Sorsodon változtass!

Kolozsvár – Európai vonatkozású nemzetközi projekt a „Raising a Child through Prison Bars”, fordításunkban „Gyermek nevelése a börtön nyomása nélkül”, hivatalos fordításban: „Figyelem a gyermek a Prison Bars.” Ezt a programot az Európai Unió finanszírozza.

Három ország Görögország, Bulgária és Románia vesz benne részt. Ez utóbbi program vezetője dr. Fábián Müller Andrea, a Babeş– Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar docense.

       Az eredeti elképzelés Görögországból indult ki. George Nikolaidis MD. MSc. Ph.D. és Kiki Petroulaki, Ph.D. projektfelelős.  Bulgáriában a projektfelelős Ekaterina Mitova.      

       Célcsoportjuk Görögországban, Bulgáriában, valamint Romániában börtönidejüket letöltő anyák, terhes nők, akik ott szülik meg gyermekeiket. A projektben (3 országból) résztvevők száma 290 börtönben levő anya és 120 gyermek, akiknek a szülei börtönben vannak. Ezeknek a gyermekeire, milyen sors vár? 

       Dr. Fábián Müller Andreára a romániai szervezés, illetve a szaktudásának megfelelő beavatkozás hárult, ami nem kis feladatok elé állította az egyébként igen energikus, értékeit pontosan ismerő tanárnőt. Amint elmondta: háromszintű dologról van szó.

       Az első fázis a kutatás. Megkeresni azokat a nőket, akik börtönidejüket töltik le. Mindenikükről 8 fajta pszichológiai kérdőívet kell összeállítani, ami gyermekkoruktól partner kapcsolatokig, gyermeknevelési stratégiáig, mindent felölel.

     A következő fázisban, a börtönökben női csoportokat hoztak létre. Az elképzelés az volt, hogy a kolozsvári, nagyváradi, szatmárnémeti, valamint a marosvásárhelyi és tărguşori börtönökben dolgoznának. Egyébként a tărguşori börtön az ország egyedüli női börtöne. A többiben vegyesen vannak. De mivel struktúraváltás történt, az eredeti elképzelésen is változtatni kellett.

       – A hazai börtönügyi hatóságok ehhez a projekthez hogyan viszonyultak?               

       Mivel európai projektről volt szó, véleményem szerint, nagyon nyitottak voltak. Mivel EU- s projekt volt, ami azt jelenti, ennek súlya van. Olyan kutatási eredmények fognak megjelenni, melyek összehasonlítják Románia helyzetét más országok helyzetével is. Ezért fontos a minél reálisabb helyzet- felmérés. Másképp, azért is, mert nekik is szükségük van a börtönökben levő reális helyzetek ismeretére. Ami kimondottan a börtönben levő személyeket, illetve a börtönben dolgozó személyzet helyzetének reális felmérését jelenti.

       – Az megtörténhet, hogy a tapasztalat alapján aktuálissá válhat, bizonyos ismereteket újrafogalmaznak vagy egy eddig nem létező, új börtön szabály, megszülessen?

       – Egyelőre konkrét adatokat nem mondhatok meg, mivel a kérdőívek, illetve az interjúk még nincsenek feldolgozva.

       Azonban annak alapján, amit a női csoportokkal a munka során tapasztaltunk, mindenkép úgy tűnik bizonyos módosításokra, változásokra szükség lenne. Gondolok itt az elítéltek kapcsolataira. Ha egy anya bekerül a börtönbe az, sokkal nagyobb hatással van a család egészére, mintha a férfi került volna be.

       A statisztikai adatok azt mutatják a kint maradt férfiak családot, vagy párkapcsolatot alakítanak ki. A gyerekek ilyen kor jó, ha a nagyszülőkhöz, vagy jó esetben más rokonokhoz kerülnek. Ekkor úgy érzem, újratermelődnek azok a körülmények, melyek visszavezetnek a kiinduló okhoz.

       – Ilyen tapasztalatokkal felvértezve, Fábián Müller Andrea hogyan látja ebből a helyzetből való kikerülés lehetőségét?

       – A börtönbe került nők esetében az életük teli volt bántalmazásokkal. Ők egy olyan környezetbe születtek bele, amely csak egy irányba hatott rájuk. Ahol a bántalmazás tovább élt, ennek hatására bűncselekményt követtek el.

       Az alapiskolázottság, a csoporthatás azt sugallta neki, csak úgy tud megélni, ha lop. Ez nem azt jelenti, hogy ő nem tudja, ez rossz dolog. Hanem arra gondol, sokkal hamarabb, hozzájutok egy anyagi jóhoz azáltal, hogy én azt ellopom.

       Nagyon sokan azt mondják, pánik hatására követték el eddigi a tetteiket. Mert tulajdonképpen a párja volt az, aki elment, és betört. Történt valami, amire ők nem számítottak és ennek következtében ő besokkolt, és akkor követte el a gyilkosságot. Amit nem akart elkövetni, tehát a véletlen volt a tette. Ilyen esetekben én úgy érzem, a rehabilitációra is nagyobb az esély.

      A lopásokkal másképp áll a helyzet. Mert lopni egyszerűbb. Valahogy én azt észlelhettem, számukra ez nem is olyan súlyos a dolog. Először is azt mondják, nem mindegy az, kitől loptunk. Az sem mindegy, hogyan loptunk. Ha testi sértést követünk el, és lopunk, az egy dolog. De ha egyszerűen kiemeljük a pénztárcát a szatyorból, az megbocsátható. Mert az ő felfogásában tulajdonképpen nem ártott senkinek.

       Andrea szerint különbséget kell tenni, olyanok között, akik először vannak bent, és azok között, akik visszaeső bűnözők.

       Aki első bűnöző, ahhoz úgy kell közeledni, hogy teljes mértékben meg vagyunk győződve arról, van esély megváltozására.

       Amikor már visszaesőről van szó akkor is mindenképpen, arra kell, törekedjünk, hogy megváltoztassuk, vagy hiszünk abban: önmaga képes megváltozni. Ilyen esetekben sokkal hosszabb munkára lenne szükség. Kellőképpen feltárni, mi vezette arra, hogy másodjára is ugyanazt az utat járja, mely börtönbüntetéssel, végződik.

       – Milyen ez az élet?

       Nem egy egyszerű szituáció. Nagyon nehéz, nagyon nagy megerőltetés. Igazi személyiség módosulást okozhat az embereknek. Ezért van olyan ország, ahol bizonyos büntetéseket otthon kell letöltenie, gyerekei körében. Csak nem hagyhatja el lakását. Nem vagyok meggyőződve, ha egy olyan anyát, aki nem fizette a gyermektartást, és bebörtönözték, ezáltal valami jót is, tennénk, akár a gyerekének, akár a volt családjának vagy neki.

        A tapasztaltak szerint, hol kellene változtatni?  Az átnevelési folyamat, mennyire eredményes?  

– Nagyon nagy szükség van arra, hogy az átnevelő személyzet tényleg foglalkozzon az elitéltekkel. Ez a foglalkozás ne abban merüljön ki, hogy tisztaságot kell tartani, hanem olyan nevelő programot alkalmazzanak, melynek tovább gondolására, van szükség, mely magát az egyént is személyiségként tudja megszólítani.

      Voltam Kolozsváron olyan intézményben, ahol olyan szociális munka, olyan lelkészi szociális munka folyik, mely megszólítja a börtönéveit töltő személyt. Amikor eljut arra a meggyőződésre, hogy nem azért jött el egy bizonyos tevékenységre, mert az számára egy jó pont, hanem azért, mert ő úgy érzi, ez számára, kell. Ez alatt emberileg valamit tapasztalt, ami számára jó.

     Nagyon sokat jelent az egyéni beszélgetés. A börtönöknek vannak pszichológusai, akikkel el tudnak beszélgetni. Illetve Kolozsváron ott van szociális munkás, aki nagyon sok programot vezetett be.

       – A másik fontos kérdés az utógondozás. Mi történik azzal, aki kikerül a börtönből? Vegyünk egy példát: az anyuka 13 évig el volt zárva. Amikor bekerült a börtönbe, a gyermekei kicsik voltak. Amikor kikerül a gyermekek 13 évvel idősebbek. Hogyan találja meg velük a hangot? Integrálódnia kell, a családba, a közösségbe?

       -Van a börtönben egy speciális helyzet. Valaki hosszú éveket tölt börtönbe, közeledik a kiszabadulása. Van még pár hónapja. El kezd szorongani. Attól tart, nehogy valami történjen, például a börtön társa belekössön, és ennek következtében, ne szabadulhasson ki.

       – A romániai törvények mennyire börtön- barátiak?

       – Nem vagyok jogász, de mindenképpen érdemes lenne megvizsgálni, a szándék eredetének súlyosságát. Az elitélt és elítélt között is különbséget kell tenni. Van, ki szenved tettéért, és van, aki tudja, mit tett, de különösebben nem is érdekli tettének következménye.

       Az Európa Unió ezt a programot nem véletlenül találta ki, ez máshol is probléma kell, legyen. Az ilyen jellegű programok megoldásokat szeretnének adni ennek a helyzetnek a minél emberibb megvalósítására.

       Amiért valaki most börtönben van, ez nem jelenti, föltétlenül az illető elvetemült, rossz. Változásra képtelen. Meg kell adni az esélyt mindenkinek. Akkor lesznek olyanok, akik tudnak vele élni, és lesznek olyanok, aki visszaélnek ezekkel az esélyekkel, és újra börtönben találjuk őket.

       Aki képes a változásra, az él is vele. Képes arra, hogy hosszú éveken át kapcsolatot tartson fenn a családjával és gyerekeivel. De ha akarja, még idegen nyelvet is tanulhat, a börtönben. Amit ott nem igazán tud hasznosítani, de kikerülve, esetleg előnye lehet ebből a szempontból.

       A pályázat alapján a csoport tagjait bizonyos rendszer alapján választották ki. Az első feltétel az volt, hogy mindenikük anya legyen. Majd, a gyermekük milyen korcsoporthoz tartozik.

       A teljesség igénye nélkül idéznék a pályázat szándékaiból:

      A projekt célja többek között az, hogy hozzájáruljon: bebörtönzött anyák és a jövendőbeli anyák szakszerű kezeléséhez, hatékony szülői szerep kialakításához. A kapott információk alapján olyan tananyagot összeállítani, mely szembereknek nyújthasson segítséget hasonló helyzetbe sodródott egyének minél hatékonyabb kezelésére, irányítására, modellálására.

       További tevékenységek: Kutatási módszerek megfogalmazása 4 nyelven. Írásba foglalni azokat a javaslatokat, melyek alapján szenzibilizációs tanfolyamokat megszervezik. 10 képzési szeminárium kiépítése 3 ország 8 börtönében.

     Az oktatók szemináriumokat tartanak, és különleges családi napokat szerveznek. Fontos a kapcsolatok, kötődések kiépítése a 3 országban.

      Végül egy konferencián, melynek megrendezése Görögországban lesz, azokat a tapasztalatokat összegezik, melyeket a kutatás során szereztek, és végső fokon könyv alakban kiadni a kutatás eredményeit.

     A projekt 2009. december 14.-től 2011 decemberéig tart.

    A költségvetésének összértéke 400.000 euró, melyből a BBTE költségvetése 100.000 euró.                             

                                         Csomafáy Ferenc                                

 

Címkék: ,