Gyászhírek, 2017. november 1.

Gyászhírek, 2017. november 1.

01.11.2017 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, TUDOR MARIA életének 85. évében elhunyt. Emlékét szívünkben őrizzük örökké. Temetése csütörtökön, november 2-án 12 órakor a székelyhídi temetőben lesz. Búcsúzik tőle lánya és veje, Neli és Nicu, unokái Roberta, Cătălin, dédunokái Antonia és Yvonne.
Gyászhírek, 2017. október 31.

Gyászhírek, 2017. október 31.

31.10.2017 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, SZABÓ ROZÁLIA (szül. Nemes) életének 85. évében elhunyt. Temetése 2017. november 1-jén 12 órakor lesz a margittai református temető kápolnájából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. „Egy múló perc alatt elszállt életed, Annyit sem mondtál, hogy Isten veletek. Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott, Számunkra te sosem leszel halott, szívünkben örökké élni fogsz, akár a csillagok!” Búcsúznak lányai, vejei, unokái és dédunokái.
Gyászhírek, 2017. október 30.

Gyászhírek, 2017. október 30.

30.10.2017 | „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom!/ álmaid a mennyben legyenek csendesek!/ Isten őrködjön pihenésed felett!” Fájó szívvel tudatom, hogy F.T. ESPERES KANONOK FARKAS IMRE-SÁNDOR 73 éves korában, hosszantartó szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetési szertartása október 31-én délelőtt 11 órakor a Barátok Templomában. Búcsúzik tőle ápolója Kati.
Gyászhírek, 2017. október 27.

Gyászhírek, 2017. október 27.

27.10.2017 | Szombaton lesz egy éve, hogy édesapánk, Szántó Sándor József örökre itthagyta szeretteit. Gyászolják gyermekei Annamária és Zoltán, volt felesége Marika.
Gyászhírek, 2017. október 26.

Gyászhírek, 2017. október 26.

26.10.2017 | Őszinte részvétemet küldöm a gyászoló családnak a szeretett édesanya, HORNYÁK KISS MAGDA elhunyta alkalmából. Nyugodj békében! Éva.
Gyászhírek, 2017. október 25.

Gyászhírek, 2017. október 25.

25.10.2017 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, ÖZV. BARTA JÓZSEF életének 94. évében elhunyt. Temetése október 26-án 15 órakor a városi ravatalozóból lesz. Búcsúzik tőle lánya Joli, veje Attila és unokája Ádám.
Gyászhírek, 2017. október 24.

Gyászhírek, 2017. október 24.

24.10.2017 | Együttérzésünket fejezzük ki Kányáczki Emmának és fiának a drága édesanya és nagymama, Kányáczki Emma elvesztése miatt érzett fajdalmukban. Kali Zoltán és családja.
Gyászhírek, 2017. október 23.

Gyászhírek, 2017. október 23.

23.10.2017 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részvétnyilvánításukkal, vagy személyes jelenlétükkel, virágaikkal osztoztak szeretett édesanyánk, Hornyák Kiss Magda elvesztése miatt érzett mély fájdalmunkban. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. október 20.

Gyászhírek 2017. október 20.

22.10.2017 | Mély megrendüléssel értesültünk Szabó Csaba körösgyéresi alpolgármesterünk, RMDSZ-elnökünk elhunytáról. Isten nyugtassa békében! Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2017. október 19.

Gyászhírek, 2017. október 19.

19.10.2017 | Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki vejemnek, Iancu Miklósnak, és Rékának szeretett édesanyja elhunyta miatt. Béke poraira. Anyósa Szász Mária és családja.
Gyászhírek 2017. október 18.

Gyászhírek 2017. október 18.

18.10.2017 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Rusneac Horea kollégánknak szeretett anyósa elhunyta miatt. A MOL ROMÁNIA telegdi telepének munkaközössége.
Gyászhírek, 2017. október 17.

Gyászhírek, 2017. október 17.

17.10.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy 2017. október 15-én elhunyt a legdrágább anya, nagymama és dédnagymama, ZSIGÓ IDA (szül. Kovács), élt 80 évet. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak tőle, akik őt soha el nem feledik: lánya Gizella, unokája Móni, unokaveje Árpi, dédunokája Patrik és a Varga család.
Gyászhírek, 2017. október 16.

Gyászhírek, 2017. október 16.

16.10.2017 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, SZABÓ MARGITRA (szül. KOSONCZKI), akit 11 éve ragadott el közülünk a kegyetlen halál. Emlékét örökre a szívünkben őrizzük. Bánatos férje, lányai, vejei és unokái.
Gyászhírek 2017. október 13.

Gyászhírek 2017. október 13.

13.10.2017 | Fájdalommal emlékezem volt élettársamra, MÉSZÁROS GÁBORRA, aki egy éve hunyt el. Béke poraira. Magdi és családja.
Gyászhírek, 2017. október 12.

Gyászhírek, 2017. október 12.

12.10.2017 | „Ne jöjj el sírva síromig,/ Nem fekszem itt, nem alszom itt./ Ezer fúvó szélben lakom/ Gyémánt vagyok fénylő havon,/ Nyíló virág szirma vagyok,/ Néma csendben nálad lakok/ A daloló madár vagyok,/ S minden neked kedves dolog.../ Síromnál sírva meg ne állj,/ Nem vagyok ott, nincs is halál.” BALLA ISTVÁN ZSOLTRA (vegyészmérnök) emlékezünk, halálának 2. évfordulóján. Szerető családja.
Gyászhírek, 2017. október 11.

Gyászhírek, 2017. október 11.

11.10.2017 | Huszonegy éve veszítettük el a legdrágább férjet, apát, DR. JÁMBOR KÁLMÁNT (pszichiáter)„Elcsitult a szívem, többé már nem dobog,/ Itt hagyta lelkem e földi világot/ De odafenn a mennyben is rátok gondolok,/ Az angyalkák vigyáznak reám és/ Néktek leragyognak a csillagok.” Örökké szerető családja.
Gyászhírek, 2017. október 10.

Gyászhírek, 2017. október 10.

10.10.2017 | A gyászoló család fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy GYULAFALVY MAGDOLNA, a nagyváradi latin szertartású püspökség egykori könyvtárosa Hatvanban elhunyt. Temetése szerdán lesz. A székesegyházban 11 órakor bemutatott gyászmise után 12 órakor a biharpüspöki temetőben helyezzük örök nyugalomra a feltámadás reményében. Nyugodjék békében! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2017. október 9.

Gyászhírek, 2017. október 9.

09.10.2017 | Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógórtól, keresztapától, nagybácsitól, VÁGI PÁLTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle sógórnője Erzsike, Csaba családjával és Emese családjával.
Gyászhírek 2017. október 6.

Gyászhírek 2017. október 6.

06.10.2017 | Szomorú szívvel tudatjuk, hogy SZŐLLŐSI ERNŐ október 28-án 78 éves korában Magyarországon elhunyt. Búcsúztatása az albertirsai református templomban október 14-én 10 órakor lesz. Szerető felesége Ilus, gyermekei Gabi és Öcsi, unokái Orsi, Zsolti, Levente, dédunokái Zsombor és Aisa.
Gyászhírek, 2017. október 5.

Gyászhírek, 2017. október 5.

05.10.2017 | Ma tíz éve annak a szomorú napnak, amikor STANIK MÁTYÁS mindössze huszonhetedik életévében örökre elment közülünk. Gondoljatok rá kegyelettel! Emlékét szeretettel őrzi családja.
Gyászhírek, 2017. október 4.

Gyászhírek, 2017. október 4.

04.10.2017 | Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett édesanyától, TOLCSVAI JULIÁNNÁTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. „Neked szól a templom harangja, érted imádkozunk halkan, zokogva, egy szál virág, egy gyertya az asztalon érted ég. Lelkedre odafent angyalok vigyáznak. Nyugodjál békében! Áldja meg az Isten emlékedet. Temetése 2017.10.05-én, csütörtökön 12 órakor a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Julika, unokája Kristóf, testvére Károly és neje Erzsike.
Gyászhírek, 2017. október 3.

Gyászhírek, 2017. október 3.

03.10.2017 | Elmondhatatlan fájdalommal emlékezünk a legdrágább és pótolhatatlan férjre, édesapára, apósra, nagytatára és déditatára, ID. NAGY SÁNDORRA (volt Lemnul dolgozója) halálának harmadik évfordulóján. Emlékét örökre szívünkben őrizzük. Szerető felesége Magdi, fia Sanyi, menye Márti, imádott unokája Erika és férje Claudiu és dédunokája Giulia.
Gyászhírek, 2017. október 2.

Gyászhírek, 2017. október 2.

02.10.2017 | Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor hat hete örökre itthagyott bennünket a szeretett apa, após, nagyapa, ID. NAGY LAJOS (Biharpüspöki, élt 70 évet). „Elfáradt teste megpihent, élete elszállt mint a virágillat, de emléke ragyogni fog, mint a fénylő csillag.” Szeretettel emlékszik fia Attila, menye Sarolta és szeretett unokái Dávid és Gergő.
Gyászhírek, 2017. szeptember 29.

Gyászhírek, 2017. szeptember 29.

29.09.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, testvér és rokon, SIMON ILONA (Bihar) 83 éves korában elhunyt. Temetése f. hó 30-án, szombaton 14 órától lesz a bihari temetőben. Nyugodjon békében! Gyászolják lánya, unokája, testvérei és a rokonok.
Gyászhírek, 2017. szeptember 28.

Gyászhírek, 2017. szeptember 28.

28.09.2017 | Fájó szívvel emlékezünk SCHISZLER ERNŐRE, akit ma 28 éve vesztettünk el. Nyugodj békében. Bánatos felesége Baby és fia Ernő.
Gyászhírek, 2017. szeptember 27.

Gyászhírek, 2017. szeptember 27.

27.09.2017 | Az Érmihályfalvi 1. Sz. Mezőgazdasági Főgimnázium munkaközössége és diákjai fájó szívvel búcsúznak szeretett és mélyen tisztelt kollegájuktól, tanáruktól, KISS IMRE tanár úrtól, aki váratlanul költözött el a földi létből. Emlékét, példaértékű életét, a közösségért tett hasznos mukáját örökre őrizzük szívünkben. Őszinte részvétünk a családnak.
Gyászhírek, 2017. szeptember 26.

Gyászhírek, 2017. szeptember 26.

26.09.2017 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a Kiss családnak (Érmihályfalva) szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2017. szeptember 25.

Gyászhírek, 2017. szeptember 25.

25.09.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, BIHARI GABRIELLA ANTÓNIA életének 76. évében csendesen elhunyt. Temetése hétfőn, szeptember 25-én 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik fia, menye, unokája, a barátok és szomszédok.
Gyászhírek 2017. szeptember 22.

Gyászhírek 2017. szeptember 22.

22.09.2017 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk hatvanadik születésnapján a szeretett gyermekre, édesapára, apósra, nagyapára, IFJ. TAPASZI LAJOSRA, (élt 44 évet, Biharszentjános). „Hiába borul rád a temető csendje, Szívünkben élni fogsz mindörökre. A halál nem jelent feledést és véget, Míg élnek azok, akik szerettek téged.” Isten őrködjön pihenése felett. Bánatos családja.
Gyászhírek, 2017. szeptember 21.

Gyászhírek, 2017. szeptember 21.

21.09.2017 | Mierluţiu Emíliának, a Tibor Ernő Galéria alkotóközössége és barátai, édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában vigasztalódást kíván.
Gyászhírek, 2017. szeptember 20.

Gyászhírek, 2017. szeptember 20.

20.09.2017 | Fájó szívvel emlékezünk Ifj. ANYISZI FERENCRE (Magyarkakucs) halálának 14. évfordulóján. „Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp, Telő hold fényénél üvöltő emlékek.” „S ha foszló felhőn át tekint A hold a földi rögre, Az emlék hozzád visz, megint, Örökre, mindörökre..” Szerető családod.
Gyászhírek, 2017. szeptember 19.

Gyászhírek, 2017. szeptember 19.

19.09.2017 | Múlhatatlan szeretettel és fájdalommal teli szívvel emlékezünk arra a tizenkét évvel ezelőtti szomorú napra, amikor a drága férj, édesapa, após és nagyapa, CSUTAK GYÖRGY (MIKI, a borbély) búcsú nélkül, hirtelen eltávozott az öröklétbe. Emlékét hűen őrzi szerető családja.
Gyászhírek, 2017. szeptember 18.

Gyászhírek, 2017. szeptember 18.

18.09.2017 | Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal, örökké tartó szeretettel emlékezünk a drága, jó vőre, IFJ. SANYÓ JÓZSEFRE, aki egy éve hagyott itt bennünket örökre. Bánatos anyósa és családja.
Gyászhírek, 2017. szeptember 15.

Gyászhírek, 2017. szeptember 15.

15.09.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki KÖTELES FERENCNEK a szeretett apa, após, nagyapa hirtelen elvesztése miatt. A Kurucz család.
Gyászhírek, 2017. szeptember 14.

Gyászhírek, 2017. szeptember 14.

14.09.2017 | „Hogy egy édesapa milyen drága kincs, Csak az tudja, akinek már nincs. Drága, jó szívét, áldd meg Atyám, S köszönöm, hogy ő lehetett az én Drága édesapám!” BOROS KÁROLY (Paptamási) ma töltené be 78. életévét, de sajnos már 6 éve nem ünnepelhetjük. Emlékezik rá lánya Irma és családja.
Gyászhírek, 2017. szeptember 13.

Gyászhírek, 2017. szeptember 13.

13.09.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, keresztapára és nagybácsira, LOVÁSZ GÁBORRA, halálának 2. évfordulóján. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünk örökké őrzi drága emlékedet. Nyugodj békében! Emléked örökké megőrizzük. Testvéred Julika és Péter, keresztlányod Évike és családja, unokaöcséd Laci és családja.
Gyászhírek, 2017. szeptember 12.

Gyászhírek, 2017. szeptember 12.

12.09.2017 | Őszintén együtt érzünk kollégánkkal és barátunkkal, Tóth Istvánnal szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Isten nyugtassa békében! A Nagyváradi Perind Rt. munkaközössége.
Gyászhírek, 2017. szeptember 11.

Gyászhírek, 2017. szeptember 11.

11.09.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekünkre, BOROZSNYAI SÁNDORRA (élt 43 évet), akit 4 éve ragadott el a kegyetlen halál. Csak az idő múlik, feledni téged nem lehet. Temető csendje ad neked nyugalmat. Szívünk bánata örökre megmarad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk rád. Örökké gyászoló édesanyád, édesapád.
Gyászhírek, 2017. szeptember 7.

Gyászhírek, 2017. szeptember 7.

07.09.2017 | Őszintén együtt érzünk barátainkkal, Bogdán Károllyal és Ildikóval a szeretett édesanya, anyós, nagymama elvesztése miatti gyászukban. Az érmihályfalvi líceum 1976-ban végzett csapata.
Gyászhírek, 2017. szeptember 6.

Gyászhírek, 2017. szeptember 6.

06.09.2017 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya és nagymama, DR. BIRÓ SÁRA (volt belényesi labororvos) 2017. szeptember 2-án 79 éves korában elhunyt. Drága halottunk hamvasztás utáni temetése 2017. szeptember 7-én 13 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászolják férje dr. Biró András, fia Biró András, lánya Kovács Katalin, menye Mihaiela, veje Ferenc és 4 unokája Bandi, Robi, Ferike és Dávid.
Gyászhírek, 2017. szeptember 5.

Gyászhírek, 2017. szeptember 5.

05.09.2017 | Fájó szívvel búcsúzom szeretett unokatestvéremtől, SZILÁGYI MATILDtól (szül. SZIMA, Érselénd), elhunyt Siófokon. Pihenése legyen áldott, nyugodjon békében! Ibolya.
Gyászhírek, 2017. szeptember 4.

Gyászhírek, 2017. szeptember 4.

04.09.2017 | „Könyörülj, urunk, a feltámadás reményében elhunyt minden testvérünkön! Engedd őket jóságosan szent színed látására!” HAJDU FERENC, CICAS AUREL, BIRO SARA-ILDIKO, HAIDUC MARIA, PETRI IOSIF. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak! Mavrodoglu Ildiko, „Az Út Végén” (La Capatul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
Gyászhírek, 2017. szeptember 1.

Gyászhírek, 2017. szeptember 1.

01.09.2017 | „Aki szerettei szívében él, az nem halt meg, csak távol van, és mindenki, aki hazatér az Úrhoz, a családban marad.” (Szent Ágoston) Fájó szívvel emlékezünk FÜLÖP GYULÁRA (Érmihályfalva) halálának harmadik évfordulóján. Emlékeznek rá felesége, leánya, két fia, menyei, veje és két unokája.
Gyászhírek, 2017. augusztus 31.

Gyászhírek, 2017. augusztus 31.

31.08.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a szerető gyermekre, KOVÁCS JÁNOSRA (Biharszentjános) halálának második évfordulóján. Szíve nemes volt, keze dolgos, Örök álma legyen boldog! Csak az hal meg, akit elfeledünk. Örökké él, akit nagyon szeretünk. Szerető édesapád és édesanyád.
Gyászhírek, 2017. augusztus 30.

Gyászhírek, 2017. augusztus 30.

30.08.2017 | Ma egy éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama, KURTA JULIÁNNA (Hegyközszentimre) eltávozott közülünk. Emlékezik rá fia János, menye Piroska, családjaikkal.
Előző
123456