Sikeres programok és félbemaradt beruházások Kiskereki községben

Sikeres programok és félbemaradt beruházások Kiskereki községben
Bihar megye – Nyiri Sándor, Kiskereki község polgármestere a megválasztását megelőzően azt nyilatkozta: nem ígérget a választóknak, de amire lehetőség, esély adódik, azt megteszi a településekért. Az idő őt igazolta: a bekövetkezett válság tizedeli az előzetes terveket.

Nyiri Sándor a 2004–2008–as ciklusban Kiskereki község alpolgármestere volt, így volt „rálátása” a község (Kiskereki, Érkeserű, Asszonyvására) dolgaira, látta, hogy milyen feladatok várnak a következő vezető(k)re. A választási kampányban aztán – vélhetően éppen az előzőekben szerzett tapasztalatok alapján – nem ígérgetett a szavazóknak, hanem azt mondta: amire lehetőség adódik, és amire módja lesz, azt megteszi. Bízott abban, hogy az urnákhoz járulók jól ismerik, és ez a bizalom valóra is vált, hiszen mintegy 95%–os többséggel nyerte el a tisztséget, emlékszik vissza az elöljáró. Bár nem ígért, tudta, hogy olyan dolgokkal kell elsősorban foglalkozzon, akik közvetlenül érintik az emberek mindennapjait, úgy mint az utak, az utcák állapota, a középületek és zöldövezetek sorsa. Ezek mellett kiemelten kívánta kezelni az óvodák, iskolák sorsát, mint a jövő generációját érintő sarkallatos kérdéseket.

Ami sikerül, és ami nem

A mandátum körülbelül felénél számot adhatott kérdésünkre arról, hogy az elmúlt két év idején sikerült több esztendős munka után befejezni a Kiskereki és Érkeserű közti út rendbetételét, a három faluban összesen mintegy 2.5 kilométernyi járdát öntöttek, teljesen felújították a keserűi óvodát, központi fűtést szereltek be a keserűi iskolába és az asszonyvásári három iskolaépület egyikébe. A kultúrházak tekintetében az asszonyvásárit felújították, és központi fűtést kapott az is, akár csak a kereki, ahol nyílászárókat cseréltek, a keserűiben mellékhelyiségeket építettek. Felújították a keserűi parkot, hasonló munka kezdődött a másik két faluban is. A közvilágítást szolgáló lámpákat minden faluban takarékosokra cserélték, modernizálták a Polgármesteri Hivatalt, és községi szinten 20 utak alatt átvezető hidat cseréltek ki. A fentieknél nem rövidebb azoknak a beruházásoknak a sora, melyeket félbe kellett szakítani pénzhiány miatt. Asszonyvásárán a korábban említett három iskolaépület közül az egyiket korszerűsítenék, és abba vonnák össze az óvodát, illetve az I.–IV. osztályokat. A 450 ezer lejes beruházással még 2008–ban eljutottak addig, hogy lezajlott már a kivitelezési közbeszerzés is, a nyertes kapott 50 ezer lej előleget, majd minden abbamaradt egy kapavágás nélkül.

Osztály a kultúrházban

Kiskereki iskolájával tovább jutottak, az építkezés menetéről (amikor még ment) annak idejét beszámoltunk. Az emeletes épület tető alatt van, a belső munkák maradtak el. Semmi nem történt a falak között 2009 tavasza óta, közben a kivitelező cég is csődbe ment már. A diákok most mind az óvodának és az I.–IV. osztályoknak rendbetett épületbe járnak (beleértve az asszonyvásári V.–VIII. osztályosokat is, akik Kerekibe ingáznak), és mivel igen szűkösen vannak, a kultúrház egyik kisebb termét is kinevezték osztályteremnek. A keserűi iskola 2006–ban elkezdett teljes felújítása már majdnem kész, a külső pucolás, festés van hátra, erre apránként érkezik néha egy–egy kevés pénz a Tanfelügyelőségen keresztül. Aszonyvásárán és Érkeserűben korábban kiépült az ivóvízhálózat, a kereki hálózat ellenben még várat magára. A csövek a falu minden utcáján, 5.5 kilométer hosszan a földben vannak, új kutat is fúrtak, melynek vize most a régi vezetéken jut el a fogyasztókhoz. Hiányzik még a víztartály, és a tisztítóberendezés, meg az az 500 ezer lej, amivel tartoznak az eddigi munkákért.

Majd ha lesz pénz

Az asszonyvásári lakosok régi panasza volt az országútra vezető bekötőút minősége. Azt a szakaszt – több utca mellett – két kilométeren lekövezték, és aszfaltozására is sor kerülhet majd egy pályázatnak köszönhetően. Ez a sokat emlegetett 322.–es rendelet alapján működik, és ennek keretében a község utcáinak 80%–aszámíthat aszfaltozásra (nagyobb részben Asszonyvásárán), felújítják és felszerelik a keserűi kultúrházat, illetve egy iskola utáni foglalkozásokra szolgáló épület kerül Kerekibe. Ugyancsak pályáztak úgynevezett mezei utak rendbetételére (ennek szemlebizottsága a napokban tartott helyszíni szemlét), parkosításokra (ez még nincs elbírálva), és új kultúrházra Kerekibe. Utóbbi nyertes pályázat, azzal a kis „szépséghibával”, hogy akkor valósulhat meg, ha majd lesz rá pénz…

Szétfutott” az uborka

Nyiri Sándor büszkeséggel említette meg, hogy pár évvel ezelőtt a községben kezdte meg öt család egy magyarországi vállalkozással partnerségben a nagyobb lélegzetű uborkatermesztést (annak idején lapunkban is beszámoltunk a kezdeményezésről elérhetőségeket is közzétéve – a szerz.megj.). Ez a tevékenység ma már az egész Érmellékre kiterjed, sőt túl is lépett rajta, és körülbelül 200 családnak jövedelemforrás Érszőlőstől kezdve Jákóhodoson át Tenkéig. Ugyancsak Kiskerekiből indult a kezdeményezés, pontosabban ott alapította meg 4 (közülük három helybeli) személy a fogyatékkal élők megyei szerveztét, mely évente 3–4 alkalommal tart találkozót a településen. Elnökké, mintegy elismeréseként a szervezetért kifejtett munkájának, Nyiri Sándort választották. Külföldi szervezetekkel is tartanak kacsolatot, akin lehet segítenek tolókocsival, élelmiszerrel, ruhafélékkel, és amivel lehet. Egy kisebb sikertörténetnek is nevezhető, ahogyan a község önkéntes tűzoltóinakfelszerelését sikerült feljavítani. Erről ugyancsak értesülhettek már olvasóink: Dandé Ottó alpolgármester ötletének megvalósulásaként interneten kerestek partnereket, és a komáromi illetve a pilisvörösvári, továbbá naszályi és ácsi (Magyarország) tűzoltók látták el őket autókkal, kiegészítő kellékekkel.

Ifjúsági napok

A hét végén Ifjúsági Napokat tartanak Kiskerekiben. Ugyancsak az ifjúsági szervezet rendezett „napokat” pár hete Keserűben (ott a MIDESZ), most a KISZ (Kiskerekiért Ifjúsági Szervezet) a szervező. A fiatalok tulajdonképpen azért vették kezükbe a kezdeményezést, mert az önkormányzat úgy döntött: évente egy falunapot rendezzenek a községben, ennek megfelelően háromévenként került volna sor mindenkire. A fiatalok ezt kevésnek találták, és léptek. Kivétel Asszonyvására, ahol nincs ifjúsági szervezet, így náluk háromévente van községi falunap, de az idei nem ilyen esztendő. A hét végi eseménysorozat egyik programja lesz, hogy a kereki, félig elkészült iskola mögött átadják a C–típusú tornatermet. Mellette készül egy kézilabdapálya, jelenleg a fölmunkák zajlanak.