Rovásíróversenyt rendeznek Szamosújváron

Rovásíróversenyt rendeznek Szamosújváron
Szamosújváron, április 25 – 27 között kerül megrendezésre A csodaszarvas nyomában elnevezésű IX. országos rovásíróverseny. A jelentkezőkre érdekes feladatok várnak.

„Égi ige, régi rege, erős fényben Isten ege

            E jelekkel  óvjunk szépet, tiszta szavú, ősi népet”

                                                                               Rovás Himnusz – Szőke István Attila

A verseny szervezője: Romániai Magyar Cserkészszövetség

A verseny rendezője: 051 számú Czetz János cserkészcsapat

A verseny helyszíne és kezdési időpontja: Szamosújvár, Petru Maior Líceum, 2008 április 26., 09 óra

Résztvevők és részvételi feltételek: Ifjúsági szervezetek, általános és középiskolák valamint az RMCSSZ cserkészcsapatai, továbbá a korcsoportba tartózó egyéni jelentkezők.

· Egy csoportból illetve iskolából a versenyen legtöbb 5 személy vehet részt kategóriánként.

· Minden szervezett csoporttól, legalább egy, zsűrizésre alkalmas felkészült személyt várunk!

· Az igénylők számára péntek és szombat éjszakára szállást biztosítunk (szükséges izolir és hálózsák).

· Csakis a sajátos formanyomtatványon és az időben jelentkezett versenyzőket áll módunkban fogadni!

Részvételi díj: versenyzőként 20 lej(kétszeri meleg étel, szállás 2 éjszakára, rendezvény pólója, tájékoztató füzet)

Korosztályok:

·A kategória (3-4 oszt.)

·B kategória (5-6 oszt.), – C kategória (7-8 oszt.)

·D kategória (9-10 oszt.), – E kategória (11 oszt.-tól)

·Korcsoportokkénti csoportverseny: I Korcsoport – A kategória, II. Korcsoport – B és C kategória, III. Korcsoport – D és E kategória.         

Feladatok A kategória számára:

·5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre

·5 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra

·Rovásírás szöveg hangos olvasása.

   

Feladatok B kategória (5-6 oszt) számára:

· 10 sor terjedelmû átírás rovásírásról latin betûre

· 10 sor terjedelmû átírás latin betûrõl rovásírásra

· Számrovás ismerete

· Rovásírás szöveg hangos olvasása.

  

Feladatok C kategória (7-8 oszt.) számára:

· 10 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre

· 10 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra

· Rovásírás szöveg hangos olvasása

· Számrovás ismerete

· rovásírás történeti áttekintés, legjelentősebb rovás emlékeink (tesztlap)

  

Feladatok D kategória (9-10 oszt.) számára:

·összevont rovásírásos szöveg átírása latin betűre

·latin betűs szöveg átírása rovásra

·rovásírás szöveg hangos olvasása.

·számrovás ismerete

·rovásírás történeti áttekintés, legjelentősebb rovás emlékeink (tesztlap)

  

 Feladatok E kategória (11 oszt.-tól) számára:

·rövidítéses rovásírásos szöveg átírása latinbetűre

·latin betűs szöveg átírása rövidítéses rovásírásra

·rovásírás szöveg hangos olvasása.

·számrovás ismerete

·rovásírás történeti áttekintés, legjelentésebb rovás emlékeink (tesztlap)

   

Különverseny – Botrovás: – I kategória (7. oszt.-ig)

– II kategória (8. oszt.-tól)

– III. Kategória: hasított fába való rovás

 

Eszköz szükséglet :  – bármilyen faragásra alkalmas bot. Ajánlott: 80 cm hosszú kérges bot (mogyorófa), faragó bicska, törülköző, elsősegély doboz.

A versenyen használható rovásbetű típusok:

·Forrai Sándor írásváltozata

·A székely-magyar rovásírás /Magyar Adorján által/

 

Versenyszabályok és elbírálás módja:

·csak a fent említett ábécék fogadhatók el, egy versenyző részéről (ezek keverése tilos)

·csak jobbról balra haladó írás fogadható el

·a feladatok megoldásához segédeszköz nem használható

·azon versenyzőknek, akik először mérettetik meg magukat, megengedett az egy kategóriával alacsonyabb versenyzés, ami +5 ponttal jár. (Aki már versenyzett nem vehet részt 1 kategóriával lennebb). Saját kategória fölötti versenyzés, kategóriánként -5 ponttal jutalmazandó!

·Semmilyen kategóriában nem fogadunk el, kategóriát meghaladó ismeretek alkalmazását (pl. teljes kiírás esetén, nem fogadunk el összevonást, még a hosszú „t” sem!)

·a verseny időtartama maximum 40 perc, az eredmények a feladatok hibaszámától, illetve hibátlanságától valamint a megoldásra fordított időtartamtól függ

·az induló pontszámot az igénybe vett idő határozza meg

·minden betűhiba (-tévesztés) a pontszámot eggyel növeli

·egy vagy több mondat kihagyása, a versenyző kizárását eredményezi

·az olvasás plusz-mínusz 10 ponttal befolyásolja az eredményt

·szavak kihagyása a szó hosszúságától függetlenül- (az „A” és „Az” is szónak számit), számjegy téves írása és a történelmi kérdésekre adott helytelen válasz 3-3 hibapontnak számít.

·a besorolás a legalacsonyabb pontszámnál kezdődik

·kérjük a versenyzőket, hogy a rovásírásnál jól észrevehető szóközöket hagyjanak, törekedjenek a szépírásra, mert ez is befolyásolja az értékelő bizottság döntését

·a botra rovás külön bírálat tárgya 

·a korcsoportokkénti csoportverseny esetén, az egy korcsoporton belül lévő, egy csoportot alkotó három versenyzõ, személyes eredményeinek összege alkotja a csoporteredményt.

 

A rovásírás szabályainak betartása mellett külön figyelmet fordítsatok a:

· a két „K” betű használatánál elfogadjuk a következő megoldásokat:

a) hangrendhez illeszkedő

b) csak a rombusz alakú EK jel használata (kizárólag az A Kategóriában)

· D kategóriában kötelező a rövid és hosszú magánhangzók helyes használata (megkülönböztetése)

· E kategoriában nem fogadjuk el a hosszú magánhangzók használatát (kivételt képez az „Á” betű)

    

Díjazás:

· mind az öt kategóriában az első három helyezett oklevelet és tárgyjutalmat kap

· a résztevő csapatok emléklapot kapnak

· korcsoportokként a legjobb helyezést elért ifjúsági szervezetek, cserkészcsapatok, iskolák vagy szervezeti egységek versenycsoportjai  emlékplakettet kapnak.

   

A felkészüléshez ajánlott irodalom:

Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig, A magyar rovásírás elsajátítása 

Friedrich Klára: Rovásírás-gyakorlatok nem csak gyerekeknek I.-II.

Für Zoltán: A magyar rovásírás ABC-s könyve

Ismertető és felkészítő nyomtatvány a rovásírásról. /A szervezők belső használatú kiadványa, melyet minden bejelentkezett megkap./

 

    Jelentkezési határidő: 2008. április 13.  Kasza Tamás címére, írásban: Gherla, 405300 str. Stefan cel Mare 35. Jud Cluj,  e-mail-ben: rovas@rmcssz.ro  vagy faxon: 0264-241548 (szamosújvári Romai Katolikus Plébánia/Ügyvezetõ elnöki iroda). További információk a 0729 – 031287, 0744-650865 telefonszámokon kaphatók.                

 

FIGYELEM!!!

· EZEN VERSENY KÉPEZI A KÁRPÁT-MEDENCEI ROVÁSÍRÁSVERSENY (Bp., 2008. június 21.) HIVATALOS SELEJTEZŐJÉT!

·A SELEJTEZŐ 15 DOBOGÓS VERSENYZŐJE KÉPVISELI MAJD ERDÉLYT, IGAZOLÁS KISÉRETÉBEN