Semjéniek és székesfehérváriak közös emlékezése

Semjéniek és székesfehérváriak közös emlékezése
Érsemjénben október 25-én emlékeztek az aradi vértanúkra, hagyományosan Kazinczy Lajos, a “15. aradi vértanú” kivégzésének évfordulóján.

Vasárnap délben minden hely foglalt volt az érsemjéni Fráter Lóránd Művelődési Ház nézőterén, amikor az ünnepségre összegyűlteket Balazsi József polgármester köszöntötte. Az elöljáró méltatta a hazáért életüket adók hazaszeretetét, áldozatvállalását, majd átadta a szót Németh Istvánnak, a székesfehérvári Krajczáros Alapítvány elnökének, aki szintén az emlékezés fontosságát hangsúlyozta. Ezt követően került sor az ünnepi műsorra, melynek keretében a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Baghiu Mónika és Kiss Katalin tanárnők által felkészített hetedikesei és nyolcadikosai mutattat be verses zenés műsort. A diákok után az Ezüstperje néptánccsoport következett, mely ismét ez alkalomra állított össze műsort: dramatizált formában mutatták be az aradi tizenhárom, illetve Kazinczy Lajos (a helyi születésű Kazinczy Ferenc nyelvújító fia, akit szokás a 15. vértanúnak nevezni és akit 1849. október 25-én végeztek ki Aradon) kivégzésének körülményeit, széki, mezőségi dél-alföldi, gyimesi és kalotaszegi táncokkal gazdagítva a produkciót.

Ajándék Fehérvárról

Az ünnepség a Kazinczy-Fráter-Csiha Emlékháznál folytatódott, melynek udvarán 2010-ben avattak emlékhelyet a már említett Krajczáros Alapítvány adományaként. Itt Csáky Márta református és Nagy János római katolikus lelkészek szóltak a hallgatósághoz, koszorúztak a Krajczáros, a község, az iskola, az egyházak, az Ezüstperje és a Pro Semjén Alapítvány képviselői. Balazsi József, mint minden alkalommal, amikor székesfehérvári vendégeket fogadhatnak, ezúttal is ajándékot vehetett át – egy lovast ábrázoló grafikát – Németh Istvántól. Az ünnepség zárásaként a magyarországi delegáció állandó tagjának tekinthető Kocsonyás István ny.katona harmonika kísérettel katonadalokat adott elő, melyeket az iskola diákjai, illetve a felnőttek is vele énekeltek.

Rencz Csaba