Soha nem akart külsőleg művész lenni

Fotó: Rohonyi Iván
Fotó: Rohonyi Iván
A Minerva Művelődési Egyesület kiállítótermében nyitották meg Valovits László Portrék című tárlatát. Tibori Szabó Zoltán, a Minerva elnöke, két nyelven tartott, a művész munkásságát méltató beszédében kiemelte:„A Valovits László által festett portrék plasztikai világa nagyon mélyről táplálkozik és építkezik”.

1945-ben Magyarláposon született. Kolozsváron végezte egyetemi tanulmányait. Két évet a Mezőgazdasági és Állatorvosi egyetemre járt. 1966-70 között a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola hallgatója volt. Tanárai között megtaláljuk Abódi Nagy Bélát, Corneliu Baba-t Nagy Imrét. 1970-ben volt első egyéni kiállítása.

Ő volt az, aki a Kolozsvári Irodalmi Klubnak (COLA) a lépcsőfeljáróját egyéni stílusban kifestette. A Kolozsvári Állami Magyar Színház díszlettervezőjeként dolgozott. De ebben az időben is a monumentális festészet vonzotta, amelyben az emberi lélek minél mélyebb tükröztetése volt a célja.

Ioan Horváth Bugnariu, a Romániai Képzőművészek Szövetsége (UAP) kolozsvári fiókjának elnöke, két nyelven elmondott beszédében, azokat az élményeit elevenítette fel, melyeket annak idején, mint fiatal diák a művésszel kapcsolatban megélt, felelevenítvén hajdani egyetemista élményeit. Elmondta, Valovitsnak soha nem volt ideje mással törődni, mint a rajzolással. Bárhol volt, a rajzceruza kezéből nem hiányzott. Még a menzán is, evésközben, vázlatokat készített. Ez a nagy ragaszkodás a rajzművészet iránt tette lehetővé azt a fanatizmussal vetekedő tevékenységet, melyet a művész kifejtett.

A Minerva Művelődési Egyesület, kiállítótermében megnyitása óta, mindig tartásos kiállításokkal jelentkezik. Ez látszik a mostani kiállításon is, ahol Valovits László személyében mesterségét, művészetét uraló személyiség, „aki a szellem és lélek mélységeit is bejárja” állította ki tablóit, amelyekből árad a Valovits Lászlóra jellemző, művészi erő. Aki soha nem akart külsőleg művész lenni. Ő belső fegyelmének köszönhetően, kitartó következetességgel megy a maga, szabta úton. Járja az önmagában gondolkodó alkotóművész egyedi utját.

A kiállítása megnyitója alkalmával mondta: „A KÉP a fontos, ahogy én szembesülök a modellel, ugyanúgy szembesüljön a látogató is a képpel.” Ebben a mondatban benne van a művészi ars poeticája is, amely a festészetében, a grafikájában lejön a néző számára, ha az rendelkezik a befogadó készséggel. A képeket nézni kell. Akkor szólalnak meg a látogatónak vagy a kép tulajdonosának.

A kiállítást a Belső szén utca, volt Jókai, ma Napoca utca 16 szám alatt az emeleten levő Cs. Gyimesi Éva teremben lehet megtekinteni.

Csomafáy Ferenc