Se pénz, se jogrend

Bihar megye – Nem csak pénzügyi, de jogi problémákra is rávilágít a Bihar Megyei Tanács dolgozóinak a tanács által megítélt egészségügyi és munkabiztonsági pótlék felfüggesztésének ügye.

A szerdai megyei tanácsülésen az ügyben lefolyt vita során Kiss Judit a szekszervezet vezetője azt kifogásolta, hogy az Állami Számvevőszék jelentése alapján a megyei tanácselnök rendeletben függesztette fel a pluszpénz folyósítását, holott Kiss Judit szerint ehhez tanácsi határozatra lett volna szükség, így a juttatások kifizetésének felfüggesztése nem jogszerűen történt meg. Ezt követően vita alakult ki Ionel Avrigeanu PD-L-s megyei tanácsos, és a megyei  tanács jogászai között, melyben utóbbiak azt bizonygatták, hogy a Számvevőszék döntéseit kötelező módon végre kell hajtani, aki ezt nem teszi meg, az bűncselekményt követ el. Megjegyzendő, hogy a vita kialakulására Radu Tirle megyei tanácselnök már nem volt a teremben, így a következtetéseket Kiss Sándor a tanács alelnöke vonta le. Kiss Sándor  leszögezte, hogy a megyei tanács döntött arról, hogy ezeket a juttatásokat kifizesse a dolgozóknak, ezért is hozta annak idején azt a határozatot, melyet a Számvevőszék törvénytelennek ítélt. Hangsúlyozta, hogy ezt a juttatást a továbbiakban is fizetné a dolgozókak, csakhogy ez most törvénytelen. „A szakszervezet ne a megyei tanácshoz forduljon, hanem a bírósághoz. Mi szorítunk neki, hogy megnyerje a pert. Erre szüksége is lehet a szakszervezetnek, mert a bíróságokon általában úgy döntenek, hogy feldobnak egy pénzérmét.”

Diszkriminatív döntés

Az állami számvevőszék döntésének esetlegességére hívta fel a figyelmet Szabó Ödön RMDSZ-es megyei tanácos is, aki az ülés végeztével lapunk kérdéseire válaszolva elmondta: „úgy tűnik, hogy az Állami Számvevőszék diszkriminatív módon jár el, ugyanis egyes intézményeknek megengedi, hogy az önkormányzati alkalmazottaknak nem a fizetési alalapból, hanem külön alapból egyfajta szociális támogatást nyújtsanak a dolgozóknak, más intézményeknek pedig nem. Nagyvárad város önkormányzata esetében például jóváhagyta ezt a Számvevőszék, a megyei önkormányzat esetében pedig azt mondja, hogy ez a kifizetés jogtalan. A megyei tanács e diszkrimináció miatt pert indított a Számvevőszék ellen, és kérte azt, hogy a per befejezéséig függesszék fel a Számvevőszék határozatának végrehajtását. Első fokon nyertünk is, viszont a Fellebviteli Bíróság jogerősen úgy döntött, hogy a fellebezésünket megsemmisíti, tehát nem lehet tovább fizetni ezeket a juttatásokat. A szakszervezet véleményem szerint joggal kifogásolja azt, hogy a Számvevőszék jelentése alapján a  megyei tanácselnök rendeletben függesztette fel a kollektív munkaszerződésben foglalalt vonatkozó passzusokat, ugyanis ebben az esetben úgy kellett volna eljárni, hogy az elnök határozatjavaslatot terjeszt a tanács elé, amelyben kérjük a kifizetések felfüggesztését.”

Jogi csűrcsavar

Arra a kérdésünkre, hogy ez a tanácsi határozat nem pusztán formalitás-e, amit a tanácsnak amúgy is kötelessége lenne megszavazni, Szabó Ödön azt válaszolta: „De igen, csakhogy a formai okok miatt a megyei tanács elveszítheti a számvevőszékkel folytatott pert, és ezekre a formai hibákra hivatkozva a megyei tanácsot kötelezhetik arra, hogy a mostani felfüggesztési időszakra mégis fizessen a dolgozóknak, még ha jogtalannak is minősítették ezeket a kifizetéseket.” Szabó Ödön végezetül jelezte, hogy ha a megyei tanács elveszti a számvevőszék ellen a közigazgatási bíróságon folyó pert, akkor a dolgozóktól nagyon nagy pénzösszeget kell majd visszaszerezni, hiszen a szóban forgó pótlékokat 2009-ben egész évben, és az idei év második felében is folyósította megyei tanács számukra.

Pap István