30.05.2017 | Isten akaratában való megnyugvást, és a Krisztus feltámadása általi vigasztalódást kívánunk Réman Elek István belényesi lelkipásztor kollégának és barátunknak, valamint családjának a szeretett Édesanya elhunyta alkalmából. „Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg mostantól fogva, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.”(Jelenések 14,13) Farkas Antal és családja.
Gyászhírek 2017. május 29.

Gyászhírek 2017. május 29.

29.05.2017 | „Amíg élt, szerettük, amíg élünk, soha nem feledjük.” Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, Molnár Erzsébet (szül. Tóth) 79 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése hétfőn 3 órakor a paptamási kápolnából. Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes. Búcsúzik tőle lánya, fiai, veje, menyei, unokái, unokamenyei, unokavejei és dédunokája.
Gyászhírek 2017. május 26.

Gyászhírek 2017. május 26.

26.05.2017 | Fájó szívvel búcsúzunk szomszédunktól, DULL CAROLTÓL. Nyugodjon békében! A Szováta utca C7-es tömbház lakói.
Gyászhírek 2017. május 25.

Gyászhírek 2017. május 25.

25.05.2017 | Őszinte együttérzésünket fejezzük ki VÁRADI JULIÁNÁNAK férje elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Cazaban Oneşti lakótársulás.
Gyászhírek 2017. május 24.

Gyászhírek 2017. május 24.

24.05.2017 | Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett keresztanyától, PELES JULIANNÁTÓL. A jó Isten adjon neki békés, örök nyugodalmat! András István és családja.
Gyászhírek 2017. május 22.

Gyászhírek 2017. május 22.

22.05.2017 | Megtört szívvel, mély fájdalommal emlékezünk halálának évfordulóján MURGULY JÁNOSRA, akit szívből szerettünk és nem feledünk soha. Nyugodj békében! Lánya Erzsike és családja, élettársa Kati.
Gyászhírek 2017. május 19.

Gyászhírek 2017. május 19.

19.05.2017 | Fájó szívvel emlékezünk ID. Székely Lajosra (Szalárd), akinek ma 10 éve jóságos szíve megszűnt dobogni. Örök fájdalommal emlékezünk rá. Nyugodjon békében. Bánatos családja.
Gyászhírek 2017. május 18.

Gyászhírek 2017. május 18.

18.05.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SZABÓ JÁNOSRA (Szalárd), aki ma egy éve nincs közöttünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolja felesége és családja.
Gyászhírek 2017. május 17.

Gyászhírek 2017. május 17.

17.05.2017 | Fájdalommal megtört szívvel tudatom, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt édesanyám, LOSONCZI ANNAMÁRIA temetése május 18-án, csütörtökön 11 óratól lesz a Rulikowszki temető Steinberger kápolnájától. Bánatos fia, Tóni.
Gyászhírek 2017. május 16.

Gyászhírek 2017. május 16.

16.05.2017 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, LOSONCZI ANNAMÁRIA 58 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Nyugodjon békében! Fia Tóni.
Gyászhírek 2017. május 15.

Gyászhírek 2017. május 15.

15.05.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa és após, VESSELÉNYI GYULA TIBOR 87. éves korában csendesen megpihent. Drága halottunkat, május 16.-án, kedden 14.00 órakor helyezzük örök nyugalomra a biharpüspüki temető kápolnájából. Nyugodjon békében. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. május 12.

Gyászhírek 2017. május 12.

12.05.2017 | Mély fájdalommal búcsúzunk anyatársunktól, LUKÁCS JULIÁNNÁTÓL, aki 63 évesen elhunyt. A jó Isten adjon neki békés örök nyugodalmat! A Balogh család.
Gyászhírek 2017. május 11.

Gyászhírek 2017. május 11.

11.05.2017 | Fájó szívvel emlékezünk drága halottainkra, KATONA ISTVÁNRA és KATONA IRÉNRE (Érkeserű). Nyugodjanak békében! Lányai, veje, unokái, unokaveje, unokamenye és dédunokái.
Gyászhírek 2017. május 10.

Gyászhírek 2017. május 10.

10.05.2017 | „Újra eljött a nap, amely szívünkben fájó emlék marad.” Ma 2 éve annak a szomorú napnak, amikor eltávozott tőlünk a szeretett, drága, kis unokánk, BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK-PATRIK (Hegyközújlak), „Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk is volt,/És az is marad, mert aki él szerettei szívében,/Az nem hal meg, csak távol van!” Soha nem feledünk! Tata és Mama.
Gyászhírek 2017. május 9.

Gyászhírek 2017. május 9.

09.05.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Miklós Ottónak és családjának a szeretett édesapa, após, nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Papp György és családja.
Gyászhírek 2017. május 8.

Gyászhírek 2017. május 8.

09.05.2017 | Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett, drága gyermekre és testvérre, DR. BALOGH LÁSZLÓRA, aki már 19 éve, hogy örökre eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos szülei és szerető testvére, Öcsi.
Gyászhírek 2017. május 5.

Gyászhírek 2017. május 5.

05.05.2017 | Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett rokon, ECSEDI ISTVÁN (a Prestarea volt dolgozója) 66 éves korában elhunyt. Temetése május 18-án 13 órakor lesz Debrecenben. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. május 4.

Gyászhírek 2017. május 4.

04.05.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Campean Andreanak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Mendli család.
Gyászhírek 2017. május 3.

Gyászhírek 2017. május 3.

03.05.2017 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, BORBÉLY SÁNDOR temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. május 2.

Gyászhírek 2017. május 2.

02.05.2017 | „Amíg élt, szerettük, amíg élünk, soha nem felejtjük!” Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, JAKAB ISTVÁNTÓL, Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle nővére, Joli, sógora Árpád és családja.
Gyászhírek 2017. április 28.

Gyászhírek 2017. április 28.

28.04.2017 | Immár hatodik hónapja, hogy nem szólsz hozzánk, még az olvasók is panaszkodtak amiért letetted a pennát. Október vége volt, baljóslatú pénteki nap. Meglátogattalak, de már hozzám sem szóltál... Búcsú nélkül mentél el, pedig még sok dolgunk lett volna... Amióta elmentél, már a REAL eredményei sem Reálisak. Isten nyugtasson Fater! Szeretettel emlékezem a ma hat hónapja elhunyt édesapámra, SZÁNTÓ SÁNDORRA. Fia Zoltán, lánya Annamária és volt felesége Marika.
Gyászhírek 2017. április 27.

Gyászhírek 2017. április 27.

27.04.2017 | Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, Sztankovics Marika elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Rais-Wallner család.
Gyászhírek 2017. április 26.

Gyászhírek 2017. április 26.

26.04.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a hat éve elhunyt ILLE IMRÉRE. Még fáj nagyon, örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Ha itt lennél, és megkérdeznéd, mi bajunk, annyit mondanánk, hiányzol nagyon. Bánatos feleséged Erzsike és családja.
Gyászhírek 2017. április 25.

Gyászhírek 2017. április 25.

25.04.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, Illés Mária (szül. Lukács, Szatmár, 1922. augusztus 26.) 2017. április 24-én Nagyváradon elhunyt. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Gyászolják egyetlen lánya Mahler Johanna, veje Günther, unokái Melinda, Helga, Günther, dédunokái Wave és Raúl, valamint szeretett fogadott unokája Ovi D. Pop.
Gyászhírek 2017. április 24.

Gyászhírek 2017. április 24.

24.04.2017 | Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább fiu, HAMZA ŞTEFAN ALEXANDRU váratlanul jött, súlyos betegség után 28. életévében elhunyt. Hirtelen távoztál, magad után nagy űrt hagytál, nagy a fájdalom mely most minket átkarol, erősen szorítja a szívünket, örökké bennünk él emléked. Nyugodj békében. Búcsúzik tőle édesanyja Katalin, nővére Ildikó, húga Tünde, sógorai Zoli és Sanyi, unokahúga Annamária, unokaöcssei Erik, Patrik és Kevin, Dudoma Lajos és családja, Dudoma Piroska és családja.
Gyászhírek 2017. április 21.

Gyászhírek 2017. április 21.

21.04.2017 | Fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, TÓDOR ÉVA gyászmiséje szombaton, április 22-én 15 órakor a Barátok templomában lesz megtartva. Lánya Éva.
Gyászhírek 2017. április 20.

Gyászhírek 2017. április 20.

20.04.2017 | Őszinte részvétünk KARÁCSONYI MÁRIÁNAK a veszteségben érzett fájdalma miatt. A Hitbástya énekkar.
Gyászhírek 2017. április 19.

Gyászhírek 2017. április 19.

19.04.2017 | Kegyelettel emlékezünk szerettünkre, VAS ANDRÁSRA, aki 1 éve, hogy elköltözött a boldogabb hazába. Béke poraidra. A család.
Gyászhírek 2017. április 18.

Gyászhírek 2017. április 18.

18.04.2017 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, Erdei József (Szentjobb, RMDSZ-tanácsos) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek 2017. április 14.

Gyászhírek 2017. április 14.

14.04.2017 | Hálásan köszönjük mindazoknak, akik drága halottunk, JÁMBOR GYULA búcsúztatásán részt vettek és gyászunkban osztoztak. A bánatos család.
Gyászhírek 2017. április 13.

Gyászhírek 2017. április 13.

13.04.2017 | A Szigligeti Színház teljes munkaközössége osztozik Gajai Ágnes édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Gyászhírek 2017. április 12.

Gyászhírek 2017. április 12.

12.04.2017 | Fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, TÓDOR ÉVA (született Dávid), nyugalmazott tanár, a volt 8-as Számú Általános Iskola igazgató helyettese, életének 87. évében elhunyt. Temetéséről hamvasztás után gondoskodom. Drága emlékét szívemben megőrzöm. Nyugodjon békében! Lánya Éva.
Gyászhírek 2017. április 11.

Gyászhírek 2017. április 11.

11.04.2017 | Fájó szívvel búcsúzunk DR. MIRCEA PAULATÓL. Őszinte részvétem a bánatos családnak! Nyugodjon békében! Jobbágy Ica, volt barátnője.
Gyászhírek 2017. április 10.

Gyászhírek 2017. április 10.

10.04.2017 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, dédnagyapa, id. KOZMA ANDRÁS életének 87. évében elhunyt. Temetése április 10-én, hétfőn 14 órakor lesz a szalárdi református kápolnából. Búcsúznak tőle: lányai, fiai és azoknak családjai, unokái és azoknak családjai és dédunokái.
Gyászhírek 2017. április 07.

Gyászhírek 2017. április 07.

07.04.2017 | Őszinte részvétem kedves barátnőmnek, CSEKŐ KATINAK és családjának a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, CSEKŐ KLÁRA elvesztése miatti fájdalmukban. Vigasztalódást kívánunk az egész családnak. Cili és családja.
Gyászhírek 2017. április 06.

Gyászhírek 2017. április 06.

06.04.2017 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett apa, nagyapa, dr. Takács Mihály elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek 2017. április 05.

Gyászhírek 2017. április 05.

05.04.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy BÁN IMRE felejthetetlen halottunk urnás temetése 2017. április 10-én 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. április 04.

Gyászhírek 2017. április 04.

04.04.2017 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapám, JUHÁSZ LÁSZLÓ életének 55. évében súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése április 4-én 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Fia és menye.
Gyászhírek 2017. április 03.

Gyászhírek 2017. április 03.

03.04.2017 | Szűnni nem akaró fájdalommal őrizzük emlékedet CSIKAINÉ OLÁH ERZSÉBET (BETKE tanító néni), akit 6 éve ragadott el közülünk a kegyetlen sors, életének 55. esztendejében. Örökké bánatos férje, fia, unokái és menye.
Gyászhírek 2017. március 31.

Gyászhírek 2017. március 31.

31.03.2017 | „Egy édesanya milyen drága kincs, azt csak az tudja, akinek már nincs. Mindent adhat az ég kétszer: márványt, kincset, palotát, csak egyet nem adhat kétszer, szerető édesanyát!” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel gondolunk és emlékezünk rád, FAZAKAS EDIT, halálod első évfordulóján! Nagyon hiányzol!  Fiad Róbert, lányod Noémi, vejed Remus, unokáid Dávid, Iván.
Gyászhírek 2017. március 30.

Gyászhírek 2017. március 30.

30.03.2017 | Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett, drága, jó testvérünktől, DR. MADAS IMRE nyugalmazott ezredestől, radiológustól, aki nekünk egy életen át a mindenünk volt. Szerető segítőkészségét soha nem felejtjük. Megtört szíve, lelke nyugodjon békében. Temetése csütörtökön 15 órakor a Steinberger kápolnából. Szerető húgai: Nusi és Nelli.
Gyászhírek 2017. március 29.

Gyászhírek 2017. március 29.

29.03.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, testvér, nagybácsi, keresztapa, FICSOR SÁNDOR (Csatár, szül. Diószeg) 63 évesen hirtelen itthagyott bennünket. Utolsó útjára március 29-én, d.u. 15 órakor kísérjük a csatári kápolnából. Emlékünkben örökké élni fogsz! Gyászoló családja.
Gyászhírek 2017. március 28.

Gyászhírek 2017. március 28.

28.03.2017 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk elhunyt szerettünkre, ID. NEMES ANDRÁSRA (Bihar) halálának 6. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Bánatos családja.
Gyászhírek 2017. március 27.

Gyászhírek 2017. március 27.

27.03.2017 | Fájó szívvel búcsúzunk nagynénénktől, TRIF MARGITTÓL, aki életének 80. évében megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Józsa család.
Gyászhírek 2017. március 24.

Gyászhírek 2017. március 24.

24.03.2017 | Halálod híre sok sportoló, tornász szívét elkeserítette. Tisztelettel és szeretettel maradunk irántad BÁN IMRE (ÖCSI). Nyugodj békében. Erika és V. Ilu.
Előző
234567