Sikerült a problémás péktermékeket beszállitó céget lecserélni

Hargita megye – Hargita megyében is már néhány éve beindult az iskolások és óvódások napi tízóraiját biztosító tej-kifli program.

A szűlői, iskolai panaszok alapján Borboly Csaba, a megyei tanács illetékes alelnöke kezdeményezésére a minőségi és szállítási gondokat a tanintézmények és az önkormányzatok összefogása nyomán sikerült mára megoldani, közel fél éves utánajárást követően.

Örvendetes dolog, hogy 2008-ban az óvódások és I.-IV. osztályos tanulók mellett az V.-VIII. osztályosok is bekapcsolódhattak az országos programba, így ők is friss tej- és péktermékekhez juthatnak naponta, e rendelkezéseket a 388/2007-es Költségvetési Törvény IV fejezetének 7.(2) pontja szabályozza.


A Belügyi és Közigazgatási Minisztérium levele alapján, a februárban elindult programban ugyanazok a cégek szállították a termékeket, amelyeket a 2007-es évben a közbeszerzési eljárás folyamán nyertesnek nyilvánítottak.

Az április 11-én kiírt közbeszerzési eljárás során eldöntötte a Hargita Megyei Tanács, hogy a péktermékeket a Csíki iskolákba is a Harmopan Rt cég gyártja és szállítja, a továbbiakban, hisz azt a céget, akivel szemben korábban több jogos panasz beérkezett azt sikerült lecserélni. A döntés ellen információink szerint bírósági úton kéri a vesztes cég a megyei tanács döntésének megsemisitését, de a jól előkészített közbeszerzési eljárás, a több hónapos megyei szintű összefogás alapján (a sajtó segítségével!) felgyűjtött bizonyítékok alapján remélhető, hogy a próbálkozás sikertelen lesz.

A jövőbeli beszállítási és minőségi problémák könyebb kezelése érdekében Borboly Csaba alelnök egy átiratban kérte az illetékes minisztériumtól, hogy az országos szintű programban ne csak az ár számítson az odaitélésnél, hanem az összetétel, a vállalt állag és más fontos minőségi mutatók is, így a gyerekek jobb tej és péktermékeket kaphatnak tízóraiként.

Az alelnök elmondta, hogy korábbi kérésükre, amely értelmében a napközisek is kerüljenek az országos programba bevonásra (hisz ők jelenleg ki vannak hagyva), visszajelzést kaptak Borbély László minisztertől, hogy a Szociális és Munkavédelmi Minsiztérium illetékesei vizsgálják a lehetőséget.