Schneider Németh Antal

Schneider Németh Antal
Emlékét szívünkbe zárva búcsúzunk szeretett tanárunktól, SCHNEIDER NÉMETH ANTALTÓL, akinek szakmai tudása, embersége mindmáig példaértékű számunkra. Őszinte részvétünk a családnak. A nagyváradi Tanítóképző 1984-ben végzett osztálya.