Gyászhírek 2017. február 13.

Gyászhírek 2017. február 13.

13.02.2017 | Mély megrendüléssel értesültünk szeretett kollégánk, IANC IOAN  (Jani) hirtelen haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Az élesdi dr. Poynár Miklós Borbarátok Köre.
Gyászhírek 2017. február 10.

Gyászhírek 2017. február 10.

10.02.2017 | „Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is.” (2Kor. 1,7) Őszintén köszönjük azoknak, akik osztoztak a sír mellett a 43 évesen elhunyt férj, édesapa, gyermek, testvér, keresztapa, sógor és rokon, ifj. Balogh György elvesztése feletti gyászunkban. A Kegyelem Ura tartson meg mindnyájunkat az ő vigasztaló szeretetében! A boldog feltámadás reménysége alatt, a gyászoló család.
Gyászhírek 2017. február 9.

Gyászhírek 2017. február 9.

09.02.2017 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága keresztanyámra, Jordán Ilonára (Ilcsi), aki ma 2 éve itthagyott bennünket. Emléke örökké szívünkben él. Keresztlánya Pecher Annamária és családja.
Gyászhírek 2017. február 8.

Gyászhírek 2017. február 8.

08.02.2017 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, DR. KÜRTI LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. február 7.

Gyászhírek 2017. február 7.

07.02.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki PÁSZTOR GABRIELLA igazgató asszonynak szeretett férje elhunyta miatt érzett mélységes fájdalmában. A nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola Step by Step osztályainak tanítói, tanulói és szülői közössége.
Gyászhírek 2017. február 6.

Gyászhírek 2017. február 6.

06.02.2017 | Mély együttérzésünket fejezzük ki Pásztor Gabriellának, Lehelnek és Örsnek a szeretett férj és édesapa, Pásztor György elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Kecse család.
Gyászhírek 2017. február 3.

Gyászhírek 2017. február 3.

03.02.2017 | „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él” (Ján11, 25). A feltámadásba vetett szilárd hittel kérjük a Szentlélek vigasztaló szeretetét Balogh György 43 évesen elhunyt testvérünk családjára (Nagyszalonta), és őszinte részvéttel osztozunk ft. Csűry István püspökünknek és családjának a kedves sógor elvesztése feletti fájdalmában. ABFRA! A Királyhágómelléki Református Egyházkerület munkatársai.
Gyászhírek 2017. február 2.

Gyászhírek 2017. február 2.

02.02.2017 | Elérkezett a búcsúzás ideje... Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OLÁH JÁNOS tanár úr életének 73. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. A temetési istentiszteletre 2017. február 3-án 14 órától kerül sor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájánál. Emléke legyen áldott! Gyászolja szerető családja.
Gyászhírek 2017. február 1.

Gyászhírek 2017. február 1.

01.02.2017 | REZI ÉVA szeretteinek kíván Isten Lelke általi vígasztalódást az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek; Búsulásom felbuzdultában elrejtém orczámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.”(Ésaiás 54,7-8)
Gyászhírek 2017. január 31.

Gyászhírek 2017. január 31.

31.01.2017 | Őszinte együttérzésünket fejezzük ki ROSMANN ANNAMÁRIÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Bihar Megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek 2017. január 30.

Gyászhírek 2017. január 30.

30.01.2017 | HUSZÁR SÁNDOR szeretteinek Isten vigasztaló kegyelmét kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jőnek, és örökös öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj! Én, én vagyok megvígasztalótok!” (Ésaiás 51,11-12a)
Gyászhírek 2017. január 27.

Gyászhírek 2017. január 27.

27.01.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a FÖLDESI családnak a szeretettel gondozott édesanya, nagymama, ÖZV. ANTAL ERZSÉBET elvesztése miatt. Osztozunk gyászukban a feltámadás reményével. A Lukasak család.
Gyászhírek 2017. január 26.

Gyászhírek 2017. január 26.

26.01.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Vura Gizella kolléganőnknek szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Márti, Éva, Márta, Reni, Mónika, Marika, Cseresznye, Ildikó, Gyöngyi.
Gyászhírek 2017. január 25.

Gyászhírek 2017. január 25.

25.01.2017 | Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre és édesanyára, SÜTŐ ERZSÉBETRE (szül. Laskovics, Érmihályfalva), aki ma tizenöt éve távozott örökre közülünk. Felejthetetlen emlékét örökre szívünkben őrizzük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékezik rá őt soha el nem felejtő férje Zoli és fia Zolika.
Gyászhírek 2017. január 23.

Gyászhírek 2017. január 23.

22.01.2017 | Fájó szívvel emlékezünk életünk legfájdalmasabb napjára, amikor a drága gyermek, MÉHES CSONGOR (Bihar) 14 éve, 7 hónapos korában itthagyott bennünket. „A túlvilági réten, álmodj szépeket, álmodd, hogy fogjuk két kezed, és miénk lesz a végtelen. Mi is álmodjuk, hogy felhők felett lépkedel, csillagok fényénél alszol, angyalok éneke ébreszt fel. Olyankor szemünkből könny pereg, mit megállítani nem lehet, hiányod, fájdalom, minden könny vigasz, örök. A perc, de az élet nem az, minden éjszaka és hajnal véget ér, s míg szívünk dobban, örökre benne élsz.” Örökké bánatos szüleid, testvéred Árminka, nagyszüleid, keresztszülei, unokatestvéreid.
Gyászhírek 2017. január 20.

Gyászhírek 2017. január 20.

19.01.2017 | Fájó szívvel emlékezünk drága szeretteinkre, MÁRIÁN SÁNDORRA és MÁRIÁN KAROLINÁRA halálának 25. és 1. évfordulóján. Fiuk Sanyi, menyük Eta, unokáik Zsuzsa és Judit.
Gyászhírek 2017. január 19.

Gyászhírek 2017. január 19.

18.01.2017 | Három éve annak a szomorú napnak, amikor itthagyott bennünket örökre a szeretett feleség, édesanya, LUKÁCS ANNA-MÁRIA. Pihenése legyen csendes, nyugalma áldott. Férje Laci, lánya Ludovika.
Gyászhírek 2017. január 18.

Gyászhírek 2017. január 18.

17.01.2017 | „A lelki sérülés nem gyógyul be soha, de hozzá szokik a lélek.” (Karinthy Frigyes) Örökké tartó fájdalommal emlékezünk január 18-án BOKOR SZABOLCS TAMÁSRA, a fiúra, férjre, testvérre, apára, rokonra, barátra halálának 4. évfordulóján. „TOMI, te mindig velünk vagy!” Szeretettel őrizzük emléked, az egész Bokor család.
Gyászhírek 2017. január 17.

Gyászhírek 2017. január 17.

17.01.2017 | Megrendült szívvel értesültünk kedves rokonunk, TÓTH MÁRTA haláláról. Drága, szép emlékét szívünkben őrizzük. Vigasztalódást gyászoló szeretteinek! Nyugalma legyen csendes! Marika, Andi és családja.
Gyászhírek 2017. január 16.

Gyászhírek 2017. január 16.

16.01.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a 15 éve elhunyt BOROS JÁNOSRA (szül. Hegyközszentimre). Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/Sírodra szálljon áldás és nyugalom,/Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Emlékét örökké megőrizzük. Felesége, fia, leánya, veje és unokái: Gergő és Csenge.
Gyászhírek 2017. január 13.

Gyászhírek 2017. január 13.

12.01.2017 | Fájó szívvel emlékezünk a drága férjemre, ID. MEGYESI IMRÉRE aki 2003. január 13-án hunyt el. Szomorú ez a nap, hogy itt hagytál, nagyon hiányzol, telnek a napok, múlnak az évek, de szívemben örökké megmarad emléked. Búcsúzik tőled bánatos feleséged, fiad, menyed és két unokád.
Gyászhírek 2017. január 12.

Gyászhírek 2017. január 12.

11.01.2017 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Vincze Emesének és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek 2017. január 11.

Gyászhírek 2017. január 11.

11.01.2017 | Akit szeretünk, azt soha nem feledjük el. Mindig egy célod volt, a családodért élni, és azt nagyon szeretni. Ezt csak a halál tudta széttépni, mikor áldott szíved megszűnt dobogni. Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzunk a drága, jó édesapától, KOVÁCS SÁNDORTÓL. Soha nem múló szeretettel emlékezünk rád. Utolsó útjára január 12-én, csütörtökön 15 órától kísérjük a Rulikowski temető, Steinberger kápolnájából. Nyugodj békében. Szerető fiad József és menyed Dorina.
Gyászhírek 2017. január 10.

Gyászhírek 2017. január 10.

10.01.2017 | Hálásak vagyunk és szívből köszönjük mindazoknak, akik végső búcsút vettek Wallner Andrástól. A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. január 09.

Gyászhírek 2017. január 09.

09.01.2017 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa és após, WALLNER ANDRÁS január 5-én, 75 éves korában elhunyt. Temetése 2017. január 9-én, hétfőn 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Lelki üdvéért az engesztelő gyászmise január 13-án, pénteken 17 órától lesz a nagyvárad-velencei római katolikus templomban. Búcsúzik tőle lánya Giza, veje István, valamint unokái Orsika és Fannika.
Gyászhírek 2017. január 06.

Gyászhírek 2017. január 06.

06.01.2017 | Öszinte részvétünket fejezzük ki NEMES INKENEK és NEMES FERENCNEK a szeretett édesapa és após, IAZ IOAN, elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Bihar község Polgármesteri Hivatalának munkaközössége.
Gyászhírek 2017. január 05.

Gyászhírek 2017. január 05.

05.01.2017 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a férj, apa, nagyapa és após, KEPES ALEXANDRU (élt 82 évet) elhunyt. Temetése 2017. január 5-én, csütörtökön 15 órakor az ortodox zsidó temetőben (a Rulikowski temetőn belül). A gyászoló család.
Gyászhírek 2017. január 04.

Gyászhírek 2017. január 04.

04.01.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki Kovács Marikának, Norbinak és az egész családnak kedves barátunk, Gyuszi elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Csegődi és a Fülöp család.
Gyászhírek 2017. január 03.

Gyászhírek 2017. január 03.

03.01.2017 | Őszinte részvétünket fejezzük ki KATINAK szeretett édesapja, POPOVICI MIRCEA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Jámbor Erzsébet, Tünde és Enikő.
Gyászhírek 2016. december 30.

Gyászhírek 2016. december 30.

29.12.2016 | Fájó szívvel emlékszem arra a számomra nagyon szomorú napra, amikor 12 évvel ezelőtt a szeretett feleség, Dr. Szatmáry Katalin (gyermekorvos – Nagyszalonta) elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos férje, Dánielisz Endre.
Gyászhírek 2016. december 29.

Gyászhírek 2016. december 29.

29.12.2016 | „Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek, ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok.” GYURKOVICS JOLÁN (szül. Szalárd). Hat hete hagyott itt minket szeretett édesanyánk, nagymamánk. Nyugodj békében! Gyászolnak gyermekeid Jolán, Andrea, fia Lajos és unokáid.
Gyászhírek 2016. december 28.

Gyászhírek 2016. december 28.

28.12.2016 | „Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek, ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok.” GYURKOVICS JOLÁN (szül. Szalárd). Hat hete hagyott itt minket szeretett édesanyánk, nagymamánk. Nyugodj békében! Gyászolnak gyermekeid Jolán, Andrea, fia Lajos és unokáid.
Gyászhírek 2016. december 27.

Gyászhírek 2016. december 27.

27.12.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, nagymamára, NEMES ERZSÉBETRE (Bihar), aki 5 éve hagyott itt bennünket. Emlékét örökké őrzi szeretett családja.
Gyászhírek 2016. december 23.

Gyászhírek 2016. december 23.

22.12.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagytatára és apósra, TÓTH PÁL-GYŐZŐRE halálának 2. évfordulóján. Bánatos családja.
Gyászhírek 2016. december 22.

Gyászhírek 2016. december 22.

22.12.2016 | Szomorú szívvel értesültünk szeretett öcsém, HERMAN SÁNDOR hirtelen haláláról. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle bátyja János és felesége Sárika.
Gyászhírek 2016. december 21.

Gyászhírek 2016. december 21.

21.12.2016 | Már öt éve annak a szomorú napnak, amikor a szerető férj, apa és nagyapa, id. Simon István örökre itthagyott bennünket. Emlékét örökre szívünkben őrizzük!
Gyászhírek 2016. december 20.

Gyászhírek 2016. december 20.

20.12.2016 | Őszinte részvétünk ANTON IRÉNKÉNEK szeretett férje elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kökövics Zoltán és családja.
Gyászhírek 2016. december 19.

Gyászhírek 2016. december 19.

19.12.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és nagyapára, GYÖRKI OTTÓRA (Bors) halálának 5. évfordulóján. Ahogy telnek az évek, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy mindez csak emlék. Az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük emlékedet. Örködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled. Nyugodjon békében.
Gyászhírek 2016. december 16.

Gyászhírek 2016. december 16.

19.12.2016 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, Rosmann Róbertre halálának 2. évfordulóján. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, a jó Isten örködjön pihenésed felett. Szerető családod.
Gyászhírek 2016. december 15.

Gyászhírek 2016. december 15.

15.12.2016 | Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett anyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, VAS SZILVIA ERZSÉBETRE, akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.” Örökké bánatos leánya Ila és családja, Gyuri és családja, Zoltán és családja.
Gyászhírek 2016. december 14.

Gyászhírek 2016. december 14.

14.12.2016 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak IFJ. BÁTORI LAJOS elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vígasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatala.
Gyászhírek 2016. december 13.

Gyászhírek 2016. december 13.

13.12.2016 | Mély fájdalommal tudatjuk, a legdrágább édesapa, apa, férj, nagyapa, GAJDÓ GYULA elhunytát. Temetése 2016.12. 14-én 11 órakor a városi kápolnából. A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. december 12.

Gyászhírek 2016. december 12.

12.12.2016 | „Lelked remélem békére talált,/ S te már a mennyből vigyázol majd reánk./Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk./Rád örökkön-örökké emlékezünk.” Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a drága, jó édesanyától, anyóstól és nagymamától, GALI JULIANNÁTÓL (szül. DÉZSI, Csatár), aki életének 88. évében itthagyott bennünket. Nyugodjon békében! A gyászoló család.
Gyászhírek 2016. december 09.

Gyászhírek 2016. december 09.

09.12.2016 | Immár hat hete annak a nagyon szomorú napnak, amikor elveszítettük szeretett édesapánkat, a volt drága, jó férjet, kedves kollégát, jó barátot, SZÁNTÓ SÁNDORT. Gyászolják gyermekei Annamária és Zoltán, unokái Bianca és Christian, volt felesége Marika, a Bihari Naplós kollégái, és barátai.
Gyászhírek 2016. december 07.

Gyászhírek 2016. december 07.

07.12.2016 | Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Worsek Kornéliának és fiának, Ádámnak a szeretett férj, édesapa elvesztése miatt. „Közel van az Úr a megtőrt szívűekhez és a sebzett lelkűeket megsegíti” (Zsolt. 19-20 vers) A borsi óvoda munkaközössége.
Előző
123456