Sok tízmillió eurós finanszírozás hulladékkezelésre

Biharüspökiben, a már létező városi és megyei hulladéklerakó mellett épült fel az új hulladékkezelő telep
Biharüspökiben, a már létező városi és megyei hulladéklerakó mellett épült fel az új hulladékkezelő telep - © Biharüspökiben, a már létező városi és megyei hulladéklerakó mellett épült fel az új hulladékkezelő telep
Újabb hatalmas támogatás érkezett térségünkbe, az Európai Uniótól. 55 millió euróból korszerű hulladékkezelési rendszer épül Bihar megyében, számos településen. A nagyváradi már majdnem kész, csütörtökön megnéztük.

 

Június 27-ére kell elkészülnie, majd beindulnia, de az illetékesek a helyszínen szerkesztőségünknek azt mondták, két héttel hamarabb más készen is lesz a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer nagyváradi része. A jelenlegi városi hulladéklerakó mellett egész ipari negyed szerű komplexumot húztak fel – és csütörtök reggel a sajtónak is megmutatták. Valóban majdnem kész, nemcsak az épületek állnak már, hanem a gépek is be vannak szerelve. Más csak az egyes felületek festegetése, valamint a terület leaszfaltozása van hátra, épp ez zajlik.

Német technológiával

A helyszínen bemutatták a rendszer egyes elemeit, és tájékoztatón ismertették a részleteket. Az 55 millió eurós projektet nagyrészt az EU finanszírozza. A kivitelező a váradi Euritech cég. Az itteni egység 40%-a technológia, amit Emilian Gherdan cégvezető szerint Németországból hoztak, „mert itt nem gyártanak ilyen gépeket, felszereléseket”. Az uniós támogatásra a pályázatot a Megyei Tanács nyújtotta be – e testület elnöke, Cornel Popa, valamint munkatársa, Horia Cartis projektmenedzser a részletekről elmondta: a hulladékkezelés korszerűsítése amúgyis kötelező uniós előírás. És íme, erre is adtak pénzt is.

A megyei tanácsnál Bihart hulladékgazdálkodási szempontból 6 zónára osztották. Az 1-es a váradi, ez a legnagyobb, itt évente 134.413 tonna hulladék keletkezik. A nagyváradi tároló Püspökiben van, ott már létezett a megyei lerakó mellett egy válogató és egy komposztáló állomás is. Amit tehát most építettek mellé, az egy mechanikai és biológiai kezelőállomás. Ez sokkal összetettebb, mint gondolnánk, a szakemberekkel végigjártuk az összes épületét és a teljes folyamatot bemutatták. Közérthetően a lényeg az, hogy főleg nehezen újrahasznosítható, veszélyes anyagokkal szennyezett hulladékot hoznak majd az új telephelyre a kamionok, ezeket gépesítve válogatják, összevágják, majd külön csarnokban komposztálják, úgymond érlelik, és végül újra ledarálják. És hogy mi a vége? Cornel Popa elmondta: az eljárás nyomán olyan anyag keletkezik, amelyet a lerakóhely megtelő felületeinek befedésére használnak. Másra ez nem lesz alkalmas. A fő viszont az, hogy ezen eljárás révén tömörítik a hulladékmennyiséget, azaz jóval tovább lesz használható a lerakó.

A többi említett zóna központjai különben a következők: Élesd, Szalonta, Belényes, Margitta, Székelyhíd.

A rendszerről

A nagy befektetéssel megvalósuló integrált hulladékkezelési rendszer Bihar megyében is azt jelenti, hogy egyrészt bezárják (van, ahol már be is zárták) a nem EU-konform szeméttelepeket és újakat létesítenek, emellett szétválasztják az érkező hulladékokat, fluxusonként (városi szemét, veszélyes anyagok, nagy térfogatú hulladékok, elektronikus hulladék, a víztisztítóból származó iszap). Amit lehet, újrahasznosítanak, erre egy külön nagy üzletág épül már.

Ugyancsak e projekt részeként ideiglenes tárolókat, úgynevezett transzferállomásokat is építenek. Ezek Belényesben, Margittán, Szalontán, Székelyhídon, Élesden és Vaskohszikláson vannak már, illetve lesznek. Továbbá Váradon és Mihályfalván 5000, illetve 3000 tárolót vásárolnak, a lebomló hulladékok tárolására. A most készülő váradi új létesítményekben nyáron meg is indul a munka.

Bezárva

A projekt részeként egyébként Bihar megyében 8 olyan hulladéklerakót azonosítottak, amelyek nem felelnek meg az uniós előírásoknak. Ezeket a Románia és az Unió közötti társulási szerződés alapján be kell(ett) zárni. E településeken vannak: Várad, Belényes, Margitta, Szalonta, Élesd, Székelyhíd, Vaskohsziklás, Mihályfalva.

Szeghalmi Örs