Gyászhírek , 2019. május 13.

Gyászhírek , 2019. május 13.

13.05.2019 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, Gál Piroska életének 84. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019.05.14-én 11 órakor a városi kápolnából. Nyugodjon békében! Szerető lánya Évike és unokája Attila.
Gyászhírek, 2019. május 10.

Gyászhírek, 2019. május 10.

10.05.2019 | Könnyes szemmel, némán állunk nap mint nap sírod mellett drága kis unokánk, BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK PATRIK, (élt 3 évet) aki 4 éve felszállt az angyalokhoz. „Téged elfelejteni soha nem lehet, Sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké szeretünk, nem feledünk téged!” Nagyszüleid: Éva és Vasi.
Gyászhírek, 2019. május 9.

Gyászhírek, 2019. május 9.

09.05.2019 | Osztozunk kollégánk SZODORAI MAGDOLNA fájdalmában, és együtt érzünk vele ezekben a fájó percekben, amikor elbúcsúzik a szeretett apóstól, FÜLÖP DEZSŐTŐL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Nagyváradi Statisztikai Hivatal munkaközössége.
Gyászhírek, 2019. május 8.

Gyászhírek, 2019. május 8.

08.05.2019 | „Mert a mint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít.”(János 5,21) BUDA MARGIT testvérünk szeretteinek Istenünk Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. Béke poraira!
Gyászhírek, 2019. május 7.

Gyászhírek, 2019. május 7.

07.05.2019 | Akik ismerték és szerették, mondjanak egy imát az április 22-én elhunyt KROHN THEA (Demeter) örök nyugodalmáért. Temetése ma, május 7-én 13 órakor lesz Ulmban. Őszinte részvétünk a családnak. Barátai Nagyváradról.
Gyászhírek, 2019. május 3.

Gyászhírek, 2019. május 3.

03.05.2019 | Könnyes szemmel emlékezünk a két éve elhunyt drága feleségre, szeretett testvérre, nagynénire, NAGY PIROSKÁRA. Várom, míg élek, várom őt, hátha egyszer ott áll az ajtóm előtt, aztán a valóság rám szakad, szívem tovább fáj a hiánya miatt, várlak, de te nem jössz, mert nem jöhetsz, de egyszer majd én megyek hozzád, és örökre ott leszek veled. Férjed Kálmán.
Gyászhírek, 2019. május 2.

Gyászhírek, 2019. május 2.

02.05.2019 | A Nobilitas Egyesület imádságos lélekkel kíséri utolsó útján ANTAL BÉLA nyug. tanár urat, és őszinte részvétünket tolmácsoljuk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! A Nobilitas Egyesület tagsága.
Gyászhírek, 2019. április 30.

Gyászhírek, 2019. április 30.

30.04.2019 | Megrendülten búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, BEDE LÁSZLÓTÓL. Emlékét örökké őrizzük. Nyugodjon békében! Unokahúga Ruttkai Ilona és családja.
Gyászhírek, 2019. április 25.

Gyászhírek, 2019. április 25.

25.04.2019 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, Wallner Árpád (Öcsi) életének 82. évében elhunyt. Utolsó útjára 2019. április 26-án, pénteken 14 órakor kísérjük a máriabesnyői temetőben. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. április 24.

Gyászhírek, 2019. április 24.

24.04.2019 | Őszinte részvétünket fejezzük ki és mélyen együtt érzünk KERTÉSZ GIZELLÁVAL és családjával szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Unokatestvére Éva és családja, Csoma Sándor és felesége.
Gyászhírek, 2019. április 23.

Gyászhírek, 2019. április 23.

23.04.2019 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, Dérer Ottóra (Érmihályfalva), halálának 20. évfordulóján. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, emlékét őrzi béke és nyugalom. Bánatos felesége, gyermeke és unokái.
Gyászhírek, 2019. április 19.

Gyászhírek, 2019. április 19.

18.04.2019 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kedves barátaink, DOVIN IRMA és családja részére szeretett édesapja elhunyta miatti gyászukban. Péter Zoltán és Emilia.
Gyászhírek, 2019. április 18.

Gyászhírek, 2019. április 18.

18.04.2019 | „Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek. A mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek.” Fájó szívvel emlékezünk április 18-án ÁCS JÓZSEFRE halálának 10. évfordulóján. Szerető családja.
Gyászhírek, 2019. április 17.

Gyászhírek, 2019. április 17.

17.04.2019 | „Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mellettünk álltál mindig, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, Szereteted szívünkben él.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, Borozsnyai László életének 73. évében elhunyt. Búcsúztatása a székelyhídi katolikus templomban 2019. április 23-án 16 órakor lesz. Kérjük kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki. Köszönet mindazoknak, akik együttérzéssel osztoznak gyászunkban. Felesége Zsóka, fia Laci.
Gyászhírek, 2019. április 16.

Gyászhírek, 2019. április 16.

16.04.2019 | Fájó szívvel ugyan, de Isten akaratát elfogadva veszünk búcsút szeretett kolléganőnktől és barátunktól, SZABÓ TÜNDÉTŐL (Margitta, élt 57 évet), akinek jóságos, szerető szíve rövid, de igen súlyos szenvedés után megszűnt dobogni. Hiányozni fog, emlékét szívünkben örökre megőrizzük! A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház mosodai részlegének munkatársai.
Gyászhírek, 2019. április 15.

Gyászhírek, 2019. április 15.

15.04.2019 | Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, KISS IRÉN ROZÁLIA (élt 74 évet) elhunyt. Temetése április 15-én 15 órától a hegyközújlaki kápolnától. Búcsúznak tőle fiai, lányai, vejei, menyei, unokái.
Gyászhírek, 2019. április 12.

Gyászhírek, 2019. április 12.

11.04.2019 | Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, OLTEAN GYULÁRA, (szül. Érselénd) halálának 10. évfordulóján. Tőle csak jóságot és szeretetet kaptunk, egy célja volt, a családjáért élni, amit csak a halál tudott széttépni. Emléked örökké megmarad. Az egész család és szeretteid.
Gyászhírek, 2019. április 11.

Gyászhírek, 2019. április 11.

11.04.2019 | Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, FT. KOLOZSVÁRI ISTVÁN ANTALRA, aki 6 éve távozott közülünk. Nővére Edit és családja.
Gyászhírek, 2019. április 10.

Gyászhírek, 2019. április 10.

10.04.2019 | Soha el nem múló szeretettel szívünkben, mély fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára és vőre, ŢAŢU MIRCEARA, akit két éve kísértünk utolsó útjára. Emléke legyen áldott! Felesége Marika, fia Mircea, lánya Gabika, menye Hajni, veje Laci, kisunokája Mirjám és anyósa.
Gyászhírek, 2019. április 9.

Gyászhírek, 2019. április 9.

09.04.2019 | Fájó szívvel, de a viszontlátás reményében búcsúzunk a drága édesanyától, anyóstól, nagymamától, dédnagymamától, ID. BERNÁT ROZÁTÓL (szül. Marsanyi, Pelbárthida, élt 97 évet). A gyászistentiszetelet 9-én 15 órai kezdettel a pelbárthidai kápolnából. „Apró csillagok utat jelőlnek,/ Vége a kínnak, földi szenvedésnek,/ Megmásíthatatlan a végzetes hatadon/ Angyalkák serege kísérjen utadon!/ Álmod a nyugalom szent csókja övezze!/ Mi, elhagyottak szeretünk örökre!” Gyászolják 3 lánya, veje, unokái és dédunokái.
Gyászhírek, 2019. április 8.

Gyászhírek, 2019. április 8.

08.04.2019 | Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SATEANU MARGARETARA (szül. TOFAN) halálának 10. évfordulóján. „Elfáradtál az élet tengerén,/ Pihenj csendben a föld lágy ölén./ Ha ránézünk sírod kövére,/ Szorgalmas munkádnak e sír lett a bére./ Istenünk, kérünk, vedd helyettünk oltalmadba őt,/ Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt.” Emléke örökre velünk marad. Férjed Puiu, fiad Vladimir, lányod Monica és unokáid Filip és Lucas.
Gyászhírek, 2019. április 5.

Gyászhírek, 2019. április 5.

05.04.2019 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, az anyós, nagymama, RÁKOSI JULIÁNNA életének 77. évében csendesen elhunyt. Temetése kedden, április 9-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló családja.
Gyászhírek, 2019. április 4.

Gyászhírek, 2019. április 4.

04.04.2019 | A feltámadott Jézus Krisztusban való töretlen hittel és reménységgel, a nagyváradi Szent László Római Katolikus Liceum tantestülete, diákjai és szülői közössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak id. Perei László elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjék békében! „Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem még ha meg is halt élni fog.” (János 11,2)
Gyászhírek, 2019. április 3.

Gyászhírek, 2019. április 3.

03.04.2019 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KROMEK ISTVÁN kollégánk családjának szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Gros Metal Kft. munkaközössége.
Gyászhírek, 2019. április 2.

Gyászhírek, 2019. április 2.

02.04.2019 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, MARIAN KATALIN (szül. ZEFFER) életének 63. évében rövid, súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése április 3-án, szerdán lesz 13 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodj békében drága feleségem. Örökké gyászoló, bánatos férje Sándor.
Gyászhírek, 2019. április 1.

Gyászhírek, 2019. április 1.

01.04.2019 | Fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, dédire, PÁSKUJ ROZÁLIÁRA, aki végtelen szeretettel nevelt, óvott és támaszunk volt. Ma egy éve itthagyott bennünket örökre. Gyászolja szeretett családja.
Gyászhírek, 2019. március 29.

Gyászhírek, 2019. március 29.

29.03.2019 | Mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, nagynénire, anyósra,SCHNEIDER TERÉZIÁRA, (szül. KATRA), halálának 7. évfordulóján. ,,Ne jöjj el sírva síromig,/ Nem fekszem itt, nem alszom itt./ Ezer fúvó szélben lakom,/ Gyémánt vagyok, fénylő havon./Síromnál sírva meg ne állj!/ Nem vagyok itt, nincs is halál!” Örökké bánatos lányai: Erika és Mónika, unokái: Eszti, Andi, Kriszta és Anita, vejei: András és Costi.
Gyászhírek, 2019. március 28.

Gyászhírek, 2019. március 28.

28.03.2019 | Őszinte részvétünket fejezzük ki ZOLTÁN barátunknak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bihari Napló Ferogar focicsapata, Garnai Sándor és családja.
Gyászhírek, 2019. március 27.

Gyászhírek, 2019. március 27.

27.03.2019 | Köszönjük Neked az életet, megtisztelő, hogy az édesanyánk, a nagymamánk voltál… Búcsúzunk Tőled MAMA! A szerető édesanyától, nagymamától, SZÁNTÓ MÁRIÁTÓL március 28-án, csütörtökön 12 órától veszünk végső búcsút a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászolja lánya, Annamária, fia, Zoltán, unokái, Bianca és Christian.
Gyászhírek, 2019. március 26.

Gyászhírek, 2019. március 26.

26.03.2019 | PAP MARGIT leányának, Katónak, és szeretteinek a feltámadás hite általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói, valamint a várad-velencei református gyülekezet lelkipásztora. Béke poraira! „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)
Gyászhírek, 2019. március 25.

Gyászhírek, 2019. március 25.

25.03.2019 | Őszinte részvétemet fejezem ki KINCZEL ENIKŐNEK és családjának, szerettük elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Rais-Wallner Orsolya.
Gyászhírek, 2019. március 22.

Gyászhírek, 2019. március 22.

22.03.2019 | Fájó szívvel, megrendülten tudatom, hogy szeretett férjem, ERDEI KORNÉL GYULA 69 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése március 22-én, pénteken 13 órától a Hasas kápolnából lesz. Gyászolja szerető felesége Lucia.
Gyászhírek, 2019. március 21.

Gyászhírek, 2019. március 21.

21.03.2019 | Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk DR. BUDAHÁZY ISTVÁNRA. Gyászmiséje március 22-én, pénteken, d.u. 6 órakor lesz a római katolikus székházban. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. március 20.

Gyászhírek, 2019. március 20.

20.03.2019 | Szomorú és fájdalmas 5 év telt el, amióta utolsó útjára kísértük a drága fiút, férjet, apát és nagyapát, JÁRI GYULÁT. Nyugodj békében! Gyászoló családja.
Gyászhírek, 2019. március 19.

Gyászhírek, 2019. március 19.

19.03.2019 | Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, volt kollégáknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk, MELEGA TIHAMÉR temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal, őszinte együttérzésükkel enyhíteni igyekeztek mérhetetlen fájdalmunkat, bánatunkat. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. március 18.

Gyászhírek, 2019. március 18.

18.03.2019 | Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett szomszédtól, KACSÓ KRISZTINÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. A Rais-Wallner család.
Gyászhírek, 2019. március 15.

Gyászhírek, 2019. március 15.

15.03.2019 | Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, ID. PETRI IMRÉRE (Hegyközújlak), akit ma 5 éve, hogy elveszítettünk. Nyugodjon békében! Felesége, fia, menye, unokái és dédunokái.
Gyászhírek, 2019. március 14.

Gyászhírek, 2019. március 14.

14.03.2019 | „A nagy mélységből szüntelen,/ Hozzád kiáltok Istenem:/ Halálból mentsd meg lelkemet,/ Fogadj be engemet!” Megrendülten, de Isten akaratában megnyugodva szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, MELEGA TIHAMÉR életének 78. évében elköltözött Megváltójához. Temetése március 15-én, pénteken 11 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Drága lényének, féltő szeretetének emlékét, míg élünk, megőrízzük! Bánatos családja.
Gyászhírek, 2019. március 13.

Gyászhírek, 2019. március 13.

14.03.2019 | „Motorbúgás üvölt az utakon, benne hangod zenéjét hallgatom. S a szélben, mely hajamba beletép, ott érzem még kezed melegét.” Ifj. HEGEDŰS ISTVÁN (SZÍPI, Székelyhíd-Bihardiószeg) egy éve a Mennybolt csillagaként vigyázza életünk. Szeretettel emlékeznek rá: élete párja Kátya, szülei, testvére Szabolcs, rokonai, barátai és a Wild Hawk motoros baráti kör tagjai.
Gyászhírek, 2019. március 12.

Gyászhírek, 2019. március 12.

12.03.2019 | Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, UJHELYI MARGIT (nyug. Tanítónő) 81 éves korában örökre megpihent. Temetése március 14-én 13 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. Gyászoló családja.
Gyászhírek, 2019. március 11.

Gyászhírek, 2019. március 11.

11.03.2019 | Soha el nem múló szeretettel ás fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, GÁLL ERZSÉBETRE, aki egy éve távozott az élők sorából. „Úgy mentél el csendben és szerényen, drága, jó lelked nyugodjon békében. Szerető lánya és családja.
Gyászhírek, 2019. március 8.

Gyászhírek, 2019. március 8.

08.03.2019 | Megrendülve, fájdalommal veszünk végső búcsút a nagyváradi Máltai Szeretetszolgálat volt elnökétől, DR. FÖLDES ADALBERT főorvos úrtól. Embersége és empatikus, szociális érzékenysége meghatározó tényező volt valamennyiünk életében. Távozása hatalmas, pótolhatatlan űrt hagy valamennyiünk szívében. Nyugodjon békében drága doktor úr! Őszinte részvétet és megnyugvást kívánunk a gyászoló családnak. Koncsek Zita volt alelnök és, a Máltai Szeretetszolgálat régebbi csoportja.
Gyászhírek, 2019. március 7.

Gyászhírek, 2019. március 7.

07.03.2019 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Dr. Földes Béla családjának szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének munkaközössége.
Gyászhírek, 2019. március 6.

Gyászhírek, 2019. március 6.

06.03.2019 | Mély megrendüléssel értesültünk tisztelt és szeretett barátunk, Dr. FÖLDES BÉLA korai haláláról. Élete, munkássága szakmai és közéleti szinten is pótolhatatlan űrt hagyott maga után, melyet mindannyian érzünk. Őszinte részvéttel kívánunk a gyászoló családnak megnyugvást és erőt a megmásíthatatlan elfogadásához. Az RMDSZ Nagyvárad városi szervezete és családom nevében, Meleg Vilmos.
Gyászhírek, 2019. március 5.

Gyászhírek, 2019. március 5.

05.03.2019 | Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN, főgyógyszerész 77. éves korában elhunyt. Temetése szerdán, március 6-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Bánatos felesége Mari.
Előző
123456