Sikerre ítélt kooperáció

Sikerre ítélt kooperáció
Szatmárnémeti, Nyíregyháza és Beregszász egy Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozását tervezi. A tanácsosok tegnap jóváhagyták Szatmárnémeti csatlakozását a projekthez.

 

 

A Szatmárnémeti Helyi Tanács idei első ülésére gyűltek össze tegnap a tanácsosok, akik hat napirendi pont esetén kellett döntést hozzanak. A tanácsosok egyhangúan fogadták el a 2012-1013-as tanévre vonatkozó beiskolázási tervet, melynek értelmében bizonyossá vált, hogy a következő tanévben a Kölcsey Ferenc Főgimnázium és a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban a jövő tanévben lesz óvodai és elemi oktatás is. Ugyancsak tegnap hagyta jóvá a helyi tanács azt, hogy Szatmárnémeti Nyíregyházával és Beregszásszal közösen alapítson egy Európai Területi Együttműködési Csoportosulást (EGTC). Erre azért van szükség, mert az Európai Unió következő költségvetési ciklusa, a 2014-2020-as időszakra úgy van kidolgozva, hogy az EGTC-k projektjeit prioritásként kezeli majd, mondta Kereskényi Gábor, a megyeközpont alpolgármestere. Az EGTC létrehozásához legkevesebb két EU-s tagállamból származó önkormányzat szükségeltetik, de nem zárja ki a nem uniós tagállamok részvételét sem. Szatmárnémeti és Nyíregyháza immár 12 éve testvérvárosok, ugyanakkor mindketten testvérvárosai az ukrajnai Beregszásznak, ezért döntött a három város vezetősége amellett, hogy hárman hozzák létre az EGTC-t.

 

Hármas együttműködés

Kereskényi elmondta, az EGTC egy önjáró egyesület, mely olyan projekteket pályáz majd meg, mely mindhárom település lakosainak hasznot hoz. „A három város eddigi sikeres együttműködése sikerre ítéli a létrehozandó kooperációt is” – hangsúlyozta az elöljáró. A csoportosulás létrehozása nem egyszerű folyamat, az érintett városok tanácsosai, illetve az érintett országok szakminisztériumai is jóvá kell hagyják az együttműködést. Amennyiben minden jogi akadály elgördül és létrejön az EGTC, akkor az elkövetkező időszakban kialakítják a megfelelő szakembergárdát, hogy minél hatékonyabbak lehessenek az EU-s pénzalapok lehívásában, mondta Kereskényi Gábor.

 

Változtatott projekt

A tanácsosok tegnap arról is döntöttek, hogy a megyeközpont Integrált Városfejlesztési Tervében (PIDU) a Lazărului utca környékének felújítását illetően megváltoztatják a műszaki-gazdasági mutatókat, mivel kiderült, hogy az építkezési felügyeletnek fizetendő 118 ezer lej a projekt elszámolható költségei közé tartozik.