Sokszínű rendezvénysorozat az Eminescu főgimnáziumban

Ünnepélyes keretek között kezdődött el tegnap a nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnázium Napjai elnevezésű rendezvénysorozat
Ünnepélyes keretek között kezdődött el tegnap a nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnázium Napjai elnevezésű rendezvénysorozat
Ünnepélyes keretek között kezdődött el tegnap a nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnázium Napjai elnevezésű rendezvénysorozat, melyen a költőt, s egyúttal iskolájukat ünneplik tanárok és diákok.

Livia Muntean iskolaigazgató köszöntötte a meghívottakat és egybegyűlteket, majd Mircea Mălan alpolgármester üdvözölte külön a kolozsvári orvosi egyetem rektorát, dr. Alexandru Irimie sebészt, aki több mint negyven évvel ezelőtt maga is az iskola diákja volt, majd arról szólt: Mihai Eminescu nevét igazából nem csak születése napján, hanem nap mint nap megtisztelhetjük azzal, hogy lelkiismeretesen elvégezzük a feladatainkat. Ahogy annak idején maga Eminescu mondta: a diákoknak többet kell tanulniuk mint amennyit a tanárok leadnak, s egy nemes célért mindig tudni kell harcolni. Azt is elmondta: van egy tartozásuk a líceummal szemben, mégpedig az épület lejes rehabilitációja, a műszaki terv meg is van, de egyelőre nem találták meg a megfelelő uniós finanszírozási lehetőséget. Az önkormányzat megtesz mindent annak érdekében, hogy ez megoldódjon.

Új szerep

Novac-Iuhas Alin Florin megyei főtanfelügyelő a január 15-i dátum történelmi jelentőségét ecsetelte, s mint hangsúlyozta, 2011 óta Eminescu születésének napja a Kultúra Nemzeti Napja is. Mint megjegyezte, az ötnapos rendezvénysorozat igen sokszínű és sok sikert kívánt tanároknak és diákoknak.

Dr. Alexandru Irimie visszaemlékezett arra, amikor maga is ennek a líceumnak a diákja volt, tanáraira, akik a négy év alatt formálták és nevelték, segítettek neki megérteni, mit jelent, hogy faluról egy elit iskolába került. Dr. Patriciu Achimaş-Cadariu, a kolozsvári Onkológiai Intézet igazgatója, aki szintén ezt a líceumot végezte el, elmondta, milyen sokat jelent számára ez a meghívás és kifejezte reményét, hogy a jelenlegi diákok a jövő szakemberei lesznek.

Diana Popa szaktanfelügyelő Mihai Eminescuról szóló esszéjét követően Hochhauser Enikő iskolaigazgató-helyettes szólt magyarul az egybegyűltekhez. Kifejtette az iskola szerepét, mely a történelem viharaiban csiszolódott, formálódott, s ma is óriási változásokat él meg. Nem lehet ugyan megjósolni, mi vár a mai gyerekekre, de azt tudjuk: az iskolának képessé kell tenni őket arra, hogy alkalmazkodni tudjanak, s ilyen értelemben az iskola funkciója is megváltozott, olyan készségek fejlesztése került előtérbe, mint a kritikai gondolkodás, probléma megoldás, kreativitás, interkulturális kommunikáció. „Ennek feltétele, hogy olyan gazdag tanulási kínálatot hozzunk létre tanulócsoportokon belül, hogy abba minden egyes gyerek be tudjon kapcsolódni.” – mondta el, majd a kollégák törekvéseihez és áldozatos munkájukhoz sok sikert kívánt.

Díjak

A későbbiekben a iskola pedagógusai bemutatták a tanintézet ötödik alkalommal megjelentetett folyóiratát. A Ritmuri Eminesciene címet viselő közel száz oldalas kiadványban román, magyar, angol, francia és német nyelvű esszék, versek, ismertetők találhatók, melyek egy részét diákok, egy részét tanárok írták. Ezt követően Ioan Cadar, az iskola aligazgatója méltatta az iskola diákjai által elért jó eredményeket – az érettségin tavaly száz darab tízes dolgozat született, ezzel az országos első helyet foglalják el. Később díjakat adott át az iskola különleges eredményeket elérő diákjainak és tanárainak.

Rendezvények

A péntekig tartó, ötnapos rendezvénysorozaton különféle programok lesznek: többek között kedden zajlik a tanárok tudományos ülésszaka, melyen belül több mint húsz, tudományos és didaktikus előadás hangzik el, szerdán konferencia zajlik a nevelés fontosságáról, Sofronie Drincec ortodox püspök részvételével, verseny Eminescu életéről és munkásságáról, továbbá műhelyfoglalkozás a kommunikációs technikák elsajátításáról tanároknak, Biró Árpád Levente doktorandusz vezetésével, csütörtökön ugyanezt a műhelyfoglalkozást diákoknak szervezik meg, emellett lesz egy kerekasztal beszélgetés a szervdonorrá váláshoz szükséges hipotetikus beleegyezéséről, s az önkéntesmunka nevelő jellegéről is.

Neumann Andrea