Sok cégér lekerül az épületekről

Sok cégér lekerül az épületekről
A nagyváradi helyi tanács várhatóan novemberben szavaz majd a reklámozó eszközök helyi szabályzatáról, mely a korábbi szabályzat szigorított változata.

Az új szabályzat leglényegesebb előírásait Adriana Lipoveanu Nagyvárad főépítésze ismertette szerdai sajtótájékoztatóján, elöljáróban megemlítve azt, hogy a szabályzatról november 4-én délután három órától közvitát szerveznek a váradi városháza nagytermében. Ezt követően a szabályzatot a polgármesteri hivatal urbanisztikai bizottsága bírálja el, és ha megadja a jóváhagyást, akkor az a helyi tanács napirendjére kerülhet. Lipoveanu elmondása szerint a helyi tanács már novemberi soros ülésén szavazhat a szabályzatról.

Lényeges kitételek

A szabályzat-tervezet három övezetre osztja a várost. Az első az ún. Ultrabelvárosi Övezet (UBÖ), a második a Történelmi Belvárosi Övezet (TBÖ), a harmadik pedig a város többi részét magába foglaló Reklámozási Övezet (RÖ). A legszigorúbb reklámozási szabályok az első övezetre lesznek érvényesek. Tilos lesz az épületek üveges részét – ablakokat, vitrineket, festett üvegablakokat, stb. – teljesen eltakarni reklámokkal. Továbbá mindazokat a reklámfelületeket, pannókat reklámozási eszközöket fel lehet majd számolni, amelyek nem felelnek meg a szabályzatban előírtaknak. A reklámozási időszak érvényességének a lejárta után a reklámozó köteles lesz leszerelni a reklámeszközöket és visszaállítani a reklámozás előtti eredeti állapotokat, de a reklámozási időszak alatt is a reklámozó kötelessége karban tartani és megjavítani a reklámeszközöket. Új előírás az is, hogy a reklámpannókat rögzítő elemek nem lehetnek a föld felszíne fölött, azokat a földbe kell ásni. Az első két övezetben tilos lesz épületekre molinókat felhelyezni. Egyetlen kivételt képeznek a felújítás alatt álló épületek, az ezekre felhelyezett molinók azonban az épület homlokzatának képét kell ábrázolják. Ezeknek a molinóknak maximum 25 százalékát elfoglalhatják reklámok. A harmadik övezetben meghatározott időtartamra engedélyezett a molinók kihelyezése épületekre. Bannereket (két ingatlan, építmény közé kifeszített, műanyagból készült reklámhordozó felületeket) viszont tilos lesz kihelyezni a városban, amennyiben a szabályzat elfogadásra kerül. A szabályzat a reklámpannók közötti távolságot is szabályozza: a kis, maximum 2,20 négyzetméter felületű pannók egymástól való távolsága nem lehet kisebb 25 méternél, míg a nagy, 4×3, illetve 3,2×2,4 négyzetméter felületű pannók legalább ötven méterre kell majd legyenek egymástól.

Cégérek veszélyben

Az első övezetben cégéreket csak merőlegesen lehet majd az épületekre helyezni, a cégértató nem lehet hosszabb hatvan centiméternél, és meg kell egyezzen az épület építészeti stílusával. Az első övezetben a reklámszövegek csak külön betűkként kerülhetnek a falakra, a betűknek olyan dizájnjuk kell legyen, hogy azok ne üssenek el a az épület és a homlokzat építészeti stílusától, és ne takarják az ingatlan dekorációs elemeit. A második övezetben megengedett lesz a szendvics típusú és talpas reklámtáblák kihelyezése, ugyanakkor az első övezetben is megengedett lesz speciális események reklámozása. A harmadik övezetben a molinók kivételével minden reklámfelület csak merev anyagból készíthető. Lipoveanu végezetül megjegyezte, hogy jelenleg is folyik a városban a reklámfelületek azonosítása, és azokra a felületekre, melyek nem egyeznek meg a szabályzat előírásaival, a város nem fog versenytárgyalást kiírni. A szabályzat nagyon magas, mondhatni horribilis összegű szankciókat ír elő az előírások megszegőinek. Ötszáz lejes büntetésre számíthatnak azok, akik nem a törvény, illetve a szabályzat által megengedett helyre helyezik ki reklámjaikat, minden más kihágás esetében a büntetés összege 30-50 ezer lej között mozog!

Pap István

Címkék: , ,