Gyászhírek, 2018. január 30.

Gyászhírek, 2018. január 30.

30.01.2018 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, dédmama, IZSÁK KATALIN (szül. CSÖREGI) 79 éves korában csendesen megpihent. Temetése kedden, január 30-án 11 órától a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Lánya Ildikó, fia Kálmán, férje Kálmán, unokái Csabi és Levente és a gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. január 29.

Gyászhírek, 2018. január 29.

29.01.2018 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, Desits Juliana életének 87. évében elhunyt. Temetése január 29-én, héthőn 11 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából. Gyászoló családja.
Gyászhírek, 2018. január 26.

Gyászhírek, 2018. január 26.

29.01.2018 | Mély fájdalommal emlékezünk a 8 éve elhunyt szerettünkre, NAGY GÁSPÁRRA. Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret, S, hogy milyen fontos volt ő neked, csak akkor érzed igazán, ha már nincs többé veled. Szerető felesége, fiai, menyei, unokái.
Gyászhírek, 2018. január 25.

Gyászhírek, 2018. január 25.

25.01.2018 | „Aki testvérünket szent testeddel és véreddel tápláltad, bocsásd őt égi országod asztalához TAKÁCS RENÁTA-EDINA, MAGYARI SÁRA, BALLA ISTVÁN, HADHÁZI JÓZSEF, HETI ESTERA, ROTAR ANA, TURENICZ PETRU, VINCZE ÁRPÁD. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
Gyászhírek, 2018. január 23.

Gyászhírek, 2018. január 23.

29.01.2018 | Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett édesapám, BALLA ŞTEFAN (PISTA) rövid szenvedés után január 22-én elhunyt. Temetése január 25-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Fia és családja.
Gyászhírek, 2018. január 22.

Gyászhírek, 2018. január 22.

22.01.2018 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, özv. Nagy Gáborné (Bihardiószeg, szül. Szabó Erzsébet) életének 97. évében elhunyt. Végső nyughelyére január 22-én 12 órakor helyezzük a bihardiószegi Ó temetőből.
Gyászhírek, 2018. január 19.

Gyászhírek, 2018. január 19.

18.01.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki DÁVID JÓZSEFNEK és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama, DÁVID ERZSÉBET elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Sárközi család.
Gyászhírek, 2018. január 18.

Gyászhírek, 2018. január 18.

18.01.2018 | Mennyei Atyánk akaratát elfogadva tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk: ÖZV. SIPOS ESZTER életének 90. évében csendesen elhunyt. Temetése 19-én, pénteken 13 órakor a városi kápolnából. Gyászolják gyermekei Béla, Eta és családjaik.
Gyászhírek, 2018. január 17.

Gyászhírek, 2018. január 17.

17.01.2018 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak és az örvéndi református gyülekezetnek Nagytiszteletű Kánya Endre lelkipásztor szolgatársunk elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és Püspöki Hivatala.
Gyászhírek, 2018. január 16.

Gyászhírek, 2018. január 16.

16.01.2018 | „Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.” Lelkünkben mély fájdalommal vettük tudomásul nagytiszteletű KÁNYA ENDRE örvéndi református lelkipásztor, egyesületi cenzorunk földi árnyékvilágból való távozását. Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az örvéndi Silvana Egyesület vezetősége.
Gyászhírek, 2018. január 15.

Gyászhírek, 2018. január 15.

15.01.2018 | Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor ma 20 éve a legdrágább édesapa, férj, após, nagytata, FAZEKAS SÁNDOR (Paptamási) jóságos szíve megszűnt dobogni. Akik őt soha el nem felejtik: bánatos fiai, menyei, unokái, nászai és nászasszonyai.
Gyászhírek, 2018. január 12.

Gyászhírek, 2018. január 12.

13.01.2018 | Mélységes fájdalommal, megtört szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, KÓSA ERZSÉBET hosszantartó betegség után vissaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 13-án, szombaton 13 órakor lesz a a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. „Nagyon sokat, és szinte csak Neked köszönhetem drága feleségem, hogy sporthorgászként a csúcsra juthattam. Az Isten nyugtasson békében…” Örökké gyászolja őt soha el nem felejtő és szerető férje, Zoli.
Gyászhírek, 2018. január 11.

Gyászhírek, 2018. január 11.

11.01.2018 | Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább édesapától és nagytatától, id. DICSŐ SÁNDORTÓL. Nyugodj békében, örökké a szívünkben maradsz. Ati, Angi és Mark.
Gyászhírek, 2018. január 10.

Gyászhírek, 2018. január 10.

10.01.2018 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak Nagytiszteletű Kállay László lelkipásztor szolgatársunk, volt egyházkerületi előadótanácsos elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és Püspöki Hivatala.
Gyászhírek, 2018. január 9.

Gyászhírek, 2018. január 9.

09.01.2018 | Mély megrendüléssel értesültünk KÁLLAY LÁSZLÓ református lelkipásztor hirtelen elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. január 8.

Gyászhírek, 2018. január 8.

09.01.2018 | Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor január 8-án 1 éve, hogy elveszítettük a drága, jó édesanyát, anyóst, nagymamát, dédnagymamát SZABÓ MÁRIÁT (Érmihályfalva). „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, De egy könnycsepp szemünkben érted él, Egy gyertya az asztalon érted ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Szívünkből szeretünk, s nem feledünk téged!” Emléked örökké élni fog szívünkben! Gyászoló lánya, fia, menye, unokái és azok családja.
Gyászhírek, 2018. január 5.

Gyászhírek, 2018. január 5.

05.01.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a drága anyára, anyósra, nagymamára, TIPONUŢ MÁRIA-ÉVÁRA halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen áldott és nyugodt! Szerető családja.
Gyászhírek, 2018. január 4.

Gyászhírek, 2018. január 4.

04.01.2018 | „A port elviszi a szél, a szeretet örökké él.” Szívünkben mély fájdalommal veszünk végső búcsút a nagyon szeretett ÁCS JÓZSEFTŐL (Apucitól). Utad a szenvedés kövein vezetett, Akartad az életet, de már nem lehetett, Megfáradt lelked feladta a küzdelmet, Nem bírtad a kínt, mit a sors rád méretett. Angyalok vigyázzák odafent léptedet. Mennyországban a nyugalmad meglelheted. Könnyek pótolja megduzzadt itt a földön, Emléked a szívemben örökké őrzöm. Fent a tejúton egy csillaggal több ragyog, Lényünkben hiányod ürességet hagyott. Búcsúznak sajátjaként szeretett drága gyermekei Evelina és Jancsi.
Gyászhírek, 2018. január 3.

Gyászhírek, 2018. január 3.

03.01.2018 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább anya, anyós, dédnagymama, CSÚCS ROZÁLIA (Siter) életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése szerdán, január 3-án 14 órakor a siteri temető kápolnájából. Búcsúzik tőle fia József, menye Anikó, unokája Szabolcs, felesége Anetta, és kicsi dédunokája Maya.
Gyászhírek, 2017. december 29.

Gyászhírek, 2017. december 29.

29.12.2017 | „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak álmok, árnyak, évek.”(Juhász Gyula) Kegyelettel emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, CZÉGÉNYI MAGDOLNÁRA és CZÉGÉNYI MIHÁLYRA (Örvénd). Emlékük legyen áldott! Lánya, veje és azok családjai.
Gyászhírek, 2017. december 28.

Gyászhírek, 2017. december 28.

28.12.2017 | Jézus ajándéka a benne vetett hit által az örök élet, amely felett nincs hatalma a halálnak (János11,26). Megrendülten értesültünk FT. KOVÁCS SÁNDOR Kolozs-dobokai főesperes, az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének országos lelki vezetője hirtelen elhunytáról. Tanítását, példamutatását és emlékét megőrizzük. Lisieux-i Kis Szent Teréz és a Szent Rita Nőszövetségek tagjai és lelki vezetőik.
Gyászhírek, 2017. december 27.

Gyászhírek, 2017. december 27.

27.12.2017 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a BARA családnak BARA ZOLTÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében.Popovici Zoltán és családja.
Gyászhírek, 2017. december 22.

Gyászhírek, 2017. december 22.

22.12.2017 | „Az ember azért kapja tehetségét a teremtőtől, hogy használjon vele.” Veres Kovács Attila nagytiszteletű úr az egész magyar nemzetnek szolgált tehetségével. Megrendülten búcsúzunk kedves, jó elnökünktől, Isten nyugosztalja. Magyar Örökség-díj Bíráló Bizottsága.
Gyászhírek, 2017. december 21.

Gyászhírek, 2017. december 21.

21.12.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak VERES KOVÁCS ATTILA református lelkipásztor elvesztése miatt érzett fájdalmában. Varga Gábor és családja.
Gyászhírek, 2017. december 20.

Gyászhírek, 2017. december 20.

20.12.2017 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik DR. WAGNER ISTVÁN temetésén részt vettek, és mindazoknak, akik velünk voltak, segítettek neki és szeretetükkel támogattak bennünket a betegség és a gyász napjaiban. A bánatos család.
Gyászhírek, 2017. december 19.

Gyászhírek, 2017. december 19.

19.12.2017 | „Hogy egy édesanya milyen drága kincs, / Azt csak az tudja, akinek már nincs. / Mindent adhat az ég kétszer, / Márványt, kincset, palotát, / Csak egyet nem adhat kétszer / Szerető édesanyát!” KOPÁNYI MÁRIA (1945–2008) már 9 éve távozott el közülünk. Megköszönjük, hogy voltál nekünk. Soha el nem múló szeretettel és tisztelettel emlékezünk rád. Szerető családod.
Gyászhírek, 2017. december 18.

Gyászhírek, 2017. december 18.

18.12.2017 | Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, Wagner István elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Zsóka és Olgi.
Gyászhírek, 2017. december 15.

Gyászhírek, 2017. december 15.

15.12.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki volt kollégánknak, Wagner Istvánnak és családjának, a szeretett édesapa, após és nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Bihari Napló szerkesztősége.
Gyászhírek, 2017. december 14.

Gyászhírek, 2017. december 14.

14.12.2017 | Őszintén együtt érzünk dr. Fábián Emőke unokatestvéremmel (Budapest) szeretett édesanyja elhunyta miatti mély gyászában. Isten nyugtassa békében! Fábián József és családja Szentjobbról.
Gyászhírek, 2017. december 13.

Gyászhírek, 2017. december 13.

13.12.2017 | Örök hálával és tisztelettel vésem lelkembe HEGEDÜS KRISZTINA TITI emlékét, távozásának 15. évfordulóján. Élete során őszinte segítőkészséggel állt családunk mellett, nyugodjon békében! Nevelt lánya Mari.
Gyászhírek, 2017. december 12.

Gyászhírek, 2017. december 12.

12.12.2017 | Fájó szívvel búcsúzunk nagy hirtelenséggel elhunyt tanácsostársunktól, SZABÓ ZSIGMONDTÓL. Osztozunk családja fájdalmában. Hegyközpályi község Helyi Tanácsa, Hegyközpályi község polgármesteri hivatala.
Gyászhírek, 2017. december 11.

Gyászhírek, 2017. december 11.

11.12.2017 | Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, Károlyi Irén temetésére és osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2017. december 8.

Gyászhírek, 2017. december 8.

08.12.2017 | „… amit látott, gyönyörű volt és véle marad mindörökre…” (Dsida Jenő) Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk születésnapján a drága Társra és Édesapára, VARGA VILMOS színművész-rendezőre. Emléke legyen áldott! Felesége Ildikó, és fia Zsombor.
Gyászhírek, 2017. december 7.

Gyászhírek, 2017. december 7.

07.12.2017 | Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, Károlyi Irén hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken, december 8-án 13 órakor lesz a városi ravatalozóból. Gyászolja lánya Ildikó, veje Sándor, unokái és dédunokája.
Gyászhírek, 2017. december 6.

Gyászhírek, 2017. december 6.

06.12.2017 | A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló Borzási családnak, szerettük Id. BORZÁSI GYULA elvesztése miatt. Nyugodjon békében!
Gyászhírek, 2017. december 5.

Gyászhírek, 2017. december 5.

05.12.2017 | Szomorú egy év telt el azóta, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, testvér, sógor, vő, keresztapa, nagybácsi, SZÜCS ISTVÁN (PITYU, autószerelő) Németországban elhunyt. Gyászmise által emlékezünk meg rá december 5-én (kedden) 18 órától a Nagyváradi Római Katolikus Bazilikában. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2017. december 4.

Gyászhírek, 2017. december 4.

04.12.2017 | „Volt valaki, akiért átsírtunk sok éjszakát, Volt valaki, akit nem pótolhat senki más, Volt valaki, akit mindennél jobban szerettünk, Volt valaki, akiért oda adtuk volna az életünk. Hihetetlen, hogy már egy éve elmentél, S a szívünkből egy darabot elvittél.” Fájó szívvel emlékezünk SZÖKŐCS ATTILÁRA (Székelyhíd), aki immár egy éve, 47 évesen távozott örökre szerettei köréből. Őt soha el nem felejtő bánatos családja.
Gyászhírek 2017. november 29.

Gyászhírek 2017. november 29.

29.11.2017 | Fájó szívvel emlékezünk szeretett nagybátyánkra, SCHNEIDER N. ANTALRA, halálának 4. évfordulóján. ,,Idézzük szavaid, tetteid, emléked. Örökké szeretünk, nem feledünk téged! Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Örökké bánatos unokahúgai Erika és Mónika.
Gyászhírek, 2017. november 28.

Gyászhírek, 2017. november 28.

28.11.2017 | A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége őszinte részvéttel osztozik Dr. Horber Júlia neurológus főorvos és családja gyászában, szeretett édesapja, DR. HORBER KÁROLY neurológus főorvos, kórházunk egykori köztiszteletben álló orvosa elvesztése miatt, aki több évtizeden keresztül szolgálta pácienseit. Emléke legyen áldott. Nyugodjon békében!
Gyászhírek, 2017. november 27.

Gyászhírek, 2017. november 27.

27.11.2017 | KOVÁCS VERONIKA szeretteinek Isten általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona munkatársi közössége és lakói. „De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő, és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.” (Jóel 2,12-13)
Gyászhírek, 2017. november 24.

Gyászhírek, 2017. november 24.

24.11.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, MADAR KÁROLYRA (élt 52 évet, Bihapüspöki), aki 16 éve nincs közöttünk. Kívánunk neked békés nyugalmat! Bánatos feleséged Margit, lányod Andrea, fiad Norbert Magyarországról.
Gyászhírek, 2017. november 23.

Gyászhírek, 2017. november 23.

23.11.2017 | Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, özv. KISS RÓZA (szül. Fülöp, Bihar), életének 87. évében rövid szenvedés után hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2017. november 24-én, pénteken 14 órakor veszünk végső búcsút a bihari református ravatalozóból. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2017. november 22.

Gyászhírek, 2017. november 22.

22.11.2017 | Mély fájdalommal emlékezünk szeretett kislányunkra, OROS MELINDÁRA. A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Csak az idő múlik. Feledni nem lehet. Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. Szerettei.
Gyászhírek, 2017. november 21.

Gyászhírek, 2017. november 21.

21.11.2017 | Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki el nem vehet. Fájó szívvel búcsúzunk GERGELY GYULÁTÓL (Biharszentjános). Id. Konta István és családja.
Gyászhírek, 2017. november 20.

Gyászhírek, 2017. november 20.

20.11.2017 | Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunkat, GERGELY GYULÁT utolsó útjára elkísérték. Virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.
Előző
123456