Sorsdöntő népszámlálás

Akt.:
Sorsdöntő népszámlálás
Ősszel rendezik meg Romániában a népszámlálást, melynek eredményei tíz évre határozza majd meg a magyarság sorsát. Ezért fontos az, hogy minden magyar vállalja nemzetiségét és vallását.

Országszerte elkezdődött az ősszel esedékes népszámlálás főpróbája, melynek célja megmutatni, milyen hibák, csapdák rejtőznek az összeállított ívekben, a kidolgozott módszertanban. A magyarellenes román politikusok megosztó szándéka érvényesült az ívek összeállításakor. Külön besorolást kapnak azok, akik székelynek vagy csángónak vallják magukat, és így nemcsak a magyarság országos hétszázalékos aránya kerülhet veszélybe, de adott településeken az anyanyelvhasználatot szavatoló 20 százalék is.

Gyakran a húsz százalék is kevés ahhoz, hogy elérjük céljainkat — állítja Csehi Árpád, az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének elnöke. A törvény világosan kimondja, hogy ott, ahol a kisebbségek száma meghaladja a húsz százalékot, a polgármesternek kötelessége használni a kétnyelvű helységtáblákat és az intézmények két nyelven történő megnevezését. Erdődön ezt a törvényt a polgármester évek óta nem hajlandó alkalmazni. Én kértem az Országos Útügyi Igazgatóságot, hogy tegyék ki a kétnyelvű helységnévtáblákat, azok erre felszólították a polgármestert, aki azt válaszolta, hogy nem téteti ki. Legutóbb Asztalos Csabához, a Diszkrimináció Elleni Tanács tagjához fordultam, mert ez negatív diszkrimináció. Még így sem történt semmi.”

Meggyőző kampány

A kérdezőbiztosok ívein nyitott kérdésként jelenik meg a nemzetiség, anyanyelv, vallás, azaz nem listáról kell kiválasztanunk, minek tartjuk magunkat, hanem bediktáljuk a megnevezést, a népszámláló pedig a megfelelő kódszámot jegyzi. A nemzetiségnél a „maghiar” és „ungur” egy kód alatt szerepel, a székely és a csángó azonban más számot kapott. Ez jelenti a csapdát: akik székelynek vagy csángónak vallják magukat, nem a magyarság arányát javítják, hanem egy más kisebbségi csoportot alkotnak.

Az RMDSZ február óta készül egy nagyszabású tájékoztató kampányra, munkacsoportot hoztak létre, mely már többször tanácskozott — magyarázza Csehi. — Tudatosítanunk kell az emberekben, nagyon fontos, hogy nemzeti identitásukat és ne regionális identitásukat vallják majd a kérdezőbiztosoknak. Erős, jól célzott kampánnyal, a véleményformálók bevonásával, segítségével meg lehet értetni ezt mindenkivel.”

Nem szabad engedni

Az RMDSZ a kormány tagja, és tennie kellene az ellen, hogy a besorolásokban a magyarság három különböző népcsoportként jelenjék meg, hiszen nem tekintik külön népcsoportnak az oltyánokat, a mócokat vagy az avasiakat sem. Nem szabad engedni, hogy a politikai csatározások áldozatává váljék a népszámlálás ügye, ha a romániai magyarok minden egyes közéleti szereplőtől, párttól, érdekvédelmi képviselettől, egyháztól és szervezettől azt hallják, hogy magyarnak kell vallaniuk magukat, ez így is történik majd.