Rómer Flóris-program műemlékvédelemre

Rómer Flóris-program műemlékvédelemre
Nagyvárad- Szombaton a katolikus Püspöki Palota dísztermében Puskás Imre helyettes államtitkár bejelentette: a magyar kormány Rómer Flóris-tervet dolgozott ki a Kárpát-medencei műemlékvédelemre.

Szombaton a Püspöki Palota dísztermében a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség emlékülést szervezett Rómer Flóris váradi kanonok, a magyar régészet atya születésének 200. évfordulója alkalmából, melynek végén dr. Puskás Imre, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmért Felelős Helyettes Államtitkárságának helyettes államtitkára bejelentette: a magyar kormány határozatot által elfogadta a Rómer Flóris-programot a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárásáról, megóvásáról és megismertetéséről. A cél tehát a Kárpát-medencei műemlékek megismerése (tudományos számba vételük, kutatásuk, feltárásuk, és ezáltal méltó megbecsülésük elősegítése), megóvásuk (állapotuk javítása, értékeik kibontakozása, helyreállításuk, restaurálásuk, használhatóvá tételük, illetve használatban tartásuk támogatása), valamint megismertetésük (értékek közzététele a nagyközönség és a szakmai érdeklődők számára, történelmi és művészeti fontosságuk értékelése, helyi és regionális jelentőségük, történelmi és művészeti folyamatokban való szerepük feldolgozásának és közreadásának előmozdítása).

Pályázhatnak

Hangsúlyozta: a Teleki László Alapítvány közreműködésével a terv a nemzetközi egyezmények, államközi kapcsolatok- vegyes bizottsági ajánlások- megvalósításának eszköze lehet, fokozódhat az együttműködés a szomszédos országokban dolgozó műemlékvédő kollégákkal és szervezetekkel, és ugyanakkor arra is rávilágít, hogy a magyar kormány felelősséget érez a Kárpát-medencében található sok magyar vonatkozású műemlékért.
Pályázni 2016-tól lehet, és évi 200 millió forintot különítenek el a magyar költségvetésből. Közösségek pályázhatnak (önkormányzatok, illetve társadalmi szervezetek), a műemlék tulajdonos magánszemélyek legfeljebb tudományos kutatásra kaphatnak pénzt. A források eljuttatásának három módja lesz: pályázati kiírás révén, egyéni döntéssel vagy pedig vis maior esetén.

Ciucur Losonczi Antonius