Sok felújítás zajlott az Ady Endre líceumban

Sok felújítás zajlott az Ady Endre líceumban
Több javítási, felújítási munkálatot végeztek a szünidő alatt a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceumban, illetve van, ami még zajlik. Többek között ezekről kérdeztük Tóth Márta iskolaigazgatót.

Mint minden évben, ezúttal is felújították a kezdő osztályok tantermeit, mondta el az iskola igazgatója. Tíz osztályteremet festettek ki és mázoltak, ezenkívül lecsiszolták és lelakkozták a parkettát és megjavították a bútorokat. Ezeket a munkálatokat évről évre elvégzik a kezdő osztályok számára, ezt követően a szülői közösség dönti el, hogy szeretne-e még további szépítést, újítást, ez már tőlük függ. Emellett, ahol szükséges volt, egyéb javításokat is eszközöltek – például nagyon sok széket cseréltek ki, tudtuk meg.

Munkálatok

Tíz év után, az idén felújították a titkárságot, a könyvelőséget, az aligazgatói, valamint az igazgatói irodát – itt is festés, mázolás, csiszolás és lakkozás történt. Az iskola bentlakásában is nagyszabású felújítás zajlott, ez azért is indokolt volt, mivel megnövekedett az igénylők száma, százan kérvényeztek itt helyet. Új ágyakat készíttettek, matracokat vettek, folyamatban van a szekrények beszerzése. Tóth Márta elmondta: köszönettel tartoznak a Római Katolikus Püspökségnek, amely nagyon sokat segített, többek között teljesen felújíttatta a bentlakás négy mosdóját, egyéb kurrens javításokat végeztetett el – többek között ajtó- és ablakcserét – és mindent összevetve nagyon pozitívan állt hozzá a munkálatok finanszírozásához, ezzel is biztosítva szerződésbeli kötelezettségüket, hogy az iskoláért kapott bérleti díjat az épület állagának javítására fordítják, hangsúlyozta ki Tóth Márta. Ezenkívül, mint minden évben, az idén is kaptak támogatást a szülői közösségtől.

Maradtak még olyan munkálatok, melyeket az első félév végéig szeretnének elvégezni, amennyiben az anyagi lehetőségeik ezt megengedik – például fel szeretnék újítani a földrajz szaktermet és az idegen nyelv laboratóriumot, illetve egyes laboratóriumokba új számítógépet szereznek majd be a szaktanárok számára.

Elégtétel

Tóth Márta azt is hozzátette: örül, hogy az idén hét kilencedik osztály indul a tavalyi négy helyett, s annak is, hogy az őszi érettségi nyomán további kilenc itt végzett fiatalnak sikerültek a vizsgái, így a nappali tagozaton végzettek átmeneteli aránya 91% lett, az estin és a nappali tagozaton végzettek közös átmeneteli aránya pedig 83%. A kilenc fiatal közül egyébként hatan az idén végeztek, ketten régebben, egyikük pedig esti tagozaton. Külön erkölcsi elégtétel nemcsak az Ady líceum, hanem a többi olyan tanintézet végzettjei számára is, akik itt vizsgáztak (a Szent László, a Lorántffy Zsuzsanna, valamint a borsi iskola végzettjeinek) – fűzte hozzá Tóth Márta – hogy mind az érettségi bizottság, mind a felügyelő tanárok egyöntetűen kiemelték azt, hogy az itt vizsgázó diákok méltósággal viselkedtek, tisztelettudóak és becsületesek voltak, nem kellett őket figyelmeztetni, rájuk szólni, ezenkívül mind megjelenésükkel, mind öltözködésükkel azt bizonyították, hogy felelősséggel nevelte őket az iskola is.

Sikerek

Megemlítette még Tóth Márta a Moll által szervezett természettudományi versenyt, ahol az iskola egyik csapata első helyezett lett, a másik meg dicséretet kapott, az iskola pedig a legnagyobb pontszámot érte el, ezért 350 ezer forintos jutalomban részesült. Egy másik megvalósítás a nemzetközi matematikaversenyen elért eredmények, az adys diákok egy harmadik díjat és két dicséretet kaptak.

Mint megtudtuk, a tanévnyitó szeptember 16-án 10 órától lesz, jó idő esetén az iskola udvarán, rossz időben pedig a díszteremben. Arra kérik a diákokat, mondta az iskola igazgatója, hogy az alkalomhoz illően fehér ingben, blúzban és sötét nadrágban, illetve szoknyában jelenjenek meg és ne hiányozzon az iskolanyakkendő sem, amelyet a kezdő osztályok az ünnepség keretén belül kapnak majd meg.

Neumann Andrea