Sokba kerül Mihály vajda…

Nagyvárad – Nagyvárad Helyi Tanácsa hosszas vita után hagyta jóvá Mihai Viteazul lovas szobrának a restaurálását. A tervezett további indokolatlanul költséges munkálatok megvitatását ellenben elhalasztották.

Egy rövid, szűkszavú, de annál több pénzt igénylő szakjelentés megvitatása várt a nagyváradi helyhatósági testületre október 31-én. Mihai Viteazul főtéri lovas szobrának és környezetének felújítására nem kevesebb mint 3.311.944 lejt kértek, ami euróban 997,57 ezret, közel egymilliót jelent! Még ebben az évben meg akarják tisztítani a szobrot, fel akarják újítani a talapzatát (amelyről már le is verték a régi hullófélben levő andezites burkolatot), illetve a közvilágítást. Mindez a szakjelentés szerint 501.159 lejbe kerülne. A Következő évre tervezik a burkolat megújítását. A szöveg szerint 1900-ból való, a valóságban a talapzat körüli mozaikburkolatot 1993-ban készítették. A parkot a két világháború közötti állapotok szerint újítanák fel, új padokat helyeznének ki, a zöldövezetet is megújítják. Mindez 2.810.786 lejbe kerülne.

Megszólaltak a tanácsosok

„Meg tudná valaki magyarázni azt, hogyan kerülhet több mint 900 ezer euróba mindez?” – kérdezte Vági László építész. A jelentéstevő ingatlanügyi igazgató Marcel Bolos azt próbálta magyarázni, hogy nem csak magát a szobrát, hanem a körülötte levő egész parkot is felújítják. Nyílt versenytárgyalás alapján választották ki az ajánlattevő céget. Erre Vági László azt firtatta, hogy hány négyzetméterről van szó, mire kis gondolkozás után Bolos rávágta: 2500–3000 négyzetméter. Nagyon drága akkor is – mondotta Vági, majd azt kérte, hogy nézhesse meg a tervet és a költségvetést. Enélkül ugyanis nem hajlandó megszavazni a munkát.

Valami hiba lehet a számításban, nem kerülhet több mint 900 euróba a beruházás – vélekedett Florian Pantea, PRM-s tanácsos is. Pásztor Sándor mindezt azzal toldotta meg, hogy az anyagot nem tanulmányozhatták a bizottsági üléseken, ezért javasolta, hogy halasszák el a döntést.

Deceber 1-jei ünnepség

A tanácsosokat hallva Marcel Bolos azt javasolta, hogy legalább a szobor restaurálást hagyják jóvá, amit támogatott Mihai Manea tanácsos is, hogy a december elsejei ünnepségeket legyen hol megtartaniuk. Marcel Tarta a reá jellemző stílusban hozzátette: legalább egy nyilvános WC-t létesítenének a talapzat helyén. Végül Ioan Barsan ülésvezető szavazásra bocsátotta Bolos javaslatát, amely két ellenszavazat és két tartózkodás mellett „átment”.

Péter I. Zoltán