Sóki Béla nem akar újra indulni

A pénteki választmányi gyűlésen Sóki Béla képviselő is megtartotta tevékenységi beszámolóját, aki a tanfelügyelői széket hagyta ott a képviselői mandátumért 2004-ben.

Sóki Béla, aki székelyhídi származású és sokáig ott is tanároskodott inkább Székelyhídon, Érmihályfalván és környékén végzett tevékenységéről, a választókkal való kapcsolattartásról beszélt bővebben beszámolójában, mint parlamenti tevékenységéről. Sok RMDSZ-es kormánytagot meghívott, lakossági fórumokra, például Nagy Zsolt informatikai minisztert, Kóródi Attila környezetvédelmi minisztert, vagy kötő József államtitkárt, s így tovább. Környezetvédelmi, lakásügyi gondokon kívül főleg tanügyi egészségügyi kérdéseket tisztáztak ezeken a fórumokon, a választók első kézből juthattak fontos és pontos információkhoz. Maga is eleget tett meghívásoknak az Érmelléken rendezett fórumokon, például az új tanügyi tervezet kapcsán. Jó kapcsolatot ápol anyaországi szervezetekkel, iskolákkal. Többször közbejárt pedagógusokat érintő ügyekben.

A Képviselőházban a tanügyi, ifjúsági és sportbizottság tagja. Ezideig 14 törvényjavaslatot tett és 10 írásos interpellációt adott be, például a 18 évet betöltött diákok után járó gyermekpénz (családi pótlék) ügyében. Tapasztalatlanként került a politika mélyvizébe, de sokat tanult kollégáitól Pete Istvántól, Lakatos Pétertől és Szabó Ödöntől is, akiknek köszönetet is mondott a kapott támogatásért. Ugyanakkor köszönetet mondott a Bihari Naplónak és a Reggeli Újságnak a kritikus hangvételű cikkekért is, mert azok éberségre serkentették. Beszámolója végén Sóki Béla kijelentette, hogy nem akarja jelöltetni magát egy újabb mandátumra ősszel, átadja a helyét fiatalabb, tehetségesebb politikusoknak, mert ő maga sincs megelégedve a képviselői teljesítményével. Beszámolóját az ifjak köréből jött két ellenszavazattal és a saját tartózkodásával fogadták el.

Albert Ferenc