Romantikus kompozíciók az est műsorán

Nagyvárad – A csütörtöki
nagyváradi koncerten két romantikus
kompozíciót hallgattunk meg Florentin
Mihăiescu karmester vezényletében.
Fellépett Takashi Shimizu japán hegedű-
és Anton Niculescu gordonkaművész.


A műsor első felében csendült fel
Brahms a-moll, hegedűre, gordonkára
és zenekarra írt kettős versenye
(op. 102.; 1887). A szerző maga jó
tréfának nevezte művét,
amellyel tulajdonképpen a jó viszonyt
akarta helyreállítani egykori
bartájával, Joachim Józseffel.
Ugyanakkor a mű előadásának
feltétele, hogy két tehetséges,
vérmérsékletben és
stílusban azonos művész
szólaltassa meg. Takashi Shimizu
hegedűművészt
kíváló szólistaként
tartják számon, és sikert is
aratott több ország metropoliszában.
Anton Niculescu 2007-től a Nagyváradi
Filharmónia szólistája. Hangszere
egy 1709-es Guarnerius. Kissé vontatott
előadásban közvetítették
a jól ismert mű izzó
feszültségű főgondolatát,
briliáns kadenciáját és
poétikus témáját. A
második tétel bensőséges
hangulatú dallamát már jobban
sikerült felszínre hozniuk. A
harmadik,virtuozitást igénylő
tétel friss, eleven témáját
sikerült közel hozniuk a
hallgatósághoz.

Végzetszerűség


A műsor második felében Csajkovszkij
IV. f-moll szimfóniája (op. 36, 1877)
csendült fel Florentin Mihăiescu
felfogásában. A
szimfóniának programja van, amely
magába foglalja fő gondolatait: sors-
és végzetszerűségét,
boldogságigényét,
vágyálmait, édes
melankóliáját valamint a
befejezés orosz népdalt idéző
optimizmusát, amelybe belejátszik az
első tétel baljóslatú
sorstémája is. Florentin Mihăiescut
úgy ismerik, mint a karmesteri hivatás
jeles képviselőjét. Itt is
felfigyelhettünk arra, hogyan viszonyul a
műhoz, partitúra nélkül
vezényelte a műsor két
kompozícióját. Sikerült
megteremtenie a kellő atmoszférát,
amelyhez hozzájárult a fagott, az oboa
és a fuvola szép, kidolgozott
szólama is. Nagy erővel hozta
felszínre a kóda népi
ünnepélyt idéző,
örömteli hangulatát, erejét.
Különösen a szimfónia
előadása aratott nagy sikert.

Tuduka Oszkár