Gyászhírek, 2019. január 17.

Gyászhírek, 2019. január 17.

17.01.2019 | Együttérző szívvel osztozunk a szeretett férj, édesapa és nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmában a VARSOCZKY családdal. Az Ady Endre Elméleti Líceum szülőbizottsága.
Gyászhírek, 2019. január 16.

Gyászhírek, 2019. január 16.

16.01.2019 | A Mihai Eminescu Főgimnázium munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, egykori aligazgatónk, Lajcsák József tanár, elvesztése miatt érzett bánatában.
Gyászhírek, 2019. január 15.

Gyászhírek, 2019. január 15.

15.01.2019 | Fájdalomtól megtört szívvel értesítjük szeretett rokonainkat, barátainkat, ismerőseinket, hogy drága testvérünk, MARTON IMRE ez év január 14-én, 80 éves korában eltávozott az élők sorából. Gyászoló húgai: Csákváry Éva és Tóth Anna.
Gyászhír, 2019. január 14.

Gyászhír, 2019. január 14.

14.01.2019 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki osztálytársnőnknek, László Idának és a gyászoló családnak szerettük, kedves barátunk, LÁSZLÓ ISTVÁN halála miatti fájdalmukban. Nyugodjék békében. Az osztálytársak.
Gyászhírek, 2019. január 11.

Gyászhírek, 2019. január 11.

10.01.2019 | Ma 6 hete, hogy hirtelen elhagyott és nem búcsúzott el tőlünk a szerető férj, apa, após, nagytata, TÓTH BÉLA (szül. Pályi). Búcsúztam volna, de erőm nem engedte, csak a szívem súgta: Isten veletek. Lecsukódott a szemed, elnémult az ajkad, adjon az Isten örök nyugodalmat. Gyászolja: felesége Magdi, lánya Mónika, fia Béla, menye Gyöngyi, veje Csabi, unokái Patrik és Gergő és az egész rokonság.
Gyászhírek, 2019. január 10.

Gyászhírek, 2019. január 10.

10.01.2019 | Búcsúzom tőled drága Édesanyám. Búcsúzunk tőled drága Mami. Búcsúzom tőled kedves anyósom Baby. Mindig a szívünkben fogunk hordozni. Szeretett édesanyám, Pop Cornelia Maria (BABY, 64 év) temetése 2019.01.11-én 14 órakor a Nagykároly melleti Kálmándi temetőben lesz. Kislányod Endi, unokáid Krisztián és Benjámin, vejed Frici.
Gyászhírek, 2019. január 9.

Gyászhírek, 2019. január 9.

09.01.2019 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa és após, Dr. BIRÓ ANDRÁS (volt belényesi röntgenorvos) 2019. január 5-én, 82 éves korában elhunyt. Drága halottunk hamvasztás utáni temetése 2019. január 11-én, 14 órakor lesz a Rulikowszki temető Steinberger kápolnájából. Gyászolják: fia Biró András, lánya Kovács Katalin, menye Mihaela, veje Ferenc és négy unokája: Bandi, Robi, Ferike és Dávid.
Gyászhírek, 2019. január 8.

Gyászhírek, 2019. január 8.

08.01.2019 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, testvérünk, nagymanánk és dédnagymamánk, VAJDA JOLÁN elhunyt. Temetése a városi kápolnából január 9-én 15 órakor. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. január 7.

Gyászhírek, 2019. január 7.

07.01.2019 | „Amikor az Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PUSZTAI JULIÁNA 58 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 7-én 14 órakor lesz a szentjánosi kápolnából. Gyászoló lányai Loredana és Beáta, vejei Teodor és Roland, unokái Francesca, Giulia és Felix.
Gyászhírek, 2019. január 4.

Gyászhírek, 2019. január 4.

04.01.2019 | „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Mészáros Gyöngyikének szeretett férje elvesztése miatt érzett mély gyászában. Adjon az Úr Lelke által megvigasztalódást, lelki erőt a fájdalomban a viszontlátás hitében és reményében! A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség lelkészi hivatala presbitériuma és gyülekezeti közössége.
Gyászhírek, 2019. január 3.

Gyászhírek, 2019. január 3.

03.01.2019 | Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, ID. DARABONT SÁNDORRA (Bihar) halálának 9. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. A bánatos család.
Gyászhírek, 2018. december 31.

Gyászhírek, 2018. december 31.

31.12.2018 | Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a 2 éve elhunyt FARKAS MIHÁLY JÁNOSRA (74). Emléke legyen áldott! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. december 28.

Gyászhírek, 2018. december 28.

28.12.2018 | Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, Máthé Ilona (volt tanítónő) 88 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, december 28-án 12 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Örökké gyászoló lánya Edit, veje Miklós, unokája Izolda, férje Csaba és drága dédunokája Benjámin.
Gyászhírek, 2018. december 27.

Gyászhírek, 2018. december 27.

27.12.2018 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, özv. LIGETFALVI ÉVA-MÁRTA hosszú szenvedés után 91 éves korában elhunyt. Temetése december 27-én 13 órakor lesz a biharpüspöki temetőben. Gyászolja leánya Éva, veje Laci, unokája, Melinda és férje Sándor a messze távolból.
Gyászhírek, 2018. december 24.

Gyászhírek, 2018. december 24.

24.12.2018 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, CSER MAGDOLNA (szül. OLÁH) életének 74. évében súlyos szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése december 24-én 15 órakor lesz a szentjánosi kápolnából. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.Búcsúzik tőle szerető férje János, leányai Anikó és Elvira, vejei Lajos és Csaba, unokái Tamás, Krisztina, unokaveje Jenő, dédunokája Natasa.
Gyászhírek, 2018. december 21.

Gyászhírek, 2018. december 21.

21.12.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesapára, nagytatára, apósra, SCHNEIDER ERVIN-RICHÁRDRA, halálának 8. évfordulóján. ,,Ha emlegettek, köztetek leszek./ De fáj, ha látom könnyetek,/ Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ Mert én már Istennél vagyok!” Örökké bánatos leányai Erika és Mónika, unokái, vejei.
Gyászhírek, 2018. december 20.

Gyászhírek, 2018. december 20.

20.12.2018 | Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, NAGY JENŐRE (Biharpüspöki) halálának tizedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Húga Erzsike és családja.
Gyászhírek, 2018. december 19.

Gyászhírek, 2018. december 19.

19.12.2018 | „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését.” (2 Timótheus 4, 7-8) A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Isten iránti hálával és a feltámadott Krisztusba vetett reménységgel emlékezik a gyülekezetben 27 évet szolgált néhai lelkipásztorára Nt. Veres-Kovács Attilára halálának első évfordulóján. El nem múló megbecsüléssel, tisztelettel és szeretettel gondolunk vissza közöttünk munkálkodására, szolgálataira. Áldott legyen emléke közöttünk! „Nem él, amíg nem ég a gyertyaszál. Az ő élete a fénylő halál. Lángja saját testébe harap, mert elégnek, kik világítanak!”
Gyászhírek, 2018. december 18.

Gyászhírek, 2018. december 18.

18.12.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a hűséges férjre, édesapára, apósra és nagyapára, GYÖRKI OTTÓRA, aki 7 éve távozott közülünk. Bennünk él egy arc a végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. „Minden mulandó ezen a világon, Mint a harmat a letört virágon, Csak egy van, ami a sírig vezet, Szívünkben az örök emlékezet.” Őrködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Bánatos felesége, fia, menye, lánya, veje és három unokája.
Gyászhírek, 2018. december 17.

Gyászhírek, 2018. december 17.

17.12.2018 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik együttérző szavakkal erősítettek bennünket és drága szerettünket, Keizer Varga Teréziát (élt 84 évet) utolsó útjára elkísérték. Emléke örökké legyen áldott. A gyászoló Keizer és Szántó család.
Gyászhírek, 2018. december 14.

Gyászhírek, 2018. december 14.

14.12.2018 | Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, KEIZER VARGA TERÉZIA, a Cootex volt dolgozója, hosszú szenvedés után, 84 éves korában elhunyt. Temetése szombaton, december 15.-én, 13.00 órától lesz a Rulikovszki temető Steinberger kápolnájából. Gyászoló gyermekei Miklós, Ildikó és családjaik.
Gyászhírek, 2018. december 13.

Gyászhírek, 2018. december 13.

13.12.2018 | Megtört, bánatos szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapám, LUNGUJ GYULA elhunyt. Temetése pénteken, december 14-én 13 órától lesz püspökiben. Nyugodj békében apukám! Lánya Anikó és családja.
Gyászhírek, 2018. december 12.

Gyászhírek, 2018. december 12.

12.12.2018 | Együtt érzünk a gyászoló családdal szerettük, BARÁTKY LAJOS elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Széder család.
Gyászhírek, 2018. december 11.

Gyászhírek, 2018. december 11.

11.12.2018 | Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy drága öcsém, SPULNYIK SÁNDOR JÓZSEF életének 63. évében, hétfőn hajnalban elhunyt. Gyászolja testvére Lajos, sógornője Erzsike és családja.
Gyászhírek, 2018. december 10.

Gyászhírek, 2018. december 10.

10.12.2018 | PATACHI MAGDALÉNA szeretteinek a betlehemi Jézus általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. „Mondom pedig néktek bizonynyal, hogy vannak az itt állók közül némelyek, kik a halált meg nem kóstolják, mígnem meglátják az Istennek országát.” (Lukács 9,27)
Gyászhírek, 2018. december 7.

Gyászhírek, 2018. december 7.

07.12.2018 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, DEÁK KÁROLYRA halálának 9. évfordulóján. „Az élet Veled szép volt és vidám.../ De elrabolt tőlünk a kegyetlen halál!/ Nélküled már semmi nem olyan mint régen.../ Fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szemében!/ Itthagytál mindent, amiért küzdöttél.../ Itthagytad azokat, kiket nagyon szerettél!/ Isten országában van már a te hazád.../ Amíg csak élünk, szeretettel gondolunk Rád!” Emlékezik bánatos felesége Zsuzsi, fia Karcsi, menye Gyöngyi, imádott unokája Brigitta és férje Norbert.
Gyászhírek, 2018. december 6.

Gyászhírek, 2018. december 6.

06.12.2018 | Fájó szívvel emlékezünk ANYISZI FERENCRE (Magyarkakucs) halálának második évfordulóján. Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk halkan, zokogva. Örök álom zárta le szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, Szívünkben megmarad emléked. Nyugodj békében! A bánatos család.
Gyászhírek, 2018. december 5.

Gyászhírek, 2018. december 5.

05.12.2018 | Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, Repkő Pavel Vilhelm december 4-én tragikus hirtelensséggel elhunyt. Temetése csütörtökön, december 6-án 13 órától lesz a Városi kápolnából. Isten nyugtassa békében. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. december 4.

Gyászhírek, 2018. december 4.

04.12.2018 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, KOVÁCS JÁNOSRA (Biharszentjános) halálának első évfordulóján. Ez a nap az emlékezés napja,/ Érted imádkozunk halkan, zokogva./ Örök álom zárta le szemed,/ Megpihenni tért két dolgos kezed./ Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/ Szívünkben megmarad emléked. Nyugodj békében!Örökké bánatos felesége, fia, menyei, unokái és dédunokái.
Gyászhírek, 2018. december 3.

Gyászhírek, 2018. december 3.

03.12.2018 | Megtört, bánatos szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, férj, PAP ZOLTÁN elhunyt. Temetése hétfőn, december 3-án 14 órakor lesz a városi temetőben. Szerető családja.
Gyászhírek, 2018. november 29.

Gyászhírek, 2018. november 29.

29.11.2018 | Mély fájdommal tudatjuk, hogy szerettünk, Wallner Irén (Ducika) 83 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2018. november 30-án, pénteken 14 órakor kísérjük a máriabesnyői temetőben. A gyászoló család. 2
Gyászhírek, 2018. november 27.

Gyászhírek, 2018. november 27.

27.11.2018 | Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett rokonunktól, SIPOS ZSUZSANNÁTÓL. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Emlékét szívünkben őrizzük. A Németh-Rais család és Rais Erzsébet.
Gyászhírek, 2018. november 26.

Gyászhírek, 2018. november 26.

26.11.2018 | Szomorú szívvel emlékezünk a drága nagynénire, keresztanyára, ERDŐS IRÉNRE, aki ma egy éve örökre búcsút vett tőlünk. A Lovász és Walter család.
Gyászhírek, 2018. november 23.

Gyászhírek, 2018. november 23.

23.11.2018 | Őszinte részvéttel osztozunk a gyászoló Major család fájdalmában szerettük, MAJOR ANGHELA egykori belgyógyászati ápolónő kollégánk elvesztése miatt. Isten nyugtassa békében! A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2018. november 22.

Gyászhírek, 2018. november 22.

22.11.2018 | Szomorú szívvel emlékezünk kedves szerettünkre, GYARMATI ETELKÁRA (Hegyközpályi) halálának 25. évfordulóján. Egy késő őszi napon életed véget ért. Bánatot hagytál ránk, örökre elmentél, de szívünkben itt vagy velünk. Férje Sándor, gyermekei, unokái és dédunokája.
Gyászhírek, 2018. november 21.

Gyászhírek, 2018. november 21.

21.11.2018 | SIMÓ MÁRTA szeretteinek Isten kegyelme általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, gondozói és lakói. „Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, az megtartja azt.”(Lukács 9,23-24)
Gyászhírek, 2018. november 20.

Gyászhírek, 2018. november 20.

20.11.2018 | Soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. Derecskei Imrére (Hegyközszentimre) halálának 25. évfordulóján, és Derecskei Irmára, halálának 6. évfordulóján. Emlékük legyen áldott! Nyugodjanak békében! Szeretteik.
Gyászhírek, 2018. november 19.

Gyászhírek, 2018. november 19.

19.11.2018 | BERHENCZ ERZSÉBET szeretteinek Isten vigasztalását kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. „Sírának pedig mindnyájan, és gyászolák azt; ő pedig monda: Ne sírjatok; nem halt meg, hanem aluszik.” (Lukács 8,52)
Gyászhírek, 2018. november 16.

Gyászhírek, 2018. november 16.

16.11.2018 | Őszinte részvétünket fejezzük ki a JURCA családnak drága szerettük elvesztése miatt. Antónia és családja.
Gyászhírek, 2018. november 15.

Gyászhírek, 2018. november 15.

15.11.2018 | Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a szeretett édesanyára és nagymamára, ÖZV. CSARNÓ ANNÁRA (szül. KELEMEN ANNA, Székelyhíd), aki ma hat hete hagyott itt bennünket. Emlékét örökké megőrizzük. Lánya Anikó, unokája Beáta és unokaveje Cristi.
Gyászhírek, 2018. november 14.

Gyászhírek, 2018. november 14.

14.11.2018 | Szomorú és megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett testvértől, sógortól és nagybácsitól, MURÁNYI -MÁTZA GYULÁTÓL, aki életének 68. évében türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után visszatért Teremtőjéhez. „Neked szól a templom harangja,/ Érted imádkozunk halkan, zokogva./ Egy szál virág, egy gyertya az asztalon/ Érted Ég.” Örök szeretettel szívünkben zárunk. Nyugodj békében! Áldja meg az Isten emlékedet! Gyászoló testvéreid Feri (Rezső) és Jutka családjaikkal.
Gyászhírek, 2018. november 13.

Gyászhírek, 2018. november 13.

13.11.2018 | Őszinte együttérzésünket fejezzük ki JAKABFFY ZSOLTNAK és családjának a szeretett édesanya, JAKABFFY MARGIT elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Zajzon, Filka, Cismaru, Dénes és Csatlós családok.
Gyászhírek, 2018. november 12.

Gyászhírek, 2018. november 12.

12.11.2018 | Köszönetet mondunk mindazoknak, akik együttérző szavakkal, támogatásukkal erősítettek bennünket, és drága szerettünket, TÓTH GYULÁT utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. november 9.

Gyászhírek, 2018. november 9.

09.11.2018 | Megrendülten tudatjuk, hogy szerettünk, TÓTH GYULA itthagyott bennünket. Temetése november 11-én, vasárnap délután 14 órakor lesz a fugyivásárhelyi ravatalozóból. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2018. november 8.

Gyászhírek, 2018. november 8.

08.11.2018 | Fájó szívvel emlékezünk Ifj. HALÁSZ SÁNDORRA (Rév) halálának 10. évfordulóján. Fájdalom költözött tíz éve szívünkbe, nem múlik el soha, itt marad örökre! Addig vagy boldog, amíg van ki szeret, aki bajban megfogja a kezed. Várni valakit, aki nem jön többé, az emlékét őrizzük szívünkben örökké! Lényed mindig mienk marad, biztatást, erőt, meleget ad. Lélekben őrizzük simogató kezed, kedves arcod, óvó tekinteted. Elfelejteni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled! Soha el nem feledünk! Szívünkben örökké élni fogsz! Bánatos feleséged Melinda, lányaid Melisza és Adrienn, szüleid Erzsébet és Sándor, testvéreid Öcsi és Csaba.
Előző
123456