Sebes Körös-völgyi református énekkarok találkozója

Simon Angéla köröskisjenői lelkésznő hirdette az igét és vezette a találkozót
Simon Angéla köröskisjenői lelkésznő hirdette az igét és vezette a találkozót
A tájegység református gyülekezeteinek énekkarai tartottak találkozót vasárnap Élesden, az első Sebes Körös-menti Magyar Napok záróeseményeként. A kezdeményezésből hagyományt lehet teremteni.


Az első ízben megrendezett Sebes Körös-völgyi Magyar Napok utolsó, vasárnapi programjának az élesdi református templom adott otthont. Ott került sor a tájegység református gyülekezetei énekkarainak – Élesd, Feketeerdő, Fugyi, Fugyivásárhely, Köröskisjenő, Körösrév, Magyarkakucs, Mezőtelegd, Mezőtelki, Örvénd – találkozójára. Fehérvári István feketeerdői (és élesdi helyettes) lelkész köszöntötte a vendég gyülekezeteket, majd az Élesd –Feketerdő vegyeskar a Hálát adok Uram és a Tégy engem békeköveteddé kezdetű egyházi éneket adta elő. Simon Angéla köröskisjenői lelkésznő hirdette az igét a Zsoltárok könyve 80/20 és 100 alapján: „Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat hogy megszabaduljunk”. Kellenek ezek a találkozók, hogy fel tudjunk oldódni, hogy helyre állítson minket az Úr. A babiloni fogságban a nép szenved, szórványban van, nincs kedve énekelni, nincs temploma, panaszkodik, de egy szempillantás alatt megváltozhat minden: a jövő ígérete a csemete. Mi, a föld népe hordozzuk az Úr ígéretét, mi vagyunk az ő népe, legelőinek juhai. Menjünk az Úr elé hittel, reménységgel, énekszóval és örömmel, mondta a lelkésznő. Az igehirdetés után Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő szólt a találkozó részvevőihez. Fontosnak tartja a kezdeményezést, hogy a szórványközösségek tagjai ne csak lakóhelyükön, hanem mint tájegység lakosaiként is találkozzanak és néhány órát együtt töltsenek. A szórványtelepülések esetében ez még inkább fontos.

Tovább vinni örökségünket

A politikus többek között egy bibliai idézettel folytatta gondolatmenetét: „… megroppant nádat nem töri le, a pislákoló mécsbelet nem oltja el, míg győzelemre nem viszi az igazságot…” ( Izaiás próféta jövendölése). Együtt lángra lehet gyújtani egy közösség pislákoló reményeit és tovább vinni örökségünket, szólt a képviselő üzenete a Sebes Körös-völgyi magyarsághoz. A találkozó közös énekléssel folytatódott, Simon Angéla lelkésznő, programvezető népi dallamra átdolgozott, egyházi énekeket vett fel a repertoárba. A három előadott ének: Igaz pásztor figyeld néped (dallam: Zöld erdőben, zöld mezőben); Ujjongj az Úrnak, szolgálj az Úrnak (dallam: Érik a szőlő, hajlik a vessző); Isten nevét dicsérem (dallam: Az árgyélus kismadár). A rendezvény a Bocskai Szórványközpontban szeretetvendégséggel zárult. A Sebes Körös-völgyi Magyar Napok zárórendezvénye Élesden sikeresnek mondható, a résztvevők könnyedén, felszabadultan, Istennek hálát adva énekeltek, ami garancia arra, hogy a kezdeményezésből hagyományt lehet teremteni.

 

Homonnai Gábor