Sajátos hangulat Várad-Réten

Sajátos hangulat Várad-Réten
A Nagyvárad- Réti Református Egyházközségben immár sokéves hagyományt követve karácsony szentestéjén 23 órától sajátos hangulatú “éjszakai istentiszteletet” tartottak a templomban.


A középkori hasonló szertartásokat megidéző csendes elmélkedéssel, illetve a 17. századi liturgiát követve, sok énekkel és zenével ünnepeltek az idén is karácsony szentestéjén az éjfélt megelőző órában a várad-réti református templomban. Lukács evangéliuma második részéből és Pál apostol Timótheushoz írt I. levele első részéből szólt Isten megtartó igéje.
Dr. Pálfi József parókus lelkipásztor hangsúlyozta: nem közhely azt állítani, hogy zavaros, ellentmondásos, viharos időket élünk. Szomorú és valóságos tény, hogy még az adventi várakozás lényege is alig érintett meg bennünket, el is mentünk templomba, meg nem is. A beteljesülés igazi öröme türelmetlenséggé degradálódott, az odafigyelés veszekedéssé silányult, a jószándékú ajándékozásból kényszeredett szeretetkompenzáció lett. Káosz és téboly uralkodik vágyainkon, ahogy Krisztus idején is. A harc azóta is folytatódik, hol erőteljesebben, hol visszafogottabban, de következetesen. Ünneprontó tolvajok küldenek lelki hadüzenetet, úgy tünik, mintha Heródes a mai élő emberek közt is halálra keresné a kis Jézust, kardélre hánná az elsőszülötteket korra és nemre való tekintet nélkül.

Ne félj

Akik azonban jelen vannak, nem azért jöttek a várad-réti templomba, hogy sopánkodjanak- hangsúlyozta a tiszteletes-, hanem hogy lelkileg megerősödve meghallják az angyali vigasztaló és bátorító szózatot: ne félj, mert megszületett nekünk a Megváltó, aki életet meg-, fenn- és összetartó, és ez az öröm forrása. Örülni kell neki és vele annak, hogy Isten segít talpra állni, hogy megőrizzen minket, és amikor felegyenesedtünk, segítséget nyújt ahhoz- és csakis ő képes erre- hogy az egyenessé válás és a megmaradás útján haladjunk. Ezért kell őt befogadni, és mert akik így tesznek, azoknak hatalmat ad arra, hogy Isten fiai legyenek- hangsúlyozta a lelkész. A ünnepségen közreműködött a kántorok kórusa.

Ciucur Losonczi Antonius