Simonyi-emléktábla Érsemjénben

Simonyi-emléktábla Érsemjénben
Bihar megye – Simonyi József, közismerten Simonyi óbester (ezredes, 1770-1832) emlékére avattak emléktáblát szombaton Érsemjénben, ahol Tempfli József celebrálta az ünnepi szentmisét. A püspököt köszöntötték kinevezése évfordulóján.    

A Pro Patria Alapítvány évek óta dolgozik azon, hogy Simonyi óbester tiszteletére emléktáblát állítsanak mindazokon a településeken, ahol hajdanán a már a kortásai által is mint „a legvitézebb huszár”-ként emlegetett hadfi katonákat toborzott. Így avattak már emlékhelyet korábban például Érmihályfalván, Bihardiószegen, Nagyváradon, s most Érsemjén került sorra.

Ünnepi emlékezés

A szombat délben rendezett ünnepség a zsúfolásig telt római katolikus templomban kezdődött ahová a ministránsok vezették be Borsi Imre Lóránd helyi tisztelendő mellett Duma Sándort, a községhez tartozó Érselénd görög katolikus lelkészét, illetve Tempfli József megyés püspököt, akit meglepetés is várt odabent: püspökké szentelésének 18. évfordulóján gyerekek versekkel köszöntötték. Ugyancsak méltató szavakat mondott Balazsi József polgármester, hálát adva, hogy „a jó Isten ilyen mértékletes, szerény és gondolkodó magyar embert adott számunkra, aki reméljük még sokáig latba tudja vetni erejét érdekünkben.” Csatlakozott az előbbiekhez Borsi Imre Lóránd is, a püspök jellemvonásai közül „a szó legnemesebb értelmében vett egyszerűséget és alázatot” kiemelve.

A hazaszeretet ünnepe

„Akit Isten a köz szolgálatába állított – bármilyen rangú feladatot adva neki -, attól számon is fogja kérni, miként tett annak eleget, mondta válaszában a püspök, aki későbbi prédikációjában egyebek mellett kitért Simonyi óbester emlékezete kapcsán a gazdasági és a nemzeti érdekek között feszülő gyakori ellentétekre is. Fülöp János helyi tiszteletes meghívottként a haza és a hazaszeretet ünnepének nevezte a Simonyi-emléktábla leleplezésének napját. Az ünnepség a templom kertjében folytatódott.

Feltámadási kereszt

Még a szentmise elején a nagykárolyi piarista iskola képviselői hozták be a templomba és adták át a semjénieknek azt a feltámadási keresztet, mely Tihanyból indulva a Kárpát Medencei Feltámadási Menet során járja körbe az országot, és a mai határokon túli területeket is, hogy Pünkösdre Csíksomlyóra érjen. A keretsztre a semjéniek is felkötöttték saját szalagukat a következő felirattal: „Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk. Érsemjén 2008”

Faültetés

A római katolikus templom kertjében fákat is ültettek. Az ünnepségen köszöntötték Tempfli Józsefet is, püspökké szentelésének 18-ik évfordulóján. Ennek emlékére is faültetésre került sor: egy kis tölgyet maga a püspök, illetve Balazsi József polgármester közösen ültette el.

Emlékezés a nótás kapitányra

Az emléktábla felavatása után a meghívottak tisztelegtek a falu nagy szülötte, Fráter Lóránd emléke előtt is. A nótás kapitány síremléke mellett a szentjobbi huszárok álltak díszőrséget, miközben Szőcs Lőrincz hedegűjén szólalt meg a közismert nóták közül néhány, Torda Anita Mária diáklány köreműködésével pedig Juhász Gyula is „megjelent” az emlékezők között: „Szeptemberi éjjel hegedű szól váltig,/Fekete városban fehér torony látszik,/Magyar álmodások büszke fehér tornya./Ó hegedőn, új hegedőn szóljon mindhalálig,/Szóljon csak a nóta!…” (A nótás kapitánynak) Ugyancsak zeneszó mellett kerültek koszorúk a sírra.

Rencz Csaba