Sok iskola engedély nélkül a megyében

Akt.:
Sok iskola engedély nélkül a megyében
A Bihar megyei iskolák 70%-nak van egészségügyi működési engedélye, derült ki a Prefektúrai Kollégium tegnapi ülésén. Ugyanitt tudtuk meg: bővülni fog a történelmi műemlékek listája.

A Prefektúrai Kollégium nevű intézményközi egyeztető fórum aktuális ülését tartották szerdán, és az új megyei főtanfelügyelő, Alin Novac-Iuhas is beszámolót tartott. Mint elmondta, a Bihar megyei iskolák 70%-nak van egészségügyi működési engedélye; 17 százalékuk nem kapta ezt meg, míg 13 százalék esetében folyamatban van az engedélyeztetés. Többrétű okai vannak, hogy miért nincs azoknak, amelyeknek nincs. Novac szerint helyenként nem megfelelőek a vizesblokkok, nincs folyóvíz bevezetve, nincs ivóvíz, nem megfelelőek a diákoknak szánt élelmiszerek tárolóhelyei, vagy egyszerűen maguk az épületek vannak leromlóban. Ebben a tanévben amúgy a megyében 106.878 iskola előtti képzésben résztvevő és diák van. Óvodába regisztráltak 17.215, előkészítő osztályba 5762, általános iskolába 28.081, gimnáziumba 23.422, líceumba 27.036 gyereket és fiatalt. 3857 a magántanulók száma, és különleges képzési formákra jár 1505 gyermek. Pedagógusok tekintetében 9.147,26 norma van idén, a legtöbbet a helyi (8.444,26), illetve a megyei (703) tanácsok finanszírozzák, és csak 146-ot a Tanügyminisztérium.

Történelmi műemlékek

A Kollégium második napirendi pontjának keretében Lucian Silaghi, a Bihar megyei Kulturális Igazgatóság (DJC) vezetője tartotta meg beszámolóját. Mint elhangzott, ez év októberében fogják frissíteni a történelmi műemlékek listáját, amelyre a DJC 9 barlangot is felvétetne, partnerségben a Körösvidéki Múzeummal – az indoklás szerint azért, mert fontos régészeti értékekkel bírnak. Ezek a következők: Igriţa (Esküllő község), Vacii, Ciur, Izbuc, Gruieţ (Biharrósa), Kis-Magyar és Nagy-Magyar (Sonkolyos), Fânaţe (Felsőmezős), Izbucul Topliţei (Bihardobrosd) és Mézged. – Ezek a barlangok fognak felkerülni a listára Coliboaia mellé, amely 2012 óra szerepel rajta. Ki fogjuk dolgozni, hogyan működjön a beléptetési protokollum, az önkormányzatoknak pedig biztosítaniuk kell az objektumok megfelelő védelmét – hangsúlyozta Silaghi.
Az épületekkel kapcsolatosan megtudhattuk: Bihar megyében 2014-ben került fel a történelmi műemlékek listájára a nagyváradi egyetemi komplexumban lévő csendőriskola, egy barokk stílusban épült ház a Fő utca 81. szám alatt és a székelyhídi ortodox templom. Ilyen besorolásra vár a nagyváradi Léderer malom (Miron Costin utca 21.), az érmihályfalvi Polgármesteri Hivatal épülete (Calea Revoluţiei 2.), a Micskén a 34. szám alatt lévő udvarház, és a váradi Léda-ház. Történelmi műemlékké szeretnék nyilváníttatni ugyanakkor vaskóhaszódi kolostornál lévő fatemplomot – ez lesz a 60. a megyében, amely felkerül a listára. Lucian Silaghi szerint Nagyváradon még körülbelül 70 olyan ingatlan van, amelyek esetében el kell kezdeni a felvételi procedúrát.

Mobilokat kikapcsolni!

Egy apró közjátékra is sor került a tegnapi fórumon. Alin Novac-Iuhas főtanfelügyelő beszámolója közben több alkalommal is megszólalt a résztvevők mobiltelefonja. Ezt megelégelve az ülést vezető Claudiu Pop prefektus kemény hangon utasította rendre a renitenskedőket: most azonnal kapcsolja ki, vagy halkítsa le mindenki a telefonját – ellenkező esetben akár el is hagyhatja a gyűléstermet.

Tököli Magdolna