Sípálya létesülhet a vértopi hágón

Nagyvárad – A Bihar Megyei Tanács
pénteki ülésén újabb
határozatot fogadott el annak
érdekében, hogy megvalósulhasson a
vértopi sípálya. A
sípályát majdan
működtető tulajdonosi
jogkörökről hozott döntést a
tanács.

A Bihar Megyei Tanács már
korábban döntött arról, hogy
Vértopon sípálya
létesüljön, azonban az önrész
biztosítását a megyei
önkormányzat a polgármesteri hivatallal
egyetemben vállalta. Viszont mostmár nemcsak
a diófási (Nucet)
polgármesternek, de a megyei
önkormányzatnak sincs elegendő
forrása a pálya
megépítéséhez,
ráadásul a kormány a megyei
önkormányzathoz ruházott át
több olyan intézményt is, amelyekhez az
anyagi forrásokat nem rendelte mellé. Ezen
intézmények közé tartozik a
diófási szociális központ is. A
megyei vezetés tárgyalt Vasile
Blaga
fejlesztési és
középítkezési miniszterrel, aki
megígérte, hogy közben fog járni
annak érdekében, hogy a diófási
szociális központot a kormány
visszaveszi saját hatáskörbe, és
az így felszabaduló összegeket a megyei
önkormányzat az első években
turisztikai fejlesztési projektekre
fordítaná. Egy ilyen projekt a Vértopi
sípálya létesítése is,
amelyet egy cég működtetne. Ennek a
cégnek a tulajdonosi
felosztásáról is szavaztak a tegnap,
ti. eldöntöték, hogy a cég
tulajdonosi jogköréből a megye 35,
Diófás 55, míg Felsőmezős 10
százalékban részesedik majd .
Miután ez letisztázódott, a
sípálya
létesítésére már
elkészített pályázatot
még a nyár végi határidő
lejárta előtt be lehet nyújtani az
Európai Unió Regionális
Fejlesztési Programjához.