Soltész János nevét veszi fel az ombodi iskola

Szatmár megye – Kónya László
helyettes főtanfelügyelő
közbenjárásával a Szatmár
Megyei Tanfelügyelőség és a
Szatmár Megyei Tanács
jóváhagyta, hogy az Ombodi
Általános Iskolát Soltész
Jánosról, a helyi református
egyházközség
lelkipásztoráról, az akkori
Nagybányai Református Egyházmegye
espereséről nevezik el.

Soltész Jánost 1896–ban bízta
meg az egyházmegye, hogy Magyarország
ezeréves fennállására
írja meg az egyházmegye
történetét. Soltész János
sírja az ombodi református temetőben
van. A jelenlegi presbítérium
emléktáblát szeretne elhelyezni az
ifjúsági terem falán. A
márványtáblát Kónya
László, az ombodi iskola egykori
igazgatója adományozta az
egyházközségnek.