Gyászhírek, 2019. március 22.

Gyászhírek, 2019. március 22.

22.03.2019 | Fájó szívvel, megrendülten tudatom, hogy szeretett férjem, ERDEI KORNÉL GYULA 69 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése március 22-én, pénteken 13 órától a Hasas kápolnából lesz. Gyászolja szerető felesége Lucia.
Gyászhírek, 2019. március 21.

Gyászhírek, 2019. március 21.

21.03.2019 | Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk DR. BUDAHÁZY ISTVÁNRA. Gyászmiséje március 22-én, pénteken, d.u. 6 órakor lesz a római katolikus székházban. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. március 20.

Gyászhírek, 2019. március 20.

20.03.2019 | Szomorú és fájdalmas 5 év telt el, amióta utolsó útjára kísértük a drága fiút, férjet, apát és nagyapát, JÁRI GYULÁT. Nyugodj békében! Gyászoló családja.
Gyászhírek, 2019. március 19.

Gyászhírek, 2019. március 19.

19.03.2019 | Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, volt kollégáknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk, MELEGA TIHAMÉR temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal, őszinte együttérzésükkel enyhíteni igyekeztek mérhetetlen fájdalmunkat, bánatunkat. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. március 18.

Gyászhírek, 2019. március 18.

18.03.2019 | Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett szomszédtól, KACSÓ KRISZTINÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. A Rais-Wallner család.
Gyászhírek, 2019. március 15.

Gyászhírek, 2019. március 15.

15.03.2019 | Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, ID. PETRI IMRÉRE (Hegyközújlak), akit ma 5 éve, hogy elveszítettünk. Nyugodjon békében! Felesége, fia, menye, unokái és dédunokái.
Gyászhírek, 2019. március 14.

Gyászhírek, 2019. március 14.

14.03.2019 | „A nagy mélységből szüntelen,/ Hozzád kiáltok Istenem:/ Halálból mentsd meg lelkemet,/ Fogadj be engemet!” Megrendülten, de Isten akaratában megnyugodva szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, MELEGA TIHAMÉR életének 78. évében elköltözött Megváltójához. Temetése március 15-én, pénteken 11 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Drága lényének, féltő szeretetének emlékét, míg élünk, megőrízzük! Bánatos családja.
Gyászhírek, 2019. március 13.

Gyászhírek, 2019. március 13.

14.03.2019 | „Motorbúgás üvölt az utakon, benne hangod zenéjét hallgatom. S a szélben, mely hajamba beletép, ott érzem még kezed melegét.” Ifj. HEGEDŰS ISTVÁN (SZÍPI, Székelyhíd-Bihardiószeg) egy éve a Mennybolt csillagaként vigyázza életünk. Szeretettel emlékeznek rá: élete párja Kátya, szülei, testvére Szabolcs, rokonai, barátai és a Wild Hawk motoros baráti kör tagjai.
Gyászhírek, 2019. március 12.

Gyászhírek, 2019. március 12.

12.03.2019 | Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, UJHELYI MARGIT (nyug. Tanítónő) 81 éves korában örökre megpihent. Temetése március 14-én 13 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. Gyászoló családja.
Gyászhírek, 2019. március 11.

Gyászhírek, 2019. március 11.

11.03.2019 | Soha el nem múló szeretettel ás fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, GÁLL ERZSÉBETRE, aki egy éve távozott az élők sorából. „Úgy mentél el csendben és szerényen, drága, jó lelked nyugodjon békében. Szerető lánya és családja.
Gyászhírek, 2019. március 8.

Gyászhírek, 2019. március 8.

08.03.2019 | Megrendülve, fájdalommal veszünk végső búcsút a nagyváradi Máltai Szeretetszolgálat volt elnökétől, DR. FÖLDES ADALBERT főorvos úrtól. Embersége és empatikus, szociális érzékenysége meghatározó tényező volt valamennyiünk életében. Távozása hatalmas, pótolhatatlan űrt hagy valamennyiünk szívében. Nyugodjon békében drága doktor úr! Őszinte részvétet és megnyugvást kívánunk a gyászoló családnak. Koncsek Zita volt alelnök és, a Máltai Szeretetszolgálat régebbi csoportja.
Gyászhírek, 2019. március 7.

Gyászhírek, 2019. március 7.

07.03.2019 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Dr. Földes Béla családjának szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének munkaközössége.
Gyászhírek, 2019. március 6.

Gyászhírek, 2019. március 6.

06.03.2019 | Mély megrendüléssel értesültünk tisztelt és szeretett barátunk, Dr. FÖLDES BÉLA korai haláláról. Élete, munkássága szakmai és közéleti szinten is pótolhatatlan űrt hagyott maga után, melyet mindannyian érzünk. Őszinte részvéttel kívánunk a gyászoló családnak megnyugvást és erőt a megmásíthatatlan elfogadásához. Az RMDSZ Nagyvárad városi szervezete és családom nevében, Meleg Vilmos.
Gyászhírek, 2019. március 5.

Gyászhírek, 2019. március 5.

05.03.2019 | Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN, főgyógyszerész 77. éves korában elhunyt. Temetése szerdán, március 6-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Bánatos felesége Mari.
Gyászhírek, 2019. március 4.

Gyászhírek, 2019. március 4.

04.03.2019 | „A hant csak hűlt porát fedi, de emléke szívünkben él, Hogy majd újra meglátjuk őt, Hitünk tanít, lelkünk remél.” A feltámadás reményében veszünk búcsút szerettünktől, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN-VIKTOR főgyógyszerésztől, aki hosszú betegség után megtért teremtő urához. Nyugodjon békében. Fájó szívvel búcsúzik szerető öccse Bandi, sógórnője Klári, unokaöccse Zozó, keresztfia Peti és felesége Lilia.
Gyászhírek, 2019. március 1.

Gyászhírek, 2019. március 1.

01.03.2019 | Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, DÉRER BRUNÓRA, aki mindössze 16 évesen, huszonöt évvel ezelőtt egy számunkra nagyon szomorú napon, 1994. március 3-án örökre itthagyott bennünket, azóta a nagyváradi Rulikowski temető egyik szomorú sírjában alussza örök álmát. Nyugodj békében, örök álmodat ne zavarja meg soha, semmi! Drága Bruni, emlékedet egy életen át megőrzi: édesanyád Liliana, édesapád Ferenc, testvéred Beatrice és annak családja.
Gyászhírek, 2019. február 28.

Gyászhírek, 2019. február 28.

28.02.2019 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Major Lóránt alpolgármester úrnak és családjának szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2019. február 27.

Gyászhírek, 2019. február 27.

27.02.2019 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Szabó Tündének és családjának a szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2019. február 26.

Gyászhírek, 2019. február 26.

26.02.2019 | Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett nagybátyám, MOLNÁR SÁNDOR életének 54. évében hirtelen elhunyt. Temetése ma 14 órától a bihardiószegi kápolnából lesz. Búcsúzik tőle Imike, Zita és Ágica.
Gyászhírek, 2019. február 25.

Gyászhírek, 2019. február 25.

25.02.2019 | Fájó szívvel búcsúzunk NOVECKY ATTILÁTÓL, aki nagyon fiatalon hagyott itt bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Bérmakeresztapja Bokor Sándor és családja, és özvegy Bokor Teréz.
Gyászhírek, 2019. február 22.

Gyászhírek, 2019. február 22.

22.02.2019 | Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra és nagymamára, KRÁMLI JULIANNÁRA, aki már egy éve nincs közöttünk. Jóságát, odaadó gondoskodását megőrizzük szívünkben. Nyugodjon békében! Családja.
Gyászhírek, 2019. február 21.

Gyászhírek, 2019. február 21.

21.02.2019 | Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a BALAZSI családnak szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei vezetősége és munkaközössége.
Gyászhírek, 2019. február 20.

Gyászhírek, 2019. február 20.

20.02.2019 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós és nagymama, Kuzsma Ilona (szül. Murza Ilona) életének 77. évében tragikus hirtelenséggel eltávozott az élők sorából. Hamvait 2019. február 22-én, pénteken 15 órától kísérjük utolsó útjára a nagyváradi Rulikowski temető ravatalozójából. Gyászolják őt fiai Attila, István és Róbert, unokái Zsófia, Kittike és Kirácska, illetve menye Andrea, és az ő családja.

Gyászhírek, 2019. február 19.

19.02.2019 | Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ÖDÖNRE halálának második évfordulóján. Emlékezik rá felesége Aranka, fia Adorján, lánya Noémi, menye Krisztina, veje Zsiga, és unokái Benjamin, Marchos, Antonió és Gergő.
Gyászhírek, 2019. február 18.

Gyászhírek, 2019. február 18.

18.02.2019 | Szívünkben fájdalommal emlékezünk drága édesapánkra, MUNKÁCSI JÓZSEFRE, aki 4 hónapja hagyott itt bennünket és szeretett édesanyánkra, MUNKÁCSI MÁRIÁRA, aki 9 éve nincs már közöttünk. „Égi Atyánk, halld meg imánk, Fájdalmunkban adj erőt, Fenn a mennyben áldd meg Őt!” A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. február 15.

Gyászhírek, 2019. február 15.

15.02.2019 | Mély fájdalommal és szomorúsággal tudatjuk, hogy szerettünk, WALLNER ÁRPÁD (Öcsi) életének 82. évében, 2019.02.12-én Gödöllőn elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. február 14.

Gyászhírek, 2019. február 14.

14.02.2019 | Megrendülten és fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább unokafivérünktől, Ifj. MISSIK LÁSZLÓTÓL, aki tragikus hirtelenséggel hagyott itt bennünket. Őszinte részvétünk a gyászoló család minden tagjának! ,,Küzdöttél, de már nem lehetett, A csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké él, akit nagyon szeretnek.”’ Búcsúznak tőle unokanővérei Bács Erika és családja, Blaga Mónika és családja.
Gyászhírek, 2019. február 13.

Gyászhírek, 2019. február 13.

13.02.2019 | „Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.” (56. Zsoltár 14) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SZABÓ KATALINnak szeretett édesanyja elvesztése miatti mély fájdalmában és gyászában. A Bihari Egyházmegye Lelkipásztori közössége és az Esperesi Hivatal munkaközössége.
Gyászhírek, 2019. február 12.

Gyászhírek, 2019. február 12.

12.02.2019 | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, ÁBRAHÁM SÁNDOR életének 76. évében rövid, de súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. február 12-én 13 órakor a bihari református kápolnából. Búcsúzik tőle szerető felesége, két fia és lánya.
Gyászhírek, 2019. február 11.

Gyászhírek, 2019. február 11.

11.02.2019 | Őszinte részvétünket fejezzük ki JURCA BINDER ÉVÁNAK szeretett édesapja, BINDER DÁNIEL elvesztése miatt. Emléke legyen áldott. Barátai L. Nagy Attila és Gabriella.
Gyászhírek, 2019. február 8.

Gyászhírek, 2019. február 8.

08.02.2019 | Emlékezünk a drága, jó férjre és édesapára, TÖRÖK ISTVÁNRA, aki már 3 éve nincs velünk. „Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a derűt, a meleget, Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet.” Nyugodj békében, te drága lélek! Bánatos feleséged és fiad Norbert.
Gyászhírek, 2019. február 7.

Gyászhírek, 2019. február 7.

07.02.2019 | Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy Kállai Anna türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 86. évében hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2019. február 7-én 13 órakor veszünk végső búcsút a marosszentgyörgyi temetőben. Emléke szívünkben él! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. február 6.

Gyászhírek, 2019. február 6.

06.02.2019 | Fájó szívvel tudatjuk, hogy hosszú szenvedés után elhunyt 100 évesen ÖZV. SEDEVI JOLÁN. Temetése 7-én 13 órakor a székelyhídi református ravatalozóból lesz. Búcsúzik tőle fia Imre, lányai Emma és Jolán és azok családjai.
Gyászhírek, 2019. február 5.

Gyászhírek, 2019. február 5.

05.02.2019 | A Szigligeti Színház munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki önkéntes munkatársa, Erőss Noémi és családja számára, a szeretett családfő és édesapa elvesztése miatt.
Gyászhírek, 2019. február 4.

Gyászhírek, 2019. február 4.

04.02.2019 | Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú 3 éve, amikor elvesztettünk egy jó szívű apát, TIMÁR JÓZSEFET, akit soha el nem felejtünk. Nyugodjon békében. Nyugodjon békében. Szomorú élettársa és lánya, 2 unokája.
Gyászhírek, 2019. február 1.

Gyászhírek, 2019. február 1.

01.02.2019 | Istennel hordozott gyászban emlékezünk ifj. Balogh György nagyszalontai lakosra, halálának második évfordulóján. Krisztus üzenete ad erőt számunkra, aki így bátorít: „Én vagyok, ne féljetek!”(Jn.6,20) Köszönetet mondunk a velünk együtt érzőknek, akik szerettünk jóságos emlékét szívükben megtartják. A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. január 31.

Gyászhírek, 2019. január 31.

31.01.2019 | „Elmentetek tőlünk egy csendes hajnalon, Köszönni, búcsúzni nem volt alkalom. Az idő nem gyógyítja sebeinket, Mert ti igazán szerettetek bennünket. Egy célotok volt: a családért élni, Ezt a halál tudta csak széttépni.” Jóságos szíveitek nyugodjanak békében. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk NAGY ILONÁRA és NAGY JÓZSEFRE haláluk első évfordulóján. Megemlékező mise 2019. február 8-án a Szent László-templomban reggel 8 órától lesz. Gyászoló családotok.
Gyászhírek, 2019. január 30.

Gyászhírek, 2019. január 30.

30.01.2019 | Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, az 1 éve elhunyt szeretett édesapára, apósra, nagytatára, ZSÓFI GYULÁRA (Éradony). Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon, csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékeznek fia, menye, unokái és azok családjai.
Gyászhírek, 2019. január 29.

Gyászhírek, 2019. január 29.

29.01.2019 | Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a SZÁSZ családnak, SZÁSZ LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Az élesdi kézilabda csapat.
Gyászhírek, 2019. január 28.

Gyászhírek, 2019. január 28.

28.01.2019 | Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szerettünk, MAKLÁRI GYULA (nyugalmazott ezredes), a drága apa, nagypapa, após, barát, szomszéd temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Isten nyugosztalja békében! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. január 25.

Gyászhírek, 2019. január 25.

25.01.2019 | Örök fájdalommal és végtelen szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagytatára, NAGY GÁSPÁRRA halálának 9. évfordulóján. Nyugodjék békében. Szerető családja.
Gyászhírek, 2019. január 23.

Gyászhírek, 2019. január 23.

23.01.2019 | Fájó szívvel tudatjuk, mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy MAKLÁRI GYULA (nyugalmazott ezredes), a drága apa, nagypapa, após, barát, szomszéd, életének 89. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken, 2019.01.25-én lesz 12 órakor a Városi Kápolnában. Isten nyugosztalja békében! A gyászoló család.
Gyászhírek, 2019. január 22.

Gyászhírek, 2019. január 22.

22.01.2019 | Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a Trifán családnak TRIFÁN LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjék békében. A Szigligeti Színház Lilliput Társulat tagjai.
Gyászhírek, 2019. január 21.

Gyászhírek, 2019. január 21.

25.01.2019 | Könnyes szemmel, mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj és apa, TRIFÁN LÁSZLÓ életének 63. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. A búcsúztatás szertartása kedden 15 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Tiszteletüket csak egy szál virággal tegyék!!! Gyászoló felesége és lánya.
Gyászhírek, 2019. január 18.

Gyászhírek, 2019. január 18.

18.01.2019 | Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a 7 éve elhunyt szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, anyósra, GUBA ERZSéBETRE, valamint GUBA JÓZSEFRE, (Székelyhíd), az édesapára, aki december 21-én volt 50 éve, hogy itthagyott bennünket. Hiába borul rájuk a temető csendje, szívünkben élni fognak mindörökre. A bánatos család.
Előző
123456