Sok boldogságot!

Sok boldogságot!

Bethlendi Attila és Silósi
Anita

Bethlendi Attila és Silósi Anita 2009.
július 4-én fogadott egymásnak
örök hűséget Biharon. Sok
boldogságot kíván nekik az
egész család!