Sok gyenge eredmény

Sok gyenge eredmény
Közzétették a szimulálásokon elért megyei eredményeket. Egyes próbákon a diákoknak több mint a fele ötösön aluli pontszámot ért el.

Bihar megyében az országos felmérő szimulálásának román nyelv és irodalom vizsgáján 4713 diák vett részt, 39,31 százalékuk nem érte el az ötöst, hárman kaptak tízest. Az anyanyelvi vizsgaszimuláláson 987-en vettek részt, 34,44 százalékuk nem érte el az ötöst. A matematika felmérésen 4698 nyolcadikos diák vett részt, s 64,40 százalékuk ötös alatt teljesített, viszont huszonhatan tízest kaptak.

Ami pedig a tizenegyedik osztályosok érettségi szimulálást illeti: a román nyelv és irodalom próbán 3893 tizenegyedikes diák vett részt, s 44,31 százalékuk nem érte el a ötöst, nyolcan pedig tízest kaptak. Anyanyelvből 575-en írtak dolgozatot, 29,33 százalékuk ért el ötösön aluli pontszámot. A szaknak megfelelő kötelező tantárgyból írt próbavizsgán 3830 volt a résztvevő tizenegyedikesek száma, s 51,55 százalékuk kapott ötösön aluli pontszámot, a tízesek száma pedig tizenegy.

3861 tizenkettedikes diák vett részt a román nyelv és irodalom vizsga szimulálásán, 38,82 százalékuk nem érte el az ötöst. Az anyanyelvi próbán 616-an vettek részt, s 25,32 százalékuk kapott ötösön aluli pontszámot, egy diák pedig tízest ért el. A szaknak megfelelő kötelező tantárgyból írt próbavizsgán a 3794 jelenlévő diák közül 1790-en, azaz 47,17 százalékuk nem érte el az ötöst, s huszonnégyen kaptak tízest. A választott tantárgyból pedig a 3718 jelenlévő diák közül 1361-en, azaz 36,6 százalékuk nem érte el az ötöst, 28-an pedig tízest kaptak.

Amint a tanfelügyelőség közleményében áll, az eredményeket minden tanitézetben elezmeni fogják egyéni és osztályon belüli megbeszélések során, továbbá szülőértekezleteken és a tanárok gyűlésein. Az elemzéseket követően a tanintézeteknek egy ezekkel kapcsolatos jelentést kell továbbítaniuk a megyei tanfelügyelőséghez. Azok az iskolák, ahol gyenge eredmények születtek, egy, az eredmények javítására irányuló tervet is ki kell dolgozzanak.