Simon Károly

Simon Károly
Őszinte részvétünk SIMON ERZSÉBETNEK a szeretett férj, SIMON KÁROLY elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nagy Károly és családja.